Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 434/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2017-11-08

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, szkoda, dłużnik, pozwany, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, wierzyciel, zapłata kary umowna, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca, pozwany
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wierzyciel, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

XVI GC 608/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, system mocowania, konstrukcja stalowa, odszkodowanie umowne, procedura odbioru końcowego, opóźnienie, prolongata, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, posadzka, zobowiązanie niepieniężne, termin zakończenia, termin procedury, podłoga w hali, wykonanie pracy, pozwany, zakończenie pracy, hala warsztatowa, odkrywka
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz»

I AGa 205/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2022

Data publikacji: 27 września 2022

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

opóźnienie, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót
Zobacz»

XVI GC 1601/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dłużnik, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie niepieniężne, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • log, zlecenie transportowe, dłużnik, zapłata kary umowna, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, przewoźnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie niepieniężne, odszkodowanie umowne, samochód pod załadunek, przewóz, wierzyciel, materialna moc dowodowa dokumentu, moc dowodowa dokumentu prywatnego, wyrok sądu najwyższy, treść zobowiązania, kierowca, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, pozwany, spedytor
Zobacz»

III Ca 1275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa, etap prac, zapłata kary umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, pierwszy etap prac, etap prac, etap prac budowlanych, odstąpienie od umowy, postanowienie umowne, zapłata kary umowna, podstawa odbioru, pozwany, fundament, nienależyte wykonanie zobowiązania, wstrzymanie realizacji, zastrzeżenie kary umownej, sztuka budowlana, etap umowy, system przedpłat, grupę zdarzeń, ustalenie intencji, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, strona postanowienia
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz»

X GC 351/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień
Zobacz»

VIII Ga 34/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 czerwca 2022

Data publikacji: 15 września 2022

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa, wykonanie przedmiotu umowy
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, dłużnik, pozwany, zapłata kary umowna, wierzyciel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, szkoda, żądanie ustawowych odsetek, dłużnik, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa
Zobacz»

VIII C 1322/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2019

Data publikacji: 12 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wierzyciel, szkoda, pozwany, umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • elektroniczny protokół rozprawy, kradzież, umowa w trybie natychmiastowym, wierzyciel, szkoda, pozwany, umowa, umowa zlecenia, rozładunek towaru, zleceniobiorca, dłużnik, pozwana kara umowna, zleceniodawca, nienależyte wykonanie zobowiązania, towar na półki, nałożenie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, miarkowanie kary, teren sklepów, słodycz
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, dłużnik, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru
Zobacz»

XXVI GC 57/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 16 marca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, pozwany, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie, komórka lokatorska, obowiązek zapłaty kary
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, szkoda, pozwany, wierzyciel, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kinga Klemarczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kołakowska
Data wytworzenia informacji: