Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 661/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-10-18

Sygn. akt II C 661/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie Wydział II Cywilny

w składzie

Przewodniczący SSR Urszula Persak

Protokolant Ewelina Gralik

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko Z. L.,

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  zwrócić powodowi połowę opłaty od pozwu w wysokości 15 zł (piętnastu złotych).

UZASADNIENIE

W przedmiotowej sprawie pismem z dnia 4 października 2017 r. pełnomocnik powoda cofnął pozew zrzekając się jednocześnie roszczenia i wniósł o umorzenie postępowania oraz zwrot opłaty od pozwu.

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Z kolei zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Ponieważ powód cofnął pozew przed rozpoczęciem rozprawy wyznaczonej na dzień 18 października 2017 r., dodatkowo zrzekając się roszczenia, nie była do tego wymagana zgoda strony pozwanej, a zatem cofniecie pozwu było skuteczne. Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności wskazujących, że cofnięcie wniosku byłoby sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.), stąd na podstawie cytowanego art. 355 § 1 k.p.c., postępowanie w opisanym, zakresie należało umorzyć (pkt. 1 sentencji).

O zwrocie opłaty w pkt. 2 orzeczono na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 7, poz. 44 z 2010 r. ze zm.). Zgodnie z jego treścią Sąd z urzędu zwraca stronie połowę opłaty uiszczonej od pisma o ile cofnięcie nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W przedmiotowej sprawie nie było podstaw do zwrotu powodowi całej uiszczonej opłaty od pozwu. Zgodnie bowiem z treścią art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy Sąd zwraca stronie całą opłatę od pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma stronom. W przedmiotowej sprawie odpis pozwu wysłano i doręczono stronie pozwanej w dniu 28 sierpnia 2017 r. W dniu 11 września 2017 r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew, której odpis w dniu 27 września 2017 r. doręczono pełnomocnikowi powoda. Z powyższych względów brak było podstaw do uwzględniania wniosku powoda zawartego w piśmie z dnia 4 października 2017 r. o dokonanie zwrotu całej opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: