Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 345/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-02-05

Sygn. akt II K. 345/17

(PR Ds. 276.2017)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Jacek Orłowski

Protokolant: sekretarka M. Z.

przy udziale oskarżyciela publ.: ----------------------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7 grudnia 2017 roku i 30 stycznia 2018 roku sprawy:

M. O. syna K. i H. z domu K., urodzonego (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 01 września 2016 roku do dnia 23 maja 2017 roku w P., okręgu (...), uporczywie nękał A. M. poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon pokrzywdzonej oraz portalu społecznościowym F., śledzenie i obserwowanie mieszkania oraz zgłaszanie niepotwierdzonych interwencji Policji, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszyło jej prywatność

tj. o czyn z art. 190a § 1 kk

I.  Oskarżonego M. O. w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od września 2016 roku do dnia 23 maja 2017 roku w P., okręgu (...) uporczywie nękał byłą partnerkę A. J. poprzez obserwację jej mieszkania i śledzenie pokrzywdzonej, zgłaszanie Policji niepotwierdzonych interwencji, zgłaszanie M. (...) w P. niezasadnej potrzeby kontroli miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i formułowania zarzutów niewłaściwego sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, wysyłanie znacznych ilości krótkich wiadomości tekstowych na telefon pokrzywdzonej, wiadomości na jej i jej znajomych konta na portalu społecznościowym F. oraz komunikatorze M., które poprzez swoją ilość oraz wulgarną i obraźliwą treść wzbudziły wraz z pozostałymi zachowaniami oskarżonego u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyły jej prywatność, to jest popełnienia czynu stanowiącego występek z art. 190a § 1 kk i za to skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk oraz art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. O. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.

III.  Na mocy art. 41a § 1 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. O. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej A. J. na odległość mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną A. J. za pośrednictwem rozmów telefonicznych i krótkich wiadomości tekstowych, za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na jej konto na portalu społecznościowym F., na komunikatorze M. i innych podobnych komunikatorach – za wyjątkiem jednej krótkiej wiadomości tekstowej (sms) mającej na celu ustalenie przyjazdu na spotkanie z dzieckiem przed każdym spotkaniem – na okres 3 (trzech) lat.

IV.  Na podstawie § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 3 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 roku poz. 1714) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. G. Kancelaria Adwokacka w P. opłatę w wysokości 619,92 zł (sześciuset dziewiętnastu złotych dziewięćdziesięciu dwóch groszy), w tym kwotę 115,92 złotych podatku VAT, za wykonywaną z urzędu obronę oskarżonego M. O..

V.  Na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego M. O. na rzecz oskarżycielki posiłkowej A. J. kwotę 3.200,60 zł. (trzech tysięcy dwustu złotych sześćdziesięciu groszy) tytułem wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru.

VI.  Na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego M. O. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych należnych Skarbowi Państwa, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Orłowski
Data wytworzenia informacji: