Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 216/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2018-10-15

III Ca 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, opłaty specjalne, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, strona klienta, rozwiązanie umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, agio, ograniczona odpowiedzialność, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, zastrzeganie kary umownej, świadczona usługa telekomunikacyjna, jednostronne rozwiązanie umowy, należność za usługi, odsetka, sekurytyzacyjny fundusz
Zobacz»

IX GC 2627/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 29 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, rozwiązanie umowy, prawo telekomunikacyjne, wierzyciel, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, nota debetowa, rozwiązanie umowy, przedterminowe rozwiązanie umowy, operator, rozwiązanie umowy przez abonenta, równowartość ulgi, nieprzekraczające równowartości, dłużnik, prawo telekomunikacyjne, dostawca usługi, zawarcie umowy, wierzyciel, nota, miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, cofnięcie pozwu, wysokości nieprzekraczających
Zobacz»

I C 204/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, dekoder, wierzyciel, zwrot sprzętu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wierzyciel pierwotny, abonent, umowa abonencka, umowa, nienależyte wykonanie, dekoder, zastrzeżenie kary umownej, wierzyciel, operator, zobowiązanie, zwrot sprzętu, abonament, zapłata kary, odbiór telewizji satelitarnej, pozwany, dzieło, opłata abonamentowa, regulamin świadczenia usługi, zmiana wierzyciela
Zobacz»

I C 351/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, zwrot sprzętu, regulamin, dekoder, umowa, brak zwrotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zwrot sprzętu, cennik, odszkodowanie, abonent, regulamin, strona powodowa, opłata abonamentowa, dekoder, kopia, konsument, regulamin umowy o abonament, wyrok zaoczny, antena satelitarna, przedsiębiorca, wykonanie zobowiązania, utrata sprzętu, umowa, brak zwrotu, miesiąc dodatkowy
Zobacz»

II C 1860/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 6 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona abonenta, umowa o świadczenie usługi, operator, koniec umowy, wcześniejsze rozwiązanie umowy, pozwany, rozwiązanie umowy, zakończenie umowy, dostawy internetu, wcześniejszych zaniechań, wypowiedzenie umowy, prawidłowość wyliczenia kary umownej, aktywna karta, próba rozwiązania umowy, świadczenie usług dostawy, postanowienie w przedmiocie przekazania, wartość ulgi, zapewnienie przyłączenia
Zobacz»

V GC 2672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, abonent, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, prawo telekomunikacyjne, warunek oferty, oferta promocyjna, przyznana ulga, umowa o świadczenie usługi, aktywna karta, zobowiązanie niepieniężne, rozwiązanie umowy, rozwiązanie umowy przed upływem, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, akt karty, wartość ulgi, proporcjonalna wartość, naliczone odsetki, okres rozliczeniowy
Zobacz»

VI Ga 35/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 1 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podstawa do miarkowania wysokości, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, przedmiotowa kara, opłaty specjalne, pozwany, suma kary umownej, nota obciążeniowa, miarkowanie wysokości kary, prawo telekomunikacyjne, zmniejszenie kary, wydział gospodarczy, należność, umowa o świadczenie usługi, warunki umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, faktura za usługi telekomunikacyjne, istnienie podstawy
Zobacz»

I C 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy, nota obciążeniowa, pozwany, prawo telekomunikacyjne, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wartość ulgi, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy, rozwiązanie umowy przez abonenta, nota odsetkowa, nota obciążeniowa, jednostronne rozwiązanie umowy, kara umowna płatna, pozwany, operator telekomunikacyjny, wezwanie do zapłaty, zapłata kary umowna, prawo telekomunikacyjne, naliczenie kary umownej, podstawa wezwania, wystawiona faktura, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, naliczona opłata
Zobacz»

X C 4555/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 września 2017

Data publikacji: 20 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wpływem gróźb, telefon, zobowiązanie do zapłaty kary, abonent, oświadczenie woli, nieistnienie zobowiązania, dłużnik, kara rażąco wygórowana, rażąca wysokość, umowa o świadczenie usługi, ustalenie wysokości zobowiązania, ustalenie nieistnienia, skutek prawny, uprawnienie do uchylenia, abonament, oświadczenie o uchylenie, miarkowanie kary, zapłata kary umowna
Zobacz»

III Ca 1878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, obowiązek zapłaty kary umownej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, jednostronne rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, operator telekomunikacyjny, przypadek zawarcia umowy, ochrona interesów wierzycieli, dostawca usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zawarcie umowy o świadczenie, pozwana kara umowna, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ostateczne ustalenie stanu, równowartość ulgi, ryczałtowe określenie
Zobacz»

II Ca 944/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 maja 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, roszczenie, nota obciążeniowa, termin przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, odstąpienie od umowy, roszczenie, umowa o dzieło, politechnika, zapłata kary umowna, część kary umownej, nota obciążeniowa, termin przedawnienia, dostawa przedmiotu umowy, roszczenie o zapłatę kary, ustawowa odsetka za opóźnienie, strona wykonawcy, nieprawidłowa wykładnia, ustalenie terminu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie o karę umowną, treść oświadczenia powoda, pozwany
Zobacz»

VIII Ga 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wierzyciel, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, wierzyciel, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

IX GC 2512/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 8 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi, umowa, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakaz konkurencji, świadczenie usługi, umowa, podwykonawca, wierzytelność, możliwość świadczenia usługi, prace wdrożeniowe, współpraca, umowa z dniem, pozwany, zapis, świadczenie usług konsultingowych, godzina świadczenia usług, nienależyte wykonanie zobowiązania, pisemna zgoda, klauzula o zakazie, oświadczenie o potrąceniu, platforma, dłużnik
Zobacz»

I Ca 174/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 5 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kara umowna, usługa telekomunikacyjna, umowa, pozwany, prawo telekomunikacyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, reklamacja, usługa telekomunikacyjna, umowa, naliczona kara umowna, usunięcie usterki, usunięcie awarii, zduńskie wola, nienależyte wykonanie, pozwany, jednostka powoda, wysokość kary umowna, wysyłanie i odbieranie faksów, kompensacyjna kara, termin usunięcia, zmniejszenie kary umownej, prawo telekomunikacyjne, wykonanie zobowiązania, usługa wynikająca z umowy, jednostka prokuratury
Zobacz»

VIII Ga 201/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 czerwca 2019

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, umowa inwestycyjna, nieterminowe wykonanie umowy, zadanie, numer, pozwany, umowa, projekt budowlany przyłącza, przyłącze gazu, postępowanie uproszczone, realizacja przyłączenia, przyłączenie do sieci gazowej, mail, dzień opóźnienia, oświadczenie woli, budowa przyłącza, zarzut potrącenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, wykonanie projektów
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

I C 1467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, infolinia, konsultant, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, umowa, pakiet promocyjny, błędna informacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, koniec umowy, funkcja kary umownej, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, dostawca energii, zmniejszenie kary umownej, regulamin, wykonanie zobowiązania, klient
Zobacz»

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka, zarzut od nakazów zapłaty, umowa ze skutkiem natychmiastowym, brak spłaty zobowiązania, zobowiązanie niepieniężne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: