Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1385/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-12-01

Sygn. akt I C 1385/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ewa Ligoń-Krawczyk

Sędziowie:

SO Rafał Wagner

SO Jacek Bajak

Protokolant:

stażysta Katarzyna Maciaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m. st. W. działającego w charakterze reprezentanta grupy złożonej z B. K. (1), H. D., F. W., L. J., M. T. (1), J. M., D. P., W. G., M. D. (1), M. T. (2), H. C., E. M., M. M. (1), M. K. (1), R. H., D. S., A. P., K. Ś., U. M., J. S., K. L. (1), B. S., B. B., M. G. (1), M. A. (1), A. B., M. B., D. F. (1), T. S., T. Ł., M. K. (2), A. C. (1), B. K. (2), L. B., K. C., M. A. (2), S. G. (1), K. R., M. K. (3), W. C., J. L., P. D., M. K. (4), I. K., M. D. (2), M. K. (5), M. P. (1), A. C. (2), S. C., J. G. (1), A. Z. (1), G. F., J. R., J. B., D. K., K. M., W. K., L. C., B. C., S. Ł., A. de N., R. P., M. W. (1), A. G., A. K., R. Ł., P. M., R. K., P. K. (1), J. K. (1), P. K. (2), J. K. (2), A. S. (1), B. W., A. O., K. L. (2), B. K. (3), M. O., R. B., M. H., H. K., E. P., B. M., K. U., M. M. (2), I. S., A. S. (2), M. S., K. G. (1), M. G. (2), H. W., I. W., K. G. (2), B. K. (4), M. Ś., P. W., W. Ś., M. W. (2) i J. D.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. we W.

o zapłatę

postanawia:

1.  odrzucić pozew,

2.  zasądzić od (...) W. na rzecz Towarzystwa (...) S.A. we W. kwotę 7.217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Rafał Wagner SSO Ewa Ligoń-Krawczyk SSO Jacek Bajak

Sygn. akt I C 1385/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 grudnia 2014 roku Miejski Rzecznik Konsumentów w (...) W. działający w charakterze reprezentanta grupy wniósł o:

I.  zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą we W., tytułem zwrotu, kwot równych wartości korzyści majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków grupy, w wykonaniu nieważnych czynności prawnych – nieważnych oświadczeń złożonych przez członków grupy pozwanemu o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej oraz nieważnych umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

Podgrupa 1A

na rzecz B. K. (1), H. D., F. W. kwotę po 4.613,46 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 2A

na rzecz L. J. i M. T. (1) kwotę po 7.343,04 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 3A

na rzecz J. M. i D. P. kwotę po 7.720,01 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 4A

na rzecz W. G. i M. D. (1) kwotę po 8.584,80 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 5A

na rzecz M. T. (2) i H. C. kwotę po 8.634,49 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 6A

na rzecz E. M., M. M. (1), M. K. (1) kwotę po 8.800,14 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 7A

na rzecz R. H. i D. S., kwotę po 11.480 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 8A

na rzecz A. P. i K. Ś. kwotę po 12.899,29 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 9A

na rzecz U. M., J. S. kwotę po 13.475,22 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 10A

na rzecz K. L. (1) i B. S. kwotę po 14.467,64 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 11A

na rzecz B. B., M. G. (1), M. A. (1) kwotę po 15.837,12 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 12A

na rzecz A. B. i M. B. kwotę po 16.783,87 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 13A

na rzecz D. F. (2) i T. S. kwotę po 16.892,18 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 14A

na rzecz T. Ł., M. K. (2), A. C. (1) kwotę po 17.368,19 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 15A

na rzecz B. K. (2) i L. B. kwotę po 17.535,25 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 16A

na rzecz K. C. i M. A. (2) kwotę po 18.991,68 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 17A

na rzecz S. G. (1), K. R., M. K. (3) kwotę po 19.973,75 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 18A

na rzecz W. C. i J. L. kwotę po 20.531,93 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 19A

na rzecz P. D. i M. K. (4) kwotę po 21.423,36 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 20A

na rzecz I. K. i M. D. (2) kwotę po 22.664,93 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 21A

na rzecz M. K. (5) i M. P. (2) kwotę po 23.638,57 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 22A

na rzecz A. C. (2) i S. C. kwotę po 24.315,76 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 23A

na rzecz J. G. (1) i A. Z. (2) kwotę po 25.901,52 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 24 A

na rzecz G. F. i J. R. kwotę po 27.652,86 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 25A

na rzecz J. B., D. K. i K. M. kwotę po 30.000,85 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 26A

na rzecz W. K., L. C., B. C. kwotę po 32.634,35 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 27A

na rzecz S. Ł., A. de N. kwotę po 33.958,16 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 28A

na rzecz R. P. i M. W. (1) kwotę po 34.930,63 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 29A

na rzecz A. G., A. K., R. Ł. kwotę po 35.649,11 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 30A

na rzecz P. M. i R. K. kwotę po 36.178,69 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 31A

na rzecz P. K. (1), J. K. (1), P. K. (3) kwotę po 37.270,20 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 32A

na rzecz J. K. (2) i A. S. (1) kwotę po 39.476,65 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 33A

na rzecz B. W., A. O., K. L. (2) kwotę po 40.954,84 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 34A

na rzecz B. K. (3), M. O., R. B. kwotę po 45.049,87 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 35A

na rzecz M. H., H. K., E. P. kwotę po 51.457,86 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 36A

na rzecz B. M., K. U. kwotę po 59.331 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 37A

na rzecz M. M. (2), I. S., A. S. (2) kwotę po 68.238,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 38A

na rzecz M. S., K. G. (1) kwotę po 75.324,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 39A

na rzecz M. G. (2) i H. W. kwotę po 99.319,89 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 40A

na rzecz I. W. i K. G. (2) kwotę po 106.918,10 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 41A

na rzecz B. K. (4) i M. Ś. kwotę po 144.455,54 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 42A

na rzecz P. W. i W. Ś. kwotę po 186.316,62 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 43A

na rzecz M. W. (2) i J. D. kwotę po 356.498,83 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

II.  w przypadku oddalenia powództwa w zakresie dotyczącym żądania z pkt I pozwu wniesiono o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą we W., tytułem zwrotu, kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłata likwidacyjna, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

Podgrupa 1B

na rzecz B. K. (1) i H. D. kwotę po 1.305,79 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 2B

na rzecz F. W. i B. K. (2) kwotę po 1.688,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 3B

na rzecz M. K. (5) i G. F. kwotę po 1.877,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 4B

na rzecz L. J., D. S., K. Ś. kwotę po 2.005,21 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 5B

na rzecz H. C. i A. P. kwotę po 2.311,67 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 6B

na rzecz M. D. (1) i M. K. (4) kwotę po 2.595,98 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 7B

na rzecz M. K. (1) i T. S. kwotę po 2.928,86 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 8B

na rzecz M. T. (2) i M. H. kwotę po 3.070,05 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 9B

na rzecz B. S. i S. C. kwotę po 3.232,97 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 10B

na rzecz J. M. i W. G. kwotę po 3.359,97 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 11B

na rzecz D. P., A. B. i M. B. kwotę po 3.431,97 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 12B

na rzecz M. K. (2) i A. Z. (1) kwotę po 3.664,55 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 13B

na rzecz M. T. (1) i W. C. kwotę po 3.679,37 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 14B

na rzecz E. (...) kwotę po 3.839,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 15B

na rzecz D. F. (1) i T. Ł. kwotę po 4.655,42 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, Podgrupa 16B

na rzecz I. K., M. P. (1) i R. B. kwotę po 5.028,27 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 17B

na rzecz J. S. i A. C. (1) kwotę po 5.120,10 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 18B

na rzecz R. H. i A. G. kwotę po 5.388,88 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 19B

na rzecz M. A. (1), L. B., S. Ł. kwotę po 5.663,44 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 20B

na rzecz U. M. i K. L. (1) kwotę po 5.957,46 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 21B

na rzecz M. G. (1) i L. C. kwotę po 6.211,62 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 22B

na rzecz B. B. i S. G. (1) kwotę po 6.321,26 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 23B

na rzecz P. D., J. B. i R. K. kwotę po 6.572,97 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 24B

na rzecz M. K. (3), J. L. i A. C. (2) kwotę po 6.928,23 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 25B

na rzecz K. C. i P. K. (4) kwotę po 7.225,26 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 26B

na rzecz M. D. (2) i D. K. kwotę po 7.997,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 27B

na rzecz K. R. i K. M. kwotę po 8.531,69 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 28B

na rzecz P. M. i K. L. (2) kwotę po 9.375,54 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 29B

na rzecz M. A. (2) i B. C. kwotę po 9.955,55 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 30B

na rzecz A. de N., A. S. (1), B. M. kwotę po 10.251,02 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 31B

na rzecz J. G. (2) i B. W. kwotę po 10.783,43 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 32B

na rzecz W. K. i R. P. kwotę po 11.392,96 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 33B

na rzecz M. W. (1) i R. Ł. kwotę po 11.922,41 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 34B

na rzecz J. R. i P. K. (1) kwotę po 12.360,16 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 35B

na rzecz J. K. (2) i H. W. kwotę po 12.628,05 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 36B

na rzecz J. K. (1) i E. P. kwotę po 13.401,05 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 37B

na rzecz A. K. i A. O. kwotę po 14.189,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 38B

na rzecz M. O. i I. S. kwotę po 17.035,50 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 39B

na rzecz B. K. (3), M. S. i M. G. (2) kwotę po 19.403,75 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 40B

na rzecz H. K., K. U. i K. G. (1) kwotę po 22.432,64 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 41B

na rzecz M. M. (2) i A. S. (2) kwotę po 24.529,26 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 42B

na rzecz I. W. i M. Ś. kwotę po 30.007,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 43B

na rzecz K. G. (2), B. K. (4), W. Ś. kwotę po 43.633,04 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 44B

na rzecz P. W., M. W. (2), J. D. kwotę po 83.184,60 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

III.  zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą we W., tytułem zwrotu, kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłat administracyjna, zwana również przez pozwanego opłatą za zarządzanie, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

Podgrupa 1C

na rzecz H. D. i F. W. kwotę po 240 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 2C

na rzecz B. K. (1) i R. H. kwotę po 480 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 3C

na rzecz L. J., M. T. (2) i M. T. (1) kwotę po 648 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 4C

na rzecz J. M. i D. P. kwotę po 840 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 5C

na rzecz H. C. i M. D. (1) kwotę po 960 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 6C

na rzecz W. G. i I. K. kwotę po 972 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 7C

na rzecz M. K. (1) i E. M. kwotę po 1.080 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 8C

na rzecz D. S. i M. M. (1) kwotę po 1.104 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 9C

na rzecz K. Ś., D. F. (1), B. B. kwotę po 1.320 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 10C

na rzecz W. C. i J. S. kwotę po 1.512 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 11C

na rzecz U. M. i M. A. (2) kwotę po 1.638 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 12C

na rzecz T. S., B. S., A. B., M. B., M. G. (3) kwotę po 1.728 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 13C

na rzecz K. L. (1) i K. R. kwotę po 1.782 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 14C

na rzecz A. P., M. K. (2), K. C. kwotę po 1.848 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 15C

na rzecz T. Ł. i A. C. (1) kwotę po 1.920 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 16C

na rzecz L. B. i J. L. kwotę po 2.112 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 17C

na rzecz S. G. (2) i A. C. (2) kwotę po 2.268 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 18C

na rzecz M. D. (2) i B. W. kwotę po 2.304 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 19C

na rzecz B. K. (2) i P. D. kwotę po 2.376 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 20C

na rzecz M. A. (1) i M. K. (3) kwotę po 2.430 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 21C

na rzecz A. Z. (1) kwotę po 2.520 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 22C

na rzecz M. K. (5) i J. R. kwotę po 2.688 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 23C

na rzecz M. K. (4) i M. W. (1) kwotę po 2.970 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 24C

na rzecz S. Ł. i J. G. (1) kwotę po 3.024 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 25C

na rzecz J. B. i W. K. kwotę po 3.132 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 26C

na rzecz G. F., L. C., J. K. (1) kwotę po 3.264 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 27C

na rzecz S. C. i D. K. kwotę po 3.348 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 28C

na rzecz R. K., B. C., M. O. kwotę po 3.435 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 29C

na rzecz K. M. i A. de N. kwotę po 3.816 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 30C

na rzecz P. K. (2) i A. K. kwotę po 3.888 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 31C

na rzecz A. S. (1), R. P., P. K. (1) kwotę po 4.032 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 32C

na rzecz K. L. (2) i B. K. (3) kwotę po 4.320 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 33C

na rzecz J. K. (2) i A. O. kwotę po 4.536 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 34C

na rzecz A. G. i P. M. kwotę po 4.968 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 35C

na rzecz H. K. i K. G. (2) kwotę po 5.292 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 36C

na rzecz R. Ł. i K. U. kwotę po 5.400 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 37C

na rzecz R. B. i E. P. kwotę po 5.832 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 38C

na rzecz M. H., B. M., I. S. kwotę po 6.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 39C

na rzecz M. M. (2) i A. S. (2) kwotę po 6.480 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 40C

na rzecz M. S. i K. G. (1) kwotę po 7.680 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 41C

na rzecz H. W., M. G. (2), I. W. kwotę po 9.720 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 42C

na rzecz B. K. (4) i P. W. kwotę po 16.752 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 43C

na rzecz M. Ś. i W. Ś. kwotę po 19.440 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

Podgrupa 44C

na rzecz M. W. (3) i J. D. kwotę po 35.500 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W pozwie wniesiono o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym na podstawie art. 1 w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010, nr 7, poz. 44).

Jako podstawę żądania pozwu wskazano art. 58 § 1 kc, art. 58 § 2 kc, art. 805 kc, art. 807 kc, art. 808 kc, art. 829 kc oraz art. 353 1 kc i 393 kc. W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe zawarło z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Członkowie grupy są osobami fizycznymi, które przystąpiły do umów ubezpieczenia grupowego w oparciu o wzorce umowne przygotowane przez pozwanego. Powodowie wpłacali na rachunek pozwanego środki pieniężne w postaci Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących. W przypadku zebrania przez pozwane towarzystwo zakładaną przez nie kwotę w Okresie Subskrypcji, tworzyło ono ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Składki wpłacone przez członków grupy pozwane towarzystwo alokowało w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Zdaniem strony powodowej oświadczenia każdego z członków grupy o chęci skorzystania z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej są nieważne, tym samym żądanie zasądzenia korzyści majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków grupy jest uzasadnione. Nieważność oświadczeń zdaniem strony powodowej wynika z tego, że oświadczenie nie zawiera kwoty wskazującej wysokość sumy ubezpieczenia związanej z ryzykiem pozwanego i nie prowadzi do skorzystania przez członka grupy z ochrony ubezpieczeniowej, gdyż takiej ochrony umowa ubezpieczenia grupowego nie przewiduje. Jednocześnie zdaniem strony pozwanej, oświadczenia każdego z członków grupy są nieważne ponieważ umowy ubezpieczenia grupowego są nieważne z następujących powodów: braku więzi ubezpieczających z członkami grupy, uzasadniającej zawarcie przez ubezpieczających z pozwanym umów ubezpieczenia grupowego na rzecz członków grupy; ubezpieczający pobierali od pozwanego prowizję od składki, do której zapłaty byli zobowiązani na podstawie art. 808 § 2 kc; brak jest w umowach ubezpieczenia grupowego essentialia negotii umowy ubezpieczenia na życie; brak jest charakterystyki aktywów wchodzących w skład ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, brak jest kryteriów doborów aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji, brak jest zasad alokacji składek w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w szczególności w zakresie ich wyceny; umowom nadano formę umów ubezpieczenia grupowego, w celu obejścia przepisów prawa o nadzorze finansowym; umowom tym nadano formę umów ubezpieczenia w celu obejścia przepisów prawa dotyczących tworzenia funduszy inwestycyjnych; postanowienia określające główne świadczenia stron są wieloznaczne; umowy ubezpieczenia grupowego są sprzeczne z: zasadą ochrony praw osób trzecich, zasadą słuszności kontraktowej, zasadą prawa do informacji, zasadą lojalności i zaufania.

Jednocześnie w przypadku oddalenia powództwa wniesionego na powyższej podstawie, strona powodowa dochodziła zapłaty kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej tytułem opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia. Zdaniem strony powodowej pozwany zastrzegł pobranie opłaty w rażąco wygórowanej wysokości, równej całości lub znacznej części wartości rachunku polisy, kształtując prawa i obowiązki konsumentów - członków grupy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy, co stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 1§ 1 kc i nie wiążą członków grupy. Strona powodowa wniosła również o zapłatę kwot pobranych przez pozwanego tytułem opłaty administracyjnej, zwanej również opłatą za zarządzanie, podnosząc jak wyżej, iż postanowienia umowy dotyczące tych opłat, kształtują prawa i obowiązki konsumentów - członków grupy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy, co stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 1§ 1 kc i nie wiążą członków grupy.

Strona powodowa podniosła, uzasadniając rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym, iż dochodzone roszczenia są roszczeniami jednego rodzaju, ponieważ każdy z członków grupy wnosi o zasądzenie roszczenia pieniężnego, roszczenia są dochodzone przez 99 osoby, roszczenia związane są z ochroną konsumentów i są oparte na takiej samej podstawie faktycznej.

Strona powodowa wskazała, iż okolicznościami wspólnymi w ramach podgrupy, w oparciu o które zostały ujednolicone roszczenia członków grupy, w ramach poszczególnych roszczeń, są wykazane w pozwie okoliczności wspólne dla wszystkich członków grupy.

Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności wniosło o odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność postępowania grupowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania. (odpowiedź na pozew k.4391-7740 akt sprawy)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń postępowaniu grupowym (Dz. U. nr 7 z 2010 roku, poz. 44) w pierwszej kolejności sąd na rozprawie rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego i w przypadku stwierdzenia, ze sprawa nie podlega rozpoznaniu na jej postawie, odrzuca pozew. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy postępowanie grupowe może toczyć się w sprawach dotyczących roszczeń jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Przepisy te mają zastosowanie do roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Jednocześnie postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. (art. 2 ust. 1 ustawy) Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby.(art. 2 ust 2 ustawy)

Na podstawie powołanych przepisów, rozważając możliwość prowadzenia postępowania grupowego w niniejszej sprawie, sąd doszedł do przekonania, iż jest ono niedopuszczalne.

W ocenie sądu powodowie spełniają warunki określone w art. 1 ustawy, albowiem łączna ich liczba przekracza 10 osób, a dochodzone przez nich roszczenia są jednego rodzaju.

Jak wskazano wyżej w przypadku, gdy przedmiotem sporu są roszczenia pieniężne, ustawa dopuszcza możliwość ich dochodzenia w postępowaniu grupowym jedynie wtedy, gdy dla każdego z powodów zostały one ujednolicone na podstawie wspólnych okoliczności sprawy. (art. 2 ust. 1 ustawy) Zabieg ten ma na celu, aby ułatwienia związane z prowadzeniem sprawy w tym postępowaniu, nie zostały zniweczone przez konieczność oceny rozdrobnionych i różnych roszczeń poszczególnych powodów.

W niniejszej sprawie strona powodowa uzasadniając zasady ujednolicenia roszczeń w ramach podgrup podnosiła, iż okolicznościami wspólnymi w ramach podgrupy, w oparciu o które zostały ujednolicone roszczenia członków grupy w odniesieniu do poszczególnych roszczeń, są wykazane w pozwie okoliczności wspólne dla wszystkich członków grupy. Tym samym tworząc poszczególne podgrupy powodowie kierowali się tylko i wyłącznie wysokością roszczeń, co prowadzi, zdaniem sądu do konieczności badania indywidualnie każdego z roszczeń poszczególnych członków grupy bowiem stworzone podgrupy mają charakter czysto formalny. Stworzenie podgrup ma na celu przede wszystkim umożliwienie sprawnego prowadzenia postępowania i ustalenie zasadności roszczeń w ramach danej podgrupy opartej na tych samych okolicznościach. Stworzone podgrupy w żaden sposób nie realizują tego celu.

Ujednolicenie na podstawie art. 2 ustawy, może dokonać się, jeżeli za ujednoliceniem przemawiają wspólne okoliczności sprawy. Tym samym należy przyjąć, iż dotyczy to takich wspólnych okoliczności sprawy, które są wspólne, a więc takie same dla członków grupy i jednocześnie inne od tych, które zdecydowały o wyodrębnieniu się innych grup. Ujednolicenie roszczeń, które jest warunkiem dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego, sprowadza się do przyjęcia zryczałtowanej ich wysokości dla wszystkich powodów (co najmniej w ramach podgrupy) nie większej od najniższego roszczenia przysługującego jednemu z nich (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 roku, sygn.. akt V ACz 354/13)

Odwołanie się przez przedstawiciela grupy przy standaryzacji roszczeń w ramach podgrup jedynie do rozmiaru ilościowego roszczeń nie jest wystarczające skoro zupełnie abstrahuje od wymagania ujednolicenia w oparciu o wspólne okoliczności sprawy. Nie jest przy tym wystarczające odwołanie się do samej podstawy faktycznej wszystkich roszczeń w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2011 roku - sygn. I ACz 1235/11) Standaryzacja ta nie może przybrać jedynie formy określenia jego jednolitej dla wszystkich wysokości w odwołaniu się wyłącznie do wymaganej przez przepis art. 1 ust. 1 ww. ustawy tej samej lub takiej samej podstawy faktycznej dla wszystkich roszczeń. Niezbędne jest bowiem także by ujednolicenie to nastąpiło w oparciu o wspólne dla członków podgrup okoliczności sprawy o jakich stanowi art. 2 ust. 1 ustawy. Bowiem standaryzacja wyłącznie w oparciu o wysokość roszczeń prowadziłaby do zaprzeczenia założeniu ustawowemu, przeprowadzenia jednego, sprawnego postępowania dowodowego dla rozstrzygnięcia o wszystkich roszczeniach w ramach grupy w ogólności i podgrup. Doprowadziłoby to do sytuacji, że postepowanie grupowe, niewiele, albo w ogóle nie różniłoby się od postępowania, w którym każdy poszkodowany dochodziłby swoich roszczeń od pozwanych indywidulanie.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w postanowieniu z dnia 14 maja 2013 roku: „W sytuacji gdy faktyczna i prawna podstawa dochodzonych roszczeń i jednorodny ich charakter są te same dla wszystkich powodów, ujednolicenie roszczeń, jeżeli powodowie decydują się prowadzić proces w postępowaniu grupowym, musi się dokonać w odniesieniu do nich wszystkich, bez możliwości podziału na mniejsze grupy, warunkowanego tylko różną wysokością tych samych roszczeń.” (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 roku, sygn. akt V ACz 354/13)

Pozwany w odpowiedzi na pozew, podnosząc brak ujednolicenia roszczeń z pominięciem okoliczności wspólnych wskazał, iż jest możliwe wyróżnienie co najmniej kilku kryteriów, które umożliwiają ustalenie składu podgrup zgodnie z ustawą o postepowaniu grupowym. Odnosząc się do żądania pierwszego – członkowie grupy mogli zostać uszeregowani z uwzględnieniem ubezpieczającego, z którym poszczególni członkowie grupy zawarli umowy, albowiem ubezpieczającymi były cztery podmioty, a powodowie kwestionują ważność umów zawartych pomiędzy pozwaną a ubezpieczającymi. Odnosząc się do żądania drugiego – okolicznością wspólną dla członków podgrup winna być stawka opłaty likwidacyjnej, której wysokość różnicuje sytuację powodów. Wysokość opłaty likwidacyjnej wskazana jest w tabelach opłat i limitach składek załączonych do umów. Strona powodowa kwestionuje pięć różnych tabel, które zawierają 42 różne postanowienia przewidujące wysokość opłat likwidacyjnych należnych w różnych latach polisowych. Jak wskazywała strona powodowa, w przypadku rezygnacji przez członków grupy z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu odpowiedzialności, pozwany pobierał opłatę likwidacyjną, której wysokość była ustalana procentowo w stosunku do wartości zgromadzonych na rachunku każdego członka grupy i była uzależniona od roku, w którym ubezpieczony zrezygnował z ubezpieczenia. Opłata likwidacyjna zgodnie z tabelą wynosiła od 100% do 1% albo od 80% do 5% wartości rachunku (dla ubezpieczeń z 15 letnim okresem odpowiedzialności) albo od 100% do 5% wartości rachunku (dla ubezpieczeń z 10 letnim okresem odpowiedzialności). Odnosząc się do żądania trzeciego to podobnie jak poprzednie żądanie, sytuację poszczególnych członków grupy różnicuje wysokość stawki opłaty administracyjnej, która wynosiła 0,096%, 1,28% i 1,92%.

Zdaniem sądu wskazane przez stronę pozwaną okoliczności różnicują sytuację poszczególnych członków grupy, a tym samym umożliwiały one ujednolicenie roszczeń w oparciu co najmniej o te okoliczności, a nie poprzestanie tylko i wyłącznie na kryterium wysokości roszczenia. Jedynie taka kategoryzacja prowadzi bowiem do konieczności odrębnej oceny roszczeń poszczególnych członków w ramach podgrup, w oparciu o różne okoliczności faktyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę sąd przyjął, iż przedmiotowy pozew nie odpowiada wymogom postępowania grupowego i na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy podlegał on odrzuceniu.

O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, obciążając nimi stronę przegrywającą proces – powodów. Na koszty postępowania składa się wynagrodzenie jednego pełnomocnika i opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Zdaniem sądu obecny etap postępowania nie uzasadniał zasądzenia wynagrodzenia ponad wysokość jednej stawki minimalnej.

SSO Jacek Bajak SSO Ewa Ligoń-Krawczyk SSO Rafał Wagner

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Ligoń-Krawczyk,  Rafał Wagner ,  Jacek Bajak
Data wytworzenia informacji: