Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 300/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2019-06-19

I C 3666/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nabywca, komentarz pod red, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, umowa przelewu wierzytelności, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, zgodność z oryginałem, zbycie wierzytelności, nabywca, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, umowa dotycząca spłaty, wystąpienie negatywnych konsekwencji, umowa przelewu wierzytelności, procesowy odpowiednik, dzień sporządzenia pozwu, negatywna konsekwencja procesowa, oznaczanie strony, opóźnienie od dnia następnego, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika
Zobacz»

I C 4347/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 maja 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przelew, komentarz pod red, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, wierzytelność na nabywcę, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, cross, wystąpienie negatywnych konsekwencji, sekurytyzacja, procesowy odpowiednik, bliżej nieokreślona wierzytelność, negatywna konsekwencja procesowa, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, wierzytelność na nabywcę, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, siedziba, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

X C 1663/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nabywca, wierzyciel, przelew wierzytelności, komentarz pod red, pozwany, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, nabywca, powództwo bez zrzeczenia, cesja, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przelew, przelew wierzytelności, obejście prawa, komentarz pod red, sprzedawca, świadome wystąpienie, pozwany, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, odpis, procesowy odpowiednik, udowodnienie
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel, pozwany, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, wierzyciel, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

I C 1293/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, pozwany, przedmiot świadczenia, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wierzyciel, przeniesienie prawa, umowa o przelew wierzytelności, pozwany, wyrok zaoczny, treść prawdziwa, kopia z oryginału, przedmiot świadczenia, rejonowy lublin, zgodność kopii, ciągu umów, odsetka i należność, kserokopia umowy przelewu, procesowy odpowiednik, wspominana umowa, nabywca, uzasadniona wątpliwość, zachód
Zobacz»

I C 1455/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, termin wymagalności, dekoder, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, umowa abonencka, zwrot sprzętu, abonent, umowa cesji, wyciąg elektroniczny, brak zwrotu, wierzyciel, zarzut spełnienia roszczenia, skuteczność umowy przelewu wierzytelności, okres podstawowy, siedziba, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

VII C 1502/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nabywca, roszczenie, przelew wierzytelności, wierzyciel, termin przedawnienia, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, nabywca, roszczenie, dekoder, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia, zobowiązanie niezupełne, przelew wierzytelności, wierzyciel, termin przedawnienia, cedent, wykaz wierzytelności do umowy, umowa, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, siedziba, zbywca wierzytelności, pozew
Zobacz»

VII C 784/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa, przelew wierzytelności, nabywca, roszczenie, wierzyciel, pozwany, termin przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, stosunek zobowiązaniowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa szczegółowa, strona powodowa, nota obciążeniowa, umowa, zbywca, częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, nabywca, sprzęt, roszczenie, wierzyciel, prawo do wierzytelności, pozwany, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, stosunek zobowiązaniowy, sprzedaż wierzytelności, zaległa należność
Zobacz»

I C 973/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przedmiot świadczenia, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • nabycie wierzytelności, zakaz wyjść, przedmiot świadczenia, kserokopia umowy przelewu, umowa przelewu wierzytelności, rzeczywiste zawarcie, procesowy odpowiednik, wierzytelność z umowy pożyczki, nabywca, umowa cesji, należność w oparciu, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, część dochodzona należności, osoba reprezentująca powoda, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, umową podpisów, stan faktyczny jedynie, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 1828/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, dłużnik, nabywca, komentarz pod red, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kolarz, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dłużnik świadczenia, wierzyciel, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, dłużnik, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, gatunek, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, zgodność twierdzeń
Zobacz»

IX C 1076/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 21 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa przelewu, przelew wierzytelności, roszczenie, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zbywca, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, częściowy wykaz wierzytelności, faktura, umowa przelewu, przelew wierzytelności, numer dokumentów, roszczenie, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, załącznik, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wspólnik spółki cywilnej, na odwrót, dzień zapłaty, płyta, wierzytelności pieniężne
Zobacz»

I C 1827/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

nabywca, wierzyciel, przedmiot świadczenia, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa cesji, nabywca, odpis dokumentu, kserokopie zawiadomień, świadome wystąpienie, wierzyciel, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, dłużnik, zgodność z oryginałem, faksymile, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uznanie twierdzeń powoda, wystąpienie negatywnych konsekwencji, prowadzenie dowodu w trybie, podpis, umowa przelewu wierzytelności, należność w sytuacji
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, przedawnienie, wydruk, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, pożyczka, istnienie oryginału, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany, legitymacja czynna, przeniesienie wierzytelności, podpis
Zobacz»

I C 1193/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, roszczenie, przelew, upływ terminu przedawnienia, wierzytelność na nabywcę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, przelew, wierzytelność przypadła, upływ terminu przedawnienia, warunkiem powództwa, pakiet wierzytelności, data wymagalności wierzytelności, imiona dłużnika, twierdzenie powodów, treść zawarta w dokumencie, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, skuteczna cesja, wpłata na poczet zadłużenia, umowa pożyczki, oznaczona wierzytelność, koszt pożyczki, dowód dokumentów
Zobacz»

I C 2331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzyciel, nabywca, pozwany, komentarz pod red, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży, umowa bankowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzyciel, nabywca, pozwany, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, istnienie następstwa, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, umowa przelewu wierzytelności, dowód na okoliczność nabycia, dzień cesji, nabycie dochodzonej wierzytelności, procesowy odpowiednik
Zobacz»

I C 1113/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

termin przedawnienia, podstawa przelewu wierzytelności, wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, ogół uprawnień
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • data płatności, egzekwowanie roszczeń, roszczenie związane z prowadzeniem, data cesji wierzytelności, wierzytelnością cesjonariusza, skutek przelewu wierzytelności, skutek przywrócenia, termin przedawnienia, faktura do dnia zapłaty, podstawa przelewu wierzytelności, wierzytelność przysługująca pierwotnie, wierzytelność cedenta, dołączona umowa, wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, pozew złożony do sądu, siedziba, nadanie klauzul wykonalności, ogół uprawnień, zawiadomienie o przelewie wierzytelności
Zobacz»

I C 1444/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 listopada 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przedmiot świadczenia, pozwany, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa, nabycie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, porozumienie, nota obciążeniowa, przedmiot świadczenia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, umowa ramowa przelewu wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, umowa wierzyciela, przedmiot rozporządzenia, cesja, wierzytelność przysługująca zbywcy
Zobacz»

I C 2983/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wydruk, przedmiot świadczenia, nabywca, prawo podmiotowe wierzyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zgodność z oryginałem kserokopii, umowa przelewu wierzytelności, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wydruk, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, oświadczenie zbywcy wierzytelności, cena sprzedaży wierzytelności, kserokopia umowy przelewu, przedmiotowa umowa cesji, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, otrzymanie wpłaty, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabywca, bliżej nieokreślona wierzytelność, otrzymanie ceny, oświadczenie o otrzymaniu, prawo podmiotowe wierzyciela
Zobacz»

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, umowa przelewu, nabywca, wierzyciel, określenie stosunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, nabywca, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wierzyciel, wysokość i wymagalność, cesja, określenie stosunku
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzyciel, upływ terminu przedawnienia, umowa przelewu, przelew wierzytelności, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, wierzyciel, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, umowa przelewu, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu, konsument, roszczenie, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: