Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 540/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2013-12-30

VIII Ga 29/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, porozumienie, pozwany, termin, wniesienie sprzeciwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, porozumienie, pozwany, prawo autorskie, centrum, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, wypadek odstąpienia od umowy, reprezentant powódki, oświadczenie woli, wykonanie projektów, termin, dalsza praca projektowa, nowa umowa, potrącenie, wniesienie sprzeciwu, przywrócenie terminów
Zobacz»

VII GC 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, zapłata, prawo odstąpienia od umowy, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, faktura vat, zastrzeżenie kary umownej, wypadek odstąpienia od umowy, zobowiązanie o charakterze pieniężnym, przyczyna odstąpienia, oświadczenie o odstąpienia, uprawnienie do odstąpienia, umowa o roboty budowlane, zastrzeżenie prawa odstąpienia, zapłata, prawo odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zakończenie stosunku prawnego, umowa wzajemna, termin, kara umowna za odstąpienie, odbiór robót, zapłata kary umowna, płatność
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, prawo odstąpienia od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia, kara umowna w związku
Zobacz»

I ACa 1824/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2017

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypadek odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, kara umowna na wypadek, prawo odstąpienia od umowy, pozwany, zobowiązanie pieniężne, pobór energii elektrycznej, umowne prawo odstąpienia, zaliczka, ustawowe prawo odstąpienia, przedmiot umowy, powodów odstąpienia, linia, zapłata kary umowna, produkcja, przyczyna odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ograniczenie w dostarczaniu, potrącenie
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, pozwany, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, termin
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek
Zobacz»

VIII Ga 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, porozumienie, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, kompletność dokumentacji, dokumentacja projektowa, inżynier kontraktu, pozwany, umowa z przyczyn niezależnych, sprawdzenie, oświadczenie o odstąpienia, ubezpieczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa, komplet dokumentacji, skuteczne odstąpienie od umowy, nadzór inwestorski, przesłanka naliczenia kary umownej, usługi inżyniera, obowiązkiem inżyniera, warunek dla powstania, uprawnienie do naliczenia kary, powstanie roszczenia
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

IX GC 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, plac budowy, gwarancja ubezpieczeniowa, przejęcie terenu budowy, kopia polisy, porozumienie, pozwana zaliczka, gwarancja bankowa, pozwana kara umowna, robota budowlana, uzyskanie gwarancji, polisa ubezpieczeniowa, prace budowlane, dzień podpisania, opóźnienie, oczyszczalnia ścieków, zeznanie powoda, rozpoczęcie pracy
Zobacz»

I ACa 569/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 9 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przekazanie placu budowy, oświadczenie o odstąpienia, aneks, prawo odstąpienia, dotyczących lokalizacji, wpływ na wykonanie umowy, umowa ze skutkiem natychmiastowym, skutek natychmiastowy, cena ofertowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, stan upadłości, urząd wojewódzki, ustawowe prawo odstąpienia, pozwolenie na budowę parkingu, inwestycja, dokumentacja, wypadek skorzystania
Zobacz»

I ACa 191/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, wypadek odstąpienia od umowy, podstawa odstąpienia od umowy, płatność faktury, badanie podstawy, zastrzeżenie kary umownej, ocena skuteczności zastrzeżenia kary, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, bezwzględnie obowiązujący charakter, sankcja, skuteczne odstąpienie od umowy, kaucja gwarancyjna, możliwość badania, pozwany, wykonana praca, wynagrodzenie, obowiązujący charakter norm, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia
Zobacz»

XIII GC 1582/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 3 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, kara umowna za zwłokę, kara umowna za odstąpienie, pozwany, nakład, nota, dokończenie pracy, kara umowna za opóźnienie, rzeczywisty zakres prac, protokół obmiaru, inwestor, faktura, umowa wzajemna, data zakończenia pracy, mail, wynagrodzenie umowne, droga dojazdowa, termin realizacji, zaliczka na kwotę
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

VI ACa 502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 29 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu, ryzyko
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, zapłata
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Lewandowska,  Ewa Giezek
Data wytworzenia informacji: