Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 163/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2018-08-31

I ACa 374/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 października 2019

Data publikacji: 16 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie, decyzja o wywłaszczeniu, cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, prezydent miasta
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, droga publiczna, parcela, odszkodowanie, decyzja o wywłaszczeniu, cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, prezydent miasta, zarzut przedawnienia, nieruchomość na cele, roszczenie, możliwość zwrotu, realizacja narodowych planów gospodarczych, zbędność nieruchomości, poprzedni właściciel, zmiana przeznaczenia nieruchomości, szkoda, termin przedawnienia, odmowa zwrotu nieruchomości
Zobacz»

II Ca 1769/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu, nieważność, własność, zbycie nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, cela wywłaszczenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu, poprzedni właściciel, użycie wywłaszczonej nieruchomości, konstytucja, nieważność, sankcja, wywłaszczony właściciel, czynność prawna, własność, starosta, możliwość zwrotu, nieważność umowy, zbycie nieruchomości, wniosek o zwrot nieruchomości, pozwana gmina, decyzję wywłaszczeniową, zamiar zbycia, cela wywłaszczenia, spadkobierca
Zobacz»

I ACa 1404/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2013

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zwrot nieruchomości, wywłaszczona nieruchomość, decyzja o wywłaszczeniu, odmowa zwrotu, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, decyzja prezydenta miasta
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • zwrot nieruchomości, wywłaszczona nieruchomość, decyzja o wywłaszczeniu, droga publiczna, odmowa zwrotu, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, odmowa zwrotu nieruchomości, matka i dziecko, nieruchomość na cele, decyzja prezydenta miasta, przesłanka zbędności, realizacja narodowych planów gospodarczych, władza publiczna, użycie nieruchomości, wartość nieruchomości, wywłaszczony właściciel, budowa maszyny
Zobacz»

I ACa 817/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, cela wywłaszczenia, gospodarka nieruchomościami, decyzję wywłaszczeniową, odszkodowanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • decyzja uwłaszczeniowa, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, cela wywłaszczenia, prawo wieczyste użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, gospodarka gruntami, decyzję wywłaszczeniową, wojewoda, odszkodowanie, realizacja narodowych planów gospodarczych, wywłaszczanie nieruchomości, roszczenie o zwrot nieruchomości, fundacja, rok budowy, spadkobierca, poprzedni właściciel, wartość nieruchomości, data wywłaszczenia, żądanie zwrotu nieruchomości
Zobacz»

I C 298/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 2 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, odszkodowanie, cela wywłaszczenia, decyzja o wywłaszczeniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, akt uwłaszczeniowy, funkcjonariusz państwowy, uprawnienie do żądania zwrotu, decyzja wojewody, zbędność, zakres geodezji, grunt, odszkodowanie, cela wywłaszczenia, żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, prezydium wojewódzkie, wojewódzka rada narodowa, decyzja o wywłaszczeniu, orzeczenie o wywłaszczeniu, prawo użytkowania wieczyste, wywłaszczanie nieruchomości, szkoda
Zobacz»

I C 1470/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2021

Data publikacji: 26 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

decyzja o wywłaszczeniu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, cela, zbycie nieruchomości, odszkodowanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • decyzja o wywłaszczeniu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwrot przedmiotowej nieruchomości, pozwana gmina, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, cela, zwaloryzowane odszkodowanie, zbycie nieruchomości, decyzja odmawiająca zwrotu, poprzedni właściciel, wywłaszczanie nieruchomości, powierzchnia, odszkodowanie, poprzednik prawny powódki, żądanie zwrotu nieruchomości, gospodarka gruntami, obowiązek zawiadomienia, wartość rynkowa
Zobacz»

I ACa 748/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wywłaszczona nieruchomość, decyzja o wywłaszczeniu, cela, zwrot nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, decyzję wywłaszczeniową, prezydent miasta
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • wywłaszczona nieruchomość, decyzja o wywłaszczeniu, pozwana gmina, poprzedni właściciel, czynności prawne, cela, zdziałanie, budowa linii kolejowych, zwrot nieruchomości, numer, orzeczenie o wywłaszczeniu, gospodarka nieruchomościami, decyzję wywłaszczeniową, narodowy plan gospodarczy, aport do pozwanej spółki, zakaz użycia, omawiana część, wywłaszczony właściciel, prezydent miasta, wywłaszczenie nieruchomości
Zobacz»

I ACa 723/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

odszkodowanie, decyzja o wywłaszczeniu, decyzję wywłaszczeniową, zbycie, odmowa zwrotu wywłaszczona nieruchomości, własność
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • odszkodowanie, decyzja o wywłaszczeniu, decyzję wywłaszczeniową, zdanie sądu najwyższego, decyzja naczelnika gminy, zbycie, zbycie wywłaszczonej nieruchomości, naczelnik powiatów, kształt normatywny, odmowa zwrotu wywłaszczona nieruchomości, własność, przesłanka zwrotu, wojewoda, użycie wywłaszczonej nieruchomości, zamiar użycia, decyzja starosty, roszczenie, wywłaszczanie nieruchomości, wyrokowanie, część nieruchomości rolna
Zobacz»

II C 478/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cela wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, realizacja celu wywłaszczenia, przedawnienie, decyzja o wywłaszczeniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • cela wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, dołączony akt, zieleń, lokalizacja szczegółowa, plan realizacyjny, akt administracyjny, budowa, realizacja celu wywłaszczenia, sieć gazowa, przedawnienie, wywłaszczanie, decyzja o wywłaszczeniu, część działki, zrealizowany cel, decyzja lokalizacji, rozpatrzenie odwołania, pawilon, obiekt budowlany, wojewoda
Zobacz»

I ACa 1360/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zwrot wywłaszczonych nieruchomości, cela wywłaszczenia, przedawnienie, prezydent, odszkodowanie, decyzja o wywłaszczeniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • zwrot wywłaszczonych nieruchomości, cela wywłaszczenia, przedawnienie, prezydent, części dawne, powierzchnia, szkoda, część nieruchomości, rejonowy organ, wniosek o zwrot nieruchomości, odszkodowanie, roszczenie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, starosta powiatu, organ administracji rządowej, stanowiąca część, decyzja o wywłaszczeniu, wywłaszczanie nieruchomości, wniosek powodów, opieszałe działanie
Zobacz»

I C 520/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2021

Data publikacji: 26 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

decyzja o wywłaszczeniu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, odszkodowanie, gospodarka nieruchomościami, cela, zbycie nieruchomości
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • decyzja o wywłaszczeniu, pozwana gmina, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, odszkodowanie, gospodarka nieruchomościami, odszkodowanie z odsetkami, zwrot przedmiotowej nieruchomości, cela, zwaloryzowane odszkodowanie, zbycie nieruchomości, decyzja odmawiająca zwrotu, odsetka ustawowa za opóźnienie, poprzedni właściciel, wywłaszczanie nieruchomości, wartość rynkowa, gospodarka gruntami, obowiązek zawiadomienia, naczelnik miasta i gminy
Zobacz»

I ACa 578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 15 marca 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cela wywłaszczenia, prezydent miasta, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przedawnienie, odszkodowanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • cela wywłaszczenia, prezydent miasta, ustawa o gospodarce, budownictwo jednorodzinne, gospodarka nieruchomościami, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przedawnienie, skarb państwa, gmina, poprzedni właściciel, ustawy wywłaszczeniowe, szkoda, plan, powierzchnia, działka w użytkowanie wieczyste, tryb wywłaszczania nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, działka budowlane, osiedle mieszkaniowe, odszkodowanie
Zobacz»

I C 1026/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2021

Data publikacji: 22 marca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

decyzja o wywłaszczeniu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, odszkodowanie, zbycie nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, cela
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • decyzja o wywłaszczeniu, pozwana gmina, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie z odsetkami, naczelnik miasta i gminy, zwrot przedmiotowej nieruchomości, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, odsetka ustawowa za opóźnienie, odszkodowanie, zbycie nieruchomości, decyzję wywłaszczeniową, cela, zwaloryzowane odszkodowanie, poprzednik prawny, wartość rynkowa, wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości, decyzja odmawiająca zwrotu, poprzedni właściciel, wywłaszczanie nieruchomości
Zobacz»

IX Ca 178/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

decyzja o wywłaszczeniu, gospodarka nieruchomościami, przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie, cela, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • gospodarka gruntami, decyzja o wywłaszczeniu, gospodarka nieruchomościami, poprzedni właściciel, przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowanie, cela, wywłaszczenie nieruchomości, gmina, zamiar użycia, waloryzacja, zarzut przedawnienia, decyzję wywłaszczeniową, budownictwo mieszkaniowe, ustawa o gospodarce, cena, wskaźnik, lokalizacja inwestycji
Zobacz»

I ACa 196/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2019

Data publikacji: 22 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, odszkodowanie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zbycie, pozwany, postępowanie administracyjne, matka powodów, prezydent miasta, autobus, odmowa zwrotu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, sporne działko, odszkodowanie, zrealizowany cel, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, przedmiotowa działko, zbycie, pozwany, obowiązek informacyjny, zamiar zbycia, postępowanie administracyjne, matka powodów, prezydent miasta, poprzedniczka prawna, autobus, zwaloryzowane odszkodowanie, odmowa zwrotu, wskaźnik, poprzedni właściciel
Zobacz»

I ACa 889/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

decyzja o wywłaszczeniu, cela wywłaszczenia, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustawa o gospodarce, miasto, gospodarka nieruchomościami
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • numery geodezyjne, decyzja o wywłaszczeniu, potrzeba sprawy, cela wywłaszczenia, pozwana gmina miasta, wniesienie aportu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, dziadek powodów, ustawa o gospodarce, aport do pozwanej spółki, miasto, gospodarka nieruchomościami, oznaczony numer, ogólna cela, infrastruktura, część nieruchomości, nitka sieci, wywłaszczenie i odszkodowanie, zasób geodezyjny, działka gruntów
Zobacz»

I C 1719/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 3 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu, przedawnienie, miasto, odszkodowanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu, stary numer, wartość rynkowa prawa własności, aktualna wartość, rynkowa prawa własność nieruchomości, decyzja starosty, prawa własność nieruchomości gruntowa, przedawnienie, działka powódki, miasto, naczelnik miasta i gminy, decyzja burmistrza, określanie wartości rynkowej, odszkodowanie, ewidencja gruntów, zwaloryzowane odszkodowanie, decyzja naczelnika miasta
Zobacz»

I ACa 894/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prezydent miasta, odszkodowanie, cela wywłaszczenia, decyzję wywłaszczeniową, decyzja o wywłaszczeniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • przedawnienie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, parcela, prezydent miasta, droga publiczna, odszkodowanie, cela wywłaszczenia, termin przedawnienia, decyzję wywłaszczeniową, roszczenie, zarzut przedawnienia, decyzja o wywłaszczeniu, niemożliwość zwrotu, bieg, jednostka ewidencyjna, wniosek o zwrot nieruchomości, próby ugodowe, ubiegły wiek, decyzja odmawiająca zwrotu, odmowa zwrotu nieruchomości
Zobacz»

I ACa 48/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 21 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowanie, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, decyzja prezydenta miasta, nieważność decyzji
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prawo decyzji administracyjnych, minister infrastruktury, odszkodowanie, decyzję wywłaszczeniową, ustawa o gospodarce, przedmiotowa działko, gospodarka nieruchomościami, uwłaszczenie, wydanie przez prezydenta miasta, z prawa, oddanie w użytkowanie wieczyste, postępowanie uwłaszczeniowe, wojewoda, powodów odszkodowania, decyzja prezydenta miasta, nieważność decyzji, metrum kwadratowe, roszczenie
Zobacz»

I C 397/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cela wywłaszczenia, decyzja o wywłaszczeniu, prezydent miasta, ustawa o gospodarce, zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • wywłaszczenie
  • Ważne frazy
    • cela wywłaszczenia, oferta zawarcia umowy sprzedaży, wojewoda, poprzedni właściciel, decyzja o wywłaszczeniu, prezydent miasta, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, powierzchnia, ustawa o gospodarce, przekrój, gospodarka gruntami, budowa bazy, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, realizacja inwestycji, inwestycja na przedmiotowej działce, ustalenie lokalizacji inwestycji, budynek, sieć, przedmiotowa nieruchomość, podziemne urządzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Urban
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Bartnik
Data wytworzenia informacji: