Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 343/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-10-20

I ACa 1133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 5 września 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksmisja, przywrócenie terminów, pozwany, adwokat, pełnomocnik z urzędu, szkoda, pełnomocnik, związek przyczynowy, odrzucenie apelacji, nienależyte wykonanie, brak formalny wniosku, szkoda pozostająca w związku, termin do wniesienia apelacji, reprezentowanie powódki, lokal socjalny, zawinione zachowanie, uzupełnienie braków formalnych apelacji, pełnomocnictwo procesowe, zdrowie, odpowiedzialność
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnictwo, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, radca prawny, zeznanie powoda, opłata skarbowa, sprawa powodów
Zobacz»

I ACa 1230/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wypowiedzenie pełnomocnictwa, środek zaskarżenia, prawnik, adwokat, nienależyte wykonanie zobowiązania, pełnomocnik, pełnomocnictwo, wniesienie środków zaskarżenia, sekretarka, wyrok z uzasadnieniem, substytucja, omyłka w dacie, termin do złożenia apelacji, wiara powoda, doręczenie wyroku, data wpływu, termin do wniesienia apelacji, data doręczenia, wpływu wyroków
Zobacz»

I C 620/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • radca prawny, szkoda, pełnomocnik, odpowiedzialność cywilna, upływ okresu przedawnienia, powstanie szkody, należyta staranność, pełnomocnictwo, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, nienależyte wykonanie, ubezpieczyciel, pełnomocnik substytucyjny, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem, pozew, usługi prawne, wykonanie zobowiązania, przedawnienie roszczeń, świadczenie pomocy prawnej, koszt zastępstwa prawnego, odpowiedzialność radców
Zobacz»

I ACa 745/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 24 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut od nakazów zapłaty, powodowa spółka, pozwany, termin do wniesienia zarzutów, wniesienie zarzutów od nakazu, wniosek o przywrócenie, przywrócenie terminów, odwołanie uznania, związek przyczynowy, szkoda, uchybienie proceduralne, oświadczenie o uznaniu powództwa, złożenie zarzutów od nakazu, oświadczenie wiedzy, przypozwanie, kwota od ubezpieczyciela, dołączenie dowodu, pismo drugiej strony, radca prawny, szkoda powoda
Zobacz»

I C 639/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 4 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zasiedzenie, adwokat, nieruchomość, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, sporne działko, drugi pełnomocnik, klucz od drzwi, pozwolenie na budowę, budynek, pełnomocnik, lokal, termin do wniesienia apelacji, współposiadacz, małżonek, współwłasność, wzniesienie domu, żona, działanie pełnomocników, przesłanka odpowiedzialności kontraktowej
Zobacz»

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność, termin wniosków, przegranie sprawy
Zobacz»

I C 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 6 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik powódki, towarzystwo ubezpieczeń, korespondencja z sądu, towarzystwo ubezpieczeniowe, szkoda, należyta staranność, wniesienie apelacji, odpis wyroków, pozwany bank, rada adwokacka, własne zaniedbanie, mocodawca, rozstrzygnięcie dla powódki, zachowanie adwokata, rok duży, wniesienie środka odwoławczego, skuteczne wniesienie apelacji, wykazanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, zaniedbanie pełnomocnika, zaniedbanie i błąd
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 712/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, organ podatkowy, pełnomocnictwo, przywrócenie terminów, ujawnione źródło przychodów, rodzic powoda, pozwany, wniosek o przywrócenie, decyzja naczelnika pierwszego urzędu, odwołanie od decyzji naczelnika, przesłuchanie rodziców, teza dowodowa, umowa o zastępstwo, wniesienie odwołania, zeznanie rodziców, wykonanie umowy, umowa pożyczki, zryczałtowany podatek dochodowy, wszczęcie postępowania podatkowego, źródło finansowania
Zobacz»

I ACa 456/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestycja, szkoda, radca prawny, opłata podstawowa, pozwolenie na budowę, jelenia góra, urząd rejonowy, burmistrz miasta i gminy, samowola budowlana, zakład ślusarski, etyka radcy prawnego, budowa warsztatu, działalność spółki w latach, strona powodowa, kredyt, ustalenie wysokości szkody, działanie gmin, wartość przedmiotu sporu, klient, koszt działalności spółki
Zobacz»

I C 911/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interwenientka uboczna, sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, śródmieście w krakowie, spotkanie, mail, wniosek o zwolnienie, odpis wyroku zaocznego, odbiór wyroku, wniesienie sprzeciwu od wyroku, złożenie sprzeciwu, wiadomość e-mailowa, termin do wniesienia sprzeciwu, zwrotne potwierdzenie odbioru, wrzesień, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, odrzucenie sprzeciwu, staranność, zwolnienie od kosztów sądowych, pełnomocnik
Zobacz»

VIII Ga 168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, wydanie wyroku zaocznego, pozwany, należyta staranność, ugoda pozasądowa, pełnomocnik, opłata od sprzeciwu, sprzeciw do wyroku zaocznego, wyrok zaoczny na posiedzeniu, wnoszenia sprzeciwów, dowód doręczenia, szkoda, centrum, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, mocodawca i pełnomocnik, nienależyte wykonanie, odpowiedzialność pełnomocnika, zwrot odpowiedzi na pozew, wydanie w sprawie wyroku
Zobacz»

I ACa 1965/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa wola, adwokat, pełnomocnik powódki, postępowanie dyscyplinarne, pełnomocnik z urzędu, regał, lodówka, akt postępowań, artykuł spożywczy, kaucja, wola w sprawach, pozostawanie bez pracy, profesjonalny pełnomocnik, wniosek pełnomocnika powódki, artykuł żywnościowy, pozwany, roszczenie o zapłatę kwot, kasa fiskalna, radca prawny, apelacja powódki
Zobacz»

I C 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 czerwca 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata od apelacji, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, pozwany, niestaranne działanie, pozew, termin do wniesienia opłaty, przywrócenie terminów, okręgowa rada adwokacka, przegrany proces, piątek, data rozmowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek o przywrócenie, termin uiszczenia opłaty, skarga, osobiste pismo, prowadzenie sprawy przed sądem, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, szkoda zaistniała, zlecenie
Zobacz»

X GC 994/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • radca prawny, pozwany, rura stalowa, wada fabryczna, usuwanie skutków awarii, zachowanie dłużników, stare miasto, świadczenie pomocy prawnej, pojęcie należytej staranności, centralne ogrzewanie, nienależyte wykonanie, zlecenie, spółka, treść zobowiązania, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, szkoda, nakaz zapłaty, pełnomocnik
Zobacz»

IX GC 710/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od nakazu zapłaty, brak formalny sprzeciwu, pozwany, radca prawny, odrzucenie sprzeciwu, nienależyte wykonanie zobowiązania, propozycja obniżenia, znaczenie faktury, szkoda, kosztorys powykonawczy, teren przyległy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców, związek przyczynowy, dowód, protokół odbioru prac, protokół powykonawczy, wystawienie faktur korekt, wykonanie robót elektrycznych, poznanie, faktura korygująca
Zobacz»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie, umowa ubezpieczenia mienia, wypłata odszkodowania, szkoda, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, dodatkowe wynagrodzenie, związek przyczynowy, prowadzenie sprawy w postępowaniu, normalne następstwo, pominięcie ustaleń, postępowanie likwidacyjne, zleceniobiorca, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, profesjonalna pomoc prawna, ubezpieczyciel, zapłata przez powódkę wynagrodzenia, radca prawny, wynagrodzenie prowizyjne, pełnomocnik
Zobacz»

I ACa 594/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 22 marca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, stawka celna, sposób uiszczenia, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, informacja dotycząca wysokości, prezes głównego urzędu ceł, świadectwo przewozowe, nienależyte wykonanie, urząd celny, konieczność uiszczenia, szkoda, wysokość i sposób, wydruk maili, obniżona stawka, świadczenie usług prawnych, należyta staranność, adres, poczta, nawóz sztuczny
Zobacz»

I ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, pełnomocnik substytucyjny, należyta staranność, zarzut do opinii, wniosek o powołanie, powołania nowe, koncepcja prowadzenia sprawy, działanie pełnomocników, staranność zawodowa adwokata, nienależyte wykonanie, pozwany, zarzut potrącenia, zawieszenie postępowania, wniosek o zawieszenia, otwór drzwiowy, sprawa przed sądem rejonowym, wynagrodzenie za wykonanie robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie, zastrzeżenie do protokołów, rozprawa przed sądem rejonowym
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Stankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Karwowska
Data wytworzenia informacji: