Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1594/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2021-03-11

VI ACa 1184/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 14 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przymusowe położenie, umowa, pozwany, wyzysk, niedołęstwo, spotkanie, obsługa prawna, niedoświadczenie, umowa zlecenia obsługi, rata wynagrodzenia, rodzina, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dysproporcja świadczeń, zeznanie powoda, przedmiotowa umowa, zawarcie spornej umowy, dywidenda, usługa, zestawienie czasu, przesłanka wyzysku
Zobacz»

VI ACa 1698/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2018

Data publikacji: 13 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przymusowe położenie, cena, sprzedaż mieszkania, niedołęstwo, przymus ekonomiczny, wyzysk, rażąca dysproporcja świadczeń, umowa sprzedaży, niedoświadczenie, lokal, umowa, stan przymusowego położenia, zadłużenie hipoteczne, działanie windykacyjne, dysproporcja świadczeń stron, świadomość i swoboda, problem finansowy, wyzyskanie przymusowego położenia, wpływ stanów, bank
Zobacz»

I ACa 1320/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 12 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niedołęstwo, przymusowe położenie, wyzysk, umowa, dzierżawca, świadczenie usługi transportowej, czynsz okresowy, stawka frachtowa, umowa dzierżawy samochodu, czynsz, naczepa samochodowa, wniosek o przesłuchanie powoda, rażąca dysproporcja świadczeń, pozwany, fracht, usługa transportowa wyłącznie, kolejna umowa, eksploatacja pojazdu, zawarcie, zysk
Zobacz»

IV Ca 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 6 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyzysk, przymusowe położenie, niedołęstwo, cena, niedoświadczenie, ciąg alkoholowy, zawarcie umowy sprzedaży warunkowej, alkoholizm, dokonywana czynność, alkohol, strona powodowa, rażąca dysproporcja, dowód z przesłuchania strony, przesłanka wyzysku, biegły psychiatra, zabudowana nieruchomość rolna, umowa, data sporządzenia, sprzedaż nieruchomości, zawarcie umowy ostatecznej
Zobacz»

I ACa 894/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 listopada 2012

Data publikacji: 22 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, pracownik uniwersytetów, służba medycyny pracy, sporne postanowienie umowy stron, badanie pracowników, znaczenie oświadczenia woli, wniosek dowodowy, bezwzględna nieważność, postanowienie dotyczące badań profilaktycznych, nieodpłatne badanie, przyrzeczona umowa najmu, stawka czynszu najmu, pozwany, sporne zapisy, porównywalny lokal, negocjacja, strona w umowie najmu, metoda wykładni, sporne oświadczenie woli
Zobacz»

XII C 1713/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 4 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przymusowe położenie, umowa sprzedaży nieruchomości, poznanie, wyzysk, umowa, pozwany, wartość nieruchomości, wygaśnięcie uprawnienia, położenie powódki, bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, modyfikacja umowy, zarzut potrącenia, zawarcie umowy, cena, żądanie unieważnienia umowy, umowa z dniem, uprawnienie powódki, rozpoznawanie sprawy, dysproporcja świadczeń
Zobacz»

I ACa 467/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie, umowa, wyzysk, cena, unieważnienie umowy, sprzedaż, dysproporcja świadczeń, notariusz, pozwany, wartość świadczenia, akt notarialny, umowa z dniem, świadczenie strony, przedmiotowa nieruchomość, budynek, dom, rażący stopień, sporna umowa
Zobacz»

XII C 683/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cena, gmina, umowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wartość nieruchomości, przedwstępna sprzedaż pod warunkiem, akt notarialny, niedoświadczenie, ubezwłasnowolnienie, wyzysk, cofnięcie pozwu, transakcja, prawo pierwokupu, pozwany, przeznaczenie nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży, notariusz, zawarcie, gospodarstwo, niedołęstwo
Zobacz»

I C 574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, prawo odkupu, nieruchomość, przymusowe położenie, cena, rażąca dysproporcja, umowa ustanowienia hipoteki, niedoświadczenie, niedołęstwo, przedmiotowa umowa, łagodne zaburzenie poznawcze, zwiększenie świadczenia, wyzysk, pozwany, przedmiotowy lokal, świadczenie strony, akt notarialny, pożyczka, umowa sprzedaży, najem
Zobacz»

I C 546/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, czynsz, umowa najmu, najemca, kwota ustalona w umowie, umowa najmu z dniem, protokół rozprawy, dzień podpisania umowy, wyzysk, najem gruntu, przedmiot najmu, uiszczanie czynszu, możliwość rozwiązania umowy, listopad, pozwany, należność, czerwiec, opłata czynszowa, lipiec i sierpień
Zobacz»

II C 1072/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2014

Data publikacji: 24 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, umowa, świadek, akt notarialny, dziecko, zeznanie świadków, repertorium, pozwany, małoletnie dziecko, potrącenie, alimenty na dzieci, wartość składnika, unieważnienie umowy, wartość budynku, siostra powódki, groźba, zakres wyceny nieruchomości, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, nakład pieniężny, obowiązek alimentacyjny
Zobacz»

I ACa 61/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konkubinat, pozwany, umowa sprzedaży, dziecko, prawo do lokali mieszkalnych, zasady współżycia społecznego, pierwsza instancja, umowa, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie, cena sprzedaży, potrzeba rodziny, utrzymanie i wychowanie dzieci, zakres wyceny nieruchomości, środek utrzymania, wyzysk, sprzeczność umowy, badana sprawa, czynności prawne
Zobacz»

VI ACa 1570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2017

Data publikacji: 10 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wyzysk, pozwana spółka, unieważnienie umowy, prawo do lokali, pozwany, umowa przedwstępna, ustalenie nieważności, umowa z dniem, hipoteka, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, wierzytelność, cena, kredyt, twierdza, umowa sprzedaży, spółdzielcze własnościowe prawo, zawarcie umowy, roszczenie wyrównawcze, przesłanka wyzysku
Zobacz»

V ACa 87/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 marca 2019

Data publikacji: 17 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • renta dożywotnia, pozwany fundusz, lokal, umowa, czynsz, warunek finansowy umowy, mieszkanie, służebność, ekwiwalentność świadczeń stron, pozwany, wypłata jednorazowa, spółka, nieruchomość, klient, strona umowy, kwota renty, rok zwrotu, przyszła wartość, spółdzielcze własnościowe prawo, przymusowe położenie
Zobacz»

I ACa 292/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie wyrównawcze, pożyczka, umowa, wyzysk, umowa przedwstępna, sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży, przymusowe położenie, cena, akt notarialny, zwiększenie świadczenia, budynek, żądanie unieważnienia umowy, rażąca dysproporcja świadczeń, odkupienie nieruchomości, nadmierne utrudnienie, pierwsza instancja, pozwany, możliwość zgłoszenia żądania, kolejność dochodzenia
Zobacz»

III C 708/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 5 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż mieszkania, umowa sprzedaży, niedoświadczenie, cena, przymusowe położenie, umowa, wyzysk, niedołęstwo, zasady współżycia społecznego, nieważność czynności prawna, interes prawny, dysproporcja świadczeń, zadłużenie hipoteczne, stwierdzenie nieważności umowy, ustalenie nieważności, pozwany, przymus ekonomiczny, zawarcie, sprzedaż nieruchomości, pokrzywdzony
Zobacz»

I ACa 543/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, umowa pożyczki, przymusowe położenie, cena sprzedaży, pozwany, kurator spadku, ustalenie nieważności umowy, lokal mieszkalny, nieważność umowy sprzedaży, przymusowe położenie powoda, nieruchomość, kwestionowana umowa sprzedaży, prawa własność, notariusz, kancelaria notarialna, pieniądz na podróż, zawarcie kwestionowanej umowy, akt notarialny, wzajemne świadczenie, prawo przynależne
Zobacz»

V ACa 680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 marca 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyzysk, roszczenie o unieważnienie umowy, umowa, pożyczka, pozwany, lokal, wpływ błędów, unieważnienie aktu notarialnego, cena, zadatek, przymusowe położenie, nieruchomość, mieszkanie, oszustwo, unieważnienie umowy sprzedaży, wada oświadczenia woli, postanowienie w przedmiocie nadania, zabezpieczenie majątkowe, zawarcie umowy, umowa przedwstępna
Zobacz»

II Ca 566/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 31 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyzysk, cena, nieruchomość, przymusowe położenie, notariusz, ograniczone prawo, alkohol, sprzedaż, wartość, decyzja i wyrażenie woli, transakcja, umowa, przesłanka wyzysku, prawo rzeczowe, służebność, niedoświadczenie, szacunek, rzeczoznawca, dysproporcja świadczeń, błąd
Zobacz»

I ACa 645/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

wyzysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyzysk, pożyczka, przymusowe położenie, umowa, niedoświadczenie, niedołęstwo, zwalczana umowa, powództwo ewentualne, cena sprzedaży nieruchomości, żądanie ewentualne, umowa sprzedaży, żądanie zasadnicze, obornik, prawo pierwokupu, termin zawarcia umowy, bank spółdzielczy, pozorność, agencja nieruchomości rolna, zarzut naruszenia przepisu, obszar
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Ossowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: