Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Cz 434/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-07-26

Sygn. akt VIII Cz 434/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSO Hanna Matuszewska (spr.)

Sędziowie SO Katarzyna Borowy, SO Małgorzata Maleszka

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2013 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Bank (...) spółki akcyjnej w G.

przy uczestnictwie E. M., M. M. (1), M. M. (2) i A. C.

o stwierdzenie nabycia spadku po R. M.

w przedmiocie zawieszenia postępowania

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy

z dnia 11 stycznia 2013 r.

sygn. akt I Ns 681/12

postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po R. M., argumentując, że w zakreślonym terminie wnioskodawca nie wskazał aktualnego adresu uczestniczki postępowania A. C.. Sąd ten wskazał, że w świetle art. 669 k.p.c. obligatoryjne jest wezwanie na rozprawę osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy, a osobą taką jest bez wątpienia wskazana uczestniczka, zatem brak jej aktualnego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Wnioskodawca zaskarżył powyższe postanowienie zażaleniem, zarzucając naruszenie art. 510 § 2 k.p.c. w zw. z art. 670 k.p.c. i art. 672 k.p.c. oraz art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Jego zdaniem okoliczności powołane przez Sąd Rejonowy nie stanowiły przesłanki powodującej niemożność nadania sprawie dalszego biegu. Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne i prowadzi do uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Niewskazanie adresu uczestnika postępowania nieprocesowego nie obliguje, odmiennie niż w przypadku pozwanego w procesie, do zawieszania postępowania. Sąd obowiązany jest z urzędu zapewnić udział w postępowaniu wszystkich zainteresowanych (art. 510 § 2 k.p.c.). W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku art. 670 k.p.c. nakłada na sąd obowiązek ustalania z urzędu kręgu spadkobierców, a ciężar ten nie może być przerzucony na wnioskodawcę. Przedmiotem wniosku jest stwierdzenie nabycia spadku po określonym spadkodawcy, bez konieczności wskazywania osób, na rzecz których stwierdzenie ma nastąpić. Niewskazanie tych osób, a tym bardziej ich adresów, nie może być zatem traktowane jako brak formalny wniosku. Jeżeli informacje zaoferowane przez wnioskodawcę okazują się niewystarczające dla ustalenia przez sąd osób zainteresowanych lub ich adresów, sąd spadku może zależnie od sytuacji wezwać spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 k.p.c.), bądź – gdy uczestnik jest zidentyfikowany a nie można ustalić miejsca jego pobytu – ustanowić kuratora (art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c.). Tym samym niewskazanie adresu osoby wchodzącej w rachubę jako spadkobierca nie stanowi przeszkody tamującej bieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Dlatego też Sąd Okręgowy postanowił jak w sentencji (art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kozłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Matuszewska,  Katarzyna Borowy ,  Małgorzata Maleszka
Data wytworzenia informacji: