Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI P 475/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-09-29

IV P 88/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, zatrudnienie nauczyciela, stosunki pracy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, podstawa umowy o pracę, szkoła, zatrudnienie powoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, nauczyciel mianowany, umowa o pracę na czas określony, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, zatrudnienie nauczyciela, stosunki pracy, warunek do zatrudnienia, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, stosunek pracy z mianowania, podstawa umowy o pracę, szkoła, pełny wymiar zajęć, przepis karty nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem, nawiązanie stosunku pracy, zatrudnienie powoda, stosunek pracy na podstawie mianowania, zaistnienie potrzeby, stopień awansu zawodowego
Zobacz»

IV Pa 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, rok szkolny, organizacja nauczania, stanowisko nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji, ustalenie istnienia stosunku pracy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, podstawa umowy o pracę, szkoła, zatrudnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • nauczyciel kontraktowy, etat, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia, rok szkolny, stanowisko pedagoga, organizacja nauczania, stanowisko nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji, ustalenie istnienia stosunku pracy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, umowa na zastępstwo, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, podstawa umowy o pracę, szkoła, szkoła podstawowa, gimnazjum, możliwość zatrudnienia powódki, zatrudnienie
Zobacz»

VII Pa 88/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

karta nauczyciela, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, szkoła, umowa o pracę na czas określony, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela, nauczyciel kontraktowy, rok szkolny, uczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, gimnastyka korekcyjna, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, szkoła, integracja sensoryczna, umowa o pracę na czas określony, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela, nauczyciel kontraktowy, wychowanie fizyczne, prowadzenie zajęć, zajęcie z gimnastyki, dyrektor szkoły, rok szkolny, uczeń, dodatkowy nauczyciel, oligofrenopedagogika, liczba, zespół szkoły
Zobacz»

X P 1115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 16 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

rok szkolny, szkoła, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, organizacja nauczania, zatrudnienie nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji, ustalenie istnienia stosunku pracy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • rok szkolny, szkoła, rada pedagogiczna, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, szkoła podstawowa, organizacja nauczania, dyrektor szkoły, nauczyciel mianowany, zatrudnienie nauczyciela, wyjaśnienie powódki, zatrudnienie u strony, cały etat, strona pozwana na rozprawie, wychowawstwo, potrzeba wynikająca z organizacji, ustalenie istnienia stosunku pracy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, dyrektor gimnazjum, odprawa emerytalna
Zobacz»

V Pa 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

karta nauczyciela, szkoła, nauczyciel kontraktowy, rok szkolny, potrzeba wynikająca z organizacji, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, arkusz organizacyjny, umowa o pracę na czas określony, zatrudnienie nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, gimnazjum, szkoła, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, rok szkolny, pensum, potrzeba wynikająca z organizacji, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, ilość oddziałów, arkusz organizacyjny, umowa o pracę na czas określony, ilość godzin, umowa terminowa, potrzeba szkoły, zatrudnienie nauczyciela, godzina historii, dyrektor szkoły, pozwana szkoła
Zobacz»

IX Pa 93/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

potrzeba wynikająca z organizacji, karta nauczyciela, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, rok szkolny, umowa o pracę na czas określony, pozwany, zatrudnienie nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • potrzeba wynikająca z organizacji, karta nauczyciela, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, taniec ludowy, rok szkolny, nauczyciel mianowany, plastyka, etat, umowa o pracę na czas określony, nauczyciel tańców, nauczyciel dyplomowany, rada miasta, koło, pozwany, zatrudnienie powódki, zatrudnienie nauczyciela, zawarcie z powódką umowy, umowa na zastępstwo, staż powódki
Zobacz»

IV Pa 35/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

karta nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji, organizacja nauczania, szkoła, umowa o pracę na czas określony, arkusz organizacyjny, zatrudnienie powoda, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, stosunki pracy, podstawa umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, przysposobienie obronne, potrzeba wynikająca z organizacji, fizyka, możliwość zatrudnienia powoda, wychowanie fizyczne, organizacja nauczania, szkoła, umowa o pracę na czas określony, arkusz organizacyjny, zatrudnienie powoda, pełny etat, nauczyciel mianowany, dyrektor strony, kolejna umowa o pracę, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, ramowy plan nauczania, stosunki pracy, nauczycielka, podstawa umowy o pracę
Zobacz»

V Pa 72/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 września 2013

Data publikacji: 10 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, organizacja nauczania, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, szkoła, stosunki pracy, potrzeba wynikająca z organizacji, podstawa umowy o pracę, stanowisko nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, nauczyciel mianowany, organizacja nauczania, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, nauczyciel wychowania fizyczny, kolejna umowa o pracę, etat, szkoła, stopień awansu zawodowego nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem, stosunki pracy, pozwana szkoła, potrzeba wynikająca z organizacji, stopień nauczyciela kontraktowego, podstawa umowy o pracę, uzyskanie stopnia nauczyciela, stanowisko nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela
Zobacz»

IX P 746/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

karta nauczyciela, zatrudnienie nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, szkoła, organizacja nauczania, ustalenie istnienia stosunku pracy, rok szkolny, podstawa umowy o pracę, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • nauczyciel matematyki, karta nauczyciela, nauczyciel mianowany, klasa maturalna, zatrudnienie nauczyciela, warunek do zatrudnienia, umowa o pracę na czas określony, szkoła, niepełny wymiar czasu pracy, etat, pełny wymiar zajęć, zatrudnienie powódki, organizacja nauczania, pozwany zespół szkół, ustalenie istnienia stosunku pracy, rok szkolny, podstawa umowy o pracę, stosunek pracy z nauczycielem, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji
Zobacz»

IV P 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

szkoła, nauczyciel kontraktowy, rok szkolny, karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, zatrudnienie nauczyciela, podstawa umowy o pracę, organizacja nauczania, ustalenie istnienia stosunku pracy, liczba uczniów, potrzeba wynikająca z organizacji, zmniejszenie liczby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel
 • Ważne frazy
  • video, szkoła, nauczyciel kontraktowy, rok szkolny, protokół rozprawy, karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, zatrudnienie nauczyciela, dyrektor pozwanej szkoły, pozwana szkoła podstawowa, podstawa umowy o pracę, edukację wczesnoszkolną, organizacja nauczania, ustalenie istnienia stosunku pracy, godzina nauczania, liczba uczniów, potrzeba wynikająca z organizacji, ówczesny dyrektor szkoły, zmniejszenie liczby, zalecenie organu
Zobacz»

IV P 128/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

rok szkolny, nauczyciel kontraktowy, karta nauczyciela, podstawa umowy o pracę, organizacja nauczania, pozwany, umowa o pracę na czas określony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • rok szkolny, oddział dzieci, nauczyciel kontraktowy, karta nauczyciela, nauczyciel mianowany, pozwana placówka, wymiar godzin, wakat, awans na stopień nauczyciela, czas ubiegania, stopień awansu zawodowego nauczyciela, protokół z rozprawy, stosunek pracy na podstawie mianowania, podstawa umowy o pracę, organizacja nauczania, pozwany, zatrudnienie powódki, umowa o pracę na czas określony, przedszkole publiczne, projekt
Zobacz»

IV P 18/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

na czas, nauczyciel kontraktowy, zatrudnienie, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, pozwany, karta nauczyciela, rok szkolny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • na czas, nauczyciel kontraktowy, kwalifikacja pedagogiczna, etat, zatrudnienie powódki, pełne kwalifikacje, zgoda kuratora, zatrudnienie, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, organizacja nauczania, pozwany, kurator oświaty, karta nauczyciela, kolejna umowa, charakterze nauczycieli, kuratorium, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, brak wyższego wykształcenia, rok szkolny, godzina zajęcia
Zobacz»

V Pa 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

karta nauczyciela, szkoła, nauczyciel kontraktowy, rok szkolny, liczba uczniów, potrzeba wynikająca z organizacji, organizacja nauczania, stosunki pracy, umowa o pracę na czas określony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, szkoła, nauczyciel kontraktowy, pozwane gimnazjum, rok szkolny, liczba uczniów, nauczyciel mianowany, podział na grupy, potrzeba wynikająca z organizacji, pozwana szkoła, organizacja nauczania, stosunki pracy, umowa o pracę na czas określony, niepewność, dyspozycji dyrektorów, umowa terminowa, nauczanie języków obcych, zajęcie z języka niemieckiego, szkoła podstawowa, stopień nauczyciela
Zobacz»

VII Pa 110/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 6 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

karta nauczyciela, organizacja nauczania, rok szkolny, umowa o pracę na czas określony, nauczyciel kontraktowy, podstawa umowy o pracę, zatrudnienie nauczyciela, interes prawny, stanowisko nauczyciela, szkoła, potrzeba wynikająca z organizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel
 • Ważne frazy
  • karta nauczyciela, nauczyciel chemii, nauczyciel fizyki, organizacja nauczania, rok szkolny, chemia i fizyk, umowa o pracę na czas określony, społeczny inspektor pracy, nauczyciel kontraktowy, pozwane gimnazjum, pensum, podstawa umowy o pracę, zatrudnienie nauczyciela, interes prawny, stanowisko nauczyciela, godzina lekcyjna, godzina zajęcia, szkoła, zatrudnienie powódki, potrzeba wynikająca z organizacji
Zobacz»

VI P 176/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

szkoła, karta nauczyciela, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, zatrudnienie nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, nauczyciel kontraktowy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, rok szkolny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, szkoła, karta nauczyciela, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, zatrudnienie nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, nauczyciel kontraktowy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, pozwany zespół szkół, zajęcie z gimnastyki, zajęcie wychowania fizycznego, nowe świadectwo pracy, prowadzenie zajęć, rok szkolny, oligofrenopedagogika, zatrudniony nauczyciel, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, nieobecny pracownik
Zobacz»

IV P 141/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 6 maja 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nauczyciel kontraktowy, karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, pozwany, ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • przedszkole, nauczyciel mianowany, nauczyciel kontraktowy, karta nauczyciela, nauczycielka, dyrektor, stopień awansu zawodowego nauczyciela, czas zastępstwa, praca na zastępstwo, stosunek pracy na podstawie mianowania, umowa o pracę na czas określony, moment zawierania, uzyskanie stopnia awansu zawodowego, przypadek nauczyciela, urlop macierzyński, pozwany, czas nieobecności, ustalenie istnienia stosunku pracy, usprawiedliwiona nieobecność, akt osobowy
Zobacz»

IV P 67/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 18 grudnia 2020

Data publikacji: 10 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

organizacja nauczania, rok szkolny, na czas, nauczyciel kontraktowy, potrzeba wynikająca z organizacji, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Ważne frazy
  • organizacja nauczania, rok szkolny, przedszkole, oddział integracyjny, na czas, nauczyciel kontraktowy, potrzeba wynikająca z organizacji, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, stopień awansu, nauczycielka, pensum, placówka, urlop macierzyński, grupa dzieci, dziecko niepełnosprawne, awans zawodowy, zatrudnienie powódki, liczba etatów, godzina ponadwymiarowa, umowa
Zobacz»

VIII Pa 221/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nauczyciel kontraktowy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, na czas, karta nauczyciela, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, umowa o prace, szkoła, rok szkolny, stosunki pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel
 • Ważne frazy
  • nauczyciel kontraktowy, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, pensum, na czas, karta nauczyciela, organizacja nauczania, czas zastępstwa, potrzeba wynikająca z organizacji, etat, umowa na zastępstwo, umowa o prace, pozwana szkoła, wymiar czasu pracy powódki, godzina dydaktyczna, nauczyciel języka polski, szkoła, stopień awansu zawodowego nauczyciela, rok szkolny, gimnazjum i liceum, stosunki pracy
Zobacz»

IV P 178/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 25 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rok szkolny, nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, stanowisko nauczyciela, potrzeba wynikająca z organizacji, szkoła, organizacja nauczania, podstawa umowy o pracę, zatrudnienie nauczyciela, zastępstwo nieobecnego nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel
 • Ważne frazy
  • rok szkolny, nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę na czas określony, karta nauczyciela, stanowisko nauczyciela, nauczyciel języka polski, potrzeba wynikająca z organizacji, nauczyciel mianowany, etat, szkoła, organizacja nauczania, podstawa umowy o pracę, zatrudnienie nauczyciela, stanowisko nauczyciela bibliotekarza, klasa maturalna, zeznanie przedstawiciela strony, wychowawca w internacie, zapewnienie pensum, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, zawieranie z powódką umowy
Zobacz»

IV Pa 37/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 8 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, organizacja nauczania, potrzeba wynikająca z organizacji, szkoła, rok szkolny, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, nauczyciel kontraktowy, zatrudnienie nauczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nauczyciel
 • Ważne frazy
  • punkt przedszkolny, karta nauczyciela, umowa o pracę na czas określony, organizacja nauczania, nauczyciel mianowany, potrzeba wynikająca z organizacji, warunek do zatrudnienia, pozwana szkoła, szkoła, rok szkolny, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, zawarcie z powódką, funkcjonowanie punktów, zatrudnienie powódki, szkoła podstawowa, nauczyciel kontraktowy, przedszkole, zatrudnienie nauczyciela, pełny wymiar zajęć, strona łącza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Malinowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Brzozowska,  Alicja Chorzelska-Pytlak ,  Bogusław Mardyła
Data wytworzenia informacji: