Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X U 920/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-02-27

Sygn. akt: XU-920/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2014r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Grażyna Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lutego 2014r. we W.

sprawy z odwołania T. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 12 września 2013r. znak: O.- (...)

w sprawie T. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o jednorazowe odszkodowanie

oddala odwołanie.

Sygn. akt X U 920/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją znak: O. - (...) z dnia 12 września 2013r odmówił ubezpieczonej T. T. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w drodze z domu do pracy z dnia 23 września 2005r.

Podstawą powyższego rozstrzygnięcia był art. 6 oraz art.3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322.

We wniesionym od tej decyzji odwołaniu wnioskodawczyni podniosła, że wydana decyzja jest niezgodna z uchwałą Sądu najwyższego z dnia 07 lutego 2013r. – (...). Zdaniem wnioskodawczyni strona pozwana nie dokonała ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu jakiego wnioskodawczyni doznała na skutek tego wypadku i nie przeprowadziła badania.

Strona pozwana w udzielonej odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia, podnosząc, że zaskarżona decyzja jest w pełni zasadna, a zgłoszone przez wnioskodawczynię zarzuty nie podważają jej trafności.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni T. T. z zawodu nauczyciel, w dacie zdarzenia była zatrudniona w Przedszkolu Nr (...) we W.. W dniu 23 września 2005r. wnioskodawczyni w drodze do pracy jadąc rowerem została potrącona przez włączający się do ruchu samochód. Zdarzenie to spowodowało niezdolność do pracy wnioskodawczyni w okresie od 23 września 2005r. do 15 listopada 2005. Pracodawca wnioskodawczyni w dniu 08 listopada 2005r. sporządził kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy i uznał to zdarzenie za wypadek w drodze do pracy. Wnioskiem z dnia 12 lipca 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu w drodze z domu do pracy jakiemu uległa w dniu 23 września 2005r.

Decyzją z dnia 12 września 2013r. strona pozwana odmówiła wnioskodawczyni przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania.

Dowód: 1) akta odszkodowawcze ZUS.

2) przesłuchanie wnioskodawczyni – k. 48 as.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni T. T. nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wnioskodawczyni w trybie art.477 9 kpc złożyła odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy w dniu 12 września 2013r., odmawiająca prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w drodze z domu do pracy w dniu 23 września 2005r.

Definicję wypadku w drodze z do pracy zawiera art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1440. Z dniem 01 stycznia 2003r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322. Począwszy od tej daty wypadki w drodze do pracy i z pracy nie są objęte szczególną ochroną ubezpieczeniową. Poszkodowanemu w takim wypadku nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie w razie doznania uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy po dniu 01 stycznia 2003r. przysługuje min. zasiłek chorobowy na podstawie art.11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy z 30.10.2002r.

Wnioskodawczyni w dniu 23 września 2005r. uległa wypadkowi w drodze z domu do pracy, a więc nie przysługuje jej prawo do jednorazowego odszkodowania z tego tytułu.

Uwzględniając powyższe, w oparciu o powołane i cytowane w uzasadnieniu przepisy i na podstawie art. 477 14 § 1 Kpc, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wesołowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bonczar
Data wytworzenia informacji: