Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 1088/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-10-31

Sygn. akt V K 1088/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2017 roku

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, w V Wydziale Karnym:

w składzie:

Przewodniczący: P. P.

Protokolant: Szymon Pawłowski

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-N.S. F.

po rozpoznaniu w dniach 07.03.2017r., 23.05.2017r., 31.10.2017r.

sprawy A. S.

córki A. i A. z domu M.

urodzonej (...) w N.

oskarżonej o to , że:

w dniu 20 lutego 2014 r. w S. w mieszkaniu przy ul. (...) ze skutkiem w T. działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawiła na sprzedaż na portalu internetowym Allegro torebkę P. D. B. T. nr aukcji (...) czym wprowadziła w błąd co do zamiaru wywiązania się z przedmiotowej transakcji K. B. w konsekwencji czego doprowadziła pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1165 zł działając tym samym na jej szkodę w powyższej kwocie

tj. o czyn z art.286 §1 kk

I. A. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu.

II. Na podstawie art.632 pkt2 kpk koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

VK 1088/16

UZASADNIENIE

A. S. na portalu internetowym Allegro pl. dokonywała sprzedaży m.in. torebek, które częściowo posiadała, a częściowo sprowadzała zza granicy. Przy realizacji umów oskarżona korzystała z konta swojej koleżanki S. A., która wystawiała torebki na sprzedaż na prośbę oskarżonej.

W dniu 20 lutego 2014 roku pokrzywdzona K. B. dokonała za pośrednictwem portalu Allegro.pl zakupu torebki marki (...) wystawionej na aukcji internetowej za kwotę 1150 złotych przez oskarżoną A. S.. Pokrzywdzona przelała za pośrednictwem (...) S.A. na wskazane konto kwotę 1150 złotych oraz kwotę 15 złotych celem pokrycia kosztów przesyłki. Pomimo tego zamówionego towaru nie otrzymała. Kiedy pokrzywdzona kontaktowała się z oskarżoną ta informowała ją ,iż torebkę sprowadza z C. i ma opóźnienie w dostawie w związku z czym torebka zostanie przesłana w okresie późniejszym. Pomimo tych zapewnień pokrzywdzona nie otrzymała zamówionego towaru. Pokrzywdzona otrzymała zwrot wpłaconych pieniędzy od Allegro w ramach Programu Ochrony Kupujących. Wpłaconą przez Allegro kwotę na rzecz pokrzywdzonej oskarżona zwróciła Spółce Grupa (...).

Dowody:

– zeznania świadka K. B. k. 140-142, k.19 zbioru C

- zeznania świadka S. A. k.145, k. 85-86 zbioru C

- zeznania świadka K. K. k.145-146, k. 61 zbioru C

- pismo z mBanku k. 73-74

- pisma Grupy (...) k. k.12-14, 110-112

A. S. nie miała z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, uzależnienia lub innego zakłócenia czynności psychicznych w chwili popełnienia czynu zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznawania jego znaczenia lub pokierowania swoim postępowaniem. Nie rozpoznano u oskarżonej choroby psychicznej w sensie psychozy ani upośledzenia umysłowego.

Dowody:

– opinia sądowo- psychiatryczna k. 131-133

W toku postępowania oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej czynu, wskazując że nikogo nie chciała oszukać, skorzystała jednocześnie z prawa do odmowy składania wyjaśnień (wyjaśnienia oskarżonej k. 113-114).

W ocenie sądu wszystkie dowody zgromadzone w sprawie są wiarygodne. Dowody te są jednoznaczne, wzajemnie się uzupełniają, nie zawierają sprzeczności. Zeznania świadków korespondują ze sobą i znajdują potwierdzenie w dowodach z dokumentów. Dowody z dokumentów zaś są jasne i rzetelne i brak jakichkolwiek danych wskazujących na ich niezgodność z rzeczywistym stanem rzeczy. Nie były one również kwestionowane przez żadną ze stron.

Przestępstwo oszustwa opisane w treści przepisu art. 286 §1 kk polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym. Doprowadzenie jest w tym przepisie rozumiane jako wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej w odniesieniu do mienia, które jest przedmiotem rozporządzenia. Żeby doszło do oszustwa sprawca musi działać w określony sposób poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości. Niekorzystne rozporządzenie mieniem to takie, które powoduje uszczerbek w istniejącym majątku pokrzywdzonego lub umniejszenie jego przyszłych zysków. Oszustwo określone w § 1 jest przestępstwem materialnym co oznacza, że do jego dokonania niezbędne jest powstanie skutku w postaci niekorzystnego rozporządzenie mieniem. Przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie w postaci zamiaru bezpośredniego.

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, iż aby doszło do spełnienia ustawowych znamion popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 286 §1 k.k., oskarżona w chwili zawierania umowy z pokrzywdzoną musiałaby mieć zamiar wprowadzenia pokrzywdzonej w błąd, celem uzyskania korzyści majątkowej. W ocenie sądu takiego zamiaru oskarżonej przypisać nie można. Oskarżona zawierała wiele umów sprzedaży za pośrednictwem portalu Allegro.pl oferując głównie torebki. Jej celem było zrealizowanie tych umów, a więc doręczenie zamówionego towaru w zamian za określone kwoty pieniężne. Transakcje przeprowadzane przez oskarżoną w większości wypadków kończyły się zrealizowaniem umów. W przedmiotowej sprawie oskarżona nie zrealizowała swojej części umowy ze względu na problemy z kontrahentem od którego sama dokonywała zakupu towaru. Pokrzywdzona uzyskała zwrot zapłaty uiszczonej oskarżonej od Grupy (...) sp. z o.o. z tytułu nieudanej transakcji z Programu Ochrony Kupujących. Tak więc roszczenie z tytułu szkody majątkowej jaka wystąpiła po stronie pokrzywdzonej zostało w pełni zaspokojone. Oskarżona z kolei dokonała spłaty należności na rzecz Grupy (...) sp. z o.o. jaka powstała w związku z uregulowaniem należności pokrzywdzonej.

Powyższe wskazuje, iż w przedmiotowej sprawie doszło do niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży, a nie z przestępstwem określonym w art. 286 §1 k.k., które może być popełnione jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sprawa ta stanowi więc jedynie delikt prawa cywilnego, a do wyczerpania znamion przestępstwa oszustwa nie doszło.

Z powyższych względów oskarżoną należało uniewinnić od popełnienia zarzucanego jej czynu stwierdzając, iż w takim wypadku koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Pałczak
Data wytworzenia informacji: