Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 358/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-10-12

sygn. akt. V K 358/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie w V Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Pawliczak

Protokolant: Patrycja Zielińska

bez udziale prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r.

sprawy M. Ł.

syna J. i B.

urodzonego (...) we W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 21.12.2010 r, sygn. akt XII K 710/10 za czyn z art. 278 § 3 kk, art. 34 §1 kk, art. 34 § 2 kk, art. 35 § 1 kk na karę na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie, postanowieniem z dnia 30.05.2012 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 miesięcy,

II. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z dnia 11.01.2012 r, sygn. akt VII K 82/11 za czyn z art. 279 § 1 kk , art. 91 § 1 kk, art. 69 § 1 kk, art. 70 § 2 kk, art. 73 § 2 kk na karę na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 1.08.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

III. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z dnia 13.11.2012r, sygn. akt VII K 801/12 za czyny popełnione w dniu 19.08.2012r.:

- z art 157 § 2 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 190 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat; postanowieniem z dnia 15.05.2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

IV. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście z dnia 22.12.2014r, sygn. akt II K 665/14 za czyny popełnione w dniu 20.05.2014r.:

- z art 190 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 13 §1 kk w zw. z art. 158 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

- z art. 157 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 226 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat próby; postanowieniem z dnia 1.02.2017r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

V. Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 16.03.2016 r, sygn. akt II K 4/16 za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 24.10.2014r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby; postanowieniem z dnia 5.10.2016r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

VI. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Krzyków z dnia 26.04.2016r., sygn. akt V W 2848/15 za czyn z art. 119 § 1 ust z 29.07.1971 r. KW, art. 42 § 1 ust z dn. 20.05.1971 r. KW na karę 30 dni aresztu,

VII. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście z dnia 21.10.2016r, sygn. akt V K 589/16 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 15 lipca 2015 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

VIII. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 6.06.2016 r, sygn. akt V K 1145/15 za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 23 października 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

I.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec M. Ł. wyrokami opisanymi w części wstępnej wyroku w punktach IV, V i VIII w karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

III.  na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 665/14 od dnia 20 maja 2014 r. do dnia 22 maja 2014 r. i ustala jako początek kary łącznej datę 18 marca 2017 r.,

IV.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego,

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.02.123.1058 ze zm). przyznaje adwokatowi D. S. wynagrodzenie w kwocie 206,64 (dwustu sześciu 64/100) zł za obronę udzieloną oskarżonemu z urzędu.

sygn. akt V K 358/17

UZASADNIENIE

M. Ł. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 21.12.2010 r, sygn. akt XII K 710/10 za czyn z art. 278 § 3 kk, art. 34 §1 kk, art. 34 § 2 kk, art. 35 § 1 kk na karę na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie, postanowieniem z dnia 30.05.2012 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 miesięcy. Kara została wykonana.

II. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z dnia 11.01.2012 r, sygn. akt VII K 82/11 za czyn z art. 279 § 1 kk , art. 91 § 1 kk, art. 69 § 1 kk, art. 70 § 2 kk, art. 73 § 2 kk na karę na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 1.08.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Kara została wykonana.

III. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z dnia 13.11.2012r, sygn. akt VII K 801/12 za czyny popełnione w dniu 19.08.2012r.:

- z art 157 § 2 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 190 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat; postanowieniem z dnia 15.05.2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszone. Kara została wykonana.

IV. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście z dnia 22.12.2014r, sygn. akt II K 665/14 za czyny popełnione w dniu 20.05.2014r.:

- z art 190 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 13 §1 kk w zw. z art. 158 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

- z art. 157 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 226 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat próby; postanowieniem z dnia 1.02.2017r. zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej. Kara została wprowadzona do wykonania w okresie od 12 stycznia 2019 r.

V. Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 16.03.2016 r, sygn. akt II K 4/16 za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 24.10.2014r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby; postanowieniem z dnia 5.10.2016r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, która jest wykonywana od 18 marca 2017 r.,

VI. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Krzyków z dnia 26.04.2016r., sygn. akt V W 2848/15 za czyn z art. 119 § 1 ust z 29.07.1971 r. KW, art. 42 § 1 ust z dn. 20.05.1971 r. KW na karę 30 dni aresztu,

VII. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście z dnia 21.10.2016r, sygn. akt V K 589/16 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 15 lipca 2015 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Kara została wykonana.

VIII. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 6.06.2016 r, sygn. akt V K 1145/15 za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 23 października 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, która została wprowadzona do wykonania od 12 stycznia 2018 r.

Dowód:

-

informacja K. k. 20-21,

-

odpisy wyroków i informacje dot. wykonania kar k. 12-13, 30-33,39-46 i akta spraw II K 665/14, K 4/16, V K 1145/15.

M. Ł. aktualnie, od 19 grudnia 2016 2016 r. odbywa karę pozbawienia wolności. Jego zachowanie w zakresie przestrzegania regulaminu jest umiarkowane, był nagradzany regulaminowo, jednak zdarza się, ze prezentuje niewłaściwe zachowanie wobec przełożonego i współosadzonych.

Dowód:

-

opinia o skazanym k. 34

-

akta sprawy 1236/16.

Sąd zważył, co następuje:

Warunki do wydania wyroku łącznego określa art. 85 § 1 kk, który obowiązuje na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W myśl przywołanego przepisu Sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju bądź inne kary podlegające łączeniu. Zgodnie z art. 85 §2 kk łączeniu podlegają jedynie kary wymierzone i podlegające wykonaniu.

Art. 19 ust. 1 przywołanej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. stanowi, że wskazanych przepisów nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 lipca 2015 r.), chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec M. Ł. podlegają aktualnie wykonaniu kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście z dnia 22.12.2014r, sygn. akt II K 665/14, 10 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 16.03.2016 r, sygn. akt II K 4/16 oraz roku pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 6.06.2016 r, sygn. akt V K 1145/15.

Przy określaniu wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności, wobec zaistnienia przywołanej przesłanki z art. 85 § 1 kk, Sąd zastosował zasadę asperacji i kary pozbawienia wolności opisane w poprzednim akapicie połączył w karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna wymierzona przy zastosowaniu zasady kumulacji wyniosłaby 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności, a wymierzona przy zastosowaniu zasady absorpcji- rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Za takim ukształtowaniem kary przemówił wzgląd na dyrektywy wymiaru kary łącznej określone w art. 85 a kk.

Realizując zatem cele wychowawcze i zapobiegawcze kary Sąd uwzględnił w szczególności:

- ilość przestępstw, których skazany się dopuścił,

- wielokrotną karalność skazanego,

-całkowitą nieskuteczność oddziaływania na skazanego dotychczasowych kar,

- umiarkowane zachowanie skazanego w zakładzie karnym, w tym przejawianie aroganckiej postawy wobec przełożonych.

Wymienionymi okolicznościami Sąd kierował się przy ustalaniu wymiaru kary.

Sąd uznał, że w tych okolicznościach karą spełniającą cele zarówno wychowawcze i zapobiegawcze, które ma osiągnąć wobec skazanego, jak i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, będzie kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymienione okoliczności wskazują bowiem, że skazany jest sprawcą niepoprawnym i zdemoralizowanym. Nie podejmuje właściwej refleksji nad dotychczasowym życiem, popełnia kolejne przestępstwa.

Zgodnie z art. 577 kpk zaliczono na poczet kary łącznej okres pozbawienia wolności skazanego w łączonych sprawach.

Wobec braku przesłanek do połączenia kar wymierzonych pozostałymi wyrokami, umorzono postępowanie w tej części.

Mając na wadze, że skazany przebywa obecnie w zakładzie karnym, gdzie nie pracuje, zwolniono go od zapłaty kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Pawliczak
Data wytworzenia informacji: