Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 220/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2016-05-31

Sygn. akt III RC 220/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: st. protokolant Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej W. M.

przeciwko A. M.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego A. M. alimenty na rzecz małoletniej powódki W. M. ur. (...) w kwocie po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki – matki H. M., wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 10 grudnia 2015r. – w ten sposób podwyższa alimenty zasądzone w pkt IV wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2012r., sygn. akt X RC 1461/11.

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego kwotę 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Świnoujściu tytułem kosztów sądowych.

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 220/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 grudnia 2015 r. małoletnia powódka W. M., reprezentowana przez matkę - H. M. wystąpiła przeciwko pozwanemu A. M. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem przez Sąd Okręgowego w Szczecinie 17 kwietnia 2012r. w sprawie o sygn. akt XRC 1461/11 z kwoty po 625 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu matka małoletniej powódki wskazała, iż obecnie córka ma 13 lat, wzrosły jej koszty utrzymania i wynoszą obecnie w wysokości 1.570 zł, w tym na wyżywienie 600-660 zł, edukację 120 zł, odzież 120 zł, opieka medyczna 50 zł, środki higieniczne 70 zł, koszty mieszkania 400zł, rozrywka 150 zł. Podała, iż ona zarabia 2000zł a pozwany zarabia około 4000 zł. ( pozew – k.2-6).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa ponad kwotę 700zł. Stwierdził, iż jest w stanie płacić kwotę 700zł. Podał, iż jego możliwości majątkowe i zarobkowe znacznie zmniejszyły się od czasu ostatniej sprawy o alimenty. Wskazał, iż spłaca kredyt z dnia 07.05.2014r. mieszkaniowy w kwocie 163.000zł na 30 lat z ratą 792 zł. Potem zaciągnął kredyt we wrześniu 2015r. na kwotę 4.712,53 zł na 2 lata z ratą 224,92 zł . Łącznie spłaca kredyty w kwocie 1017 zł. Podał, iż pomaga w spłacie kredytu rodzicom około 37CHF, gdyż powyższe środki otrzymane z tytułu kredytu zaciągnięte zostały przez byłą żonę. Podał, iż jego koszty utrzymana wynoszą 1.900zł , w tym 700zł wyżywienie , prąd 120 zł, 60 zł gaz, czynsz 440 zł, internet 60 zł, 90 zł telefon , odzież , środki czystości 400zł. Wskazał, iż koszt utrzymania małoletniej został zawyżony , tj. wyżywienie, gdyż wg niego wynosi 400-500zł, kwestionuje też koszty mieszkania w utrzymaniu córki (odpowiedź na pozew – k.17-19).

Na rozprawie w dniach 22 marca 2016r. i 31 maja 2016r. strony podtrzymały swoje stanowisko w sprawie. ( protokół rozprawy – k. 43, 61 akt).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka K. M. urodzona w dniu (...) jest córką pozwanego i H. M. .

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt X RC 1461/11 zostało rozwiązane przez rozwód małżeństwo rodziców małoletniej powódki. Sąd Okręgowy kosztami utrzymania małoletniej powódki obciążył wówczas oboje rodziców i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej W. alimenty w kwocie po 625 zł miesięcznie. ( Bezsporne: wyrok - k. 8-9)

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie alimenty przez Sąd Okręgowym powódka miała ukończone 10 lat, chodziła do 2 klasy szkoły podstawowej w Ś.. Nadto chodziła też do szkoły muzycznej grała na skrzypcach, na basen. Mieszkała razem z rodzicami i zajmowała pokój z matką. Jej matka ponosiła wydatki na - obiady w szkole 90 zł, telefon 25 zł, opłaty szkoły muzycznej 25 zł , wypożyczenie skrzypiec 22 zł, baletki 10 zł, przybory do szkoły muzycznej 25 zł, składka klasowa 10 zł, podręczniki 40 zł, przybory do szkoły 60 zł, wyżywienie 300 zł, środki czystości 50 zł, leki 50 zł, rozrywka 50 zł, odzież 300 zł, basen 70 zł, strój na basen 30 zł, teatrzyki w szkole 13 zł, wycieczki 30 zł, półkolonie 60 zł.

Koszty utrzymania mieszkania stron wynosiły –czynsz 395,72 zł, prąd 136 zł za 2 miesiące. Matka małoletniej powódki miała wówczas 36 lat i pracowała w przedszkolu zarabiając 2.187,35zł netto . Pozwany w czasie ostatniego orzeczenia pracował w wojsku i zarabiał około 3.749zł brutto.

Dowód: zaświadczenie k. 7, 1385,; wykaz k. 11-12;rachunki k. 14,18,64-68 wykaz czynszu k. 15 , przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony – k. 120 ( X RC 1461/11 ).

Obecnie małoletnia powódka ma 14 lat, chodzi do 1 klasy gimnazjum. Nie chodzi na żadne płatne zajęcia. Mieszka z matką. Obecnie podręczniki do 1 klasy gimnazjum były bezpłatne, trzeba było kupić książkę i ćwiczenia do języka angielskiego za kwotę 70zł. Na przybory szkolne wydała 150zł. Nadto opłaciła składki na ubezpieczenie 35 zł, radę rodziców 30 zł, składkę klasową 10 zł miesięcznie. Opłaty związane ze szkołą ponosi matka małoletniej. Poza tym ponosi wydatki na wycieczki szkolne 50 zł , na kino bilet kosztuje 14zł. Opłaca także obiady w szkole za 90 zł miesięcznie. Obecnie małoletnia leczy się u ortodonty , musi mieć aparat, ostatnio wyrwała 4 mleczne zęby, koszt 800 zł, które pokryła jej matka, gdyż pozwany nie chciał dołożyć jak zwróciła się do niego o pomoc. W dniu 20.01.2016. była u ortodonty i zapłaciła 370 zł, w dniu 02.03.2016r. zapłaciła 200zł. Za badanie okulistyczne w dniu 28.01.2016r. zapaliła 100zł.

Koszt miesięczny wyżywienia małoletniej wynosi 600 zł, odzieży 120 zł, kosmetyków środków czystości i higieny 50 zł, leki 70 zł (rutinoscorbin, wapno). Małoletnia już miesiączkuje z czym wiążą się dodatkowe wydatki. Małoletnia lubi czytać książki na które miesięcznie wydaje około 100 zł. Obecnie kupiła małoletniej buty, kurtkę, płaszcz.

W styczniu małoletnia była w szpitalu na obserwacji z powodu jelitówki.

Matka małoletniej H. M. ma obecnie lat 40, nadal pracuje jako nauczyciel w przedszkolu i zarabia 2200 zł netto, czasami ma nadgodziny nieregularnie. Jedna godzina płacona jest po 15 zł. W lutym 2016r. miała 2 dni nadgodzin. Obecnie nie jest w żadnym związku. Małoletnia jest jedynym dzieckiem. Mieszka z córką.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi: czynsz 440 zł, prąd 70- 136 zł, gaz 100- 127 zł, telefon 101zł, Internet 61zł, kablówka 29 zł, Spłaca kredyt mieszkaniowy z miesięczną ratą 350 zł na okres 20 lat. Także z pracy ma pożyczkę i miesięcznie spłaca po 200 zł. Pożyczkę brała, żeby spłacić byłego męża. Matka małoletniej przejęła kredyt we frankach na mieszkanie, który zaciągnęła z pozwanym i spłaciła pozwanego w kwocie 40 000 zł po rozwodzie. Nie korzysta z pomocy (...)u.

Małoletnia nosi już odzież w rozmiarze S.

Pozwany kontaktuje się z małoletnią córką 2 razy w miesiącu i miesiąc wakacji. Pozwany regularnie płaci alimenty, ostatnio dodatkowo dał córce 100 zł więcej.

Matka powódki w zeznaniu podatkowym za rok 2013 wykazała dochód w wysokości 47.542,45 zł , w roku 2014r. -47.152,05 zł .

Dowód: - zaświadczenie - k. 7, 42;

- pismo z urzędu skarbowego - k. 14;

- faktury, rachunki - k. 42;

- przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony- k.44-46;

- Pit -k. 50, 53;

Pozwany obecnie ma 40 lat, nadal pracuje w K. (...) w Ś. i zarabia około 4700 zł brutto. Dodatkowo pełnię raz w miesiącu służbę, która jest płacona w kwocie 40 zł. Uzyskuje też nagrodę roczną w kwocie około 3600 zł, mundurówkę w kwocie 2200 zł. Twierdzi , iż co roku wymienia mundur, bo pracuje w sztabie. Ponadto otrzymuje wynagrodzenie za wczasy około 1400 zł za dwie osoby. Nadto otrzymuje nagrody i tak w maju 2015r. w kwocie 500 zł, później w listopadzie 2015r. w kwocie 400 zł. Małoletnia jest jedynym dzieckiem pozwanego, obecnie nie jest z nikim związany. Zarobki pozwanego od ostatniej sprawy alimentacyjnej wzrosły.

Ostatnio kupił córce C. za ponad 200 zł. Przed świętami kupił córce ubrania za kwotę 130 zł w H&M, dołożył kwotę 120 zł do telefonu. Był z córką prywatnie u okulisty. Na ferie zimowe przez tydzień córka była u pozwanego.

Pozwany miesięcznie ponosi koszt utrzymania na wyżywienie 700 zł, nie wiem ile wydaje na odzież. Mieszka w 2 pokojowym mieszkaniu zakupionym na kredyt w maju 2014r. w kwocie 163 000 zł na okres 30 lat, z miesięczną ratą 800 zł. Mieszkanie zakupił za kwotę za 172 000 zł. Za pieniądze jakie otrzymał od żony 40 000 zł z podziału majątku przeznaczył na meble, sprzęt, na wkład własny do kredytu, na wyjazdy.

Ponosi miesięcznie opłaty za mieszkanie: czynsz 440 zł, internet 61 zł, telefon 90 zł, gaz 60-70 zł co dwa miesiące, prąd 135 zł co dwa miesiące.

Pozwany posiada też pożyczkę w kwocie 4.712 zł na okres 2 lat, którego rata miesięczna wynosi ponad 200 zł. Spłacam też kredyt zaciągnięty z byłą miesięcznie około 120 zł.

Pozwany jest astmatykiem i na leki wydaje 60 zł. Jest też alergikiem i na leki wydaje 30 zł.

Kupuje sobie obiady w G., albo w S. i wydaje na jedzenie 700 zł.

Pozwany w zeznaniu podatkowym za rok 2013 wykazał dochód w wysokości 58.212,75 zł , w roku 2014r. – 61.363,41 zł .

Dowód: - pismo z urzędu skarbowego - k. 14;

- harmonogram spłaty pożyczki -k. 20;

- harmonogram spłaty kredytu -k. 21-25;

- wydruk z konta -k. 26 ,27, 32-38;

- faktury -k. 28-30 ;

- wymiar czynszu - k. 31 ;

- zaświadczenie - k. 42;

- przesłuchanie pozwanego w charakterze strony – k. 46-47 ;

- Pit - k. 55-56;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie minęły 4 lata, to doszło do istotnej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniej powódki po raz ostatni został skonkretyzowany w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt X RC 1461/11, gdzie obciążono go alimentami w kwocie po 625 zł miesięcznie.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletnia mieszkała razem z rodzicami a obecnie mieszka tylko z matką i z tego powodu wzrosły koszty utrzymania przypadające na nią z tytułu kosztów utrzymania mieszkania. Koszty przypadające na małoletnią wynoszą około 300zł ( w tym czynsz 400zł +170gaz , prąd ). Dlatego bezzasadny jest zarzut pozwanego, że koszty mieszkania nie wchodzą w utrzymanie dziecka.

Także zarzut pozwanego, że koszty wyżywienia małoletniej, która ma 14lat jest zawyżony również nie zasługuje na uwzględnienie albowiem dziewczynka jest w fazie dorastania i jej potrzeby żywieniowe rosną, tak więc kwota 600zł miesięcznie nie jest w ocenie sądu zawyżona. Pozwany porównuje swoje koszty wyżywienia wskazując, że sam je obiady w gospodniku, podczas gdy do szkoły dzieci zabierają drugie śniadania , co też generuje dodatkowe koszty.

W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniej powódki wskazując co składa się na koszt jej utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Na odzież wydaje 120 zł miesięcznie, na środki higieny, czystości kosmetyki 50 zł, leki 70 zł (rutinoscorbin, wapno). Małoletnia już miesiączkuje z czym wiążą się dodatkowe wydatki. Małoletnia lubi czytać książki na które miesięcznie przeznacza około 100 zł, kino 14 zł .

Co się zaś tyczy pozostałych wydatków takich, jak zakup podręczników, o których matka małoletniej wspomniała, czy opłacanie wycieczek szkolnych, opłat związanych ze szkołą to wyliczył ,iż miesięcznie z tego tytułu wydaje około 34zł (405zł= w tym wycieczki 100zł ( na rok), przybory szkolne 150zł, podręcznik 70zł, składka klasowa 10zł, opłaty szkolne 75zł po podziale na 12miesięcy ). Łączny koszt utrzymania małoletniej powódki sąd ocenił na kwotę ponad 1300zł ( w tym obiady 90zł, wyżywienie, 600zł, odzież 120 zł, szkoła 34zł, kino 14zł, książki do czytania 100zł, mieszkanie 300zł, wydatki na ortodontę 100zł).

Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletnia powódka są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 4 lata temu. Wówczas to bowiem powódka mieszkała wraz z matką. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powódki, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 800zł miesięcznie . Mimo, iż małoletnia powódka jest jedyną osobą na której utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa nieznacznie się poprawiła . Miesięczne stałe zarobki wynoszą ponad około 4700 zł brutto przy kosztach jakie ponosi ponad 3200zł ( raty kredytów 1120zł, czynsz 440zł, internet 61zł, telefon 90 zł, gaz 35zł, prąd 60zł, wyżywienie 700zł, leki 90zł). Pozwany ma możliwości zarobkowe by płacić na dziecko w kwocie 750zł miesięcznie.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów

na kwotę po 750 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki kształtują się obecnie na poziomie ponad 1.300 zł miesięcznie. Granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają jednak nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Comiesięczne świadczenie z tytułu pracy w wojsku pozwanego wynosi – jak wynika 4700 zł brutto miesięcznie. Do tego pozwany uzyskuje mundurówkę, nagrody, wczasy pod gruszą. Ponadto jak wynika z analizy zeznań rocznych pozwanego jego dochody wzrosły od czasu 2012r., w zeznaniu podatkowym za rok 2013 wykazał dochód w wysokości 58.212,75 zł , w roku 2014r. – 61.363,41 zł.

Niewątpliwie pozwany jak i matka powódki mają kredyty zaciągnięte na mieszkania z uwagi na podział majątku po rozwodzie, jednakże należy pamiętać i o tym oraz mieć to na uwadze, że obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać wynika z mocy ustawy i wcale nie powstaje dopiero z momentem rozwiązania małżeństwa rodziców dziecka z tego tytułu uprawnionego. W wyroku sądowym obowiązek ten się jedynie konkretyzuje, ale jego istnienie powoduje fakt pozostawania w relacji rodzic a dziecko małoletnie, bądź dziecko nie będące w stanie utrzymać się samodzielnie. Stąd też mimo, iż oceniając możliwości i stosunek, w jakim pozwany jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania córki. Zdaniem zaś Sądu – zaciągając różnego rodzaju pożyczki i kredyty, osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z mocy prawa, choć nie wyłącznie w formie skonkretyzowanej mocą orzeczenia sądowego), musi wykazywać szczególną staranność i dokładnie planować tak wysokość całego zaciąganego zobowiązania, jak i jego poszczególnych rat, a w przypadku zaciągania kilku zobowiązań, niewątpliwie ich sumę tak, by osoba uprawniona z tytułu obowiązku alimentacyjnego z tego powodu nie ucierpiała (podobne stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 1976 r., III CRN 236/76, niepublik.).

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy również przyjąć, iż matka małoletniej powódki zarabia mniej od pozwanego około 2200zł netto podczas gdy pozwany zarabia ponad 4000zł netto. Jednak koszty utrzymania pozwanego są większe dlatego sąd nie uwzględnił stanowiska matki powódki, że pozwany ma więcej płacić, bo więcej zarabia. Nie umknęło uwadze sądu to, że pozwany oprócz alimentów też dodatkowo kupuje córce i ją utrzymuje gdy przebywa u niego. Dlatego matka małoletniej powódki zaś – zdaniem Sądu – będąc silnie skonfliktowany z pozwanym, zdaje się nie dostrzegać, iż powinna uświadomić obojgu rodzicom powódki, iż z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, powinni współdziałać nie tylko w prawnym realizowaniu ciążącego na nich względem córki obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu jej pomocy i wspierania w tak istotnym dla niej okresie życia.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 750zł a oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. art. 108 §1 k.p.c. sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 75zł tytułem opłaty od pozwu, od której strona powodowa była zwolniona. Z uwagi na spóźniony wniosek pełnomocnika powódki złożony po zamknięciu rozprawy złożony nie przyznano powódce kosztów z tytułu zastępstwa procesowego zgodnie z art. 109§1 k.p.c.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności było obligatoryjne na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: