Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 959/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-08-21

II Ca 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2017

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, roczny termin przedawnienia, pozwany, sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, odstąpienie od umowy, wykonanie umowy przedwstępnej, roczny termin przedawnienia, pozwany, sprzedaż nieruchomości, lokal, umowa sprzedaży, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, przedawnienie roszczeń, próby ugodowe, otrzymany zadatek, zawarcie umowy przedwstępnej, alternatywna podstawa żądania, zawezwanie, brak odstąpienia, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, przedmiot zadatku
Zobacz»

II Ca 390/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, zarzut przedawnienia, zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, roczny termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, decyzja o warunkach zabudowy, zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, zarzut przedawnienia, umowa zadatku, akt notarialny, zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, charakter zadatku, otrzymany zadatek, pozwany, kwota zadatku, wysokość zadatku, uiszczony zadatek, roczny termin przedawnienia, cena nabycia nieruchomości, termin dodatkowy, strona druga, świadczenie
Zobacz»

I ACa 1305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, termin przedawnienia, nieruchomość, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, termin przedawnienia, wpis prawa własności, odpis z księgi wieczystej, nieruchomość, prawomocny wpis, klauzula wykonalności, termin zawarcia umowy, zmiana umowy przedwstępnej, dzień zawarcia umowy przeniesienia, zawarcie umowy przedwstępnej, sprzedaż, przedstawienie odpisu, termin przedawnienia roszczenia, warunek zawarcia umowy, cena, wpłacona kwota, postępowanie o uzgodnienie treści
Zobacz»

III Ca 443/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, sprzedaż, roczny termin przedawnienia, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, otrzymany zadatek, kwota nominalna, dojście do skutku umowy, sprzedaż, śródmieście w łodzi, roczny termin przedawnienia, zadatek w podwójnej wysokości, cena sprzedaży, nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedaży, egzekucja, wydruk ze strony internetowej, klauzula wykonalności, pozwany, artykuł, termin przedawnienia roszczenia, akt notarialny
Zobacz»

VI ACa 959/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, termin przedawnienia, nieruchomość, zawarcie umowy, roszczenie, zwrot zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, termin przedawnienia, zwrot podwójnego zadatku, nieruchomość, zawarcie umowy, strona umowy przedwstępna, roszczenie, pierwsza instancja, wpłacony zadatek, przedawnienie roszczeń, zwrot zadatku, termin zawarcia umowy, konstytucja rp, podwójna wysokość, pozwany, przepis kodeksu cywilnego, wejście w życie kodeksu, umowa definitywna, podwójna kwota zadatku, bieg
Zobacz»

VI ACa 51/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zawarcie umowy, nieruchomość, roszczenie z umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży, pozwany, termin przedawnienia, roszczenie o zwrot zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, nieruchomość, kwota zapłacona na poczet, zawarcie umowy przedwstępnej, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, roszczenie z umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży, pozwany, cena, strona umowy przedwstępna, termin przedawnienia, przeprowadzenie postępowania spadkowego, roszczenie o zwrot zadatku, stwierdzenie nabycia spadku, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, planowana inwestycja, podwójny zadatek, roszczenie o zwrot kwot, świadczenie z umowy, odstąpienie od umowy
Zobacz»

III Ca 988/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zawarcie umowy, przedawnienie, zaliczka, zastrzeżenie zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, przedawnienie, zaliczka, zastrzeżenie zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, upływ lat, ograniczenie roszczenia, cena nabycia nieruchomości, zarzut procesowy, roszczenie o zawarcie umowy, dokument administracyjny, zwrot zaliczki na poczet, cofnięcie pozwu, pieniądz, roszczenie o zwrot zadatku, odmienne zastrzeżenie umowne, powództwo o zapłatę kwot, naruszenie przez sąd rejonowy, sprzedaż nieruchomości, przepis dotyczący przedawnienia
Zobacz»

XVIII C 540/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

termin przedawnienia, zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, umowa sprzedaży nieruchomości, zastrzeżenie zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, zawezwanie do próby ugodowej, zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, wniosek o zawezwanie, roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, pełna zdolność, zdolność do czynności prawna, umowa sprzedaży nieruchomości, przedstawiciel ustawowy, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, osoby niemające, opiekun prawny, sprawa o zawarcie, próba ugodowa w sprawie, spadkobierca, bieg terminu przedawnienia, zastrzeżenie zadatku, pozwany
Zobacz»

I ACa 1194/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia, pozwany, zawarcie umowy, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, odstąpienie od umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawezwanie do próby ugodowej, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, prawo odstąpienia, roszczenie o zwrot zadatku, uiszczony zadatek, zgłoszone roszczenie, adres, wniosek o zawezwanie, termin przedawnienia, zwrot świadczenia, pozwany, księga wieczysta, powodowa spółka, zawarcie umowy, zarzut przedawnienia, kwota zadatku, część zadatku
Zobacz»

III C 1618/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 maja 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, roczny termin przedawnienia, pozwany, zwrot zadatku, nieruchomość, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • decyzja o warunkach zabudowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, uzyskanie decyzji o warunkach, roczny termin przedawnienia, pozwany, warunek zawarcia umowy, zwrot zadatku, cena nabycia nieruchomości, zwrot kwot, nieruchomość, zarzut przedawnienia, zamiar ustawodawcy, kwota zapłacona na poczet, instytucja zadatku, roszczenie wynikające z umowy, ochrona przyrody, szczególny termin przedawnienia, strona, otrzymany zadatek
Zobacz»

I ACa 467/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, pozwany, roszczenie o zwrot zadatku, roczny termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot podwójnego zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, całość świadczenia, pozwany, świadczenie powódki, przedawnienie roszczenia powódki, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia roszczenia, zawarcie umowy przedwstępnej, termin do dochodzenia roszczeń, nabywczyni, ogólny termin przedawnienia, roszczenie o zwrot świadczenia, treść umowy przedwstępnej, zadatek w podwójnej wysokości, roczny termin przedawnienia, zwrot świadczenia nienależnego, zbywca, kwestia przedawnienia roszczenia
Zobacz»

I C 348/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 28 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie umowy, zaliczka, pozwany, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, kopia umowy, kuzynek, oryginał umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, zakup mieszkania, lokal, zaliczka, pozwany, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zadatek w podwójnej wysokości, zwrot zaliczki, dopisek, zarzut przedawnienia, zobowiązanie do zawarcia umowy, przekazana kwota, mąż, egzemplarz umowy, podpis
Zobacz»

II Ca 1325/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lipca 2014

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, zarzut przedawnienia, pozwany, nieruchomość, roczny termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • przyrzeczona umowa sprzedaży, roszczenie o zwrot zadatku, agencja nieruchomości rolna, zbywca, przypadek odstąpienia, roszczenie o zwrot kwot, zawarcie umowy, podpisanie umowy przeniesienia własności, przedwstępna umowa sprzedaży, zawarcie przyrzeczonej umowy, zarzut przedawnienia, nabywca, pozwany, nieruchomość, zadatek w podwójnej wysokości, zwrot dwukrotności, ustawowe prawo pierwokupu, świadczenie z umowy, kwota zapłacona na poczet, roczny termin
Zobacz»

VIII C 2410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia, sprzedaż nieruchomości, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • protokół elektroniczny rozprawy, zawarcie umowy, notariusz, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia, bank, umowy rezerwacyjne, podpisanie umowy, sprzedaż nieruchomości, zdolność kredytowa, cena sprzedaży, żądanie zwrotu zadatku, ustna umowa, zarzut przedawnienia, uzyskanie kredytu, otrzymanie kredytu, kredyt hipoteczny, dowód z przesłuchania
Zobacz»

II Ca 818/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, zaliczka, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, zaliczka, sprzedawca, zawarcie umowy, umowa zaliczki, ewentualny plan, odstąpienie od umowy, wywłaszczenie, ustęp, pisemne stwierdzenie, zwrot zaliczki, zbywane prawo, zawarcie umowy przedwstępnej, podwójna wysokość, obowiązek zapłaty sumy, przepadek, treść umowy przedwstępnej, ostateczna cena, prawne świadczenia
Zobacz»

XIV C 329/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 22 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

roszczenie o zwrot zadatku, przedwstępna umowa sprzedaży, nieruchomość, pozwany, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, roszczenie o zwrot zadatku, przedwstępna umowa sprzedaży, oświadczenie o odstąpienia, nieruchomość, uznanie niewłaściwe, przyrzeczona umowa sprzedaży, pozwany, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, podział nieruchomości, umowa o ustanowienie hipoteki, małżonek, projekt podziału, uznanie roszczenia, roczne przedawnienie, umowa o uznaniu, podział geodezyjny
Zobacz»

II Ca 488/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 22 września 2014

Data publikacji: 10 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zadatek, umowa sprzedaży, roszczenie z umowy przedwstępnej, roczny termin przedawnienia, zaliczka, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa sprzedaży, doprowadzenie do podpisania, kwota zapłacona na poczet, roszczenie z umowy przedwstępnej, roczny termin przedawnienia, świadczenie nienależne, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, cena, zaliczka, działka budowlane, zasądzenie odsetek, przypadek przekazywania, uczestnik rokowań, koligacja rodzinna, zawarcie umowy, pominięcie w całości zeznań, prowizoryczny charakter, wykładnia porozumienia stron, całkowite spełnienie świadczenia
Zobacz»

II Ca 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zwrot zadatku, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, przedawnienie, roszczenie z umowy przedwstępnej, zaliczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, siedziba w świdnicy, cena nabycia, zawarcie umowy, wschód, umowa sprzedaży, małoletni, przyrzeczona umowa sprzedaży, rejonowy lublin, zaliczka na poczet ceny, przedawnienie na zasadach, przedawnienie, roszczenie z umowy przedwstępnej, świadczenie nienależne, kwota zapłacona na poczet, pożyczka, strona umowy przedwstępna, przedstawicielka, spadek, zaliczka
Zobacz»

III Ca 791/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zwrot zadatku, nieruchomość, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, nieruchomość, zatrzymanie zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zadatek w podwójnej wysokości, kontrahentka, przyszła umowa, pierwotna umowa, zawarcie umowy, pozwany, zawarcie umowy przedwstępnej, dom, zmodyfikowany projekt, nowa umowa, podwójna wartość zadatku, przyjęta podstawa faktyczna, oferta, żądanie zwrotu zadatku, nienależne świadczenie
Zobacz»

II Ca 1180/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zaliczka, zawarcie umowy, pozwany, sprzedaż, roszczenie o zwrot zadatku, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zaliczka, notariusz, wpłacona kwota, charakter zaliczki, zawarcie umowy, zaliczka na poczet ceny, pozwany, sprzedaż, zamierzony cel świadczenia, podpisywanie umowy przedwstępnej, dokonanie podziału geodezyjnego, roszczenie o zwrot zadatku, roszczenie o zwrot zaliczki, geodeta, współwłaścicielka, nieruchomość, stosunek wynikający z umowy, sprzedaż części nieruchomości, strona o treści
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Klaudia Milewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Żuromska
Data wytworzenia informacji: