Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 916/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-11-22

I ACa 59/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, komornik rewiru, współdłużnik, udział w stratach, wierzyciel, wezwanie, umowa spółki, wezwanie do spełnienia świadczenia, dłużnik, roszczenie zwrotne, postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie, renta powódki, postępowanie komornicze, pozwany, zysk, radca prawny, stosunek wewnętrzny, zapłata kwot, przedawnienie
Zobacz»

III Ca 390/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 czerwca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, roszczenie regresowe, udział w stratach, ugoda, spółka cywilna, częściowa spłata, przedawnienie, wierzyciel wspólnika, chwilą spłaty, celu zaspokojenia, stosunek spółki, działalność gospodarcza, spłacony dług, współdłużnik solidarny, spłata wierzycieli, zaspokojenie wierzyciela, przyjęcie koncepcji, wspólnik spółki, stosunek wewnętrzny, zaspokojenie roszczenia
Zobacz»

I C 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, współdłużnik, roszczenie regresowe, dłużnik solidarny, wierzyciel, region, weksel, część długu, nakaz zapłaty, odsetka, opóźnienie, umowa pożyczki z dniem, ciężar długów, pożyczkobiorca, repartycja, spłata pożyczki, część równi, poręczyciel, zapłata długów, roszczenie regresowe między dłużnikami
Zobacz»

I C 672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, roszczenie regresowe, współdłużnik, wierzyciel, dłużnik solidarny, postępowanie egzekucyjne, ugoda, akt notarialny, solidarna odpowiedzialność, egzekucja, zwolnienie z długu, komornik sądowy przy sądzie, obowiązek zapłaty ceny, ciężar długów, opóźnienie wykonania zobowiązania, repartycja, nakaz zapłaty sądu okręgowego, opatrzona klauzula wykonalności, solidarność, dłużnik wpłaty
Zobacz»

XV C 1471/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

roszczenie regresowe, zobowiązanie kredytowe, umowa kredytu hipotecznego, bank, współdłużnik, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • regres dłużników solidarnych
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, nagranie rozprawy, zobowiązanie kredytowe, ugoda dotycząca warunków spłaty, umowa kredytu hipotecznego, bank, całość zobowiązania, współdłużnik, dłużnik, pozwany, fakt zawarcia umowy kredytu, spłata kredytu w częściach, kredyt hipoteczny na kwotę, wydruk potwierdzenia wpłat, dłużnik stosunku prawnego, część równi, dzień wnoszenia pozwu, zaciągnięcie i spłata, cofnięta część pozwu, porozumienie małżonków
Zobacz»

IV Ca 256/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 22 maja 2019

Data publikacji: 29 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, dłużnik, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, poręczyciel, stosunek wewnętrzny, zarzut potrącenia, część równi, dłużnik główny, złożone oświadczenie o potrąceniu, zobowiązań regresowych, zaspokojony wierzyciel, pozwany, przepis o solidarności, regres, częściowe zaspokojenie wierzyciela, pełnomocnik z urzędu powódki, świadczenie, wzajemna wierzytelność, wynagrodzenie za pełnienie
Zobacz»

I C 315/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, poręczyciel, dłużnik, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, wierzyciel, stosunek wewnętrzny, dłużnik główny, zarzut potrącenia, część równi, dłużniczka, wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, pełnomocnik z urzędu powódki, wynagrodzenie za pełnienie, obowiązek pełnomocnika, zobowiązań regresowych, pozwany, opłata sądowa od pozwu
Zobacz»

II Ca 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, akt egzekucyjny, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot wkładów, majątek, dobrowolna wpłata, małżonka dłużnika, wkład pieniężny, zaświadczenie komornika sądowego, pozwany, działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, wpłata powoda, egzekwowana należność, kwota, współdłużnik
Zobacz»

I ACa 1615/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • regres, roszczenie regresowe, porażenie prądem, prąd elektryczny, zdrowie uczestników, źródło prądu, uczestnik dyskoteki, pozwany, szkoda, agregat, reszta wody, spowodować śmierć, wykonanie na okres próby, bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, przedawnienie, odpowiedzialność, ubezpieczyciel, wynik użycia, strona powodowa, ciężki uszczerbek na zdrowiu
Zobacz»

XI C 1801/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, zasądzony nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, współdłużnik, umowa najmu hali, zobowiązanie, dłużnik solidarny, świadczenie w miejsce, wysokość zobowiązania, dłużnik, rozliczenie spółki, wydział gospodarczy, nakaz zapłaty w postępowaniu, akt notarialny, część zobowiązania, umowa spółki, wspólnik spółki cywilnej, roszczenie regresowe dłużnika, zobowiązania solidarne, wierzytelność
Zobacz»

I Ca 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2013

Data publikacji: 19 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, zduńskie wola, wspólnik spółki, zapłata długów, ocena sądu rejonowego, odsetka, regres, uprawomocnienie, pozwany, data wymagalności roszczenia, deszczułka, połowa wierzytelności, kwota określona przez sąd, produkcja kleju, należność główna, łódź stała, jedyny dłużnik, błędne wskazanie daty, strona procesu w sprawie, powstanie zobowiązania odsetkowego
Zobacz»

II C 249/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, bank, kredyt, dług, kasa banku, konto księgi, księga pomocnicza, umowa spółki cywilna, dłużnik, dłużnik niewypłacalny, wpłata na rachunek bankowy, protokół rozprawy, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, śródmieście w łodzi, umowa kredytu w rachunku, rachunek bankowy banku, niewypłacalność, dowód wpłaty, wspólnik spółki cywilnej
Zobacz»

I Ca 661/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 17 lutego 2020

Data publikacji: 25 marca 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • regres, dziecko, opłata za energie, umowa najmu, pozwany, lokal, współdłużnik, roszczenie regresowe, obowiązek utrzymania rodziny, osobisty nakład, utrzymanie gospodarstwa domowego, okres wspólnego zamieszkiwania, związek stron, współdłużnik solidarny, solidarność, czynsz i opłata, pozew, czynsz za mieszkanie, podpis, prowadzenie domów
Zobacz»

II Ca 967/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 lutego 2015

Data publikacji: 5 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, kodeks cywilny, dłużnik solidarny, sygnatura, treść artykułów, dłużnik, współdłużnik solidarny, opóźnienie wykonania zobowiązania, świdnik, karta, pogląd sądu rejonowego, roszczenie regresowe, wierzyciel, chrzan, trafny pogląd sądu, wyrok sądu rejonowy, wyliczenie, roszczenie powódki, stan opóźnienia, regres
Zobacz»

III Ca 540/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stoisko, umowa z miastem, roszczenie regresowe, pozwany, współdłużnik, oświadczenie o potrąceniu, zakończenie działalności, zarzut potrącenia, wierzytelność, czynsz za lokal, część równi, obowiązek spłaty zadłużenia, ostateczne ustalenie stanu, wyznaczające granice, element wyposażenia, czynność prawna potrącenia, dokonanie określonych ustaleń, roszczenie regresowe powoda, dłużnik solidarny, granica roszczenia
Zobacz»

I C 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, współdłużnik, przepis pod uwagę, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, stan faktyczny bezspornie, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, zobowiązanie, zachód, wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru, odpowiedzialność solidarna dłużników, stan faktyczny jednoznacznie, odpis pozwów, istotę zobowiązania, zobowiązania solidarne, pierwsze wezwanie, uiszczona kwota
Zobacz»

I C 1247/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 5 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek, pozwany, stosunek wewnętrzny, mieszkaniowy kredyt, współdłużnik, zawarcie przez strony związku, koszt utrzymania nieruchomości wspólnej, związek małżeński, kredyt hipoteczny, rata, opłata za telewizję cyfrową, dziecko, połowa kwot, bank, mieszkanie, rodzina, wydatek, złotówka, lokal, przedmiotowy kredyt
Zobacz»

I C 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyrok sądów karnych, pozwany, wyrok zaoczny, stosunek wewnętrzny, terminologię prawa, dłużnik, przestępstwo, wyrządzona szkoda, powstanie szkody, sentencja wyroku sądu, czyn, postępowanie egzekucyjne, granica odpowiedzialności, bilet, roszczenie zwrotne, pismo komornika sądowego, dobrowolna wpłata, kwota, naprawienie w całości szkody, sprzeciw
Zobacz»

I C 234/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, majątek małżonka, dłużnik, odsetki ustawowe, plan podziału sumy, kwota, pozwany, ugoda, nakaz zapłaty, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, roszczenie regresowe, umowa spółki, zapłata w postępowaniu nakazowym, wspólnik spółki cywilnej, wyrok klauzuli wykonalności, wierzytelność, przedawnienie, postanowienie z dni, udział w spółce
Zobacz»

I C 816/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, tytuł wykonawczy, roszczenie regresowe, firma, komornik sądowy przy sądzie, współdłużnik, wystąpienie wspólnika ze spółki, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce, koszt postępowania egzekucyjnego, dłużnik solidarny, spłata całości zadłużenia, sprawa egzekucyjna, dłużnik, spółka cywilna, wyrok sądu rejonowy, strona roszczenia, umowa spółki, zwrot zaliczki, egzekucyjny komornik
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jączyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyl-Sporysz
Data wytworzenia informacji: