Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 735/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2016-01-28

I Ca 329/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2019

Data publikacji: 12 września 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, numery abonenckie, ugoda, przelew, cesja, kserokopia umowy przelewu, umowa o numerze, załącznik do umowy, wysokość roszczenia, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wysokość i wymagalność, sprawa wyciągów, merytoryczne stanowisko w sprawie
Zobacz»

X C 3955/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, cesja wierzytelności, odbitka, wyciąg z księgi, podpis, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia za dokument, załącznik do umowy, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, warunek uiszczenia, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

X C 3809/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 lutego 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, cesja wierzytelności, odbitka, wyciąg z księgi, podpis, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia za dokument, załącznik do umowy, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, pierwotny wierzyciel
Zobacz»

X C 567/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, cesja wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, wyciąg z księgi, podpis, kserokopia za dokument, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, warunek uiszczenia, pierwotny wierzyciel, postępowanie cywilne, załącznik do umowy sprzedaży, dokument oryginalny
Zobacz»

X C 1011/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży, wydruk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, prawdziwe twierdzenie, załącznik do umowy sprzedaży, nabywca, podpis, wydruk, twierdzenie powodów
Zobacz»

XI C 1748/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszu, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z księgi, załącznik do umowy, karta kredytowa, fundusz inwestycyjny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, strona powodowa, fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi, załącznik do umowy, nabywca, ewidencja analityczna, karta kredytowa, fundusz inwestycyjny, portfel, forma papierowa, przelew, aktualne zadłużenie, wykaz wierzytelności
Zobacz»

I C 491/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2019

Data publikacji: 12 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, cesja, wyciąg z księgi, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, wydruk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi, nabycie wierzytelności, konsekwencja zaniechania realizacji, istnienie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przedmiotowa wierzytelność, obowiązek przekonania, pozwany, wydruk, wierzyciel pierwotny, termin rozprawy
Zobacz»

X C 4815/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, fundusz sekurytyzacyjny, załącznik do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, odbitka, wyciąg z księgi, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, zawarcie umowy pod warunkiem, załącznik do umowy, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, dokument elektroniczny, uiszczenie ceny nabycia, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

X C 4816/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, załącznik do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, odbitka, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny, składka ubezpieczeniowa, zawarcie umowy pod warunkiem, załącznik do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, fundusz wierzytelności
Zobacz»

I Ca 45/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wyciąg z księgi, księga rachunkowa funduszu, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi, śląskie, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, księga rachunkowa funduszu, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, przelew, postępowanie egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa powoda, dokument urzędowy, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja
Zobacz»

I C 1491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, przelew, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z księgi, przelew, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, dłużnik, ewidencja analityczna, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa bankowa, pierwotny wierzyciel, zbywca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, prokura, nabywca, całość ceny sprzedaży
Zobacz»

X C 4820/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, cesja, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny, zawarcie umowy pod warunkiem, załącznik do umowy, nabywca, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny
Zobacz»

X C 5030/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, cesja wierzytelności, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, wyciąg z księgi, podpis, kserokopia za dokument, cesja wierzytelności, załącznik do umowy, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, warunek uiszczenia, pierwotny wierzyciel, postępowanie cywilne
Zobacz»

X C 4410/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cesja, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, cesja, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny, zawarcie umowy pod warunkiem, załącznik do umowy, nabywca, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny
Zobacz»

I C 67/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, umowa, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, umowa, cesja, kserokopia, pozwany, przepis kodeksu postępowania cywilnego, umowa cesji, umowa kredytów
Zobacz»

I C 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, przelew, cesja wierzytelności, załącznik do umowy, wydruk, siedziba, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, przelew, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, oddział w polsce, cesja wierzytelności, załącznik do umowy, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, siedziba, wyciąg z księgi, zgodność z oryginałem, bank, umowa przelewu wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 1338/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, przelew, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, przelew, umowa, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów
Zobacz»

I C 270/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 28 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, załącznik do umowy, istnienie i wysokości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z księgi, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, umowa rachunku bankowego, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, przelew, załącznik do umowy, stan dowodów, zbywca, istnienie i wysokości
Zobacz»

I C 1495/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, umowa sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z księgi, umowa sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew, załącznik do umowy cesji, dłużnik, ewidencja analityczna, umowa bankowa, pierwotny wierzyciel, zbywca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, prokura, nabywca, całość ceny sprzedaży
Zobacz»

I C 2031/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 1 grudnia 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z księgi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, ewidencja analityczna, przelew, moc prawna dokumentu urzędowego, dłużnik, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, oświadczenie cedenta, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, wierzyciel pierwotny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Klaudia Milewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Chrzczonowski
Data wytworzenia informacji: