Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 92/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-09-25

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, przelew, przedawnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, przelew, przedawnienie, egzekucja, umowa, księga banku, tajemnica bankowa, dokument urzędowy, wymagalność, wierzytelność banku, nabywca wierzytelności, dług
Zobacz»

I ACa 234/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2016

Data publikacji: 21 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa konsolidacyjna, dyspozycja uruchomienia kredytu, portfel wierzytelności, załącznik, kredytobiorca, klauzula wykonalności, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, przyjęcie przez sąd okręgowy, ustawa prawo bankowe, zawiadomienie, zestawienie tabelaryczne, kredyt gotówkowy, rata, wypowiedzenie, nabywca
Zobacz»

I ACa 105/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, bank spółdzielczy, pozwany bank, klauzula wykonalności, wypowiedzenie, tytuł wykonawczy, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, ustawa prawo bankowe, dłużnik, umowa kredytów, odsetka, kredytobiorca, członek zarządu, czynność bankowa, umocowanie osoby, konstytucja rp, weksel, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I ACa 378/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 28 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, dłużnik, pozwany, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, dłużnik, wypowiedzenie umowy kredytu, dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy, prawo bankowe, spłata kredytów, egzekucja, razie zagrożeń, hipoteka, klauzula wykonalności, pozwany, postępowanie egzekucyjne, stan majątkowy kredytobiorcy, umowa kredytu hipotecznego, przedawnienie, prowizja
Zobacz»

VI GC 390/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, przedawnienie, pozwany, wierzyciel, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt rewolwingowy, umowa konsorcjum, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, konsorcjum bankowe, dłużnik osobisty, dłużnik, hipoteka, przedawnienie, dłużnik rzeczowy, pozwany, umowa cesji, klauzula wykonalności, wierzyciel hipoteczny, wierzyciel, umowa kredytów, umowa o kredyty, odsetka, cesja wierzytelności
Zobacz»

XXV C 1137/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 31 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, bank, kredytobiorca, ostateczne wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, prawo bankowe, waluta obca, nadanie klauzul wykonalności, oferta kredytów, kurs waluty, czynność bankowa, egzekucja, rata, frank szwajcarski, oświadczenie, księga bankowa, zmiana stopy procentowej, kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna
Zobacz»

XXV C 1667/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu hipotecznego, prawo bankowe, strona umowy kredytu, firma windykacyjna, nienależyte wykonanie zobowiązania, tytuł wykonawczy, pozwany bank, wierzytelność, odpis wyroku sądu rejonowego, kredyt do spłaty, pozwany, odpowiedzialność odszkodowawcza, waluta obca, dłużnik, czynność bankowa, podstawa egzekucji, wykonalność
Zobacz»

II C 949/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, dłużnik, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany bank, czynność bankowa, ustawa prawo bankowe, egzekucja, dłużnik banku, klauzula wykonalności, oświadczenie o poddaniu, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik, poręczenie, załączony akt sprawy, kredytobiorca, zabezpieczenie, weksel in blanco, oświadczenie poręczyciela, umowa, wniosek banku
Zobacz»

II Ca 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, polisa, bankowy tytuł egzekucyjny, zaległość, spłata kredytów, przywrócenie umowy, nadużycie prawa, wypowiedzenie umowy kredytowej, umowa kredytów, pozwany, cesja, pojazd, koszt windykacji, rata kredytowa, odsetka karna, wykonalność, wierzytelność, terminowa spłata, działanie banków
Zobacz»

I C 2169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, wyciąg z załącznika, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, księgi rachunkowe, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, strona powodowa, kredytobiorca, wyciąg z załącznika, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księgi rachunkowe, część w prawie własności, wydział ksiąg wieczysty, przedawnienie, odsetka, formy hipoteki, dzień cesji, prawo bankowe, kapitał, mieszkaniowy kredyt, księga rachunkowa funduszu, spłata udzielonych kredytów
Zobacz»

I C 1767/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, kredytobiorca, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, nieruchomość komercyjna, pożyczka, bankowy tytuł egzekucyjny, część kredytu, wypowiedzenie, pozwany, zakup nieruchomości, odsetki umowne, zaległość w spłacie kredytu, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, decyzja kredytowa, oszustwo, zobowiązanie wobec banków, przestępstwo
Zobacz»

XV C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa o kredyt konsolidacyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, kredytobiorca, cedent, prawo bankowe, zapłata zaległych rat, umowa kredytowa, nabywca wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, odsetka karna, klauzula wykonalności, udzielony kredyt, spłata kredytów, spłata zadłużenia, wymagalna wierzytelność, pełna rata
Zobacz»

I C 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 29 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, bank spółdzielczy, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, członek zarządu banku, umowa kredytowa, konsorcjum, umowa, nieruchomość, oddział banku, rada nadzorcza banku, imieniu banków, pozwany bank, pełnomocnictwo, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, rejestr spółdzielni, klauzula wykonalności, przedawnienie, uchwała
Zobacz»

I ACa 181/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 19 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredyt, bank, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, rachunek kredytowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, kredytobiorca, pozwany bank, umowa, kapitał, tytuł wykonawczy, odsetka, wypowiedzenie, bankowy tytuł egzekucyjny, dopłata, ugoda, pozwany, dług, egzekucja, rachunek kredytowy, należność, rata kredytów, klauzula wykonalności, małżonek
Zobacz»

I C 726/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 listopada 2019

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, kurs kupna, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, kurs sprzedaży, czas nagrania, rata, konsument, tabela kursów, kredytobiorca, kurs średni, kwota kredytów, dzień wystawienia bankowego, prawo bankowe, wysokość marży, klauzula wykonalności, frank szwajcarski, zarząd banku, dzień roboczy
Zobacz»

I C 1050/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, siedziba, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, umowa konsolidacyjna, bank, kredyt gotówkowy, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota środków pieniężnych, prawo bankowe, postępowanie egzekucyjne, świadczenie rentowe, wierzyciel, siedziba, prowizja, rejestr funduszy inwestycyjnych, pozwany, zobowiązanie kredytowe, zaciągnięte zobowiązanie, spłata kredytów
Zobacz»

II C 552/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 14 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, kredytobiorca, konsument, bankowy tytuł egzekucyjny, warszawa w warszawie, kurs, akt sprawy sądu rejonowego, prawo bankowe, rata, umowa kredytowa, wykonalność, prowizja, klauzula, lok, waluta obca, ostateczna kwota, restrukturyzacja, działalność gospodarcza, przedsiębiorca
Zobacz»

I ACa 782/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, wyciąg, stopa, umowa kredytów, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, wyciąg, prawo bankowe, oprocentowanie kredytów, stopa, odsetka, wyciąg z ksiąg banku, podpis, tytuł wykonawczy, wykonalność, kredyt refinansowy, regulamin kredytowania, umowa kredytów, oddział operacyjny, niespłacony kredyt, zarząd banku, konstytucja, tytuł egzekucyjny, stopa procentowa kredytu, zadłużenie powodów
Zobacz»

I C 1572/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, konsument, waluta obca, prawo bankowe, kurs waluty, umowa, frank szwajcarski, klauzula wykonalności, rata, ustalanie kursu, kurs sprzedaży, nieuczciwy warunek, oświadczenie egzekucyjne, kredytobiorca, wzorzec, tabela kursowa, indeksacja, spłata kredytów
Zobacz»

I C 810/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, bank, tytuł wykonawczy, spłata kredytów, umowa kredytu hipotecznego, wypowiedzenie umowy kredytu, klauzula wykonalności, oprocentowanie kredytów, kurs waluty, egzekucja, prawo bankowe, warszawa w warszawie, wypłata kredytu, realizacja umowy kredytu, dzień przewalutowania, postanowienie referendarza sądowego, cały okres kredytowania, ustalanie kursu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: