Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 133/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2017-02-28

Sygn. akt III RC 133/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej M. R.

przeciwko P. R.

o podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty od pozwanego P. R. na rzecz małoletniej powódki M. R. urodzonej (...) ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) z dnia 25 października 2005r. (...) z kwoty 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty po 700,00 zł (siedemset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej – matki L. K., wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 10 września 2016 r.

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu.

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 133/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 września 2016 r. małoletnia powódka M. R., reprezentowana przez matkę – L. K. wystąpiła przeciwko pozwanemu P. R. o podwyższenie alimentów z kwoty po 250 zł miesięcznie do kwoty po 860 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu matka małoletniej powódki wskazała, iż mieszka z matką. Pozwany nieregularnie płaci alimenty ustalone ugodą w kwocie 250zł. Wskazała, iż pozwany mieszka w S. oraz od 5 lat nie ma kontaktu z córką . Podniosła, iż jej potrzeby wzrosły a możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na ustalenie wyższych alimentów. Podała, iż żądna kwota 860 zł stanowi połowę kosztów utrzymania dziecka. Wskazała, iż miesięczny koszt jej utrzymania wynosi 1.920,60 zł , w tym wydatki na prąd 145,93zł, dostawa ciepła gaz 267,35 zł, gaz 11zł, woda, śmieci 25 zł, kosmetyki środki czystości 100zł, wyżywienie 600zł , wydatki szkole wraz z obiadami w szkole 117zł, leki i wizyty lekarskie 50 zł, Internet 26,66zł, TV 98zł, odzież 135 zł, plastyka (...) 25 zł, wyjazdy na ferie , wakacje 116,66zł, czas wolny , kultura 25 zł, kieszonkowe 30zł, niemiecki 140 zł. ( pozew – k.2-6).

Na rozprawie w dniach 21.11.2016r. i 28.02. 2017r. powódka podtrzymała swoje stanowisko w sprawie. ( protokół rozprawy – k. 94 , k. 127 akt).

Na rozprawie w dniu 9.02.2017 i strony podtrzymały swoje stanowisko, z tym iż pozwany wskazał, iż zgadza się na kwotę 500zł . ( protokół rozprawy – k. 117 akt).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka M. R. urodzona w dniu (...) jest córką pozwanego i L. K.. Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym(...) w dniu 25.10.2005r. w sprawie o sygnaturze akt (...)pozwany zobowiązał się do płacenia na rzecz małoletniej powódki alimentów w kwocie po 250 zł miesięcznie.

Bezsporne: odpis aktu urodzenia k. 7 , ugoda - k. 9.

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty powódka miała ukończone rok i 6 miesięcy. Mieszkała razem z matką. Matka małoletniej była na urlopie wychowawczym, pobierała zasiłek na dziecko w kwocie 43zł, dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego w kwocie 400zł oraz dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka w kwocie 170zł .

Pozwany w czasie ostatniego orzeczenia pracował jako malarz konserwator za wynagrodzeniem 1.878,66zł.

Dowód: decyzja k. 2, zaświadczenie k. 9 w aktach III RC 301/05;

Obecnie małoletnia powódka ma 13 lat. Mieszka z matką w Ś. przy ul. (...). Chodzi do 1 klasy gimnazjum. W tym roku podręczniki były bezpłatne do szkoły. Matka małoletniej kupiła tylko artykuły papiernicze i plecak za 150 zł, strój na w-f i worek 100-120 zł. Małoletnia chodzi na dodatkowe płatne zajęcia pozaszkolne na język niemiecki, którego miesięczny koszt wynosi 140 zł. Miesięcznie na córkę wydaje na z zaspokojenie jej potrzeb bytowych: na wyżywienie 600 zł, na środki czystości i higieny 100 zł, na odzież około 140 zł. Oprócz tego ponosi wydatki na szkołę - komitet rodzicielski 40 zł, ubezpieczenie 42 zł, składka klasowa roczna 50 zł.

Matka małoletniej powódki nie jestem obecnie w żadnym związku, nie posiada innych dzieci. Małoletnia mieszka w domu z matką, który jest współwłasnością jej matki i jej dziadka w udziale po ½ części . W domu jest jeden licznik na media. Jest to dom 3 rodzinny, gdzie mieszkają dziadkowi i prababcia powódki. Rachunki są dzielone na 5 osób. W domku są trzy odrębne lokale.

Małoletnia w tym roku szkolnym nie je obiadów w szkole. W dniu 15 grudnia 2016r. małoletnia była na wycieczce w Niemczech w ramach wymiany szkolnej.

Małoletnia przyjmuje cyklicznie 3 leki, które kosztują 50 zł. Małoletnia w tym roku szkolnym nie chodzi na zajęcia plastyczne. W tym roku 2016 ze względu na to, że była chora i jeździła do poradni, nigdzie nie wyjeżdżała na wakacje i na ferie zimowe. Otrzymuje kieszonkowe w kwocie 30 zł. Małoletnia lubi chodzić do kina .

Matka małoletniej L. K. pracuje jako nauczyciel i zarabia około 3100 zł plus 500-600 zł za nadgodziny . Oprócz udziału w domu nie posiada innego majątku.

Matka powódki opłaciła gaz :

- w dniu 01.08.2016r. - kwotę 44,16 zł

- w dniu 11.07.2016r. kwotę 250,61zł ,

- w dniu 13.05.2016r. kwotę 445,59zł ,

- w dniu 12.04.2016r. kwotę 640,58 zł

Matka powódki opłaca prąd ca dwa miesiące :

- w dniu 26.07.2016r. - kwotę 417,39 zł,

- w dniu 23.05.2016r. - kwotę 472,64 zł ,

- w dniu 16.02.2016r. - kwotę 569,33zł ,

Opłaty za tv , internet wynoszą 196,99zł .

Matka małoletniej powódki pracuje w szkole jako nauczyciel angielskiego i zarabia 4.419,12 zł brutto . W roku 2011 osiągnęła dochód 35.507,24 zł, w roku 2012- 42.860,23zł, 2013r. -49.095,18zł, 2014r. -52.998,98zł, w roku 2015r -56.844,65 zł

Dowód: - potwierdzenie zameldowania k. 8;

- zaświadczenie lekarskie k. 26;

- paragony k. 31;

- potwierdzenia opłat k. 56-58, 62-64;

- faktury - k. 12-23, 32-33, 36-37,45-55, 59-61, 65-70;

- bilety k. 24-25, 34;

- oferta obozu k. 71-77;

- zaświadczenie k.30 ;

- przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony- k.95-96;

- informacja z urzędu skarbowego k.106a;

- sprawozdanie kuratora k. 124-125 ;

Pozwany obecnie ma 40 lat, zawód lakiernik - blacharz samochodowy. Posiada wykształcenie zasadnicze, Małoletnia jest jedynym dzieckiem pozwanego. Nie utrzymuje kontaktu z małoletnią. Płaci regularnie alimenty w kwocie 250 zł. Do 2005r pracował w (...) Stoczni (...) do jej rozwiązania a potem wyjeżdżał za pracą za granice. Ostatnio pracował w Anglii od dnia 10.09.2015r. do dnia 25.11.2016r. w firmie (...) , gdzie wykonywał prace malarskie. Wówczas zarabiał miesięcznie około 6000 zł. W Anglii wynajmował mieszkanie za które płacił 80 funtów tygodniowo (około 1500zł ). Na wyżywienie wydawał około 200 funtów. Niewiele mógł zaoszczędzić z pracy w Anglii i dlatego wrócił do kraju. Obecnie nie pracuje od dnia 01.12.2016r

Obecnie mieszka ze swoją konkubiną i jej synem w jej 2 pokojowym mieszkaniu. Konkubina pracuje w biurze, jako pracownik administracji i zarabia około 2000zł. Syn konkubiny ma 19 lat. Koszty utrzymania mieszkania konkubiny wynoszą : czynsz 500 zł plus media. Mieszkanie jest na kredyt we frankach miesięcznie rata wynosi 500 zł. Obecnie pozwany żyje z oszczędności około 2500 zł . Nie jest zarejestrowany, jako bezrobotny i nie jest ubezpieczony. Obecnie szuka pracy. Nie posiada żadnego majątku.

W ocenie pozwanego koszty utrzymania dziecka są zawyżone, np. na kosmetyki i środki czystości w kwocie 100 zł. Także uważa , że jak matka uczy angielskiego to dziecko nie musi chodzić na dodatkowy język niemiecki.

Ostatni kontakt z dzieckiem miał 8 lat temu. Nie posiada kredytów, zadłużeń. Nie potrafił określić swojego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłaty za mieszkanie ponosi konkubina. Uważa, że matka dziecka ma większe możliwości zarobkowe niż on, bo pracuje w oświacie, jako nauczyciel.

Pozwany jest zdrowy.

W roku 2013 pozwany wykazał dochód w wysokości 5.627,64 zł . W latach 2011-2012 nie wykazał żadnego dochodu .

Dowód: - informacja z urzędu skarbowego k. 91 ;

- sprawozdanie kuratora k. 112-113;

- przesłuchanie pozwanego w charakterze strony – k.118-119;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy strony zawarły ugodę na kwotę 250 zł w dniu 25.10.2005r. minęło 11 lat, to doszło do istotnej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków. Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniej powódki po raz ostatni został skonkretyzowany w ugodzie z dnia25.10.2005r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 301/05, gdzie ustalono alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletnia mieszkała razem z matką i obecnie też z nią mieszka. Z uwagi na to, że w domu jest jeden licznik na media i mieszka 5 osób, sąd koszty utrzymana z tytułu przypadająca na dziecko ustalił proporcjonalnie na kwotę 200 zł na podstawie faktur przedłożonych do sprawy ( w tym gaz 100, prąd 60zł, internet i TV 40 zł ).

W ocenie Sądu koszty wyżywienia małoletniej, uwzględnieniem iż dziewczynka jest w fazie dorastania i jej potrzeby żywieniowe rosną, tak więc kwota 600zł miesięcznie nie jest w ocenie sądu zawyżona, podczas gdy do szkoły dzieci zabierają drugie śniadania , co też generuje dodatkowe koszty. Zarzut pozwanego, że na środki higieny, czystości kosmetyki jej matka wydaje 100 zł nie jest w ocenie sądu zawyżone , gdyż małoletnia ma 13 lat.

W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniej powódki wskazując co składa się na koszt jej utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Na odzież wydaje 140 zł miesięcznie, na leki 50 zł. Co się zaś tyczy pozostałych wydatków takich, jak zakup podręczników, o których matka małoletniej wspomniała, czy opłacanie wycieczek szkolnych, opłat związanych ze szkołą to wyliczył , iż miesięcznie z tego tytułu wydaje około 50zł ( w tym wycieczki przybory szkolne składka klasowa, opłaty szkolne komitet, ubezpieczenie). Łączny koszt utrzymania małoletniej powódki sąd ocenił na kwotę ponad 1380zł (wyżywienie 600zł, odzież 140 zł, szkoła 50zł, środki higieny, czystości kosmetyki 100 zł, leki 50 zł, mieszkanie 200zł, niemiecki 140zł , wycieczki 100zł ).

Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletnia powódka są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 11 lata temu. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powódki, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 860zł miesięcznie. Mimo, iż małoletnia powódka jest jedyną osobą na której utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa

obecnie nie poprawia się , gdyż nie pracuje a utrzymuje się z oszczędności z pracy w Anglii.

Obecnie posiada 2500zł oszczędności, nie zarejestrował się jako bezrobotny, co w ocenie sądu może świadczyć , iż pracuje na czarno, gdyż ma dobry zawód lakiernik-blacharz oraz jest zdrowy. W ocenie sądu pozwany ma możliwości zarobkowe by płacić na dziecko alimenty w kwocie 700zł miesięcznie.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów

na kwotę po 700 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki kształtują się obecnie na poziomie ponad 1.380 zł miesięcznie. Granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają jednak nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Stąd też mimo, iż pozwany nie pracuje jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania córki.

Także zarzut pozwanego , że matka powódki ma większe możliwości zarobkowe nie może zwalniać go z obowiązku alimentacyjnego.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy również przyjąć, iż matka małoletniej powódki zarabia więcej od pozwanego ponad 3100 netto. Jednak koszty utrzymania pozwanego są większe dlatego sąd nie uwzględnił stanowiska matki powódki, że pozwany ma więcej płacić, bo więcej zarabia. Nie umknęło uwadze sądu to, że pozwany oprócz alimentów nie bierze udziału w wychowywaniu dziecka . Oboje rodzice powódki, iż z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, powinni współdziałać nie tylko w prawnym realizowaniu ciążącego na nich względem córki obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu jej pomocy i wspierania w tak istotnym dla niej okresie życia. Wskazać należy ,iż obciążenie pozwanego w większym zakresie kosztami utrzymania dziecka nie zasługiwał na uwzględnienie albowiem małoletnia ma już 13 lat.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron, sprawozdań kuratora oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 700zł a oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. art. 108 §1 k.p.c. sąd odstąpił od obciążenia pozwanego z kosztów procesu.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności było obligatoryjne na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

SSR Wioletta Paprotna

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: