Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1285/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-09-03

II C 859/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, nieruchomość powoda, sposób korzystania z nieruchomości, budynek, dopuszczalny poziom hałasu, sejmik województwa, zabudowa mieszkaniowa, spadek wartości, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, ustawa prawo ochrony środowiska, klimat akustyczny, wartość nieruchomości, prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, nieruchomość powoda, sposób korzystania z nieruchomości, budynek, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, dopuszczalny poziom hałasu, norma hałasu, spadek wartości nieruchomości, sejmik województwa, zabudowa mieszkaniowa, spadek wartości, pobyt dzieci i młodzieży, wejście w życie uchwały, dom opieki
Zobacz»

III C 1133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2017

Data publikacji: 4 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, hałas, wartość nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, budynek, czasowy pobyt, prawo ochrony środowiska, dom opieki społecznej, sejmik województwa, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, hałas, wartość nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, ściana zewnętrzna, lotnisko, budynek, izolacyjność, czasowy pobyt, prawo ochrony środowiska, dom opieki społecznej, szpital i dom, budynek o funkcjach, sejmik województwa, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, ustanowienie obszaru, stropodach, utworzenie obszaru
Zobacz»

XXV C 1579/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, wartość nieruchomości, prawo ochrony środowiska, akt prawa miejscowego, pobyt dzieci i młodzieży, ograniczenie sposobu, hałas, czasowy pobyt, sposób korzystania z nieruchomości, dom opieki społecznej, sejmik województwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, ustawa prawo ochrony środowiska, wartość nieruchomości, prawo ochrony środowiska, akt prawa miejscowego, pobyt dzieci i młodzieży, szpital i dom, strefa ograniczonego użytkowania, obniżenie wartości nieruchomości, ograniczenie sposobu, hałas, czasowy pobyt, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, szczególne ograniczenia, sposób korzystania z nieruchomości, dom opieki społecznej, sejmik województwa, uchwała
Zobacz»

XXV C 1548/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, prawo ochrony środowiska, pobyt dzieci i młodzieży, akt prawa miejscowego, ograniczenie sposobu, wartość nieruchomości, sejmik województwa, czasowy pobyt, hałas, dom opieki społecznej, sposób korzystania z nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, pobyt dzieci i młodzieży, akt prawa miejscowego, szpital i dom, ograniczenie sposobu, wartość nieruchomości, sejmik województwa, właściwy klimat akustyczny, czasowy pobyt, przedsiębiorstwo strony, hałas, dom opieki społecznej, budynek o funkcjach, sposób korzystania z nieruchomości, obniżenie wartości nieruchomości, szczególne ograniczenia
Zobacz»

II C 812/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, nieruchomość powoda, dopuszczalny poziom hałasu, zabudowa mieszkaniowa, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, hałas w środowisku, spadek wartości, funkcja budynku, sposób korzystania z nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, klimat akustyczny, nieruchomość powoda, dopuszczalny poziom hałasu, norma hałasu, lotnisko, hałas lotniczy, cena nieruchomości, spadek wartości nieruchomości, zabudowa mieszkaniowa, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, hałas w środowisku, poziom dźwięku, spadek wartości, funkcja budynku, sposób korzystania z nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży
Zobacz»

I C 1265/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2020

Data publikacji: 10 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, prawo ochrony środowiska, wartość nieruchomości, przeznaczenie terenu, dopuszczalny poziom hałasu, czasowy pobyt, nieruchomość powoda, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, ograniczenie w korzystaniu, spadek wartości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, prawo ochrony środowiska, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, wartość nieruchomości, przeznaczenie mieszkaniowe, przeznaczenie terenu, dopuszczalny poziom hałasu, czasowy pobyt, nieruchomość powoda, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, dotychczasowe przeznaczenie, teren i sposób, budynek o funkcjach, ograniczenie w korzystaniu, spadek wartości
Zobacz»

XX GC 1106/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 4 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, dopuszczalny poziom hałasu, nieruchomość powoda, zabudowa mieszkaniowa, strefa, poziom hałasu w środowisku, wartość nieruchomości, ograniczenie sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, dom opieki społecznej, czasowy pobyt, pobyt dzieci i młodzieży, sejmik, spadek wartości, teren
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, dopuszczalny poziom hałasu, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, nieruchomość powoda, zabudowa mieszkaniowa, strefa, poziom hałasu w środowisku, wartość nieruchomości, ograniczenie sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, poziom hałasu lotniczego, równoważny poziom dźwięku, dom opieki społecznej, czasowy pobyt, pobyt dzieci i młodzieży, spadek wartości nieruchomości, akustyka, sejmik, spadek wartości, teren
Zobacz»

X Ga 431/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 22 września 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, sposób korzystania z nieruchomości, sejmik województwa, dom opieki społecznej, wartość nieruchomości, ograniczenie sposobu, pobyt dzieci i młodzieży, hałas, czasowy pobyt, podwyższone wymaganie, ochrona środowiska, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, lotnisko, nieruchomość powoda, sposób korzystania z nieruchomości, sejmik województwa, standard jakości środowiska, dom opieki społecznej, wartość nieruchomości, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, uchwała sejmiku, ograniczenie sposobu, pobyt dzieci i młodzieży, hałas, czasowy pobyt, obniżenie wartości nieruchomości, podwyższone wymaganie, ochrona środowiska, budynek, przeciętna miara
Zobacz»

I C 1140/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

strefa, wartość nieruchomości, uchwała sejmiku województwa, nieruchomość powoda, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, czasowy pobyt, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, dom opieki społecznej, ograniczenie w korzystaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • strefa, wartość nieruchomości, uchwała sejmiku województwa, nieruchomość powoda, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, czasowy pobyt, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, dom opieki społecznej, wartość nieruchomości powoda, wpływ wprowadzenia, teren i sposób, budynek o funkcjach, ograniczenie w korzystaniu, odsetka ustawowa za opóźnienie, metoda statystyczna, szacowanie, ustna opinia
Zobacz»

I C 1303/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 listopada 2020

Data publikacji: 28 października 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, czasowy pobyt, budynek, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, hałas, nieruchomość powoda, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, wartość nieruchomości, zabudowa mieszkaniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, czasowy pobyt, budynek, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, przeznaczenie terenu, hałas, nieruchomość powoda, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, zasięg strefy, teren i sposób, budynek o funkcjach, wartość nieruchomości, strefa obszaru ograniczonego użytkowania, zabudowa mieszkaniowa, zmniejszenie wartości
Zobacz»

I C 1520/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 grudnia 2020

Data publikacji: 10 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, wartość nieruchomości, poziom hałasu, nieruchomość powoda, środowisko, przeznaczenie terenu, czasowy pobyt, spadek wartości, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, por nocny, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, wartość nieruchomości, poziom hałasu, związek z utworzeniem, nieruchomość powoda, przeznaczenie mieszkaniowe, środowisko, przeznaczenie terenu, stygmatyzacja, lotnisko, czasowy pobyt, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, dokonywanie obliczeń, spadek wartości, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, por nocny, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej
Zobacz»

II C 814/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, dopuszczalny poziom hałasu, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, zabudowa mieszkaniowa, hałas w środowisku, funkcja budynku, sposób korzystania z nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, spadek wartości, sejmik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, wartość lokali, dopuszczalny poziom hałasu, norma hałasu, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, lokal powódki, zabudowa mieszkaniowa, hałas w środowisku, funkcja budynku, sposób korzystania z nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, położenie w strefie, spadek wartości, sejmik, budynek o funkcjach, poziom dźwięku
Zobacz»

I C 1139/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, nieruchomość powoda, uchwała sejmiku województwa, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, czasowy pobyt, hałas, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, nieruchomość powoda, uchwała sejmiku województwa, prawo ochrony środowiska, wartość nieruchomości powoda, metoda, przeznaczenie terenu, czasowy pobyt, hałas, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, teren i sposób, budynek o funkcjach, rejonowy gdańsk, granica błędów, sporządzenie opinii
Zobacz»

I C 339/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 listopada 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, czasowy pobyt, wartość nieruchomości, nieruchomość powoda, budynek, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, hałas, zabudowa mieszkaniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, uchwała sejmiku województwa, hipoterapia, czasowy pobyt, wartość nieruchomości, nieruchomość powoda, budynek, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, przeznaczenie terenu, internat, dom dzieci, wartość nieruchomości powoda, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, hałas, nieruchomości podobne, związek z utworzeniem, zabudowa mieszkaniowa
Zobacz»

X Ga 365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

strefa, prawo ochrony środowiska, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, sejmik województwa, budynek, wartość nieruchomości, wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, strefa, prawo ochrony środowiska, nieruchomość powódki, lotnisko, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, standard jakości środowiska, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, czasowy pobyt, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, przeciętna miara, sejmik województwa, wymaganie techniczne, budynek, wartość nieruchomości, obniżenie wartości nieruchomości, wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, podstawie tabeli
Zobacz»

III C 1183/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 23 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, nieruchomość powoda, środowisko, budynek, hałas, uchwała sejmiku województwa, dom opieki, pobyt dzieci
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, wartość nieruchomości, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, nieruchomość powoda, obniżenie wartości nieruchomości, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, środowisko, budynek, hałas, izolacyjność, uchwała sejmiku województwa, ściana zewnętrzna, rozporządzenie wojewody, dom opieki, sprawa utworzenia, pobyt dzieci, ustawa prawo ochrony środowiska
Zobacz»

I C 221/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lipca 2021

Data publikacji: 25 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, poziom hałasu, przeznaczenie terenu, korzystanie z nieruchomości, czasowy pobyt, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, budynek, ograniczenie w korzystaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, nieruchomość powoda, zakres akustyki, poziom hałasu, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, przeznaczenie terenu, korzystanie z nieruchomości, czasowy pobyt, ograniczenie w zakresie przeznaczenia, pobyt dzieci i młodzieży, wartość wskaźnika, zakres szacowania nieruchomości, dom opieki społecznej, prawo ochrony środowiska, budynek, przeznaczenie mieszkaniowe, budynek o funkcjach, obszar nieruchomości powodów, ograniczenie w korzystaniu
Zobacz»

II C 720/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, prawo ochrony środowiska, poziom hałasu, nieruchomość powoda, budynek, akt prawa miejscowego, uchwała sejmiku województwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, prawo ochrony środowiska, poziom hałasu, nieruchomość powoda, budynek, rozporządzenie wojewody, ustawa prawo ochrony środowiska, akt prawa miejscowego, izolacyjność, uchwała sejmiku województwa, ściana zewnętrzna, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, istniejący budynek, sprawa utworzenia, wejście w życie uchwały, wejście w życie rozporządzenia, klimat akustyczny
Zobacz»

III C 1162/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 6 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, prawo ochrony środowiska, strefa, hałas, wartość nieruchomości, spadek wartości, sejmik województwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, prawo ochrony środowiska, strefa, hałas, wartość nieruchomości, strefa ograniczonego użytkowania, ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, lokal, lotnisko, spadek wartości, rewitalizacja akustyczna, spadek wartości nieruchomości, nieruchomość powódki, wejście w życie uchwały, odszkodowanie, uchwała sejmiku, sejmik województwa, ustawa prawo ochrony środowiska, standard jakości środowiska, zmniejszenie wartości
Zobacz»

XXV C 1412/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 21 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

obszar ograniczonego użytkowania, strefa, ograniczenie sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, sejmik województwa, prawo ochrony środowiska, akt prawa miejscowego, czasowy pobyt, budynek, dom opieki społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • obszar ograniczonego użytkowania, strefa, ograniczenie sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, port lotniczy, pobyt dzieci i młodzieży, sejmik województwa, prawo ochrony środowiska, wejście w życie rozporządzenia, akt prawa miejscowego, czasowy pobyt, budynek, dom opieki społecznej, ustawa prawo ochrony środowiska, szpital i dom, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, budynek o funkcjach, lokal powodów, wojewoda, uchwała
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Stankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Mariusz Bartnik
Data wytworzenia informacji: