Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 44/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gryfinie z 2016-09-06

Sygn. akt II K 44/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gryfinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska

Protokolant: Joanna Purtak

Przy udziale Prokuratora Artura Pęcaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2016 roku sprawy:

K. J. , syna J. i I. zd. T., ur. (...), w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 18.06.2015 r. w sprawie VIK 930/14, którym:

- na podstawie art.91 § 2 kk w zw. z art.89 § 1 kk w zw. z art.89 § 1a kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach IIK 92/13 i IIK 81/13 i orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, karę tą skazany rozpoczął odbywać 16.01.2014 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 12.01.2017 r.

- na podstawie art.91 § 2 i 3 kk w zw. z art.86 § 1 kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach VIIK 599/13, VIK 1104/13 i VIK 422/14 i orzeczono karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 2.03.2018 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 13.03.2021 r.

2.  Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27.01.2015 r. w sprawie VIIK 392/14 za dwa ciągi przestępstw, pierwszy popełniony w okresie od 24.05.2013 r. do 30.09.2013 r. kwalifikowany z art.279 § 1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który na podstawie art.279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk w zw. z art.91 § 1 kk wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, drugi ciąg popełniony od 16.01.2013 r. do 12.08.2013 r. kwalifikowany z art.278 § 1 kk w zw. z art.64 § 1 kk, za który na podstawie art.278 § 1 kk w zw. art.91 § 1 kk wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, na podstawie art.91 § 2 kk orzeczono karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 13.03.2021 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 6.11.2023 r.

3.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 18.03.2015 r. w sprawie IIK 535/14 za czyn popełniony w okresie od 3.07.2013 r. do 4.07.2013 r., kwalifikowany z art. 279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który wymierzono karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 6.11.2023 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 3.07.2025 r.

4.  Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 6.05.2015 r. w sprawie IIK 42/15 za czyn popełniony od 15.01.2013 r. do 3.02.2013 r. kwalifikowany z art. 279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który wymierzono karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 27.01.2017 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 2.03.2018 r.

I.  na podstawie art. 91 § 2 kk kary pozbawienia wolności orzeczone wobec K. J. w sprawach VIK 930/14, IIK 42/15, VIIK 392/14
i IIK 535/14 łączy i orzeka karę łączną 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okresy pozbawienia wolności od 3.10.2012r. do 4.10.2012r., dzień 19.12.2012r., od 5.02.2013r. do 2.04.2013r., dzień 18.06.2013r., od 22.09.2013r. do 8.11.2013r., od 8.11.2013r. do 10.11.2013r. ,

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków za postępowanie.

Sygn. akt II K 267/16

UZASADNIENIE

K. J. został skazany prawomocnymi wyrokami:

5.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 18.06.2015 r. w sprawie VIK 930/14, którym:

- na podstawie art.91 § 2 kk w zw. z art.89 § 1 kk w zw. z art.89 § 1a kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach IIK 92/13 i IIK 81/13 i orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, karę tą skazany rozpoczął odbywać 16.01.2014 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 12.01.2017 r.

- na podstawie art.91 § 2 i 3 kk w zw. z art.86 § 1 kk połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach VIIK 599/13, VIK 1104/13 i VIK 422/14 i orzeczono karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 2.03.2018 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 13.03.2021 r.

Dowód: akta sprawy VIK 930/14

opinia o skazanym k.36

6.  Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27.01.2015 r. w sprawie VIIK 392/14 za dwa ciągi przestępstw, pierwszy popełniony w okresie od 24.05.2013 r. do 30.09.2013 r. kwalifikowany z art.279 § 1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który na podstawie art.279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk w zw. z art.91 § 1 kk wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, drugi ciąg popełniony od 16.01.2013 r. do 12.08.2013 r. kwalifikowany z art.278 § 1 kk w zw. z art.64 § 1 kk, za który na podstawie art.278 § 1 kk w zw. art.91 § 1 kk wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, na podstawie art.91 § 2 kk orzeczono karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 13.03.2021 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 6.11.2023 r.

Dowód: akta sprawy VIIK 392/14

opinia o skazanym k.36

7.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 18.03.2015 r. w sprawie IIK 535/14 za czyn popełniony w okresie od 3.07.2013 r. do 4.07.2013 r., kwalifikowany z art. 279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który wymierzono karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 6.11.2023 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 3.07.2025 r.

Dowód: akta sprawy IIK 535/14

opinia o skazanym k.36

8.  Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 6.05.2015 r. w sprawie IIK 42/15 za czyn popełniony od 15.01.2013 r. do 3.02.2013 r. kwalifikowany z art. 279 § 1 kk w zw. z art.64 § 2 kk, za który wymierzono karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę tę skazany rozpocznie odbywać 27.01.2017 r. a koniec tej kary jest przewidywany na dzień 2.03.2018 r.

Dowód: akta sprawy IIK 42/15

opinia o skazanym k.36

K. J. był wielokrotnie karany. W zakładzie karnym ma dobrą opinię. Był pięciokrotnie nagradzany i nie był karany dyscyplinarnie. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. Z innymi osadzonymi funkcjonuje prawidłowo. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Był zatrudniony odpłatnie, a ze swoich obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. Brał udział w programie readaptacji społecznej i uczestniczył w kursie przyuczającym do zawodu. Wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia wypowiada się mało krytycznie.

Dowód: opinia o skazanym k.36

karta karna k.15-17

Sąd zważył, co następuje:

Przed orzeczeniem kary łącznej wobec K. J. Sąd w pierwszej kolejności musiał zdecydować czy do skazanego będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu karnego w brzemieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dania 20.02.2015 r. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 wspomnianej ustawy przepisów rozdziału IX ustawy (dotyczących orzekania kary łącznej), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec K. J. zapadły wyroki, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2015 r. jak i po tej dacie. Tym samym Sąd zgodnie z art.4 § 1 kk miał obowiązek zastosować ustawę względniejszą. W świetle art.85 kk obowiązującego poprzednio sąd orzekał karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i orzeczono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Łączeniu podlegałyby zatem kary orzeczone w sprawach IIK 92/13, IIK 81/13 i IIK 42/15. Pierwszy wyrok zapadł bowiem w sprawie IIK 92/13 w dniu 6 maja 2013 r., a czyny w sprawach IIK 81/13 i IIK 42/15 zostały popełnione przed tą datą. Kolejny realny zbieg przestępstw tworzyłyby czyny osądzone w sprawach VII K 599/13, VIK 1104/13, VIK 422/14, IIK 535/14 i VIIK 392/14. (...) wyrok w tych sprawach zapadł w sprawie VIIK 599/13 w dniu 7 kwietnia 2014 r., a czyny w kolejnych sprawach zostały popełnione przed tą datą. W świetle przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2015 r. możliwym było orzeczenie dwóch kar łącznych.

Zgodnie z treścią art.85 § 2 kk w brzmieniu obowiązującym po 1 lipca 2015 r. podstawą orzeczenia kary łącznej są kary podlegające wykonaniu. Żadna z kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec K. J. nie została jeszcze wykonana. Tym samym wszystkie te kary podlegają łączeniu Nie zachodzi również negatywna przesłanka, o jakiej mowa w art.85 § 3 kk. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności sprawca popełni inne przestępstwo, to kara orzeczona za to przestępstwo nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Skazany pierwszą z kar zaczął odbywać 16 stycznia 2014 r., a wszystkie czyny zostały popełnione przed tą datą. Zastosowanie będą miały zatem przepisy obowiązujące od 1 lipca 2015 r., jako przepisy względniejsze. Umożliwiają one bowiem połączenie wszystkich kar odbywanych przez skazanego. Obecnie obowiązujący art. 85 § 2 kk wskazuje, iż podstawą orzeczenia kary łącznej są kary lub kary łączne wymierzone za przestępstwa. Jest to również korzystniejsze dla skazanego.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał na uwadze granice kary określone w art.86 § 1 kk i karę tą mógł wymierzyć od 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności (kara łączna orzeczona w wyroku łącznym o sygn. akt VIK 930/14 w pkt 4) do 11 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią art.85a kk orzekając karę łączną sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd miał także na uwadze, iż przestępstwa za które został skazany zostały popełnione w dość rozległym, bo prawie dwuletnim przedziale czasowym (od stycznia 2012 r. do września 2013 r.). W większości są to przestępstwa przeciwko mieniu.

Na korzyść skazanego Sąd poczytał dobrą opinię o skazanym z zakładu karnego, z której wynika, iż nie był on karany dyscyplinarnie, a pięciokrotnie nagradzany. Z opinii tej wynika także, iż zachowanie K. J. w warunkach izolacji jest poprawne. Skazany, gdy miał taką możliwość podjął zatrudnienie, a ze swoich obowiązków wywiązywał się dobrze. Realizuje programy resocjalizacyjne i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższe okoliczności dotyczące funkcjonowania skazanego w warunkach zakładu karnego są niewątpliwie istotne dla oceny celów zapobiegawczych i wychowawczych kary. Niemniej jednak istotna dla kształtowania wymiaru kary łącznej, z uwagi na względy prewencji szczególnej, jest okoliczność dotycząca samego stosunku skazanego do popełnionych przestępstw i wcześniejszego trybu życia. Z opinii o skazanym wynika, iż wobec tych aspektów jest on mało krytyczny, co dowodzi, iż proces resocjalizacji skazanego jest na początkowym etapie. Podkreślić należy, iż K. J. był wielokrotnie karany i już wcześniej wielokrotnie odbywał on kary pozbawienia wolności. Pobyt w zakładach karnych nie wpłynął w zasadniczy sposób na zmianę jego postawy życiowej, ponieważ po opuszczeniu zakładu popełniał kolejne przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż kara 10 lat pozbawienia wolności w sposób należyty realizuje cele, o jakich mowa w art.85a kk a także ogólne dyrektywy wymiaru kary łącznej.

Na poczet tej kary Sąd zaliczył okresy pozbawienia wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym.

W związku z tym, iż skazany przebywa w zakładzie karnym i jego możliwości zarobkowe są bardzo ograniczone, Sąd zwolnił go od kosztów sądowych w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Purtak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gryfinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Brodzińska
Data wytworzenia informacji: