Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 464/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2018-10-11

Sygn. akt V K 464/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2018 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w Wydziale V Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Gobber

Protokolant: Faustyna Marek

w obecności Prokuratora: asesor Magdaleny Krzesińskiej

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018roku

sprawy

P. O.

syna M. i E.

ur. (...) w S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 23 maja 2013r., sygn. akt V K 328/13, za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu 04.01.2013r., na karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, postanowieniem z dnia 29.06.2016r. karę tą zamieniono na 194 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, wykonanej w całości w okresie od 01.12.16r. do 21.03.17r.;

2. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 15 maja 2015r., sygn. akt V K 339/15 za przestępstwo z art. 284 § 3 kk, popełnione w listopadzie 2014r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności; postanowieniem z dnia 25.07.2017r. karę tą zamieniono na 150 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, która dotychczas nie została wykonana ;

3. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2016r., sygn. akt V K 150/16 za przestępstwo z art. 190a § 1 kk, popełnione w okresie od grudnia 2013r. do 01.12.15r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem z dnia 10.10.2017r. zarządzono wykonanie tej kary, która dotychczas nie została wykonana ;

4. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 20 marca 2017r., sygn. akt V K 586/16 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, popełnione w okresie od 29.12.15r. do 02.01.16r., na karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono zatrzymanie skazanego w okresie od 05.01.16r. godz. 15:20 do 07.01.16r. godz. 12:10; karę tą skazany wykonuje od dnia 09.01.18r.;

5. Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2017r., sygn. akt VII K 168/16 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk, art. 291 § 1 kk , popełnione w dniach 16.07.15r., , 03.05.15r. oraz w okresie od 23-26.06.15r., za które wymierzono mu łączną karę 11 miesięcy pozbawienia wolności , na poczet której zaliczono zatrzymanie skazanego w okresach: od 16.07.15r. godz. 20:00 do 17.07.15r. godz. 12:50, od 02.11.15r. godz. 19:05 do 03.11.15r. godz. 11:25, kara dotychczas nie została wykonana ;

6. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 8 listopada 2017r., sygn. akt V K 465/17, za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełnione w dniach 05.01.17r. oraz 16.01.17r., za które wymierzono mu karę mieszaną 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę roku ograniczenia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono zatrzymanie skazanego w okresie od 16.01.17r. godz. 01:00 do 17.01.17r. godz. 13:30; kara dotychczas nie została wykonana ;

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy:

- karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, orzeczoną wskazaną w pkt 2 wyroku, w sprawie V K 339/15,

- karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, wskazaną w pkt 3 wyroku, orzeczoną w sprawie V K 150/16,

- karę roku pozbawienia wolności wskazaną w pkt 4 wyroku, orzeczoną w sprawie V K 586/16,

- karę łączną 11 miesięcy pozbawienia wolności wskazaną w pkt 5 wyroku, orzeczoną w sprawie VII K 168/16,

i wymierza skazanemu łączną karę 2(dwóch) lat i 8(ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego: od dnia 05.01.16r. godz. 15:20 do 07.01.16r. godz. 12:10, od 16.07.15r. godz. 20:00 do 17.07.15r. godz. 12:50, od 02.11.15r. godz. 19:05 do 03.11.15r. godz. 11:25 ;

III. w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie sprawie wydania wyroku łącznego w stosunku do wyroków opisanych w pkt 1 i 6 części wstępnej wyroku;

V. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt V K 464/18

UZASADNIENIE

P. O. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami :

1. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 23 maja 2013r., sygn. akt V K 328/13, za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu 04.01.2013r., na karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, postanowieniem z dnia 29.06.2016r. karę tą zamieniono na 194 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, wykonanej w całości w okresie od 01.12.16r. do 21.03.17r.;

2. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 15 maja 2015r., sygn. akt V K 339/15 za przestępstwo z art. 284 § 3 kk, popełnione w listopadzie 2014r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności; postanowieniem z dnia 25.07.2017r. karę tą zamieniono na 150 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, która dotychczas nie została wykonana ;

3. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2016r., sygn. akt V K 150/16 za przestępstwo z art. 190a § 1 kk, popełnione w okresie od grudnia 2013r. do 01.12.15r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem z dnia 10.10.2017r. zarządzono wykonanie tej kary, która dotychczas nie została wykonana ;

4. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 20 marca 2017r., sygn. akt V K 586/16 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, popełnione w okresie od 29.12.15r. do 02.01.16r., na karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono zatrzymanie skazanego w okresie od 05.01.16r. godz. 15:20 do 07.01.16r. godz. 12:10; karę tą skazany wykonuje od dnia 09.01.18r.;

5. Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2017r., sygn. akt VII K 168/16 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk, art. 291 § 1 kk , popełnione w dniach 16.07.15r., , 03.05.15r. oraz w okresie od 23-26.06.15r., za które wymierzono mu łączną karę 11 miesięcy pozbawienia wolności , na poczet której zaliczono zatrzymanie skazanego w okresach: od 16.07.15r. godz. 20:00 do 17.07.15r. godz. 12:50, od 02.11.15r. godz. 19:05 do 03.11.15r. godz. 11:25, kara dotychczas nie została wykonana ;

6. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 8 listopada 2017r., sygn. akt V K 465/17, za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełnione w dniach 05.01.17r. oraz 16.01.17r., za które wymierzono mu karę mieszaną 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę roku ograniczenia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono zatrzymanie skazanego w okresie od 16.01.17r. godz. 01:00 do 17.01.17r. godz. 13:30; kara dotychczas nie została wykonana ;

Dowód: odpisy wyroków z odpisami postanowień i obliczeniami kary k. 9-12, 17b-17f, 46-59, 64, 81, akta sprawy : V K 339/15, V K 150/16, V K 586/16, VII K 168/16 oraz V K 465/17,

dane o karalności k. 74-75 .

P. O. obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w S.. Jego zachowanie oceniane jest jako poprawne: był kilkukrotnie nagradzany regulaminowo za prace wykonane nieodpłatnie, nie był karany dyscyplinarnie. W warunkach izolacji funkcjonuje poprawnie, nie sprawia problemów wychowawczych, nie uczestniczy i nie deklaruje uczestnictwa w podkulturze przestępczej. Zatrudniony nieodpłatnie.

dowód: : opinia o skazanym k. 17, 60, 71,

dane o karalności k.74-75 .

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk wyrok łączny można wydać jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną.

Analiza danych o karalności skazanego wskazuje, że część z wyroków skazujących została wydana wobec skazanego po 30.06.15r., co ma istotne znaczenie zważywszy, że z dniem 01.07.15r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa w zasadniczy sposób zmieniła brzmienie art. 85 kk. W związku z tym, że w tej sprawie, część wyroków uprawomocniło się przed 30.06.15r., a część- po tej dacie, zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, w sprawie o wydanie wyroku łącznego co do tych wyroków należy zastosować , na podstawie art. 4 § 1 kk, przepisy ustawy względniejszej dla skazanego.

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć kwestię wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obecnie obowiązujące. W myśl art. 85 § 2 kk, w brzmieniu obowiązującym od 01.07.15r., podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub części kary lub kary łączne. Z informacji co do odbycia przez skazanego kar, wynika, że obecnie do odbycia pozostały mu kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami wskazanymi w pkt 2-6, a jedynie kara orzeczona wyrokiem w sprawie V K 328/13 (pkt 1 )została wykona w całości. Przy czym wyrokiem wydanym w sprawie V K 465/17(pkt 6 ) orzeczono wobec skazanego karę mieszaną, a tym samym na przeszkodzie w połączeniu tej kary mieszanej z pozostałymi karami orzeczonymi wyrokami wskazanymi w pkt 2-5 stoi treść art. 87 § 2 kk. Tym samym, w świetle art. 85 § 1 i 2 kk, możliwe jest połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami wskazanymi w pkt 2 -5.

Jednakże zważywszy na to, że cześć wyroków skazujących została wydana wobec skazanego przed 01.07.15r. w tym wymierzono mu karę ograniczenia wolności, która została już wykonana w całości (pkt 1 ), należało ocenić, czy istnieje możliwość wydania wobec skazanego wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30.06.15r., które nie wykluczały możliwości połączenia kar już wykonanych z karami wykonywanymi lub oczekującymi na wykonanie. Zgodnie z art. 85 kk, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.15r., możliwe było orzeczenie kary łącznej, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw , zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstwa. Analiza wyroków wydanych wobec skazanego wskazuje, że na podstawie tych przepisów możliwe byłoby połączenie jedynie kar orzeczonych wyrokami wskazanymi w pkt 3-5. Tym samym poprzednio obowiązujące przepisy w niniejszej sprawie nie są względniejsze dla skazanego , co - zgodnie z art. 19 ust.1 ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przesądza o zastosowaniu w tej sprawie przepisów ustawy w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Warunki do orzeczenia kary łącznej, w obecnym brzmieniu, określa art. 85 § 1 i 2 kk w myśl którego, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd wymierza karę łączną , biorąc za jej podstawę, wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za ww. przestępstwa.

W oparciu o powyższe należy uznać, że możliwe jest połączenie w wyroku łącznym:

- karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, orzeczoną wskazaną w pkt 2 wyroku, w sprawie V K 339/15,

- karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, wskazaną w pkt 3 wyroku, orzeczoną w sprawie V K 150/16,

- karę roku pozbawienia wolności wskazaną w pkt 4 wyroku, orzeczoną w sprawie V K 586/16,

- karę łączną 11 miesięcy pozbawienia wolności wskazaną w pkt 5 wyroku, orzeczoną w sprawie VII K 168/16.

Natomiast połączeniu- jak już wskazano powyżej - nie podlegają kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem wskazanym w pkt 1 oraz kara mieszana orzeczona wyrokiem wskazanym w pkt 6 i w tym zakresie należało postępowanie umorzyć.

Granice wymiaru kary łącznej określa art. 86 § 1 kk, w myśl którego dolną granicę kary łącznej stanowi najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, zaś górną granicę stanowi suma kar wymierzonych za te przestępstwa, przy czym w zakresie łącznej kary pozbawienia wolności nie może ona przekroczyć 15 lat.

W związku z tym, łącząc kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu, Sąd miał możliwości wymierzenia kary łącznej w wymiarze od 1 roku do 3 lat pozbawienia wolności, przy uwzględnieniu, że zgodnie z treścią art. 87 § 1 kk miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Przy orzekaniu kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd miał na uwadze, że zgodnie z art. 86 § 1 kk możliwym było ich wymierzenie w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwo ( zasada absorpcji) do ich sumy ( zasada kumulacji), bądź też wymierzenie kary w wysokości pomiędzy tymi granicznymi wartościami ( zasada asperacji).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy wskazać, że nie zachodzą żadne szczególne okoliczności, które nakazywałyby przy wymiarze kary łącznej wobec skazanego , zastosowanie zasady absorpcji. Należy mieć na uwadze, że w niniejszej sprawie połączono kary orzeczone w czterech odrębnych sprawach, w tym łączną karę pozbawienia wolności wymierzoną w sprawie VII K 168/16 , przy czym kary te zostały wymierzone skazanemu za różnorakie przestępstwa popełnione w różnych okresach czasu. Z zestawienia wyroków wydanych wobec skazanego wynika, że był on wielokrotnie skazany, co wskazuje na postawę skazanego, jego brak poszanowanie dla obowiązujących norm prawnych i brak podstaw do przyjęcia , że rzeczywiście zmienił on swoje nastawienie w tym zakresie. Wprawdzie z opinii o skazanym wynika, że w warunkach izolacji zachowuje się on poprawnie i na korzyść skazanego uwzględniono, że był kilkukrotnie nagradzany za nieodpłatnie wykonywane prace, jednakże należy podkreślić, że prawidłowe zachowanie skazanego podczas odbywania kary jest jego obowiązkiem, natomiast treść tej opinii nie wskazuje na szczególne okoliczności, które w zasadniczym stopniu miałyby wpływ na wymiar kary łącznej w tej sprawie. Istotne jest, iż w sprawie połączeniu podlegały nie tylko kary jednostkowe, ale również kara łączna wymierzona przy zastosowaniu zasady asperacji, co w znaczący sposób obniżyło rzeczywistą karę pobawienia wolności orzeczoną w sprawie VII K 168 /16. Wymierzenie skazanemu kary łącznej 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności zdaniem Sądu w dostatecznym stopniu uwzględnia wskazane powyżej okoliczności. Wymierzenie tej kary w mniejszym wymiarze bezzasadnie premiowałoby skazanego za znaczną ilość popełnionych przez niego przestępstw i orzeczonych wobec niego kar. Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności – na podstawie art. 577 kpk- sąd zaliczył okres pozbawienia wolności skazanego od dnia 05.01.16r. godz. 15:20 do 07.01.16r. godz. 12:10, od 16.07.15r. godz. 20:00 do 17.07.15r. godz. 12:50, od 02.11.15r. godz. 19:05 do 03.11.15r. godz. 11:25.

Z uwagi na sytuację majątkową skazanego i rozmiar orzeczonej wobec niego kary łącznej, Sąd zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Orzechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Gobber
Data wytworzenia informacji: