Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 901/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-05-08

VIII C 1675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

działalność lecznicza, czynności prawne, nota odsetkowa, zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, ustawa o działalności, wierzytelność, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działalność lecznicza, czynności prawne, stop odsetek ustawowych, nota odsetkowa, stopa odsetek ustawowych, zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, część porozumienia, zgoda organu założycielskiego, obrót wierzytelności, nakaz zapłaty, harmonogram spłaty, ustawa o działalności, wierzytelność, pozwany, nieważność, umowne odsetki, zapłata, umowa zawarta z naruszeniem
Zobacz»

I C 619/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, nota odsetkowa, przelew, wierzyciel, zapłata, siedziba, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z wykazu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, odsetki ustawowe, cedent, nota odsetkowa, przelew, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, dzień zapłaty, umowa ramowa, zapłata, nakaz zapłaty, dotychczasowy wierzyciel, wykazanie legitymacji procesowej, asesor sądowy, umowa cesji, siedziba, sprzeciw
Zobacz»

IX GC 205/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

kontrahent, faktura, umowa, cesja wierzytelności, pozwany, przelew, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kontrahent, lista kontrahentów, klient, faktura, umowa faktoringu, umowa, zestawienie wierzytelności, cesja wierzytelności, faktura vat, pozwany, przelew, nabycie wierzytelności, faktor wierzytelności, zapłata, potrącenie, data powstania wierzytelności, przelew wierzytelności przyszłych, załącznik i aneks, istniejąca wierzytelność, liść
Zobacz»

XIII Ga 328/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

nota odsetkowa, wierzyciel, przelew, pozwany, faktura, umowa, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • księgi rachunkowe, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, usługa telekomunikacyjna, wierzyciel, przelew, pozwany, pierwotny wierzyciel, przelana wierzytelność, cesjonariusz, cedent, poprzedni wierzyciel, należność, przeniesienie wierzytelności, faktura, umowa, cesja wierzytelności, umowa cesji, dotychczasowy wierzyciel, faktura i nota odsetkowa
Zobacz»

X GC 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 30 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

faktura, umowa, cesja wierzytelności, zapłata, pozwany, przelew, kontrahent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, faktura, umowa, cesja wierzytelności, potrącenie, zwolnienie z długu, zabezpieczenie, nabycie wierzytelności, dłużnik przelanej wierzytelności, potwierdzenie salda, rachunek, zapłata, pozwany, przelew, cesjonariusz, faktor, cedent, kontrahent, aneks, podwykonawca
Zobacz»

I C 757/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2018

Data publikacji: 1 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, nota odsetkowa, zapłata, przelew, pozwany, faktura, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kwota do zapłaty, cesja wierzytelności, termin wymagalności, odsetki ustawowe, nota odsetkowa, zapłata, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nakaz zapłaty, wyciąg z wykazu wierzytelności, dzień zapłaty, przelew, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, cedent, poprzedni wierzyciel, faktura, umowa o świadczenie usługi, sprzeciw, pakiet wierzytelności, umowa ramowa
Zobacz»

I C 1619/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

nota, umowa, cesja wierzytelności, przelew, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • nota, umowa cesji wierzytelności, istnienie zobowiązania, częściowy wykaz wierzytelności, umowa, cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, przelew, nota księgowa, twierdzenie powodów, wydruk, umowa o świadczenie usługi, ramowy charakter, nota obciążeniowa, właściwość zobowiązania, zawiadomienie o nabyciu, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, treść umowy sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I ACa 977/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, dłużnik, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, dłużnik, wierzyciel, umowa cesji, egzekucja, rejonowy poznań, nabywca wierzytelności, zajęta wierzytelność, zbycie wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością, tytuł wykonawczy, nowe miasto, sprzedaż opisana wyżej, wykonalność, sankcja bezwzględnej nieważności, potrącenie, akt notarialny, cena sprzedaży, pozwany
Zobacz»

II Ca 1440/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, umowa, przelew, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa, umowa sprzedaży wierzytelności, abonent, przelew, kara umowna, pierwotny wierzyciel, dłużnik, nabycie wierzytelności, wierzyciel, umowa przelewu, wydruk, zapłata ceny, umowa o świadczenie usługi, załącznik do umowy cesji, wyciąg z listy, zbywca, przelew wierzytelności
Zobacz»

I C 1549/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

umowa, nota, cesja wierzytelności, przelew, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, umowa, umowa cesji wierzytelności, nota, cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, przelew, twierdzenie powodów, wydruk, kara za rozwiązanie umowy, ramowy charakter, dostęp do programów telewizyjnych, nota obciążeniowa, właściwość zobowiązania, istnienie zobowiązania, karta do dekodera, zawiadomienie o nabyciu, dokument do pozwu, siedziba
Zobacz»

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, dłużnik, nota odsetkowa, wierzyciel, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wierzyciel, wysokość i wymagalność, cesja
Zobacz»

I C 1536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, nota odsetkowa, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, pozew, merytoryczna weryfikacja
Zobacz»

VIII Ga 341/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 grudnia 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

przelew, pozwany, dłużnik, cesja wierzytelności, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, oświadczenie o kompensacie, pozwany, przelew wierzytelności, potrącenie, zlecenie transportowe, dłużnik, wiadomość, adres, dokonanie cesji, zbywca, cesja wierzytelności, zapłata, ocena sądu rejonowego, zastrzeżenie umowne, odsprzedaż usług, nabywca wierzytelności, sposób zapłaty, treść zlecenia, pisemne zezwolenie
Zobacz»

V ACa 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 15 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wierzyciel dłużników, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, postępowanie układowe, spełnienie świadczenia do rąk, poprzedniczka prawna, plan podziału, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, poprzednik prawny powódki, nabywca wierzytelności, dokonanie przelewu wierzytelności, legitymacja czynna do dochodzenia, nienależne świadczenie, cedent po dokonaniu przelewu, użytkowanie wieczyste dłużnika, egzekucja komornicza, wierzyciel dłużników, należność główna, podstawa umowy przelewu, cesja
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

przelew, cesja wierzytelności, umowa, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, cedent, zlecenie transportowe, cesja wierzytelności, umowa, zakaz cesji, pozwany, umowa przelewu, aneks do umowy cesji, zgoda, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, zakaz zbycia, legitymacja czynna, nabywca, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne
Zobacz»

X GC 841/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, umowa, cesja, wierzyciel, dłużnik, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, umowa przelewu, umowa, przelew wierzytelności, umowa konsorcjum, umowa o roboty budowlane, przejęcie długu, cesja, wierzyciel, umowa kredytów, dłużnik, zmiana lidera, cesjonariusz, cedent, dłużnik wierzytelności, faktura, zgoda dłużnika, bank, osoby trzecie
Zobacz»

VIII C 1703/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

przelew, umowa, cesja wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, przelew, umowa, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności, kodeks cywilny, twierdzenie faktyczne, cesja wierzytelności przyszła, wierzyciel, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, termin przedawnienia, zawarcie umowy ramowej, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, komentarz, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz
Zobacz»

VIII C 128/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

przelew, umowa, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa, glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, komentarz, cesja wierzytelności przyszła, umowa cesji, przedmiotowe powództwo, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, artykuł, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, cesjonariusz, kodeks, pożyczkodawca, dokonanie cesji
Zobacz»

X C 2508/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wierzyciel, umowa, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, przelew, wierzyciel, limit kredytowy, nabywca, ostateczny termin spłaty, fundusz inwestycyjny, umowa, karta, fundusz sekurytyzacyjny, bank, przelew wierzytelności, prawdziwe twierdzenie, sprzedaż wierzytelności, korzystanie z kapitału, siedziba, dowód nabycia, załącznik, pozew wierzytelności
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa, wierzyciel, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, wierzyciel, przelew wierzytelności, przelew, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Klaudia Milewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Chrzczonowski
Data wytworzenia informacji: