Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 918/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-01-21

I ACa 75/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

weksel, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, prawo wekslowe, beneficjent gwarancji, deklaracja wekslowa, wystawca, poręczyciel wekslowy, należyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, prawo wekslowe, beneficjent gwarancji, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wystawca, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, poręczenie wekslowe, zakres poręczenia, należyte wykonanie umowy, dług przyszły, zakres gwarancji, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, poręczyciel weksla, gwarancja należytego wykonania umowy, termin ważności gwarancji, stosunek podstawowy
Zobacz»

III C 1511/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2019

Data publikacji: 9 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zleceniodawca, deklaracja wekslowa, umowa zlecenia, żądanie beneficjenta, zobowiązanie gwaranta, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zleceniodawca gwarancji, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zleceniodawca, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, umowa zlecenia, udzielenie gwarancji, wystawienie weksla, żądanie beneficjenta, remitent, roszczenie zwrotne, kwota z gwarancji, zobowiązanie gwaranta, poręczenie wekslowe, spełnienie żądania, umowa gwarancji, zleceń udzielenia
Zobacz»

I ACa 871/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, prawo wekslowe, beneficjent, deklaracja wekslowa, wystawca, ubezpieczyciel, poręczyciel, zobowiązanie, wypełnienie weksli, umowa, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, prawo wekslowe, weksel in blanco, beneficjent, deklaracja wekslowa, wystawca, ubezpieczyciel, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel, strona powodowa, umowa generalna, pozwany, zobowiązanie, łączny limit, wypełnienie weksli, nienależyte wykonanie kontraktu, umowa, spłata zobowiązania podatkowego, stosunek podstawowy
Zobacz»

XI GC 1402/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, stosunek gwarancji, beneficjent, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, inżynier kontraktu, funkcja inżyniera, zarzut ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, stosunek gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, zobowiązanie wekslowe, płatność weksla, pismo z dni, umowa o pełnienie, usługi inżyniera, beneficjent, wypełnienie weksli, odsetka, zobowiązanie podatkowe, ugoda, umowa generalna
Zobacz»

I ACa 492/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

beneficjent, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, gwarant, wystawca, prawo wekslowe, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • beneficjent, wypełnienie weksli, właściwe usunięcie, deklaracja wekslowa, kara umowna, gwarant, wystawca, prawo wekslowe, spółka, umowa gwarancji, sala gimnastyczna, gwarancje kontraktowe, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad fizycznych, weksel in blanco, termin spłaty zadłużenia, kwota roszczenia, umowny termin spłaty, wystawca weksla, termin płatności
Zobacz»

I C 2337/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 16 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

beneficjent gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, wystawca, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • beneficjent gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel in blanco, wystawca, umowa generalna, usunięcie wad i usterek, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, gwarancje kontraktowe, wystawca weksla, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, pismo z dni, dłużnik wekslowy, zobowiązanie abstrakcyjne, pozwany, gmina, poręczyciel
Zobacz»

III C 384/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 25 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wystawca, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wystawca, umowa generalna, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, wystawca weksla, wystawienie gwarancji, przedmiotowy weksel, remitent, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wystawcy, wystawienie weksla, suma wekslowa, termin płatności weksli, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, poręczenie, właściwe usunięcie
Zobacz»

X GC 981/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

weksel, gwarancja ubezpieczeniowa, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, gwarancja ubezpieczeniowa, przedawnienie roszczenia z weksla, prawo wekslowe, kara umowna, polisa, poręczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, posiadacz weksla, in blanco, weksel własny, odpowiedzialność awalisty, usługa sprzątania, poręczyciel wekslowy, sprzątanie pomieszczeń, dzień płatności weksla, pomieszczenie budynku, wykonanie kontraktów, zapłata, umowa
Zobacz»

I ACa 347/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2020

Data publikacji: 7 maja 2021

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, deklaracja wekslowa, umowa, wypełnienie weksli, zobowiązanie, poręczyciel, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa generalna, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, podpis, należyte wykonanie kontraktu, poręczenie, małżonek, umowa, wypełnienie weksli, długi męża, zobowiązanie, poręczyciel, ustawowa odsetka za opóźnienie, zapłata wadium, pozwany, zobowiązanie wekslowe, należyte wykonanie, zabezpieczenie zapłaty, przelew
Zobacz»

II C 316/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

poręczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa, prawo wekslowe, wystawca, deklaracja wekslowa, beneficjent, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa, wystawca weksla, prawo wekslowe, wystawca, deklaracja wekslowa, pozwany, poręczenie wekslowe, podpisanie weksli, podpis na wekslu, nakaz zapłaty, beneficjent, zapłata w postępowaniu nakazowym, mąż, podpis na deklaracjach, zajęta część, podpis poręczycieli, wypełnienie weksli, opłata sądowa od zarzutów, awalista
Zobacz»

XI GC 305/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2018

Data publikacji: 29 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

gwarancja, deklaracja wekslowa, bank, wypełnienie weksli, umowa, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, bank, weksel in blanco, kurator, spłata kredytów, wypełnienie weksli, umowa, prawo wekslowe, odsetka, udzielenie gwarancji, gwarancja spłaty, wierzytelność, wypowiedzenie, adres, kwota kredytów, przelew, kwota z gwarancji, wypłata gwarancji
Zobacz»

I C 64/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo wekslowe, gwarancja, beneficjent, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, weksel do zapłaty, wystawca, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, siedziba, poręczenie, gwarancja, wypłata z dniem, beneficjent, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, żądanie wypłaty, weksel do zapłaty, in blanco, nakaz zapłaty, posiadacz weksla, wystawca, suma wekslowa, weksel własny, końcówka fleksyjna, zobowiązanie, zobowiązanie poręczyciela, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I C 243/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

gwarancja, weksel do zapłaty, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja, gwarancja spłaty, weksel in blanco, weksel do zapłaty, prawo wekslowe, weksel własny, suma wekslowa, strona powodowa, deklaracja wekslowa, spłata kredytów, przedstawienie weksla do zapłaty, wypowiedzenie umowy kredytu, wierzytelność, upoważnienie do uzupełnienia, przelew, pozwany, posiadacz weksla, uprawnienie do uzupełnienia, nakaz zapłaty, oryginał weksli
Zobacz»

I ACa 845/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, wystawca, poręczyciel wekslowy, gwarancja ubezpieczeniowa, deklaracja wekslowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, wystawca weksla, wystawca, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, pozwany, awalista, podpisany dokument, gwarancja ubezpieczeniowa, na raty, deklaracja wekslowa, podstępne wprowadzenie, zobowiązanie, awal, podpis, dłużnik główny, konsekwencja finansowa, próbę wyegzekwowania, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACa 1192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, zobowiązanie, wystawca, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, umowa kredytów, porozumienie wekslowe, poręczenie wekslowe, zobowiązanie, pozwany, kredytobiorca, wystawca, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, umowa, przedawnienie, wystawienie weksla, aneks do umowy, awalista
Zobacz»

I C 1240/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2014

Data publikacji: 13 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

weksel, gwarancja, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, suma gwarancyjna, stosunek podstawowy, wystawca, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, ubezpieczeniowe gwarancje, gwarancje kontraktowe, umowa generalna, oznaczony numer, pozwana spółka, weksel in blanco, gwarancja, deklaracja wekslowa, nakaz zapłaty, prawo wekslowe, wypłata sumy, suma gwarancyjna, stosunek podstawowy, przedmiotowy weksel, wystawca, wymagalna wierzytelność, dłużnik wekslowy, porozumienie wekslowe, beneficjent
Zobacz»

I C 2785/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 4 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, gwarancja, poręczyciel, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • gwarancja usunięcia wad, ubezpieczeniowe gwarancje, usunięcie wad i usterek, weksel in blanco, prawo wekslowe, pismo wójta gminy, wystawca, gwarancja, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, umowa o udzieleniu, wystawca weksla, weksel niezupełny, miejsce płatności weksla, data wystawienia weksla, zobowiązanie, porozumienie
Zobacz»

VI ACa 389/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, beneficjent, umowa, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wystawca, stosunek podstawowy, weksel do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, agencja, beneficjent, pozwany, umowa, przedłużenie terminów, złożenie wniosku o płatność, prawo wekslowe, realizacja operacji, wypłata pomocy, wypełnienie weksli, program rozwoju obszarów wiejskich, wystawca, inwestycja, pierwsza transza, stosunek podstawowy, pomoc finansowa, weksel do zapłaty, uzasadniona prośba, przedstawienie weksla
Zobacz»

I C 847/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, weksel do zapłaty, wypełnienie weksli, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczenie, nakaz zapłaty, wykup weksli, wystawca, deklaracja wekslowa, pozwany, treść deklaracji, poręczyciel wekslowy, przedstawienie weksla, kredyt, weksel do zapłaty, wypełnienie weksli, płatność weksla, doręczenie, wezwanie, posiadacz weksla, teoria, zarzut subiektywny, wystawca i poręczyciel
Zobacz»

I C 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, wypełnienie weksli, weksel do zapłaty, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, weksel do zapłaty, data płatności, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, wystawca weksla, suma wekslowa, kredyt, historia spłaty, pożyczka hipoteczna, pożyczkobiorca, przedstawienie weksla do zapłaty, brak przedstawienia weksla
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Urban
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Jank
Data wytworzenia informacji: