Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 288/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-09-11

Sygn. akt I Ns 288/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2020 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Wojnowski

Protokolant : Marianna Wójcik

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy ze skargi P. Z. o wznowienie postępowania w sprawie (...)

z udziałem R. H. (1), E. C. (1) i Z. H. , R. H. (2) i W. W. (1)

o sprostowanie aktów stanu cywilnego

postanawia:

zmienić postanowienie Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie (...) o tyle, że:

I.  W punkcie I postanowienia sprostować akt małżeństwa K. H. (poprzednio C.) sporządzony w dniu 20 grudnia 1986 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...),

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „5. Data urodzenia” wpisać „04 lutego 1920 r.”,

II.  W punkcie II postanowienia sprostować akt zgonu K. H. (poprzednio C.) sporządzony w dniu 18 marca 2013 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

III.  W punkcie III postanowienia sprostować akt urodzenia R. H. (1) sporządzony w dniu 27 grudnia 1952 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

IV.  W punkcie IV postanowienia sprostować akt urodzenia E. H. sporządzony w dniu 13 stycznia 1956r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

VI. stwierdzić, że każda ze strony ponosi koszty wywołane własnym udziałem we własnym zakresie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2014 roku skarżąca P. Z. złożyła skargę o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 roku - sygn. akt (...), w której skarżąca nie była uczestnikiem. Uczestnikami W petitum skargi zażądała

1) wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Rejonowego (...)

(...)w S. z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt (...);

2) zmianę powyższego postanowienia w części dotyczącej sprostowania przedmiotowych aktów stanu cywilnego w zakresie danych dotyczących nazwiska rodowego i daty urodzenia K. (C.) C./C./H./(...) poprzez wpisanie:

1. w akcie małżeństwa K. C. sporządzonym w dniu 20 grudnia 1986 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) :

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisanie (...),

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „5. Data urodzenia” zamiast „04 lutego 1921 r.” wpisanie „04 lutego 1920 r.”,

2. w akcie zgonu K. C. sporządzonym w dniu 18 marca 2013 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisanie (...),

3. w akcie urodzenia R. H. (1) sporządzonym w dniu 27 grudnia 1952 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców”, w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...),

4. w akcie urodzenia E. H. sporządzonym w dniu 13 stycznia 1956 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców”, w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisanie (...),

3) zasądzenie na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego wg norm przepisanych.

Uczestniczka E. C. (1) wniosła o odrzucenie skargi, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku o jej oddalenie, oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu podniesiono zarzuty nielojalnego działania pełnomocnika skarżące w innym postępowania, a także przekroczenia terminu do złożenia skargi. Zakwestionowano prawdziwość dokumentów złożonych przez skarżącą.

Pozostali uczestnicy wnieśli o oddalenie skargi.

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2014 r. R. H. (1), E. C. (1) i Z. H. (Sygn. akt(...)) wystąpili do tutejszego Sądu o sprostowanie następujących aktów stanu cywilnego:

- aktu małżeństwa K. C. w zakresie danych dotyczących jej nazwiska, nazwiska rodowego, miejsca urodzenia i daty urodzenia, tj. poprzez wpisanie: w miejsce nazwiska (...) – nazwiska (...), w miejsce nazwiska rodowego (...) – nazwiska rodowego (...), oraz poprzez wpisanie daty urodzenia ich matki - „04 lutego 1921 r.” i jej miejsca urodzenia - (...),

- aktu zgonu K. C. w zakresie danych dotyczących jej nazwiska i nazwiska rodowego, tj. poprzez wpisanie: w miejsce nazwiska (...) – nazwiska (...), a w miejsce nazwiska rodowego (...) – nazwiska rodowego (...),

- aktu urodzenia R. H. (1) w zakresie danych dotyczących nazwiska rodowego jej matki, tj. poprzez wpisanie w miejsce nazwiska rodowego (...) – nazwiska rodowego (...),

- aktu urodzenia E. H. w zakresie danych dotyczących nazwiska rodowego jej matki, tj. poprzez wpisanie w miejsce nazwiska rodowego (...) – nazwiska rodowego (...),

- aktu urodzenia Z. H. w zakresie danych dotyczących miejsca urodzenia jego ojca oraz miejsca urodzenia jego matki, tj. poprzez wpisanie w miejsce nazwy miejscowości (...) – nazwy miejscowości (...) oraz w miejsce nazwy miejscowości (...) – nazwy miejscowości (...).

W uzasadnieniu wskazano, że w ww. aktach stanu cywilnego nazwisko, nazwisko rodowe i miejsce urodzenia ich matki oraz miejsce urodzenia ich ojca zredagowano w sposób błędny wskutek pomyłek urzędników. Uczestnicy załączyli ponadto dokumenty wskazujące na prawidłowe brzmienie wskazanych powyżej danych.

W postępowaniu o sygn. akt (...) wydano postanowienie zgodnie z wnioskiem. P. Z. nie była jego uczestnikiem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W akcie małżeństwa K. H. zredagowanym jako C., sporządzonym w dniu 20 grudnia 1986 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „I. Dane dotyczące mężczyzny”, w punkcie „1. Nazwisko” wpisano nazwisko (...), w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” wpisano nazwisko rodowe (...), w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „5. data urodzenia” wpisano „lat 24”, zaś rubrykę „I. Dane dotyczące kobiety”, punkt „6. Miejsce urodzenia” pozostawiono pustą.

Dowód : - odpis zupełny aktu małżeństwa K. C. – k. 6 akt (...).

W akcie zgonu K. H. zredagowanym jako C., sporządzonym w dniu 18 marca 2013 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „1. Nazwisko” wpisano nazwisko (...), zaś w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” wpisano nazwisko rodowe (...).

Dowód : - odpis skrócony aktu zgonu K. C. – k. 6 akt (...).

- odpis zupełny aktu zgonu K. C. – k. 37 akt (...).

W akcie urodzenia R. H. (1), sporządzonym w dniu 27 grudnia 1952 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” wpisano nazwisko rodowe (...).

Dowód : - odpis zupełny aktu urodzenia R. H. (1) – k. 6 akt (...)..

W akcie urodzenia E. H., sporządzonym w dniu 13 stycznia 1956 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” wpisano nazwisko rodowe (...). Następnie - na mocy postanowienia Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 25 czerwca 2013 r., wydanego w sprawie o sygn. akt (...) - sprostowano powyższy akt urodzenia m.in. w ten sposób, że w miejsce nazwiska rodowego matki (...) wpisano nazwisko rodowe (...).

Dowód : - odpis zupełny aktu urodzenia E. H. – k. 6 akt (...).,

- postanowienie Sądu Rejonowego (...)w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2013 r. – k. 85-86 akt sprawy o sygn. (...).

W akcie urodzenia Z. H. (syna K. i Z. H.), sporządzonym w dniu 11 lutego 1959 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...), w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” wpisano nazwę miejscowości (...), zaś w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” wpisano nazwę miejscowości (...) .

Dowód : - odpis zupełny aktu urodzenia Z. H. (syna K. i Z. H.) – k. 6 akt (...)

K. H. (C. S. D.) wcześniejsza redakcja nazwiska C., urodziła się w dniu (...) w miejscowości D. w S.. Nosiła ona nazwisko rodowe (...), a w dniu 25 stycznia 1946 r. zawarła w (...) związek małżeński z Z. H., przyjmując nazwisko męża. W zagranicznym akcie małżeństwa z 25 stycznia 1946 roku wpisano nazwisko K. H. jako C. K. – panna, lat 24, a męża Z. C..

W dniu 8 września 1922 roku w miejscowości D. zarejestrowano akt małżeństwa M. D. (córce C. D. panny S.) z D. P..

W dniu 29 września 1939 roku w miejscowości D. zarejestrowano akt małżeństwa C. D. córki M. D. poślubionej D. P. z A. K. (1).

W dniu 10 stycznia 1940 roku został zarejestrowany w D. akt urodzenia A. K. z matki C. D. rodowe D..

W dniu 29 września 1956 roku został zarejestrowany w D. akt małżeństwa A. K. z F. B.. Jako matkę A. wpisano C. K. rodowe D..

A. K. (2) zmarł 19 czerwca 1968 roku.

Z. H. urodził się w dniu (...) w miejscowości B..

Dowód :- odpis z rejestru urodzeń k. 14, 334

- odpisy z rejestru małżeństw k. 16, 18, 332

- kserokopia aktu notarialnego z dnia 18 lipca 1963 r. – k. 19 -21 akt (...),

- notatka służbowa z dnia 1 marca 1956 r. – 22 akt (...) ,

- kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej – k. 23 - akt (...),

- zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 25 akt (...),

- pismo z dnia 30 października 2000 r. – k. 26 akt (...),

- kserokopia świadectwa pracy – k. 38 akt (...),

- zaświadczenie z dnia 17 lipca 1967 r. – k. 38 akt (...),

- opinia z dnia 15 lipca 1967 r. – k. 38 akt (...),

- kserokopia odpisu zupełnego aktu urodzenia Z. H. – k. 15 akt sprawy o sygn. (...),

- odpis skrócony aktu urodzenia Z. H. – k. 6 akt (...).,

- zapewnienie – k. 17 akt sprawy o sygn. (...),

- karta osobowa – k. 19 akt sprawy o sygn. (...).

- decyzja z 8 czerwca 1981 roku k. 188-188v

- nagranie na płycie CD k. 190, 144 (koperty)

- informacja z ewidencji gruntów k. 193

- pismo z (...) k. 472 z tłumaczeniem k. 487-488

- ewidencja podoficerów i marynarzy 1939-1947 k. 347

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie (...) tutejszy Sąd postanowił:

I.  sprostować akt urodzenia R. C. sporządzony w dniu 27 grudnia 1952r. przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za nr (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące dziecka” w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

-w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” w miejsce nazwy (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

II.  sprostować akt urodzenia E. C. (2) sporządzony w dniu 13 stycznia 1956r. przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za nr (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące dziecka” w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

-w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” w miejsce nazwy (...) wpisać (...)

Dowód: postanowienie w aktach (...) k. 85-86 tych akt

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie (...) tutejszy Sąd postanowił:

I.  sprostować akt małżeństwa K. C. sporządzony w dniu 20 grudnia 1986 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące mężczyzny”, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...),

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...),

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „5. Data urodzenia” wpisać „04 lutego 1921 r.”,

- w rubryce „I. Dane dotyczące kobiety”, w punkcie „6. Miejsce urodzenia” wpisać (...),

- w rubryce „IV. Nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa”, w punktach 1., 2., 3. w miejsce nazwiska (...) wpisać (...)

II.  sprostować akt zgonu K. C. sporządzony w dniu 18 marca 2013 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „1. Nazwisko” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...),

- w rubryce „I. Dane dotyczące osoby zmarłej”, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

III.  sprostować akt urodzenia R. H. (1) sporządzony w dniu 27 grudnia 1952 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

IV.  sprostować akt urodzenia E. H. sporządzony w dniu 13 stycznia 1956r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „3. Nazwisko rodowe” w miejsce nazwiska (...) wpisać (...);

V.  sprostować akt urodzenia Z. H. sporządzony w dniu 11 lutego 1959 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. za numerem (...) w ten sposób, że:

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej ojca, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” w miejsce nazwy (...) wpisać (...)

- w rubryce „II. Dane dotyczące rodziców” w kolumnie dotyczącej matki, w punkcie „5. Miejsce urodzenia” w miejsce nazwy (...) wpisać (...);

Dowód : - postanowienie k. 72-73 akt (...)

Sąd zważył, co następuje:

Skarga o z wznowienie postępowania okazała się zasadna. Zgodnie z art. 401 pkt. 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Zgodnie z art. 524 § 2 k.p.c. zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania.

Stosownie do treści przepisu art. 134 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) prawo o aktach stanu cywilnego - postępowania sądowe o sprostowanie aktu stanu cywilnego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zatem podstawę prawną żądania stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2011.212.1264 – j.t.). Stosownie do treści powołanego przepisu akty stanu cywilnego podlegają sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego ich zredagowania, o czym orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym (art. 33).

Sąd Okręgowy w S. postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 roku przesądził zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania ((...)) co oznacza, że Sąd Rejonowy był zobligowany przeprowadzić postępowanie merytoryczne.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie pozostawał sporny po zainicjowaniu skargi o wznowienie postępowania, co do nazwiska panieńskiego K. H., a także co do daty jej urodzenia. Pozostałe okoliczności i dane dotyczące pozostałych osób i danych stanu cywilnego nie były sporne.

W sprawie niniejszej pojawiły się nowe dowody w stosunku do stanu sprawy (...) z chwili zamknięcia rozprawy. Dotyczyło to zagranicznych aktów rejestrowych stanu cywilnego, a także danych zawartych w aktach kościelnych dotyczących zawierania małżeństwa kościelnego przez K. H. i Z. H..

Jednoznacznie z akt niniejszej sprawy wynika, że strony są skonfliktowane i podłożem tego konfliktu są sprawy majątkowe związane z dziedziczeniem po K. H. oraz w związku z nakładami na nieruchomość, której była współwłaścicielem.

Oczywiste jest to, że na przestrzeni od momentu zawarcia związku małżeńskiego przez Z. H. i K. H. w 1946 roku doszło do nieścisłości w zapisach dotyczących nazwisk tych osób, a także ich dzieci. Niezaprzeczalnie w sytuacji gdy dane osoby pochodzą od tych samych rodziców musi występować zgodność aktów stanu cywilnego, co do danych osobowych wszystkich osób, ponieważ jest to warunek wykazywania pokrewieństwa w sensie prawnym i m.in. pochodzenia prawnego jednych osób od drugich (art. 3 prawa o aktach stanu cywilnego). W postępowaniu toczącym się pod sygnaturą (...) i pod sygnaturą (...) m.in. uzgodniono nazwiska R. H. (1), E. C. (1), w zakresie danych dotyczących rodziców, oraz danych rodziców K. H. i Z. H. dotyczące pisowni ich nazwisk, a także nazwiska rodowego K. H. na ostatecznie (...).

Należy rozróżnić dwie kwestie w niniejszej sprawie tj. działań, zachowań i powstania różnorakich dokumentów od 1946 roku na terenie Polski, od zdarzeń zaistniałych zagranicą tj. w S., czy także we F.

W tym miejscu należy podkreślić, że migracja obywateli danych państw w okresie bezpośrednio powojennym i powstawanie dokumentów związanych z tym przemieszczeniem się, wystąpienia zdarzeń prawnych (małżeństw, urodzeń itp.) dokonywała się określonym kontekście historycznym, ale i społeczno-obyczajowym.

Nie budziło pomiędzy stronami wątpliwości to, że K. H. i Z. H. byli rodzicami M., R., P., Z., W., R., E.. Z dołączonych dokumentów do akt spraw (...), oraz niniejszej niewątpliwe to wynika. Można także wskazać, że dochodziło do redagowania nazwisk ww. osób w różnej formie. Zatem obecnie spór nie dotyczył już samego brzmienia nazwiska zapisywanego jako (...), a danych dotyczących nazwiska rodowego K. H. oraz daty jej urodzenia.

Strony zgadzały się co do tego, że K. H. urodziła się w S. w D. i jej matką była M. (M.). Odpowiedzi na pytanie w jakiej dacie to miało miejsce oraz jakie nosiła nazwisko panieńskie należało poszukiwać w całokształcie okoliczności niniejszej sprawy, a także dostępnych dokumentów.

Transponowanie aktu małżeństwa K. H. i Z. H. w 1986 roku odbywało się na podstawie zagranicznego dokumentu i tam podane były dane jako K. C. i Z. C., a także dane dotyczące nazwiska K. jako K.. Kopia tego aktu oraz jego tłumaczenia, a także zawiadomienia od ambasady brytyjskiej zawarta jest w aktach (...) (k. 27-29) złożonymi przez R. H. (1). Z kolei w aktach sprawy niniejszej znajduje się ten akt małżeństwa (k. 348) wraz z kopią dokumentu pt. ewidencja podoficerów i marynarzy 1939-1947 dotyczącym (...) i nr ewidencyjnym (...). To tłumaczy dlaczego Z. H. mógł zawrzeć związek małżeński z M. W. w dniu 18 grudnia 1982 roku (kopia aktu k16 akt (...)), ponieważ w polskich aktach stanu cywilnego nie było wówczas zarejestrowanego aktu małżeństwa Z. H., jako że akt małżeństwa zagraniczny był zredagowany na Z. C. i transponowany dopiero w 1986 roku, a więc 4 lata później. Składając wniosek o wpisanie tego aktu do polskich aktów stanu cywilnego K. H. podała w piśmie, że nie ma kontaktu z mężem od 16 lat. Nie budziło wątpliwości pomiędzy stronami, że osoby zawierające związek małżeński to późniejsi Z. H. i K. H..

Należy także zaznaczyć, że wszystkie strony postępowania nie kwestionowały spolszczenia imienia K. H. z (...).

Całość dokumentacji w sprawie i dołączonych innych spraw wraz z zagranicznymi danymi z rejestru stanu cywilnego S. i (...) wskazują na to, że K. H. urodziła się jako panieńskie dziecko M. D. – córki C. D. (zbieżność imion i nazwiska), która następnie poślubiła D. P.. Następnie C. D. (późniejsza K. H.) wyszła za mąż za A. K. (3) w D. w 1939 roku i urodziła córkę A. K. (później po zamążpójściu B.). Z dat należy wyprowadzić wniosek, że była wówczas w ciąży (we wrześniu ślub, w styczniu narodziny dziecka), a to mogło być motywacją do zawarcia małżeństwa.

Potem K. H. zawarła związek małżeński w styczniu 1946 roku z Z. H. (C.) podając, że nazywa się K. i jest panną, a następnie wraz z ww. mężem udała się do F., a potem do Polski, brak w tym akcie małżeństwa danych dotyczących jej ojca.

Dowody z polskich dokumentów w zakresie daty urodzenia K. H. były sprzeczne ponieważ zawierały raz datę 4 lutego 1921 roku, a w innych przypadkach 4 lutego 1920 roku – (protokół badania kanonicznego narzeczonych k. 446-448, wyciąg k. 445).

Dowody z zagranicznych dokumentów wskazują na datę 4 lutego 1920 roku (k. 453 – poświadczenie chrztu, k. 14 - akt urodzenia, akt małżeństwa k. 16, informacja z (...) k. 472 z tłumaczeniem k. 487-488) – są to dokumenty wzajemnie ze sobą korelujące. Jedyny zagraniczny akt sprzeczny z nimi to akt małżeństwa z 1946 roku, choć wydany w innym kraju tj. w A., choć w ramach (...) W tym miejscu trzeba jednak wyakcentować, że jest on jakby preludium do powstania późniejszych polskich dokumentów z datą urodzenia 4 lutego 1921 roku. Na dzień zawierania małżeństwa w styczniu 1946 roku przy przyjęciu daty urodzenia 4 lutego 1921 roku C. K. miała rocznikowo 24 lata. Późniejsze dokumenty zawierają już prawie konsekwentnie tą datę, ponieważ ona uniemożliwia prostą demaskację rzeczywistych danych osobowych C. K. z domu D.. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w angielskim akcie małżeństwa z 1946 roku nie ma danych dotyczących ojca C. K.. Tutaj należy odwołać się do owej specyfiki czasów powojennych i dokonywania zmian tożsamości poprzez „odmłodzenie się” czy zmianę brzmienia nazwisk, ale także zniszczenia dokumentów związanych z działaniami wojennym na terenie Polski i w Europie, a także zagięciami ludzi w czasie wojny (czy to żołnierzy, czy też osób cywilnych). Poza tym bardzo często urzędnicy błędnie redagowali imiona czy nazwiska, zwłaszcza obcojęzyczne, albo o skomplikowanej ortografii. W przypadku K. H. należy wnioskować, że posługiwała się nazwiskiem po mężu A. K. (2) i zapewne miała także dokumenty wystawione na to nazwisko. Możliwe także było i to, że do zawarcia małżeństwa doszło, jak to sugerowała jedna z osób przesłuchiwanych w postępowaniu, że K. H. myślała, że mąż zaginął w trakcie wojny. Przeczy jednak temu zapis z aktu małżeństwa, że wychodziła za mąż jako panna „spinster”, ponieważ wskazuje, że wówczas właściwemu urzędnikowi nie podała prawdy, że była zamężna.

R. H. (1) i E. C. (1) wskazywały na to, że polskie dokumenty kościelne nie są wiarygodne, bo K. H. występuje przy aktach chrztu jako z domu K. (K.) itp. Odpierając zarzuty w tym względzie należy podkreślić, że badanie występowania przeszkód do zawarcia małżeństwa jest o wiele bardziej wnikliwe, opiera się o m.in. dokumenty chrztu, a także uroczyste formy w postaci złożonych przyrzeczeń (przysięganie przed księdzem na Boga i ewangelię). Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji takiego badania K. H. podaje datę zgodną z danymi z zagranicznych aktów rejestrowych zarówno co do miejsca, daty, ale także nazwiska rodowego. Nie może w tym być przypadkowej zgodności, ponieważ presja psychologiczna w takich sytuacjach jest duża, zwłaszcza, że dane te podlegają weryfikacji, co miało miejsce także w tym przypadku, o czym świadczy informacja w języku angielskim, że C. D. była córką M. D. i była urodzona (...) i ochrzczona 5 marca 1920 roku w D. (k. 453). Poza tym informacje przekazywane do chrztu uczestników postępowania były dokonywane wcześniej tj. przed badaniem przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Przechodząc do kwestionowania faktu istnienia siostry przyrodniej tj. A. B., przez część stron zaznaczyć trzeba, że było to zrozumiałe z uwagi na to, że osoba ta, ewentualnie jej zstępni dochodzą do dziedziczenia po K. H.. Sąd uznał to za przyjętą taktykę procesową i linię określonych twierdzeń (zaprzeczeń). Początkowo można było odnieść wrażenie, że osoba ta miała zostać wprowadzona do postępowania (i innych ewentualnych postępowań) w celu ich przewleczenia ponieważ sprawa z tzw. „elementem zagranicznym” z reguły jest o wiele bardziej czasochłonna i trwa dłużej niż przeciętna inna sprawa tego samego typu. Ocena w tym przedmiocie byłaby mniej wątpliwa gdyby całość procesu dochodzenia do pochodzenia A. B. od K. H. i pozyskania adresu zamieszkania pierwszego dziecka K. H. była przedstawiona na etapie początkowym postępowania. Zeznania w charakterze strony Z. H., R. H. (2), E. C. (1), W. H. były w tym względzie niewiarygodne ponieważ sprzeczne z innymi dowodami osobowymi, a także dokumentami zagranicznymi i kościelnymi. Ponadto wypada zauważyć, że we wniosku do Sądu o sprostowanie aktów stanu cywilnego zarejestrowanych pod sygnaturą (...) R. H. (1) i E. C. (1) wskazują na urodzenie matki jako 4 lutego 1920 roku posługując się kościelnym świadectwem ślubu.

Reasumując, zestawiając dane z polskich dokumentów kościelnych w tym zaświadczenia ze S., oraz zagranicznych aktów rejestrowych (stanu cywilnego) w połączeniu z zeznaniami P. Z., Z. Z. (2), A. K. (4), A. K. (5), M. C., spontanicznego oświadczenia na ostatniej rozprawie W. W. (2), nagrań na płytach CD, należało przyjąć, że K. H. urodziła się w dniu (...) w D. jako C. D. córka M. D. zamężnej z D. P..

Zgodnie z art. 411 § 1 i 2 k.p.c. Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o wznowienie, bądź uwzględniając ją zmienia zaskarżone orzeczenie albo je uchyla i w razie potrzeby pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Sąd orzekał o przedmiocie postępowania w sprawie (...) w granicach skargi, a ona dotyczyła wyłącznie danych K. H. w aspekcie daty urodzenia i nazwiska rodowego oraz zmiany aktu urodzenia E. H. w zakresie nazwiska panieńskiego matki. Oznaczało to, że skarżąca nie kwestionowała postanowienia sądu w innym zakresie i nie podlegało ono wzruszeniu mimo braku uczestnictwa P. Z. w tamtym postępowaniu.

Dowody w aktach (...) oraz w sprawie niniejszej, m.in. kserokopia aktu notarialnego z dnia 18 lipca 1963 r., kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenie z dnia 17 lipca 1967 r., opinia z dnia 15 lipca 1967 r., ankieta i karta osobowa – potwierdzają, że ich K. C. w istocie nosiła nazwisko (...) (w wyniku zawarcia związku małżeńskiego z Z. H.).

Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn.(...) stwierdzić trzeba, iż nie stanowiły one przeszkody dla sprostowania nazwiska rodowego K. H. zgodnie z prawdziwymi dokumentami i danymi tj. z (...) na (...).

Zatem redakcja polskich aktów stanu cywilnego K. H. (małżeństwa i zgonu) w zakresie nazwiska rodowego oraz daty urodzenia była błędna, także po ich sprostowaniu w sprawie (...) z uwagi na brak wówczas kompletnego materiału dowodowego, wynikającego z brakiem uczestnictwa P. Z. w tamtym postępowaniu.

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. W kompetencji Sądu leży odstąpienie od tej zasady na podstawie § 2 czy też § 3 art. 520 k.p.c. W ocenie Sądu nie zachodziła taka konieczność.

2020-09-30

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Czyżykowska-Dreger
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Wojnowski
Data wytworzenia informacji: