Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 103/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2015-06-25

VI ACa 1287/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 8 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

porozumienie, sprzedaż nieruchomości, pozwany, umowa, zakup nieruchomości, nabycie nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • porozumienie, zadatek, nieruchomość do sprzedaży, dojście do skutku, przygotowanie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, dojście transakcji, transakcja kupna, skutek transakcji, pozwany, umowa, oferent, termin podpisania, cena nabycia nieruchomości, zagraniczny rynek, zakup nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości, zmiana terminu zawarcia umowy, nabycie nieruchomości, wpłacona kwota
Zobacz»

I ACa 312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż, przedmiotowe porozumienie, wartość zakupu, sklep detaliczny, sumaryczna wartość, program, strona porozumienia, wartość obrotu, rozwój rynek, rynek detaliczny, obowiązywanie porozumienia, wadliwa ocena materiału dowodowego, punkt sprzedaży detalicznej, zakup wyrobów, sprzedaż hurtowa, pozwana spółka, zakup produktu, wielkość zakupów, konsument finalny, nabycie wyrobów
Zobacz»

I ACa 811/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 19 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwany, strona porozumienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie porozumienia, porozumienie dotyczące spłaty, uznanie długu, pozwany, uznanie właściwe, dochodzenie należności na drodze, faktura vat, wierzytelność, strona powodowa od strony, element układu, układ kierowniczy, prokurent samoistny, strona porozumienia, nieterminowa zapłata, umowa ugody, harmonogram spłaty zadłużenia, spółka, skutek rozwiązania, towar, przyszłość
Zobacz»

I ACa 1371/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie związane z umową, oświadczenie woli, sens oświadczenia woli, instalacja, wzajemne roszczenia, ostateczne rozliczenie, robota budowlana, punkt porozumienia, rzeczywista wola, umowa, umowa w przyszłości, treść porozumienia, dokonanie błędnej wykładni oświadczenia, roszczenie z dniem, postanowienie porozumienia, błędna wykładnia oświadczenia woli, rękojmia i gwarancja, językowa reguła znaczeniowa, przedmiotowe porozumienie, wola strony
Zobacz»

I ACa 733/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 13 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostarczony materiał, umowa o roboty budowlane, pozwana spółka, odstąpienie od umowy, ściana hal, oświadczenie woli, dostawa materiałów, umowa, zakres dostawy, pozwany, zawarcie porozumienia, wzajemne uzgodnienie, podpisanie porozumienia, zakończenie współpracy z powodem, oświadczenie o odstąpienia, listopad, porozumienie powoda, nieterminowe wykonanie, dostarczenie materiałów, obudowa
Zobacz»

I ACa 410/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie, sprzedaż, strona powodowa, okres obowiązywania porozumienia, wyrób, sieć sklepów, celów porozumienia, punkt sprzedaży detalicznej, produkt strony, rozwój rynek, rynek detaliczny, sklep detaliczny, pozwany, wielkość zakupów, rozwinięcie sprzedaży, program promocyjny, producent, produkt pozwanej spółki, sprzedaż produktu, zakup produktu
Zobacz»

V ACa 348/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 8 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cena, oświadczenie woli, akt notarialny, umowa, zapłata ceny za nieruchomość, sprzedaż nieruchomości, zapłata ceny sprzedaży, pozwany, umowa z dniem, kredyt bankowy, zwrotne przeniesienie własności nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości, wykładnia oświadczenia woli stron, zapłata ceny z umowy, przenosząca własność nieruchomości, zawarcie umowy, warunkowa umowa, metoda obiektywna, metoda wykładni oświadczeń woli, odbiorca oświadczenia woli
Zobacz»

VIII Pa 229/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie, wynagrodzenie za prace, umowa, podwyższenie wynagrodzenia powoda, literalna treść porozumienia, zmiana umowy o pracę, nowy odbiorca, negocjacja, warunek podwyższenia wynagrodzenia, współpraca z sieciami, praca w częściach, obejmujące ustalenie, zmiana wynagrodzenia, wykładnia, sieć handlowa, oświadczenie woli, zdanie sądu rejonowego, umowa o współpracy, zawarcie, charakter umowy przedwstępnej
Zobacz»

IV Ca 163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wpływ na konta, umowa o podział majątku, oświadczenie woli, podział majątku wspólnego, przelew, częściowy podział majątku, otrzymanie dopłaty, data wpływu, pozwany, zamiar stron i cel, spłata i dopłata, dopłata do gruntów rolnych, kryterium interpretacyjne, wykładnia postanowień umowy, wyczerpanie roszczeń, zobowiązanie, charakter okresowy, zgodny zamiar stron, reguła interpretacyjna, zwyczaj
Zobacz»

I C 130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cena, kredyt bankowy, zwrotne przeniesienie własności nieruchomości, zapłata ceny za nieruchomość, umowa, przenosząca własność, zawarcie aktu notarialnego, sprzedaż nieruchomości, zakupiony grunt, umowa przeniesienia własności, porozumienie, oznaczony numer, strona po zawarciu, zakupiona nieruchomość, potwierdzenie zapłaty, wykonanie umowy sprzedaży, pozwany, łączna cena, umowa przedwstępna, przedwstępna sprzedaż nieruchomości
Zobacz»

VIII Ga 164/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie, faktura, termin zapłaty należności, prawidłowy termin, ugoda, umowa o roboty budowlane, pozwany, należność uboczna, zawarte porozumienie, zakreślony termin płatności, możliwość naliczenia odsetek, umowa, dokonanie odbioru robót, odbiór prac, rozliczenie finansowe, naliczenie odsetek ustawowych, dowód z przesłuchania, gorzów wielkopolski, roszczenie, wzajemne ustępstwa
Zobacz»

II C 990/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lipca 2015

Data publikacji: 14 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie, wada i usterka, gotówka do kasy, osoby trzecie, kwota zadłużenia, umowa, wybudowanie domu mieszkalnego, zastrzeżenie świadczenia, wartość wad, podwykonawca, budowa domów, dłużnik, kolejne porozumienie, zapis porozumienia, siedziba, treść porozumienia, strona powodowa, umowa cesji, legitymacja procesowa, protokół rozprawy
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Ważne frazy
  • umowa, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, nabycie nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Zobacz»

I C 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa pośrednictwa, umowa, podatek vat, cena, uzyskanie koncesji, umowa przedwstępna, cena brutto, wynagrodzenie powodów, wynagrodzenie pośrednika, sprzedaż nieruchomości, piasek, cena netto, koszt związany z uzyskaniem, nabywca nieruchomości, umówiona cena sprzedaży, umowa sprzedaży, pozwany, koncesja na wydobycie, zestawienie kosztów, oświadczenie woli
Zobacz»

II Ca 1656/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, przedsiębiorca, umowa pośrednictwa, sprzedaż nieruchomości, zapłata prowizji, klient, pośrednik, pośrednictwo sprzedaży, próba uchylenia, zawarcie umowy sprzedaży, wygaśnięcie umowy, przypadek zawarcia umowy, okres wypowiedzenia, wyłączne pośrednictwo, potwierdzenie przyjęcia, prezentacja, czynność w celu realizacji, znalezienie nabywcy nieruchomości, wgląd, obowiązywanie umowy
Zobacz»

X Ga 87/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie, sporna kwota, kaucja gwarancyjna, rękojmia i gwarancja, odstąpienie od umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, umowa, zasadność potrącenia, pozwany, podstawa inwentaryzacji, kwota z faktury, gwarancja jakości, rozliczenie wykonanych robót, podstawa do potrącenia, zawarcie porozumienia, robota na budowach, inwestor, powodu zabezpieczeń, sporna należność, marzec
Zobacz»

VIII Ga 1083/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 marca 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie ramowe, urząd dozoru technicznego, wzajemne roszczenia, postanowienia szczegółowe, podpisanie porozumienia, odbiór pozwu, umowa, automatyka, zwolnienie z długu, urządzenie, pozwany, rozruch, warunek zrealizowania, załącznik, biomasa, budowa elektrociepłowni, roszczenie pieniężne, uzgodnienie dokumentacji, tłumaczenie, pozwolenie
Zobacz»

III Ca 224/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • baza prawna, postanowienie wstępne, oświadczenie woli, nieodpłatne zniesienie współwłasności, nieruchomość, akt notarialny, umowa, reguła językowa, porozumienie, uczestnik, notariusz, zniesienie współwłasności nieruchomości, wola strony, wykładnia umowy, dział spadków, umowa o częściowy dział, prawo o notariacie, wykładnia oświadczenia woli, wykładników woli, tekst umowy
Zobacz»

I C 2057/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 14 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość transakcji, umowa, strona wartości, wyszukanie nabywcy, łączna cena, zamiar strony, spółdzielcze własnościowe prawo, umowa pośrednictwa zbycia, oświadczenie woli, prawo do miejsca postojowego, przynależna komórka, siedziba, sprzedaż nieruchomości, faktura, cena, przelew na rachunki, prowizja, wynagrodzenie, zawarcie umowy przedwstępnej, cena sprzedaży
Zobacz»

XVIII C 3078/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 29 marca 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, obowiązek zapłaty wynagrodzenia, lokal, umowa, znalezienie nabywcy, sprzedaż, zbycie, umowa o pośrednictwo, nieruchomość, zamiana nieruchomości, obrót nieruchomości, prowizja, zbywca, umowa przedwstępna sprzedaży, darowizna, siostra, pośrednictwo w obrocie, spółdzielcze własnościowe prawo, nabywca na nieruchomość, nabywca usługi
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Lewandowski,  Ewa Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: