Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 1020/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2019-04-10

I C 617/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2 stycznia 2020

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, kara umowna, termin zawarcia umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, kara umowna, wina spółki, przedmiotowy dom jednorodzinny, kolejny aneks, wydanie nieruchomości, pozwana spółka, przenosząca własność, umowa przeniesienia własności nieruchomości, kara umowna na wypadek, zapis dotyczący kary umownej, kara umowna za opóźnienie, termin zawarcia umowy, pozwany, zapłata kary, powierzchnia całkowita, przeniesienie prawa własności, wydanie lokali, przyjęty zapis, przypadku naliczania
Zobacz»

I C 848/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, pozwany, umowy rezerwacyjne, deweloper, zawarcie, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, cena, proporcjonalny udział, wysokość kary umowna
Zobacz»

IV Ca 1515/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2021

Data publikacji: 24 listopada 2021

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

deweloper, kara umowna, umowy deweloperskie, zawarcie umowy, zeznanie powoda, pozwany, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • deweloper, kara umowna, umowy deweloperskie, opóźnienie, nabywca, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, część nieruchomości wspólna, postępowanie uproszczone, zawarcie umowy, termin wydania lokalu, zeznanie powoda, pozwany, termin podpisania umowy, termin, zbywanie, ocena wiarygodności zeznań powoda, inwestycja, komentarz, zapłata kary umowna
Zobacz»

VI C 3279/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, cena, deweloper, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, stołeczny konserwator zabytków, wydanie pozwolenia, nienależyte wykonanie zobowiązania, działalność komisji, staranność, siła wyższa, zawarcie umowy przeniesienia, opóźnienie, cena, dłużnik, nabywca, reprywatyzacja, pozwolenie na pracę, cena lokalu, zapłata kary, deweloper, praca w budynkach, pozwany
Zobacz»

I Ca 447/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 7 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, kara umowna, umowa przedwstępna najmu, termin przeniesienia, przeniesienie własności lokalu, przedawnienie, pominięcie w stanie faktycznym, stan faktyczny istotny, gotowość do przeprowadzenia, istotny fakt i okoliczność, pozwany, zapłata kary umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, analizowana czynność, zawarta umowa, umowa nienazwana, zwykła umowa, przeprowadzenie odbioru, wszechstronne rozważenie zebranego materiału
Zobacz»

II Ca 2517/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, pozwany, projekt, strony deweloperów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, pozwana spółka, nabywca, miarkowanie kary umownej, hipoteka przymusowa, pozwany, przeniesienie, termin podpisania umowy, prawo własności do lokalu, wykreślenie hipoteki, upadek zabezpieczenia, przenosząca własność, wyodrębnienie lokali, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, projekt, strony deweloperów, pozwolenie na użytkowanie, karaś
Zobacz»

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania, konsument, czynności prawne, spółka
Zobacz»

VIII C 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lutego 2020

Data publikacji: 24 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, elektroniczny protokół rozprawy, umowy deweloperskie, deweloper, pomieszczenie gospodarcze, lokal mieszkalny wraz, nabywca, pozwolenie na użytkowanie, dowód z przesłuchania powodów, pozwany, wierzyciel, podpisanie umowy, wada, posadzka, dłużnik, własność lokali, przesunięcie terminu zakończenia budowy, udział w nieruchomości wspólnej, powstałe opóźnienie, termin
Zobacz»

VIII C 68/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 października 2020

Data publikacji: 17 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zwłoka, umowy deweloperskie, przekazanie lokalu, prawo domagania, zobowiązanie z umowy, tydzień, przekazanie przedmiotu umowy, umówiony termin, gotowość do przekazania, zabytek, deweloper, termin zobowiązania, pozwany, przeniesienie własności lokalu, cena brutto, brak realizacji, lokal kwot, zawarcie umowy przeniesienia prawa, kara umowna w przypadku
Zobacz»

II Ca 1106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, pozwana spółka, pozwany, podpisanie umowy, miarkowanie kary umownej, tynk, usterka, prawo własności do lokalu, wada lokalu mieszkalnego, rysa, wykreślenie hipoteki przymusowej, nabywca, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, księga wieczysta, przeniesienie, odparzenie, strony deweloperów, drzwi
Zobacz»

IX Ca 517/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, spółdzielnia, deweloper, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, nabywca, przenosząca własność, wykonanie przyłącza, dokonanie odbioru lokalu, decyzja o pozwoleniu, pozwany, opóźnienie, przeniesienie własności, protokół, miarkowanie kary, odbiór mieszkań, termin zastrzeżony w umowie, termin odbioru lokali, wzrost cen materiałów, zawarcie umowy
Zobacz»

III Ca 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2014

Data publikacji: 6 października 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal mieszkalny, umowy deweloperskie, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa właściwa, odrębna własność, umowa strony, pozwolenie na użytkowanie budynku, pozwany, nadzór budowlany, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, termin zakończenia budowy, umowa przedwstępna, wybudowanie budynku, część wspólna budynków, fakt zastrzeżenia kary umownej, termin, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wybudowanie lokali
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, umowa ustanowienia odrębna własności, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, ustanowienie odrębnych własności lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, cena, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna, dzień opóźnienia, pozwany
Zobacz»

III Ca 1753/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 9 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, lokal mieszkalny, termin wybudowania budynku, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odrębna własność, zakończenie budowy budynku, umowa strony, nadzór budowlany, umowa właściwa, zwłoka, opieszałe działanie, pozwany, proces budowy, wydanie pozwolenia na użytkowanie, zastrzeżenie kary umownej, termin
Zobacz»

I ACa 1563/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, wybudowanie, udostępnienie lokalu, odbiór lokalu, pozwana spółka, umowa ustanowienia odrębna własności, wydanie kluczy, powództwo wzajemne, wydanie lokali, konsument, umowa przedwstępna, cena, pozwany, niedozwolone postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, możliwości indywidualne, umowa z dniem, klucz do lokalu, cała cena
Zobacz»

I C 1020/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, aneks do przedwstępnej umowy, odpis aktu notarialnego, termin zawarcia umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, zapłata kary umowna, pozwany, kolejny aneks do umowy, chęć zbycia, cena sprzedaży działki, osiedle domów wielorodzinne, termin zawarcia umowy sprzedaży, roszczenie o zapłatę kary, miarkowanie kary umownej, umowa osoby, wysokość kary umowna, osoby trzecie, zbycie nieruchomości, zbycie działki, dowód z przesłuchania strony
Zobacz»

I C 154/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, cena, cena brutto, część ceny, odstąpienie od umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, odbiór końcowy budynku, zadatek, podpisanie protokołu odbioru końcowego, umowy deweloperskie, wina powódki, pozwany, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, lokal powódki, zawarcie umowy, cena sprzedaży, zastrzeżenie kary umownej, sprzedaż pisma, pierwotne powództwo, dodatkowa kara umowna
Zobacz»

I ACa 1868/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, średnia cena rynkowa, inwestor, umowa przedwstępna, wynagrodzenie prowizyjne, pozwolenie na budowę, oferta cenowa, budowa bloków mieszkalnych, upływ terminu zawarcia umowy, cena, pierwsza oferta, dokończenie budowy, termin zawarcia umowy, potrącenie, projekt umowy, oferta powoda, kolejna oferta, umowa pożyczki, pozwany, wierzytelność
Zobacz»

V GC 57/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 28 marca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, internet, powodowa firma, opinia o powodzie, zawarcie umowy, podpisanie umowy, współpraca z powodem, umowa z powodami, informacja o powodzie, wpływ błędów, nieprzychylna opinia, niezadowolony klient, forum, ojciec, miarkowanie kary umownej, koszt podróży świadka, pozwana kara umowna, oświadczenie woli, portal
Zobacz»

I C 2157/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, zawarcie umowy, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, cena, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Głazaczow
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Mejka
Data wytworzenia informacji: