Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 604/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2016-06-06

I C 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 21 lipca 2014

Data publikacji: 11 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, istnienie wierzytelności, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, kwota roszczenia, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, zawarta umowa o świadczenie, wierzytelność wobec dłużnika, kwota należności, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa o świadczenie usługi, istnienie wierzytelności, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, siedziba, kwota roszczenia, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, zawarta umowa o świadczenie, wierzytelność wobec dłużnika, usługa telefoniczna, kwota należności, wierzyciel pierwotny
Zobacz»

I C 1494/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, istnienie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew, wyrok zaoczny, cesjonariusz, cesja, ewidencja analityczna, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, istnienie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przelew, wyrok zaoczny, cesjonariusz, cesja, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, dłużniczka, odpis wyroku zaocznego, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, należność główna, siedziba
Zobacz»

I C 766/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 5 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, istnienie wierzytelności, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca, przelew wierzytelności, bielsko podlaskie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, istnienie wierzytelności, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, należność główna, zbywca, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, bielsko podlaskie
Zobacz»

I C 191/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 17 marca 2014

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

cedent, dłużnik, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, przelew wierzytelności, umowa, zbywca, należność główna, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, dłużnik, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość i wymagalność, istnienie wierzytelności, przelew wierzytelności, nabycie przez cesjonariusza, druga zasada, świadczenie w większym rozmiarze, stosunek dłużnika, umowa, zbywca, należność główna, sytuacja prawna dłużnika, droga przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 4189/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, cesja, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o świadczenie usługi, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność wobec dłużnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, załącznik do umowy cesji, umowa o świadczenie usługi, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, faktura i nota obciążeniowa, identyfikator, wierzytelność wobec dłużnika, konkretna wierzytelność
Zobacz»

I C 1795/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, umowa, zbywca, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, umowa cesji, pożyczka, siedziba, zbywca, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1806/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, umowa, zbywca, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, należność główna, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, umowa cesji, pożyczka, siedziba, zbywca, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1344/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 15 września 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, umowa, należność główna, zbywca, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, umowa karty, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, umowa cesji, należność główna, zbywca, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, ilość pieniędzy
Zobacz»

I C 1898/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 31 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, fundusz sekurytyzacyjny, przelew wierzytelności, pozwany, cedent, strona powodowa, księga rachunkowa funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, nabycie wierzytelności, konkretny wyciąg, określona wierzytelność, fundusz sekurytyzacyjny, rejestr funduszy inwestycyjnych, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, pozwany, cedent, cena sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, strona powodowa, księga rachunkowa funduszu, osoba działająca w imieniu, opinia biegłego księgowego, operacja
Zobacz»

I C 1490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dłużnik, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, umowa, należność główna, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dłużnik, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, dłużniczka, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, umowa cesji, należność główna, pożyczka, siedziba, zbywca
Zobacz»

I C 1474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, należność główna, umowa kredytów, siedziba, zbywca
Zobacz»

I C 1347/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 31 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, umowa cesji, należność główna, umowa kredytów, zbywca, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 8 września 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzyciel pierwotny, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, dłużnik, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, umowa karty kredytowej, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, umowa, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, należność główna, siedziba
Zobacz»

I C 774/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, istnienie wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, wyrok zaoczny, strona powodowa, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, istnienie wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, umowa o świadczenie usługi, wyrok zaoczny, strona powodowa, termin rozprawy, pozew, kontrola zakresu, porozumienie, dokument księgowy
Zobacz»

I C 1484/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 24 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, przelew, cesja, cesjonariusz, ewidencja analityczna, wykazanie istnienia wierzytelności, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, należność główna, umowa kredytów, siedziba, zbywca
Zobacz»

I C 1366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 17 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

cedent, fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszu, istnienie wierzytelności, dłużnik, przelew, wyciąg z księgi rachunkowej, cesjonariusz, wyrok zaoczny, cesja, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszu, istnienie wierzytelności, dłużnik, przelew, wyciąg z księgi rachunkowej, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, wyrok zaoczny, cesja, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa, wykazanie istnienia wierzytelności, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, zbywca, zbywca wierzytelności
Zobacz»

I C 296/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 16 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, istnienie wierzytelności, przelew, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa bankowa, cesja, istnienie wierzytelności, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, należność główna, pożyczka, fakt istnienia, siedziba, zbywca
Zobacz»

I C 2142/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 29 grudnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie wierzytelności, przelew, cesjonariusz, cesja, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, należność główna, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa bankowa, istnienie wierzytelności, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, cesja, ewidencja analityczna, umowa, wierzytelność wobec dłużnika, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, należność główna, pożyczka, fakt istnienia, siedziba, zbywca
Zobacz»

X C 2235/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzyciel pierwotny, umowa, cesja, fundusz sekurytyzacyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa ramowa, przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, abonent, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, cesja, fundusz sekurytyzacyjny, dokument elektroniczny, istniejąca i wymagalna wierzytelność, załącznik do porozumienia, wymagalna wierzytelność pieniężna, nabywca, wydruk
Zobacz»

VI GC 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszu, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, należność główna, fundusz sekurytyzacyjny, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cedent, załącznik do umowy cesji, siedziba w luksemburgu, wyciąg z księgi rachunkowej, przedmiotowa wierzytelność, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, licytacja, należność główna, fundusz sekurytyzacyjny, przekazanie wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, osoba trzecia wierzytelności, zawarta umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: