Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V AGa 54/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2020-07-02

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, dłużnik ze stosunku podstawowego, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, wygaśnięcie gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, zwiększenie zobowiązań, jednolite reguły, usunięcie wad i usterek, aneks, wykonanie ekranów akustycznych, zapłata sumy gwarancyjnej, dłużnik ze stosunku podstawowego, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie, zabezpieczenie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, przedłużenie gwarancji, dokument gwarancji
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

I ACa 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, pozwany, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, pozwany, dokument gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, charakter zobowiązania, nienależyte wykonanie umowy, zarzut ze stosunku podstawowego, ograniczenie gwarancji, nienależyte wykonanie, odstąpienie od umowy, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, wojewódzki zarząd melioracji, utrata podstaw, zarząd melioracji i urządzeń, charakter gwarancji, stosunek wynikający z umowy
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

V ACa 747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, odpowiedzialność gwaranta, należyte wykonanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie, niewłaściwe wykonanie umowy, wykonawca należności, odpowiedzialność gwaranta, dokument gwarancji, należyte wykonanie, postanowienie gwarancji, roszczenie powstałe w związku, stosunek gwarancji, wierzyciel, pozwany, zobowiązanie abstrakcyjne
Zobacz»

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, pozwany, należyte wykonanie, dłużnik ze stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, fakt nienależytego wykonania umowy, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, wykładnia gwarancji, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, należyte wykonanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne, gwarancja zapłaty, moment złożenia oświadczenia
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie do zapłaty, aktualny odpis
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, nienależyte wykonanie, treść gwarancji, pozwany, dłużnik ze stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, umowa podwykonawcza, pozwany, roszczenie z gwarancji, dłużnik ze stosunku podstawowego, suma gwarancyjna
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji, ważność gwarancji, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, pozwany, odpowiedzialność gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota, budowa, wypłata z gwarancji, gwarancja zapłaty
Zobacz»

I ACa 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie, beneficjent gwarancji, treść gwarancji, żądanie zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • obowiązek gwaranta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umowa podwykonawcza, pierwsze żądanie, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie, beneficjent gwarancji, pierwsze pisemne wezwanie, interwenient uboczny, treść gwarancji, obowiązek zapłaty sumy, gwarancja samoistna, zawarcie umowy gwarancji, wypadek gwarancyjny, żądanie zapłaty, pisemne wezwanie do zapłaty, żądanie zapłaty sumy gwarancyjnej, oświadczenie woli
Zobacz»

I ACa 1436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, przedmiot umowy, warunek gwarancji, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik rzeczowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, wierzyciel hipoteczny, wada i usterka, udzielona gwarancja, hipoteka, weksel, pisemne żądanie zapłaty, przedmiot umowy, warunek gwarancji, umowa o współpracy, dłużnik osobisty, wypłata, zarzut ze stosunku podstawowego, hala targowa, zobowiązanie abstrakcyjne
Zobacz»

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, treść gwarancji, zobowiązanie, nienależyte wykonanie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonawca należności, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie, skutek odstąpienia, należyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, udzielona gwarancja, beneficjent gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, nienależyte wykonanie, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany, prawo odstąpienia, zabezpieczenie
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, wykonanie instalacji, pisemne wezwanie do zapłaty, podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru, bezusterkowy protokół odbioru końcowego
Zobacz»

V ACa 918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, podwykonawca, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, umowa podwykonawcza, usuwanie wad, inwestor, świadectwo przejęcia, wezwanie, pozwany, część robota, byt prawny umowy, wypłata należności, umowa o roboty budowlane, zabezpieczenie, stosunek gwarancji
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, wypłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, wypłata, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany, zgłoszenie żądania
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji, formalne gwarancje, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje, wypłata
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ważność gwarancji, beneficjent, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata, należyte wykonanie, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • ważność gwarancji, beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, zapłata, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypłata, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, wypłata, zobowiązanie, upadłość likwidacyjna
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, zapłata, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Przybyła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Łukaszewski,  Barbara Rączka-Sekścińska ,  Mariusz Wicki
Data wytworzenia informacji: