Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 62/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2019-05-09

Sygn. akt III RC 62/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 maja 2019r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2019 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego K. R.

przeciwko M. R.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I.  Podwyższa wysokość alimentów zasądzonych od pozwanego M. R. na rzecz małoletniego powoda K. R. ur. (...) wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 sierpnia 2017r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt (...) z kwoty po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie do kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie, płatnych do dnia 15-tego każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 01 maja 2019r.;

II.  Oddala powództwo w pozostałej części;

III.  Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami procesu;

IV.  Wyrokowi w punkcie I (pierwszym) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akta IIIRC 62/18

UZASADNIENIE

Małoletni powód K. R., reprezentowany przez matkę O. R. (1) złożył pozew w dniu 7 marca 2018r. o podwyższenie alimentów z kwoty 250 zł do kwoty 550zł. W uzasadnieniu wskazał, iż w czasie gdy obniżono alimenty pozwany był bezrobotny i walczył w sądzie o przywrócenie do pracy. Nadto konkubina pozwanego pracuje i pozwany jest w stanie utrzymać rodzinę i dwoje synów. Od czasu obniżenia alimentów doszło do zmiany w sytuacji. Matka powoda z uwagi na brak opieki nad 17miesięczną córką jest od dnia 1 lutego 2018r. zatrudniona na pół etatu na okres próbny do dnia 30.04.2018r. Podał, iż dochody matki powoda obniżyły się z kwoty 2100zł do kwoty 900zł. Matka powoda płaci rodzicom swojego partnera za mieszkanie 800zł. Dochody rodziny matki wynoszą około 3600zł netto na 4 osoby a wydatki konieczne od września oscylują na poziomie kwoty 4800zł, w tym 446,34 zł na telefony , internet, tv, mieszkanie 800zł, ubezpieczenie auta 206zł, paliwo 300zł, zainteresowania powoda rower, ćwiczenia 140zł, kieszonkowe 40zł, wydatki na szkołę 35zł, prezenty powoda , urodziny, klasowe 524,53zł, ubrania i buty 100zł, jedzenie, kosmetyki 650zł, jedzenie rodziny 1000zł, żłobek 550zł. Nadto pozwany nie utrzymuje kontaktu z powodem tylko płaci alimenty. ( pozew k. 3-4).

Pozwany M. R., reprezentowany przez pełnomocnika r.pr. J. Ł. wniósł o oddalenie pozwu i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, iż nie doszło do zwiększenia usprawiedliwionych potrzeb powoda, z uwagi na krótki odstęp czasu od ostatniego orzeczenia w sprawie alimentów. Podniósł, iż wydatki wskazane w pozwie, tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty za mieszkanie, auto, nie są wydatkami stałymi , które nie zwiększyły się od sierpnia 2017r. Wskazał, iż pozwany od dnia 02 stycznia 2018r. prowadzi firmę (...) budowlaną i obecnie firma nie przynosi dochodów tylko straty, w kwietniu 2018r. straty na poziomie 8721zł, w maju też, tak więc pozwany nadal nie posiada stałego źródła dochodu. Nadto pozwany tworzy gospodarstwo domowe z M. M. , z która ma dwóch synów J. i A. R.. Pozwany ponosi wydatki, tj. woda 30zł, prąd 300zl, alimenty 250zł, telefon 150zł, wydatki bieżące odzież jedzenie , szkoła 700zł, semici 51zł, ubezpieczenie auta 1200 rocznie, paliwo 200zł, Wskazał, iż wydatki pozwanego wynoszą około 2800zł. Nadto pozwany spodziewa się trzeciego syna ( odpowiedź na pozew k. 16-18).

Sąd ustalił stan faktyczny :

Sąd Rejonowy w (...) wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2017r. w (...) obniżył pozwanemu alimenty na rzec powoda K. R. ur. (...) z kwoty 550zł do kwoty 250zł miesięcznie , począwszy od dnia 02 czerwca 2017r.

W dacie ostatniego orzekania w sprawie o alimenty małoletni powód K. R. miał 14 lat i mieszkał z matką , jej partnerem i siostrą G. ur. (...) w domku rodziców jej partnera. Matka jego miała wówczas 34 lata i była na urlopie rodzicielskim do września 2017r., na którym otrzymywała zasiłek 1300zł. Jej konkubent pracował i zarabiała około 2400zł. Jego matka ponosiła koszty na wyżywienie , odzież , kosmetyki środki higieniczne, kosmetyczkę, wydatki szkolne, wycieczki, ubezpieczenie, materiały do szkoły, telefon, kieszonkowe. Stałym wydatkiem w rodzinie był też koszty mieszkania.

Poprzednio pozwany M. R. miał 36 lat i był w związku konkubenckim. Mieszkał wówczas w mieszkaniu u teściów, za które opłacał tylko bieżące opłaty, wodę 40zł, prąd 320-340zł co 2 miesiące, nieczystości 51zł, ścieki 142zł. Spłacał też kredyt wzięty na remont domu w kwocie 20.0000zł na okres 5 lat rata 542zł. Został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu niezdolności do pracy, w której był do dnia 16 listopada 2016r. W wojsku zarabiał 3132zł. Potem pobierał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 600zł. Wówczas nie pracował bo czekał na zakończenie sprawy w sądzie pracy z powodu jego zwolnienia z wojska. Z wojska otrzymał odprawę w kwocie 9.000zł i 20.000zł z tytułu niewykorzystanego urlopu. Pozostały mu wówczas oszczędności w kwocie 14000zł.

Poprzednio jego konkubina zarabiała 1.260zł, miał z nią dwóch synów: A. R. ur. (...), J. P. ur. (...) Na wyżywienie wydawał 500-600zł, odzieży wówczas nie kupował, kosmetyki raz na kwartał 100zł. Koszty utrzymania swojej rodziny ocenił na kwotę 2000zł. Był zdrowy. Posiadał samochód marki P. (...) i ponosił koszty jego utrzymania 40zł na paliwo i 746zł ubezpieczenie plus wymiana płynów. Sporadycznie utrzymywał kontakt z synem.

Dowód orzeczenie -k. 7-11, rozkaz -k. 12, decyzja -k. 13, potwierdzenie operacji -k. 14-16,20-50, akt urodzenia -k. 17,18, 105 ,122, zaświadczenie -k. 19, 110-112, harmonogram spłaty kredytu -k. 51, potwierdzenia -k. 72-75, karta leczenia -k. 79-87, zaświadczenie -k. 88-93, faktura -k. 94-104, przesłuchanie O. R. (1) -k. 126-127, przesłuchanie pozwanego - k. 125-126 w aktach (...); wyrok -k. 5, odpis aktu urodzenia k. 24,25, zaświadczenie o dochodach -k. 26, zestawienie -k. 27-29;

Obecnie małoletni powód ma lat 16 lat chodzi do 1 klasy liceum, nadal mieszka z matką, siostrą, ojczymem. Na podręczniki do szkoły jego matka wypadała 293zł w dniu 31.07.2018r., w dniu 27.09.2018r. – kwotę 142,01zł , w dniu 26.09.2018r. – kwotę 132,03zł, w dniu 16.08.2018r. – kwotę 120,69zł, oraz zakupiła przybory szkolne za kwotę 50,17zł. Nadto opłaciła radę rodziców 50zł, klasowe 50zł, ubezpieczenie 50zł. Obecnie małoletni powód nie poszedł na bal gimnazjalny, który kosztował 150 zł , bo go nie był stać. Na powoda jego matka wydaje na wyżywienie 400zł, środki czystości 100zł, odzież obuwie 100zł, telefon syna 35zł

Aktualnie matka powoda ma 36 lat, jest w związku małżeńskim od dnia 19 maja 2018r. z R. R., z którym ma córkę G.. Mąż jej pracuje w sanatorium na recepcji i zarabia 2350 zł netto. Posiadają samochód marki C. rocznik 2015 i opłaca OC i AC rocznie w kwocie 2.471zł . Córka jej chodzi do żłobka, którego koszt wynosi 521,20 zł. Na córkę otrzymuje z (...) świadczenie 500plus. Od dnia 01.02.2018r. jest zatrudniona na umowę o pracę w przedsiębiorstwie robót drogowych na pół etatu za wynagrodzeniem brutto 1.630zł. W kwietniu 2018r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1.402 zł netto, w maju 2018r -1402 zł netto, w czerwcu 2018r. -1.503zł netto. Na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania jego matka wskazała, że przekazuje swoje teściowej kwotę 800zł, co w przeliczeniu na 4 osobową rodzinę powoda wynosi około 200zł miesięcznie na jedną osobę. Opłaciła też tv, internet, telefon w kwocie 133zł w dniu 22.01.2018r. Za wodę rachunki wynosiły: w dniu 19.06.2018r. -kwota 220,55zł, w dniu 25.05.2018 – 193,71zł, w dniu 24.04.2018r. – 163,12 zł, w dniu 29.03.2018r. - 163,12 zł, w dniu 28.02.2018r. - 163,12zł, w dniu 28.01.2018r. - 160,79zł, podatek od nieruchomość 354,84zł . Opłaty za śmieci : 24.04.2018r. kwota -410,72zł za 5 miesięcy, 05.03.2018 r. – 290 zł za 3 miesiące. Opłaty za gaz za okres 05.04.2018r. – 06.06.2018r. kwota 458,74zł ( za 2 m-ce) , 23.04.2018r. - 1.599zł, 26.02.2018r. - 1.386zł. Opłaty za prąd wynosiły : dnia 15.06.2018r. kwota 556zł za 2 miesiące, dnia 30.04.2018r. kwota 633zł. , z dnia 15.02.2018r . kwota 703zł.

Dowód: umowa -k. 6 , odpis skrócony aktu urodzenia -k. 8, wykaz operacji -k. 9- 15, stan płatności n+ -k. 16-22, polisa -k. 23 , opłata za żłobek -k. 32, zaświadczeniu o zatrudnieniu- k. 73, potwierdzenia -k.30, 75-84,86-92, 95, 98- 101 , faktury gaz -k. 85 , faktura prąd -k. 93, 94, 96-97, odpis skrócony akt małżeństwa -k. 102,decyzja -k. 103, faktura -k. 118, 119- 122, paragon -k. 123 , przesłuchanie O. R. (2) -k. 125-127,

Obecnie pozwany ma 38 lat, z zawodu jest technikiem technologii drewna. Aktualnie od dnia 02 stycznia 2018r. prowadzi firmę (...) budowlaną. Na rozpoczęcie działalności wydał 60.000zł, które pożyczył od brata i teściów. Zatrudnia dwóch pracowników. Usługi budowlane świadczy na terenie kraju. Stan zdrowia jego jest dobry. Nadal jest w związku konkubenckim. Partnerka jego jest na zasiłku macierzyńskim, który pobiera w kwocie 1.400zł netto. Nie posiada nieruchomości, tylko samochód marki V. (...) z 2008r. o wartości 16.000zł. oraz sprzęt na 20.000zł. Ponosi koszty utrzymania mieszkania: telefon i internet 199zł, prąd co 2 m-ce 420zł, woda 24zł, czynsz 320zł, gaz 52 zł na 2 –m-ce, ścieki 173zł na 2 m-ce, tv 89,90zł, śmieci 57zł. Obecnie urodził mu się kolejny syn. Koszty utrzymania syna J. ocenił na kwotę 400zł, syna A. na kwotę 123 zł przedszkole, wyżywienie 150zł, a syna P. ur. (...) na kwotę 250 zł, w tym pampersy, karmiony jest piersią.

Pozwany w styczniu 2018r. miał przychód 2.083,15zł, w lutym 7.314,91zł, w marcu 7.738,88zł, w kwietniu 1.410zł, w maju 4.462,50zł. Na dzień 31.05.2018r. pozwany miał stratę w kwocie 5.578,36zł. Za usługę księgowości pozwany płaci 323zł miesięcznie.

Pozwany regularni płaci alimenty kwocie 250zł oraz przekazuje w miarę możliwości dodatkowo różne kwoty powodowi w kwietniu 2018r. - 400zł , w czerwcu 2018r. -100zł,

w grudniu -250zł, we wrześniu 100zł, kupił mu motocykl by dać mu na 17 urodziny.

Dowód: odpis aktu urodzenia -k. 24, 25,115, zaświadczenie o dochodach -k. 26, zestawienie -k. 27-29, faktury -k. 30-51 ,potwierdzenie operacji -k. 59-69, przesłuchanie pozwanego - k. 151-152.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków. Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniego powoda po raz ostatni został skonkretyzowany w wyroku z dnia 30.08.2017r. w (...), gdzie obniżono alimenty do kwoty po 250 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu od czasu, kiedy obniżono pozwanemu alimenty na kwotę 250 zł w dniu 30.08.2017r., to doszło do zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim możliwości zarobkowych pozwanego oraz usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o. Wskazany przepis nie pozwala na wyznaczenie zakresu obowiązku alimentacyjnego wyłącznie na podstawie kwoty aktualnie osiąganych dochodów, ale nakazuje to czynić, uwzględniając możliwości zarobkowe pozwanego, jakie uzyskiwałby w pełni w jakimkolwiek zatrudnieniu, czy prowadzeniu działalności.

Obecnie małoletni mieszka razem z matką, ojczymem i siostrą, w części domu rodziców ojczyma i na utrzymanie domu jego matka przekazuje 800zł , gdzie duże koszty to są ogrzewania. Sąd koszty utrzymania z tytułu przypadające na dziecko ustalił proporcjonalnie na 4 osobową rodzinę 200zł, biorąc pod uwagę koszty jakie są ponoszone na podstawie dołączonych faktur za media.

W ocenie Sądu koszty wyżywienia małoletniego z uwzględnieniem, iż chłopiec jest w fazie dorastania i jej potrzeby żywieniowe rosną, tak więc kwota 400zł miesięcznie nie jest w ocenie sądu zawyżona, podczas gdy do szkoły dzieci zabierają drugie śniadania, co też generuje dodatkowe koszty. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniego powoda wskazując, co składa się na koszt jego utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Na odzież wydaje 100 zł miesięcznie, środki czystości , kosmetyki 100zł. Co się zaś tyczy pozostałych wydatków takich, jak zakup podręczników, o których matka małoletniego wspomniała, czy opłacanie wycieczek szkolnych, opłat związanych ze szkołą to sąd wyliczył, iż miesięcznie z tego tytułu wydaje około 50zł ( w tym wycieczki przybory szkolne składka klasowa, opłaty szkolne komitet, ubezpieczenie, podręczniki ). Łączny koszt utrzymania małoletniego powoda sąd ocenił na kwotę ponad 850zł (wyżywienie 400zł, odzież 100 zł, szkoła 50zł, środki higieny, czystości kosmetyki 100 zł, mieszkanie 200zł).

Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletni powód są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletni powód, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce poprzednio w sprawie. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powoda, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 550zł miesięcznie. Podkreślić należy, iż oprócz powód pozwany ma jeszcze troje dzieci. Nadto jego sytuacja finansowa od czasu poprzedniej sprawy poprawiła się, gdyż prowadzi działalność gospodarcza już ponad rok i wykonuje usługi budowlane na terenie kraju, gdzie zatrudnia 2 pracowników, płaci za usługi księgowej miesięcznie 323 zł, co świadczy o tym, że firma uzyskuje dochody.

W ocenie sądu pozwany posiada większe od deklarowanych przez siebie możliwości zarobkowe, by płacić na dziecko alimenty w kwocie 350zł miesięcznie, tym bardziej, że dodatkowo przekazywał powodowi różne kwoty oprócz alimentów po 400zł, 200zł . Dlatego zdaniem Sądu wyjaśnienia pozwanego co do jego dochodów, że nie osiąga dochodów są niewiarygodne. Podkreślić należy, iż poniósł pozwany duże nakłady na złożenie firmy, zatrudnia dwóch pracowników, których musi opłacić, opłaca księgową miesięcznie w kwocie ponad 323zł. Także błędny jest zarzut pozwanego, że krótki upływ czasu od ostatniej sprawy nie spowodował wzrostu kosztów utrzymania dziecka nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż alimenty zostały wówczas obniżone z uwagi na jego sytuację majątkowa, bo był bezrobotny a nie ze względu na koszty utrzymania syna. Nadto zarzut pozwanego, że wydatki na mieszkanie nie wchodzą w skład stałych kosztów utrzymania powoda są błędne, gdyż jak najbardziej są to usprawiedliwione koszty utrzymani dziecka . Ponadto zarzut pozwanego, że nie posiada stałego dochodu też nie zasługuje na uwzględnieniem, gdyż prowadzić dzielność, stać go na opłacenie pracowników, opłat związanych z bieżącą działalnością, księgowa, z utrzymaniem rodziny. Poza tym, pozwany decydując się na kolejne dziecko nie może większego ciężaru utrzymana powoda przerzucać na matkę i powinien czynić wszystko, by zapewnić powodowi bezpieczeństwo finansowe. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na usługi budowlane. Podkreślić należy, iż świadczone przez pozwanego alimenty stanowią jedyną formę jego uczestnictwa w życiu syna. Powód na swoje utrzymanie dysponuje alimentami od ojca, świadczeniami ze strony matki, która zapewnia mu mieszkanie, ogrzewanie, wyżywienie, odzież . Matka realizuje swój obowiązek poprzez osobiste starania o jego wychowanie, troszczy się o zapewnienie synowi leczenia, przygotowania posiłków, reaguje na bieżące potrzeby dziecka. Jako osoba zajmująca się na bieżąco potrzebami syna jest ona najlepiej zorientowana w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb .

Nadto pozwany w żaden sposób nie wykazał by koszty utrzymania powoda się nie zwiększyły , opierając się tylko na gołosłownym twierdzeniu.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb powoda oraz możliwości zarobkowych pozwanego który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 350 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda kształtują się obecnie na poziomie 850 zł miesięcznie.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 350zł a oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Podkreślić należy ,iż matka powoda i tak będzie ponosiła koszty utrzymania syna większe niż czyni to pozwany.

Na podstawie art. 102 k.p.c. sąd odstąpił od obciążenia pozwanego z kosztów sądowych, mając na uwadze obciążenie pozwanego alimentami oraz jego sytuacja materialną.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności było obligatoryjne na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: