Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Kz 89/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2019-07-30

Sygn. akt II Kz 89/19

POSTANOWIENIE

30 lipca 2019 r.

S ąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska

Protokolant: Katarzyna Fabiszewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży – Alicji Gajdamowicz

po rozpoznaniu w sprawie L. T.

podejrzanego o czyn z art. 207§1 kk

zażalenia wniesionego przez podejrzanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży II Wydział Karny z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie II Kp 338/19

w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania

na podstawie art. 430§1 kpk

p o s t a n a w i a:

zażalenie podejrzanego L. T. pozostawić bez rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie II Kp 338/19 przedłużono zastosowany wobec L. T. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dalszy okres do dnia 10 września 2019 r. roku do godz. 13:55.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem podejrzany zaskarżając je na zasadzie art. 459§1 kpk, art.425§1 i art. 252§1 kpk, w całości na swoją korzyść.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jak wynika z akt sprawy tutejszy Sąd postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie II Kz 81/19 rozpoznał już zażalenie wniesione przez obrońcę podejrzanego na zaskarżone obecnie przez samego podejrzanego postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 9 lipca 2019 r. w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania. Przedmiotowe postanowienie utrzymano w mocy.

Zatem, skoro Sąd odwoławczy rozpoznał już zażalenie wniesione przez obrońcę podejrzanego, postanowienie Sądu I instancji stało się prawomocne, a zawarte w nim rozstrzygnięcie uzyskało status rzeczy osądzonej. W takim przypadku przeszkodą do rozpoznania kolejnego, złożonego osobiście przez L. T. zażalenia na to samo postanowienie, jest ujemna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądzonej (art. 17§1pkt7 kpk). Wystąpienie tej przeszkody procesowej powoduje, że środek zaskarżenia stał się niedopuszczalny z mocy ustawy. Wystąpienie tej przesłanki procesowej powinno skutkować odmową przyjęcia zażalenia (art. 429§1 kpk), a jeśli zostało ono przyjęte - pozostawieniu bez rozpoznania (art. 430§1 kpk). Przepisy art. 429 kpk i art. 430 kpk jako lex specialis wskazują konsekwencje braku przesłanek do rozpoznania środka odwoławczego.

Rozważywszy powyższe Sąd Okręgowy postanowił jak w sentencji postanowienia.

SSO Jolanta Ma łachowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Sierzputowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Małachowska
Data wytworzenia informacji: