Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 127/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-07-29

III Ca 2101/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 czerwca 2019

Data publikacji: 5 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

spłata kredytów, roszczenie regresowe, podział majątku wspólnego stron, pozwany, umowa kredytów, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • regres dłużników solidarnych
 • Ważne frazy
  • obniżenie spłaty, spłata kredytów, spłata kredytu hipotecznego, roszczenie regresowe, zasady współżycia społecznego, ustanie wspólności, miarkowanie wysokości, podział majątku wspólnego stron, pozwany, dług, umowa kredytów, należność, postępowanie działowe, wysokość spłaty, wspólne małoletnie dziecko stron, rata, nieruchomość, użytek sprzeczny z zasadami, niewłaściwe sporządzenie, reprezentowanie przed sądem
Zobacz»

I C 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, dostęp do domu, pozwany, spłata kredytów, nieruchomość, częściowy podział majątku wspólnego, rata kredytowa, byłym małżeństwie, załącznik do pozwu, przedmiot powództwa, współdłużnik, wyrok rozwodowy, wspólność, życzenie, dom na rynku, los wniosków, małżeństwo, połowa spłaconych rat, poważne zadłużenie, wydatek niezwiązany
Zobacz»

I C 2078/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, wspólny dług, kredyt, kodeks cywilny, postępowanie o podział majątku, małżonek, treść umowy kredytowej, spłacony dług, małżeństwo, bielsko podlaskie, współdłużnik, zeznanie strony, dłużnik, ustanie wspólności majątkowej, roszczenie regresowe, wspólność ustawowa małżeńska, zawiadomienia banków, wierzyciel, postępowanie nieprocesowe, wszczęte postępowanie o podział
Zobacz»

II Ca 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dowód wpłaty, ugoda, należność, woda i kanalizacja, fundusz remontowy, należność za mieszkanie, centralne ogrzewanie, zestawienie wpłat, gaz, rata, spłata zaległości, bieżąca opłata, energia elektryczna, opłata za mieszkanie, medium, dowód uiszczenia opłaty, termin do końca, dłużnik solidarny, współwłaściciel mieszkania, wpłata na poczet należności
Zobacz»

I C 520/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 4 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spłata kredytów, akt sprawy sądu okręgowego, warunek spłaty kredytu, pozwany, orzekanie o winie, rozwód bez orzekania, decyzja o rozstaniu, wyprowadzka, syn stron, sprawa rozwodowa, charakter strony, prawo do lokali, umowa, służbowe mieszkanie, współdłużnik, wysokość alimentów, związek małżeński, sfinansowanie studiów, zgoda na rozwód, zeznanie powoda
Zobacz»

II C 249/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, dług, kasa banku, konto księgi, księga pomocnicza, umowa spółki cywilna, dłużnik niewypłacalny, wpłata na rachunek bankowy, protokół rozprawy, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, śródmieście w łodzi, umowa kredytu w rachunku, rachunek bankowy banku, niewypłacalność, umowa kredytów, dowód wpłaty, wspólnik spółki cywilnej, żona, spłata kredytów
Zobacz»

I C 61/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 18 października 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spłata składek, spłata kredytów, spłata kredytu hipotecznego, ubezpieczenie na życie, zestawienie spłat, pierwsza spłata, umowa o kredyt hipoteczny, ubezpieczenie nieruchomości, całkowita spłata kredytu, dzień pierwszy, współdłużnik, deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, pełnomocnictwo bankowe, składka ubezpieczeniowa, bezsporny materiał, zaświadczenie bankowe, częściowa nieważność umowy, wystarczający dochód, podział majątku wspólnego, deklaracja zgody
Zobacz»

I C 1582/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 4 marca 2013

Data publikacji: 19 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o podział majątku, podział majątku, spłata kredytów, współdłużnik, rozdzielność majątkowa pomiędzy stronami, zobowiązanie wynikające z prawa, zasada dotrzymywania, powinność prawna, córka, okres leasingu, zobowiązanie wspólne, koszt rat leasingowych, przedmiot potrącenia wzajemnych wierzytelności, odsetka ustawowa za opóźnienie, dotrzymywanie umowy, sposób spłaty zobowiązania, całość raty, okres wspólności, wymagalna rata kredytu, opcja wykupu
Zobacz»

II Ca 389/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wysokość raty, pozwany, podział majątku wspólnego, rozłożenie świadczenia na raty, zasądzone świadczenie na raty, dokonanie podziału majątku wspólnego, dzień płatności, odsetki należne, spełnienie świadczenia, znikoma możliwość, czas nadejścia, nieruchomość lokalowa, interes wierzyciela, duże mieszkanie, wniesienie apelacji przez stronę, instytucja rozłożenia świadczenia, pokój na wolnym rynku, kwestionowane rozstrzygnięcie sądu rejonowego, faktura do dnia zapłaty, odroczenie zapłaty
Zobacz»

I C 1247/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 5 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, rachunek, pozwany, stosunek wewnętrzny, mieszkaniowy kredyt, współdłużnik, zawarcie przez strony związku, koszt utrzymania nieruchomości wspólnej, związek małżeński, kredyt hipoteczny, rata, opłata za telewizję cyfrową, dziecko, połowa kwot, bank, mieszkanie, rodzina, wydatek, złotówka, lokal
Zobacz»

II Ca 671/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność za wspólne zobowiązania, roszczenie regresowe między dłużnikami, dłużnik solidarny, zdanie pierwsze, współdłużnik, roszczenie regresowe, rozumiana sprawiedliwość, małżeńskie ustroje majątkowe, nierówny udział byłych małżonków, część równi, udział wysokości, nierówny podział, część dłużników, podział majątku wspólnego, stosunek między współwłaścicielami, zastosowanie o tyle, istnienie solidarnej odpowiedzialności, dłużnik zwrotu, apelacja oparta na zarzucie, zakres roszczeń regresowych
Zobacz»

XV C 1471/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, roszczenie regresowe, spłata kredytów, nagranie rozprawy, zobowiązanie kredytowe, ugoda dotycząca warunków spłaty, umowa kredytu hipotecznego, bank, całość zobowiązania, współdłużnik, pozwany, fakt zawarcia umowy kredytu, spłata kredytu w częściach, kredyt hipoteczny na kwotę, wydruk potwierdzenia wpłat, dłużnik stosunku prawnego, część równi, dzień wnoszenia pozwu, zaciągnięcie i spłata, cofnięta część pozwu
Zobacz»

I C 4117/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyjaśnienie informacyjne, zgodność z oryginałami kopii, komornik, przesłuchanie powoda, majątek wspólny, rozwód, kredyt, wynagrodzenie za pracę powoda, małżeństwo strony, ustanie wspólności, dłużnik, wierzyciel, trwaniem małżeństwa, trwanie wspólności majątkowej, pismo procesowe powodów, podział majątku, pozwany, wspólność majątkowa małżeńska, współdłużnik, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

II Ca 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, akt egzekucyjny, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot wkładów, majątek, dobrowolna wpłata, małżonka dłużnika, wkład pieniężny, zaświadczenie komornika sądowego, należność, pozwany, działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, wpłata powoda, egzekwowana należność, kwota, współdłużnik
Zobacz»

I C 1212/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, zakup działki, współdłużnik, córka i zięć, pożyczka na zakup samochodu, rozwód strony, rata kredytów, kredyt zaciągnięty na zakup, zakup samochodu dostawczego, córka stron, pozwany, kredyt na zakup mieszkania, sporne działko, świadek i powód, własność nieruchomości, spłata rat kredytowych, koszt spłaty, prawa własność, mąż, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska
Zobacz»

I C 315/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, poręczyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, wierzyciel, stosunek wewnętrzny, dłużnik główny, zarzut potrącenia, część równi, dłużniczka, wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, pełnomocnik z urzędu powódki, wynagrodzenie za pełnienie, obowiązek pełnomocnika, zobowiązań regresowych, pozwany, opłata sądowa od pozwu, przepis o solidarności
Zobacz»

I Ca 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2013

Data publikacji: 19 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, zduńskie wola, wspólnik spółki, zapłata długów, ocena sądu rejonowego, odsetka, regres, uprawomocnienie, pozwany, data wymagalności roszczenia, deszczułka, połowa wierzytelności, kwota określona przez sąd, produkcja kleju, należność główna, łódź stała, jedyny dłużnik, błędne wskazanie daty, strona procesu w sprawie, powstanie zobowiązania odsetkowego
Zobacz»

IV Ca 256/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 22 maja 2019

Data publikacji: 29 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, dłużnik solidarny, roszczenie regresowe, poręczyciel, stosunek wewnętrzny, zarzut potrącenia, część równi, dłużnik główny, złożone oświadczenie o potrąceniu, zobowiązań regresowych, zaspokojony wierzyciel, pozwany, przepis o solidarności, regres, częściowe zaspokojenie wierzyciela, pełnomocnik z urzędu powódki, świadczenie, wzajemna wierzytelność, wynagrodzenie za pełnienie, oświadczenie woli o potrąceniu
Zobacz»

I C 44/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współdłużnik, stosunek wewnętrzny, sprawa rozwodowa, sprawa o podział majątku, roszczenie regresowe, dłużnik solidarny, rozliczenie pomiędzy małżonkami, zobowiązanie w sprawach, zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, opłata poza, koszt związany z lokalem, zadłużenie wobec spółdzielni, pełnomocnik powodów, wspólność ustawowa, podział majątku, dokument i okoliczność, analiza podstawy prawnej, warunek uruchomienia, konto spółdzielni
Zobacz»

I C 916/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

regres dłużników solidarnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, roszczenie regresowe, korespondencja, współdłużnik, zeznanie powódki, zobowiązanie kredytowe, zaciągnięte zobowiązanie, zobowiązań regresowych, adres działalności, odsetka ustawowa za opóźnienie, spłata roszczenia, regres, fakt zawarcia umowy darowizny, wezwanie, kredyt hipoteczny, opóźnienie od kwot, działalność lecznicza, potwierdzenie przelewu, email, bank
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Łapiński
Data wytworzenia informacji: