Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 154/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2020-06-02

Sygn. akt III RC 154/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2020 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej K. K. (1)

przeciwko A. K.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego A. K. na rzecz małoletniej powódki K. K. (1) urodzonej (...) alimenty w wysokości 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 01 czerwca 2020r. – w ten sposób podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie o sygn. (...) z kwoty 500 złotych.

II.  Oddala powództwo w pozostałej części.

III.  Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami procesu.

IV.  Wyrokowi w punkcie I (pierwszym) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 154/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 grudnia 2019 r. małoletnia powódka K. K. (1), reprezentowana przez radcę prawnego P. D. wystąpiła przeciwko pozwanemu A. K. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem przez Sąd Okręgowego w(...) z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt(...) z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie , płatnych do 10 –go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż obecnie jest uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej nr (...). Podała, iż wzrosły jej koszty utrzymania do kwoty około 2.025,48 zł, w tym czynsz 255zł, prąd 40zł, gaz 10zł, wyżywienie 500 zł, odzież 200 zł, obuwie 150 zł, wydatki związane ze szkołą – średniomiesięcznie 100 zł, zajęcia taekwondo średnio na 12 miesięcy 171,32, zajęcia na basenie 68,33 zł, leki i suplementy diety 30 zł, środki higieniczne 50 zł, detergenty 30 zł, udział w rachunku za internet 24,50 zł, udział w rachunku za telefon 40 zł, kieszonkowe 50 zł, urodziny koleżanek 80 zł, koszty związane z rozrywką (książki, zabawki, lody) 100 zł oraz wypoczynek dziecka 125 zł. Wskazała, iż koszty zakupu odzieży i butów są uśrednione. Podała, iż pozwany jest emerytem wojskowym a od zakończenia służby w roku 2015r. emerytura jego była wielokrotnie waloryzowana. Nadto podniosła, iż jej rodzice dokonali podziału majątku i pozwany otrzymał tytułem spłaty kwotę 45.000zł oraz że jak przechodził na emeryturę 2015r. otrzymał świadczenie wysokości 188.072zł i dlatego może płacić wyższe alimenty. ( pozew – k.3-8).

Na rozprawie w dniach 03 marca 2020r. i 02 czerwca 2020 r. pełnomocnik małoletniej powódki podtrzymał swoje stanowisko w sprawie a pozwany oświadczył, że nie zgadza się na podwyższenie alimentów ( protokół rozprawy – k. 45, 55 akt).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka K. K. (1) urodzona w dniu (...) jest córką pozwanego i K. K. (2) .

Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie o sygnaturze (...) zostało rozwiązane przez rozwód małżeństwo rodziców małoletniej powódki. Sąd Okręgowy kosztami utrzymania małoletniej powódki obciążył wówczas oboje rodziców i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej W. alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 –go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzono K. K. (2) a pozwanemu ograniczono do prawa współdecydowania o istotnych życiowych sprawach dziecka tj. wybór szkoły , zawodu, sposobu leczenia. Ponadto ustalono kontakty w I i III sobotę każdego miesiąca oraz w IV niedzielę od godz. 14.00 do godz. 19.000. Od powyższego wyroku pozwany wniósł apelację , która została oddalona przez Sąd (...) (...) w sprawie(...)

Wyrok uprawomocnił się dnia 26 lipca 2017r.

dowód:- odpis zupełny aktu urodzenia k. 10 , wyrok - k. 30-31,

- wyrok , zarządzenie k. 3867- 388 w aktach (...)

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty powódka miała 6 lat i chodziła do przedszkola. Mieszkała razem z matką w mieszkaniu, które było w kredycie na okres 30lat. Jej matka ponosiła wydatki na utrzymanie dziecka na przedszkole 150 zł, wyżywienie 300zł, odzież 150zł, obuwie ortopedyczne do przedszkola 100zł, opłata roczna za radę rodziców 150 zł, zajęcia taekwondo 60 zł miesięcznie, basen 390 zł za semestr, zumbę 30 zł, miesięcznie mieszkanie 270zł. Okresowo chorował na anginę i wówczas wydatki na leki wynosiły około 150zł.

W sprawie rozwodowej matka powódki zgodziła się na kwotę 500zł alimentów.

Koszty utrzymania mieszkania wynosiły – czynsz 430 zł, energia elektryczna 190 zł co dwa miesiące, gaz 30 zł co dwa miesiące, opłata za telewizor 61 zł, rata kredytu mieszkaniowego 550 zł, co drugi miesiąc płacona naprzemiennie z pozwanym.

Matka małoletniej powódki miała wówczas 33 lata i pracowała w Galerii (...) w sklepie (...) sp.z .o.o. zarabiając 2.340,35 zł netto , a ponadto uzyskiwała dochód w kwocie około 200 zł z wynajmu mieszkania położonego w S. należącego do niej i jej brata. Nie posiadała samochodu.

Pozwany A. K. w czasie ostatniego orzeczenia miał 38 lat, nie pracował, utrzymywał się z emerytury wojskowej w kwocie 1.238,85 zł netto. Pozwany mieszkał w wynajętym pokoju, za który ponosił opłatę w kwocie 600 zł miesięcznie wraz z opłatami eksploatacyjnymi. Chodził na obiady do swojego ojca. Na papierosy wydawał 200zł. Z dniem 31 maja 2015r. został zwolniony z zawodu służby wojskowej. Odchodząc z pracy otrzymał odprawę w kwocie 96.000zł. Rozpoznano u niego tachykardię zatokową. Spłacał od września 2015r. kredyt mieszkaniowy w kwocie 550zł co drugi miesiąc a wcześniej spłacał co miesiąc.

Dowód: zaświadczenia o zarobkach k.- 296, 300; przesłuchanie matki małoletniej powódki e-protokół k. 242 od godz. 00:24:30 – 00:31:12 , e-protokół k. 311 od godz.00:01:51 -00:58:04, przesłuchanie pozwanego e-protokół k. 242 od godz. 00:04:21 – godz. 00:23:01, e-protokół - k. 311 od godz. 01:00:51 - 01:38:55 , zaświadczenie o zarobkach k. 300, karta leczenia k. 81-83, lista płatności k – 89-91,126,127 w aktach (...)

Obecnie małoletnia powódka ma 10 lat, chodzi do 3 klasy szkoły podstawowej. Podręczniki do szkoły są bezpłatne. Matka jej zakupiła przybory do szkoły. Uczęszcza na dodatkowe zajęcia, których nie konsultowała z pozwanym, czy wyraża zgodę na zajęcia taekwondo oraz zajęcia pływania w szkole WinKids. Zajęcia taekwondo kosztują miesięcznie 100zł bez wakacji, basen rocznie 820zł . Powódka wyjeżdża na zawody z taekwondo. Ostatnio zawody były w listopadzie 2019r. i wówczas dochodzi koszt busa 50zł oraz kieszonkowe na zawody. Mieszka nadal z matką w należącym do matki lokalu. Je matka na wyżywienie wydaje 500 zł, na odzież 200 zł. W tym roku z uwagi na to , że małoletnia rośnie matka musiała jej kupić nowy strój za 140 zł i dwie koszulki po 40 zł na zajęcia. Małoletnia posiada też telefon, którego koszty eksploatacji w wysokości 40 zł. Otrzymuje też kieszonkowe 12 zł tygodniowo. Matka kupuje też prezenty na urodziny koleżanek za 40 zł. Ponosi też koszty związane z zakupem akcesoriów i przyborów niezbędnych do nauki, to jest zeszytów, bloków, linijek i innych niezbędnych przedmiotów. W styczniu tego roku wydała na to 70 zł. Kupiła też plecak za 140 zł. Zakup ten nie jest jednak dokonywany co roku. Dodatkowo opłaciła radę rodziców 70 zł i 100 zł składka między klasowa jak dzieci mają mikołajki. Okazjonalnie chodzi z matką do kina gdzie koszt samego biletu to 20 zł, a z piciem i popcornem to koszt w sumie 100 zł. Powódka jest zdrowa. Ma atopowe zapalenie skóry i używa specjalnych kosmetyków. Co 3 do 4 miesięcy musi robić badania kontrolne. Ostatnie badania robiła w lutym tego roku a koszt to 280 zł. Na środki higieniczne wydaje około 40-50 zł a na detergenty około 40.

Matka powódki złożyła wniosek o 300 zł na wyprawkę do szkoły a także otrzymuje comiesięcznie świadczenie 500+. Dzięki otrzymywaniu świadczenia matka może chodzić z córką na basen, do kina i dać jej kieszonkowe. Odkłada też powódce co miesiąc 60 zł na książeczkę.

Matka małoletniej K. K. (2) ma obecnie 36 lat, bez zawodu , pracuje w Hotelu (...) jako koordynator (...) i zarabia 3100 zł netto. Nie wie ile aktualnie wynosi jej miesięczny koszt utrzymania, bo tego nie liczyła. Małoletnia jest jej jedyną córką. Mieszka wraz z nią w dwupokojowym mieszkaniu przerobionym na trzy pokoje, którego jest właścicielką. Koszty utrzymania mieszkania to czynsz 510 zł, prąd 160 zł co dwa miesiące, gaz około 40 zł co dwa miesiące, internet 50 zł i telewizja 60 zł miesięcznie (razem 720 zł /2=360zł ) . Ponadto spłaca kredyt mieszkaniowy 530 zł miesięcznie. Po rozwodzie z pozwanym dokonany był podziała majątku, w drodze ugody z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie (...) tj. mieszkania o wartości 343.950zł przydzielone jej na własność z kredytem do spałty w kwocie 87.430,95zł . Spłaciła pozwanego w kwocie 45.000 zł tytułem wyrównania wartości udziału .

Pozwany kontaktuje się z małoletnią córką w I i III sobotę oraz IV niedzielę. Pozwany regularnie płaci alimenty. Półtora roku temu miał sprawę z powództwa małoletniej o podwyższenie alimentów ale z uwagi na stan zdrowia nie zostały podwyższone.

W dniu 20 marca 2018r. matka powódki złożyła pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 500zł do kwoty 800zł w sprawie(...) , które wyrokiem z dnia 231.10.2018r. zostało oddalone.

Dowód: - potwierdzenie operacji - k. 11-15, faktury -k.16,17, 22-26, umowy o świadczenie usługi - k. 18-19, zawiadomienie o wysokości opłat - k. 20, zaświadczenie - k. 21, przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony- k.45v-46v, ugoda - k. 27-29,

- wyrok –k. 92 w aktach IIIRC 67/18;

Pozwany obecnie ma 41 lat, jest emerytem wojskowym. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest politologiem. Jego jedynym źródłem utrzymania w chwili obecnej jest emerytura w wysokości 1.890 zł netto. Do lipca 2018r. pobierał emeryturę w kwocie 1.834,02zł. Z powodów zdrowotnych nie ma teraz możliwości podjęcia pracy. Miał ostre zapalenie trzustki, zapalenie płuc a teraz ma komplikacje. W szpitalu ostatnio był w roku 2018r. Ma torbiela na trzustce i co dwa miesiące wykonuje badania kontrolne. Jest pod stałą opieką lekarską . Małoletnia jest jego jedynym dzieckiem.

Zamieszkuje od roku wspólnie ze swoim ojcem w dwupokojowym mieszkaniu i wspólnie z nim prowadzi gospodarstwo domowe. Dokłada się ojcu około 450 zł miesięcznie na opłaty, na wyżywienie wydaje 200 zł, odzieży nie kupuje , środki czystości około 100 zł, leki 300 zł a w styczniu wyjątkowo 450zł , doładowanie telefonu 40 zł. Posiada również zobowiązanie wobec firmy (...) w wysokości przekraczającej 1000 zł.

Obecnie posiada oszczędności w kwocie około 25.000 zł z podziału majątku, którą chce przeznaczyć na zakup lokalu i na spłatę innych zobowiązań. Utrzymuje kontakt z córką w I i III sobotę oraz IV niedzielę miesiąca. Wychodzi z dzieckiem podczas wizyt do kina, czy do McDonalda. Matka powódki pozwala mu nieraz zobaczyć się z córką w innych terminach. Jak córka gdzieś wyjeżdża też stara się z dziadkiem dać jej jakieś pieniądze.

Dowód: - zaświadczenie o wysokości emerytury - k. 75 w aktach (...),przesłuchanie pozwanego w charakterze strony- k.46v-47;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty został na całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w szczególności na powyżej powołanych dowodach z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach sprawy o podwyższenie alimentów prowadzonej przez tutejszy Sąd pod sygn. akt (...), oraz (...)albowiem strony nie kwestionowały zarówno autentyczności, jak i treści tychże dokumentów i jednocześnie Sąd nie powziął wątpliwości, co do wiarygodności przedmiotowych dokumentów. Ponadto podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie stanowiły zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki oraz zeznania pozwanego, które Sąd uznał za wiarygodne.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie minęły niecałe 3 lata i doszło do częściowej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniej powódki po raz ostatni został skonkretyzowany w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia(...). w sprawie o sygnaturze (...) gdzie obciążono go alimentami w kwocie po 500 zł miesięcznie. Dnia (...). powódka wystąpiła do Sądu Rejonowego w(...)z pozwem o podwyższenie alimentów jednakże wyrokiem dnia (...)roku Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zmianę w zakresie alimentów. Wówczas pozwany pobierał emeryturę w kwocie 1830zł.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletnia mieszkała z matką. Obecnie wzrosły koszty utrzymania przypadające na nią z tytułu kosztów utrzymania mieszkania, tj. kwota 360zł ( w tym czynsz 510 zł, prąd 80 zł, gaz 20 zł, internet 50 zł i telewizja 60 zł).

Matka małoletniej powódki na wyżywienie wydaje miesięcznie około 500 zł, odzież 200 zł miesięcznie. Kupuje też obuwie za około 150 zł ale nie każdego miesiąca. Na środki higieny i czystości 80zł. Co do pozostałych wydatków takich, jak zakup podręczników, przyborów szkolnych i opłat związanych z uczęszczaniem do szkoły oraz z wycieczkami i wyjazdami na wycieczki szkolne miesięczne kosztów tych nie ponosi co miesiąc. Na szkołę miesięcznie Sąd przyjął, iż są to wydatki około 20zł miesięcznie ( w tym rada rodziców 100 zł na rok, komitet rodzicielski 70 zł na rok i ubezpieczenie 50 zł rocznie). Nadto na wyprawkę matka powódki otrzymała 300zł z (...) .

Sąd nie uwzględnił w kosztach niezbędnego utrzymania powódki wydatki na kieszonkowe 50 zł i urodziny koleżanek 40 zł, gdyż nie wchodzą w zakres niezbędnych usprawiedliwionych kosztów .

Zdaniem Sądu łączny koszt utrzymania małoletniej powódki, która ma 10 lat wynosi około 1200 zł ( w tym koszty mieszkania ok 360 zł, wyżywienie 500, odzież z obuwiem 200 zł, higiena , środki czystości 80 zł, szkoła 20 zł , telefon 40zł ). Z uwagi na to, że powódka chodzi na zajęcia dodatkowe basen 68zł miesięcznie ( rocznie 820zł ), teakwondo 84 zł ( 1000zł rocznie opłata stała) , a jej matka otrzymuje świadczenie 500plus, to w ocenie sądu koszty te powinny być pokrywany z kwoty 500 plus, gdyż to są środki na dziecko i z tej kwoty też powinny być pokrywane wydatki na wyjazdy i wypoczynek dziecka . Nadto zważyć należy , iż w okresie pandemii nie odbywają się zajęcia sportowe, zawody, wyjścia do kina, czy na urodziny, tak więc tych kosztów na dzień wydania wyroku nie ponosi. Nadto wskazać należy, iż pozwany oprócz alimentów też partycypuje w kosztach córki w czasie kontaktów , które odbywają się regularnie. Wychodzi z córką do kina czy do (...) więc w jakimś zakresie ponosi koszty spędzania wolnego czasu małoletniej.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 3 lata temu. Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 1000 zł miesięcznie. Mimo, iż małoletnia powódka jest jedyną osobą na której utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa nieznacznie tylko się poprawiła. W chwili obecnej jego emerytura wynosi 1.890 zł oraz uzyskał kwotę z podziału majątku. Koszty jego utrzymania to dopłata do czynszu za mieszkanie u ojca 450 zł, wyżywienie 200 zł, środki czystości 100 zł, telefon 40 zł i leki ok. 300 zł. Wobec powyższego koszty utrzymania pozwanego to około 1090 zł miesięcznie. Na uwadze należy mieć fakt , że odprawę z wojska uzyskał pozwany w roku 2015 a kwotę 45.000zł od byłej żony w roku 2019r., z czego została mu kwota 25.000zł.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniej. Podkreślić należy że zarówno pozwany jak i matka powódki mają stały dochód, pozwany emeryturę w kwocie 1890zł netto a matka powódki wynagrodzenie z pracy w kwocie około 3100zł netto, czyli uzyskuje wyższe dochody niż pozwany. Nadto matka powódki posiada majątek w postaci mieszkanie na własności oraz jest współwłaścicielem drugiego mieszkania z bratem, które wynajmuje.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił nieznaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 600 zł miesięcznie. W ocenie Sądu pozwany posiada obecnie możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania córki w kwocie po 600zł miesięcznie , tj. o 100zł więcej niż dotychczas. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki kształtują się obecnie na poziomie ponad 1.200 zł miesięcznie. Granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają jednak nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i możliwości zarobkowe zobowiązanego. W tym przypadku nie są one jednak na tyle wysokie aby można było uznać , iż jest on w stanie ponosić je w większym stopniu niż orzeczone. Sytuacja materialna matki powódki od ostatniego orzeczenia o wysokości obowiązku alimentacyjnego też się poprawiła i osiąga ona obecnie dochody na poziomie 3100 zł na rękę. Zauważyć także należy, iż matka powódki pobiera świadczenie 500 + oraz wystąpiła z wnioskiem o wyprawkę do szkoły 300 zł. Wobec czego część wskazanych w pozwie wydatków na małoletnią powinna pokrywać z tej kwoty.

Pozwany otrzymał wprawdzie od matki powódki kwotę 45.000 zł z podziału majątku z czego zostało mu 25.000 zł jednak ma zamiar przeznaczyć je na zakup jakiegoś lokum, gdyż mieszkanie o ojca jest kwestią tymczasową a chce mieć zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe.

Sąd podwyższając alimenty na rzecz małoletniej miał na uwadze, także fakt, że pozwany utrzymuje regularny kontakt z córką.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty na rzecz małoletniej z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie i zasądził alimenty od dnia 1 czerwca 2020r. (pkt. I wyroku). Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt. II wyroku) .

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie III wyroku, w oparciu o art. 102 kpc . Sąd dostąpił od obciążenia pozwanego kosztami procesu z uwagi na jego możliwości zarobkowe, stan zdrowia , mając na uwadze obciążenie pozwanego alimentami .

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w punkcie IV wyroku, mając na względzie treść art. 333 § 1 k.p.c., w myśl którego Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: