Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ns 8/20 - zarządzenie, postanowienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-01-22

Sygn. akt: III Ns 8/20

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Justyna Pikulik

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy M. S.

przy udziale ------------

o złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

1.  zezwolić wnioskodawcy Gminie M. S. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 77,15 zł (siedemdziesięciu siedmiu złotych i piętnastu groszy) na okres 10 lat, tytułem wykonania decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia 20 listopada 2019 r., (znak: (...). (...).2.9.2019.KK) w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na Gminę M. S. prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 64/45 (powstałej z podziału dz. nr 64/15) o powierzchni 0,0048 ha z obr. (...), w zakresie 1/3 części z połowy udziału (...);

2.  ustalić, że kwota wymieniona w punkcie 1 niniejszego postanowienia ma być wydana spadkobiercom zmarłego wierzyciela P. B., po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzenia nabyciu spadku po ww. albo aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sygn. akt III Ns 8/20

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować.

2.  Zakreślić.

3.  Sporządzić wokandę z posiedzenia niejawnego.

4.  Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.

5.  O zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego ogłosić na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu Gminy M. S. na okres 1 miesiąca ze wskazaniem zobowiązania, przy wykonaniu którego zezwolono na złożenie do depozytu sądowego, oznaczeniem przedmiotu, który ma być złożony oraz wskazaniem osoby, której przedmiot ma być wydany oraz warunku, pod którym wydanie ma nastąpić.

6.  Ogłoszenie o treści wskazanej w pkt 5 zamieścić w Rzeczpospolitej.

7.  Wezwać wnioskodawcę do uiszczenia kwoty 500 zł tytułem zaliczki na poczet kosztów ogłoszenia o udzieleniu zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (art. 693 [3] § 1 k.p.c.), w terminie 14 dni, pod rygorem egzekucji.

8.  Termin wykonania 7 dni.

9.  Akta przedłożyć z wpływem lub za 21 dni z zpo.

22 stycznia 2020 r.

SSR Justyna Pikulik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Surmacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Pikulik
Data wytworzenia informacji: