Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 751/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-11-29

I C 1001/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 14 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, roszczenie o odsetki, roszczenie majątkowe, roszczenie główne, prawdziwe twierdzenie powoda, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, celów dochodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • kredyt o numerze, umowa o kredyty, wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, niespłacone należności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, portfel wierzytelności, skapitalizowana odsetka umowna, wyrok zaoczny, roszczenie o odsetki, pożyczkodawca, dzień rozliczenia, roszczenie majątkowe, roszczenie główne, wierzyciel pierwotny, prawdziwe twierdzenie powoda, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przedmiotowa wierzytelność, celów dochodzenia
Zobacz»

I C 173/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 7 maja 2019

Data publikacji: 30 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, celów dochodzenia, sąd polubowny, przepis nowelizacyjny, zasada przedawniania, przedmiotowe roszczenie, dzień roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, wymagalność, roszczenie majątkowe, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, udowodnienie faktów, celów dochodzenia, brak legitymacji procesowej, sąd polubowny, warunkiem poszukiwania, przepis nowelizacyjny, zasada przedawniania, pozwany, przedmiotowe roszczenie, dzień roku kalendarzowego
Zobacz»

I C 829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, umowa pożyczki, wierzytelność, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, ostatni dzień roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, umowa pożyczki, wierzytelność, roszczenie, opóźnienie od kwot, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, rozważenie interesów stron, podstawa umowy przelewu, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, konsument, data wymagalności roszczenia, uprawniony przedsiębiorca, atencja, moralny aspekt, przerwanie biegu przedawnienia, należytą formę, obowiązek odwołania, ostatni dzień roku kalendarzowego
Zobacz»

I C 588/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, siedziba, ostatni dzień roku kalendarzowego, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, siedziba, status profesjonalisty, ostatni dzień roku kalendarzowego, umowa przelewu wierzytelności, skuteczne nabycie wierzytelności, dzień następujący po rozwiązaniu, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, stan wymagalności roszczenia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie
Zobacz»

I C 570/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, umowa pożyczki, siedziba, bieg terminów, ostatni dzień roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, konsument, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, śródmieście w łodzi, umowa pożyczki, opatrzona klauzula wykonalności, brak spłaty, siedziba, bieg terminów, status profesjonalisty, bankowy tytuł egzekucyjny, ostatni dzień roku kalendarzowego, umowa przelewu wierzytelności, skuteczne nabycie wierzytelności, przedawnienie w przypadku, należność z wierzytelnością, koniec terminu przedawnienia
Zobacz»

I C 960/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 15 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, zasada przedawniania, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, pozwany, umowa przelewu, termin zapłaty ostatniej raty, bank, fakt niekwestionowany, stanowisko na piśmie, skapitalizowana odsetka umowna, przedawnienie przed upływem, prowizja i koszt, termin przedawnienia roszczenia majątkowego, oddalenie żądania pozwu
Zobacz»

VIII C 1221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, roszczenie, przerwanie, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, roszczenie, przerwanie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, siedziba, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia
Zobacz»

VIII C 1325/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, roszczenie, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, śródmieście w warszawie, roszczenie, przerwanie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, zobowiązanie wobec pożyczkodawcy, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, wierzytelność, roszczenie majątkowe, pożyczka, zasada przedawniania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, roszczenie majątkowe, identyfikator, upływ terminu przedawnienia, pożyczka, wyciąg z księgi rachunkowej, warunek określony w umowie, umowa sprzedaży wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, numer referencyjny, treść przepisu, odsetka za opóźnienie, należność główna, termin spłaty, zwrot na warunkach, udzielające pożyczki
Zobacz»

I C 1127/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, ostatni dzień roku kalendarzowego, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, status profesjonalisty, ostatni dzień roku kalendarzowego, umowa przelewu wierzytelności, skuteczne nabycie wierzytelności, dzień następujący po rozwiązaniu, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, stan wymagalności roszczenia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie
Zobacz»

VIII C 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, roszczenie, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, roszczenie, przerwanie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, opłata za obsługę pożyczki
Zobacz»

I C 4310/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie główne, przerwanie biegu terminu przedawnienia, roszczenie o odsetki, wierzytelność, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, poprzednik prawny powodów, umowa pożyczki gotówkowej, roszczenie główne, przerwanie biegu terminu przedawnienia, apel, roszczenie o odsetki, przelew uprawnień, stanowisko wyrażone w treści, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, wierzytelność, nienależycie wykonana umowa, data wymagalności, byt niezależny, roszczenie o świadczenie pieniężne, przedawnienie przed upływem, umowa pożyczki, dochodzenie roszczeń majątkowych, roszczenie akcesoryjne
Zobacz»

I C 597/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pożyczka, ostatni dzień roku kalendarzowego, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, status profesjonalisty, pożyczka, ostatni dzień roku kalendarzowego, spłata pożyczki, termin spłaty, skuteczne nabycie wierzytelności, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, wierzytelność, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie, merytoryczne stanowisko w sprawie
Zobacz»

I C 728/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 12 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, zasada przedawniania, siedziba, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, zwrot na warunkach, wierzytelność, pozwany, należność główna stała, fakt niekwestionowany, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem, ewidencja analityczna, termin przedawnienia roszczenia majątkowego, oddalenie żądania pozwu
Zobacz»

I C 696/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 13 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ostatni dzień roku kalendarzowego, bieg terminu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, ostatni dzień roku kalendarzowego, przedawnienie w przypadku, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, wyników licznych, typ żądania, bieg terminu przedawnienia, status konsumenta, dotychczasowy termin, liczne umowy, merytoryczne stanowisko w sprawie, potwierdzenie odbioru korespondencji, ustawa roszczenia, przyznanie kosztów procesu, dzień wejścia w życie, roszczenie, skutek przedawnienia
Zobacz»

I C 818/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 27 września 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pożyczka, ostatni dzień roku kalendarzowego, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, status profesjonalisty, pożyczka, ostatni dzień roku kalendarzowego, spłata pożyczki, termin spłaty, skuteczne nabycie wierzytelności, należność z wierzytelnością, przedawnienie w przypadku, wierzytelność, koniec terminu przedawnienia, typ żądania, stwierdzony fakt, bieg terminu przedawnienia, dotychczasowy termin, status konsumenta, wejście w życie, drugoplanowe znaczenie, brak terminowej spłaty
Zobacz»

I C 784/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 1 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, ostatni dzień roku kalendarzowego, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, termin posiedzenia, ostatni dzień roku kalendarzowego, termin płatności zobowiązania, przedawnienie w przypadku, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, odczytanie sentencji, typ żądania, bieg terminu przedawnienia, dotychczasowy termin, status konsumenta, zobowiązanie z umowy pożyczki, wejście w życie, wyrok zaoczny, merytoryczne stanowisko w sprawie, potwierdzenie odbioru korespondencji, ustawa roszczenia, podstawa do zastosowania normy
Zobacz»

I ACa 1361/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 15 maja 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, cesjonariusz, dotychczasowy wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew, klauzula wykonalności, upływ terminu przedawnienia, nabywca wierzytelności, roszczenie, cedent, wniosek o wszczęcie postępowań, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, kredyt, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedawnienie roszczeń, przerwa biegu przedawnienia, instytucja przedawnienia
Zobacz»

I C 1039/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

roszczenie majątkowe, wierzytelność, przerwanie biegu terminu przedawnienia, celów dochodzenia, zasada przedawniania, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie majątkowe, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, pozwany, wymagalność roszczenia, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zasada przedawniania, treść przepisu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, referendarz sądu rejonowego, zwrot na warunkach, przedawnienie roszczeń, termin wymagalności
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

roszczenie, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, nabycie wierzytelności, celów dochodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia, celów dochodzenia, wyliczenie skapitalizowanych odsetek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Topa
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji: