Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 769/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Goleniowie z 2016-12-23

Sygn. akt II K 769/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Żmijewska

Protokolant: Anna Pietsch

Przy udziale Prokuratora Mikołaja Rydza

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2016r. sprawy J. B. syna A. i A. z domu (...), urodzonego (...) w G., karanego

skazanego wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lutego 2004r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1 k.k. popełniony w dniu 03.10.2003r została mu wymierzona na kara : grzywny w kwocie 50 stawek dziennych po 20zł każda stawka, kara została wykonana – sygn akt VI K 657/03

2. Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 15 lutego 2010r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1k.k., popełniony w dniu 02.09.2009r. została mu wymierzona kara : grzywny w kwocie 150 stawek dziennych po 15zł każda stawka, kara została w całości wykonana – sygn akt II K 2378/09

3. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 10 kwietnia 2012r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4 k.k. popełniony 06.11.2011r została mu wymierzona kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 3 lat próby, grzywna w kwocie 60 stawek dziennych po 20zł; grzywna została w całości uiszczona; postanowieniem z dnia 26.02.2015r sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, kara będzie wykonywana w okresie 27.03.2017 – 25.06.2017r, kara została skrócona o 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny – sygn akt II K 63/12

4. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 05 września 2014r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 14.04.2014r została mu wymierzona na kara : 4 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary sąd zaliczył okres zatrzymania w dniu 29.06.2014r; kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie 25.02.2015r – 24.06.2015r – sygn akt II K 547/14

5. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 17 marca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 207k.k. popełniony od kwietnia do września 2014r została mu wymierzona kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, termin stawienia się do pracy został wyznaczony na dzień 21.03.2016r, nie stawił się; postanowieniem z dnia 01.12.2016r sąd zamienił karę ograniczenia wolności na 180 dni zastępczej kary pozbawienia wolności (Ko 1712/16) – sygn akt II K 1031/14

6. Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 22 lipca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k. popełniony 01.10.2014r została mu wymierzona kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 5 lat próby, grzywna w kwocie 150 stawek dziennych po 20zł – sygn akt V K 450/14

7. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 02 października 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 26.12.2014r została mu wymierzona na kara : 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności jest wykonywana w okresie 28.09.2016r – 27.03.2017r – sygn akt II K 221/15

I.  na podstawie art. 85 § 1 i § 3 k.k. w zw z art. 85a k.k. w zw z art. 87 § 1 k.k. w zw z art. 89§1b k.k. łączy kary orzeczone wobec skazanego wyrokami opisanymi w punktach :

- 3 części wstępnej wyroku – kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 26.02.2015r sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, kara będzie wykonywana w okresie 27.03.2017 – 25.06.2017r, kara została skrócona o 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny

- 5 części wstępnej wyroku – kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

- 6 części wstępnej wyroku – kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 5 lat próby;

- 7 części wstępnej wyroku – 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności jest wykonywana w okresie 28.09.2016r – 27.03.2017r

i wymierza karę łączną 1 (jednego) roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw z art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres odbywania kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn akt II K 221/15 od dnia 28.09.2016r w całości, oraz 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny uiszczonych w sprawie o sygn akt II K 63/12.

III.  w pozostałym zakresie postępowanie umarza

IV.  wyroki w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia J. B. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków

Sygn. akt II K 769/16

UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie, działając na podstawie art. 12 k.k.w. pismem , które wpłynęło do sądu w dniu 05.10.2016r zwrócił się z zapytaniem czy w przepadku skazanego J. B. nie zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego.

Wobec powyższego wszczęte zostało z urzędu – na postawie § 274ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r Regulamin Urzedówania Sądów Powszechnych – postępowanie o wydanie wyroku łącznego.

J. B. był skazany wyrokiem :

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lutego 2004r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1 k.k. popełniony w dniu 03.10.2003r została mu wymierzona na kara : grzywny w kwocie 50 stawek dziennych po 20zł każda stawka, kara została wykonana – sygn akt VI K 657/03

Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 15 lutego 2010r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1k.k., popełniony w dniu 02.09.2009r. została mu wymierzona kara : grzywny w kwocie 150 stawek dziennych po 15zł każda stawka, kara została w całości wykonana – sygn akt II K 2378/09

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 10 kwietnia 2012r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4 k.k. popełniony 06.11.2011r została mu wymierzona kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 3 lat próby, grzywna w kwocie 60 stawek dziennych po 20zł; grzywna została w całości uiszczona; postanowieniem z dnia 26.02.2015r sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, kara będzie wykonywana w okresie 27.03.2017 – 25.06.2017r, kara została skrócona o 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny – sygn akt II K 63/12

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 05 września 2014r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 14.04.2014r została mu wymierzona na kara : 4 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary sąd zaliczył okres zatrzymania w dniu 29.06.2014r; kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie 25.02.2015r – 24.06.2015r – sygn akt II K 547/14

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 17 marca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 207k.k. popełniony od kwietnia do września 2014r została mu wymierzona kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, termin stawienia się do pracy został wyznaczony na dzień 21.03.2016r, nie stawił się, postanowieniem z dnia 01.12.2016r sąd orzekł 180 dni zastępczej kary pozbawienia wolności – sygn akt II K 1031/14

Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 22 lipca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k. popełniony 01.10.2014r została mu wymierzona kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 5 lat próby, grzywna w kwocie 150 stawek dziennych po 20zł – sygn akt V K 450/14

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 02 października 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 26.12.2014r została mu wymierzona na kara : 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności jest wykonywana w okresie 28.09.2016r – 27.03.2017r – sygn akt II K 221/15

dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 221/15

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 63/12

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 547/14

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 657/03

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 1031/14

akta sprawy Sądu Rejonowego Szczecin PiZ VI K 2378/09

akta sprawy Sądu Rejonowego Szczecin Centrum V K 450/15

odpisy wyroków k. 11, 12-14, 15-16, 29, 33-34, 36, 37, 38

karta karna k. 21-22

Obecnie skazany J. B. przebywa w Zakładzie Karnym w G. gdzie odbywa karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn akt II K 221/15 przez Sąd Rejonowy w Goleniowie ( od 28.09.2016r do 27.03.2017r). Następnie będzie wykonywana kara 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona przez Sąd rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn akt II K 63/12 (od 27.03.2017r do 25.06.2017r)

Skazany przed osadzeniem mieszkał u siostry. Jest rozwiedziony, posiada czwórkę dzieci. Ma wykształcenie średnie – zawód wyuczony rolnik. Przed osadzeniem prowadził działalność gospodarczą, świadczył usługi ogólnobudowlane.

Do odbycia kary został doprowadzony. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym, nie wyraża zgody na opracowanie indywidualnego programu oddziaływania. Zachowanie skazanego ocenione zostało jako poprawne. W gronie współosadzonych funkcjonuje właściwie. Skazany nie jest zatrudniony ale wyraził zainteresowanie podjęciem pracy. Kontakt zewnętrzny w formie korespondencji utrzymuje głównie z synem, córką i siostrą. Skazany nie deklaruje uczestnictwa w podkulturze przestępczej. Wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia prezentuje krytyczny stosunek

Dowód : opinia z Aresztu Śledczego k. 23

Na rozprawie w dniu 23.12.2016r skazany oświadczył, iż do chwili obecnej nie był karany dyscyplinarnie. Od 02.11.2016r pracuje na wolności. Bierze udział w zajęciach sportowych. Brał też udział w miesięcznej terapii „stop pijanym kierowcom”.

Prokurator wniósł o połączenie kar orzeczonych wobec J. B. i wykonywanych i wymierzenie mu kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Odnosząc się do złożonego wniosku należy mieć na uwadze, iż wyrok łączny to instytucja karnoprocesowa, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej wobec osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów na kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu.

W myśl zatem art. 569 § 1 k.p.k. (w brzmieniu po 01.07.2015r) i art. 85 k.k. (o treści obowiązującej od 01.07.2015r zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw -Dz.U. z 2015 r., poz. 396-, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy) przesłanki wydania wyroku łącznego są spełnione wtedy, gdy:

a)  zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej;

b)  oskarżony został już prawomocnie skazany co najmniej dwoma prawomocnymi wyrokami.

Kryteria łączenia kar i środków karnych określa prawo karne materialne - przepis art. 85 k.k. wyraźnie stanowi, że orzeczone kary mogą ulec połączeniu jedynie w ściśle określonych warunkach, m.in. tylko wówczas, gdy orzeczono je za przestępstwa, a wymierzone kary są tego samego rodzaju, względnie inne, ale podlegają łączeniu. Potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi więc wówczas, gdy sprawca popełnił wiele przestępstw, ale – z różnego rodzaju przyczyn – nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami.

Jak stanowi art. 85§2 oraz §3 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w §1. Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa lub z karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywania w chwili popełnienia czynu.

Niezależnie natomiast od stosowanej przez sąd wydający wyrok łączny zasady kształtowania kary łącznej (absorpcji całkowitej, częściowej czy też kumulacji), sąd ten - w tym zakresie - na nowo dokonuje aktu wymiaru kary zwanej w tym wypadku karą łączną. Zatem winien respektować prawomocność "łączonych" wyroków (i dlatego też nie wolno mu w tym trybie dokonywać korekt w zakresie wymiaru kar orzeczonych za poszczególne czyny prawomocnie osądzone).

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej Sąd podjął działania zmierzające do wydania wyroku.

Na początek koniecznym było ułożenie chronologicznie wyroków jakie zapadały w stosunku do skazanego. Takie działanie wraz ze wskazaniem dat czynów jakich poszczególne wyroki dotyczyły oraz informacji dotyczących wykonania poszczególnych kar pozwoliło na ustalenie czy zachodzą warunki – wskazane w art. 85 k.k. - do wydania wyroku łącznego. Istotnym jest bowiem, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów połączenie obejmuje kary podlegające wykonaniu, nie jest więc możliwym połączenie kar już wykonanych

Kolejno mamy więc wyroki:

1. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lutego 2004r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1 k.k. popełniony w dniu 03.10.2003r została mu wymierzona na kara : grzywny w kwocie 50 stawek dziennych po 20zł każda stawka, kara została wykonana – sygn akt VI K 657/03

2. Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 15 lutego 2010r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§1k.k., popełniony w dniu 02.09.2009r. została mu wymierzona kara : grzywny w kwocie 150 stawek dziennych po 15zł każda stawka, kara została w całości wykonana – sygn akt II K 2378/09

3. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 10 kwietnia 2012r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4 k.k. popełniony 06.11.2011r została mu wymierzona kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 3 lat próby, grzywna w kwocie 60 stawek dziennych po 20zł; grzywna została w całości uiszczona; postanowieniem z dnia 26.02.2015r sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, kara będzie wykonywana w okresie 27.03.2017 – 25.06.2017r, kara została skrócona o 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny – sygn akt II K 63/12

4. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 05 września 2014r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 14.04.2014r została mu wymierzona na kara : 4 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary sąd zaliczył okres zatrzymania w dniu 29.06.2014r; kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie 25.02.2015r – 24.06.2015r – sygn akt II K 547/14

5. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 17 marca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 207k.k. popełniony od kwietnia do września 2014r została mu wymierzona kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, termin stawienia się do pracy został wyznaczony na dzień 21.03.2016r, nie stawił się, postanowieniem z dnia 01.12.2016r sąd orzekł w przedmiocie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 180 dni – sygn akt II K 1031/14

6. Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 22 lipca 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k. popełniony 01.10.2014r została mu wymierzona kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 5 lat próby, grzywna w kwocie 150 stawek dziennych po 20zł – sygn akt V K 450/14

7. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 02 października 2015r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 178a§4k.k. popełniony 26.12.2014r została mu wymierzona na kara : 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności jest wykonywana w okresie 28.09.2016r – 27.03.2017r – sygn akt II K 221/15

Wyrok wydany w sprawie II K 657/03, VI K 2378/09 oraz II K 547/14 z uwagi na to, że orzeczone w nich kary zostały w całości wykonane przed terminem rozprawy nie podlegał analizie w zakresie wydania wyroku łącznego przy zastosowaniu przepisów obowiązujących po 01.07.2015r.

Takie zestawienie pozwala na ustalenie przy zastosowaniu podstawowej zasady wydawania wyroków łącznych zawartej w art. 569 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. i z art. 87 k.k., iż możliwym było wydanie wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone w wyrokach II K 63/12, II K 1031/14, V K 450/14 oraz II K 221/15 albowiem kary te nie zostały jeszcze wykonane a czyny, za które zostały wymierzone, nie zostały popełnione w warunkach opisanych w art. 85§3k.k. Określając czy kolejne czyny nie były popełniane w okresie odbywania innych kar podlegających łączeniu sąd miał na uwadze art. 57a§1k.k.w. który stanowi, iż rozpoczęcie wykonywania kary w formie określonej w art. 34§1a pkt 1 k.k. następuje w dniu , w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy.

Decydując o wysokości kary jaka powinna zastać orzeczone Sąd działał w granicach wyznaczonych przez 86 § 1 k.k. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Połączeniu podlegały kary orzeczone wyrokami opisanymi w punktach :

- 3 – kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 26.02.2015r sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, kara będzie wykonywana w okresie 27.03.2017 – 25.06.2017r, kara została skrócona o 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny

- 5 – kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

- 6 – kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone na okres 5 lat próby;

- 7 – 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności jest wykonywana w okresie 28.09.2016r – 27.03.2017r

Zgodnie z treścią art. 87 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Wobec powyższego każdy miesiąc z orzeczonych wobec skazanego kar ograniczenia wolności ( w sprawie o sygn akt II K 1031/14) przy jej łączeniu z orzeczonymi karami pozbawienia wolności podlegał przeliczeniu na 15 dni pozbawienia wolności. Takiego samego przeliczenia dokonał sąd orzekając o zastępczej karze pozbawienia wolności w wymiarze 180 dni.

Jak stanowi natomiast art. 89§1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając fakt, iż w sprawie o sygn akt II K 1031/14 kara pozbawienia wolności została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – i do chwili wydania wyroku łącznego nie zostało zarządzone jej wykonanie - Sąd rozważał zasadność warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej.

W opinii Sądu ilość i charakter popełnionych przez skazanego przestępstw, a także ich różnorodność przemawiał za orzeczeniem kary łącznej o charakterze bezwzględnym.

W tym stanie sprawy przy łączeniu kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności - która pierwotnie została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - Sąd dokonał jej przeliczenia zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 89§1b k.k.

Kierując się wyżej wymienionymi zasadami, łącząc kary wymierzone opisanymi powyżej wyrokami Sąd miał prawo wymierzyć karę od 6 miesięcy (kara jednostkowa wymierzona w sprawie o sygn akt II K 221/15 - przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji) - do sumy kar wymierzonych w sprawach opisanych tj 2 lat pozbawienia wolności ( przy zastosowaniu zasady kumulacji).

Oznaczając wymiar kary łącznej Sąd na korzyść J. B. zaliczył - wskazaną w sporządzonej przez Zakład Karny opinii – dobrą ocenę zachowania skazanego.

Mając więc na uwadze postawę skazanego, a także oceniając charakter czynów za które poszczególne kary zostały mu wymierzone, za uzasadnione Sąd uznał wymierzenie kary łącznej w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a więc przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji. Pełna absorpcja nie była zdaniem sądu możliwa. Na przeszkodzie zastosowaniu pełnej absorpcji stanął odmienny charakter popełnionych czynów (art. 178a§4, 207, 244) jak i odległość czasowa pomiędzy nimi. Zaznaczyć też należy, że czyny objęte wyrokami wydanymi w sprawach o sygn akt VK 450/14 oraz II K 221/15 skazany popełnił mając świadomość toczącego się postępowania w sprawie o czyn z art. 207 k.k. (II K 1031/14).

Tymczasem zasadę pełnej absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem, wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania. Na wymiar kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji winny też mieć wpływ okoliczności, które ustawowo wskazują na możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, nawet wtedy, gdy przy wymiarze kar jednostkowych sąd nie skorzystał z tego dobrodziejstwa, a nie sprzeciwiają się temu względy prewencyjne.

W oparciu o treść art. 577 k.p.k. w zw z art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn akt II K 221/15 od dnia 28.09.2016r w całości, oraz 60 dni równoważne ilości uiszczonych stawek grzywny uiszczonych w sprawie o sygn akt II K 63/12.

Dokonując analizy w zakresie istniejących możliwości wydania wyroku łącznego – mając na uwadze art. 4 k.k. – sąd dokonał oceny w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących kary łącznej a obowiązujących przed 01.07.2015r.

Przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas zasad dotyczących m.in. daty popełnienia poszczególnych czynów oraz możliwości łączenia również kar już wykonanych, w niniejszej spawie możliwe było połączenie kar orzeczonych :

- w wyrokach opisanych w pkt 4 i 5 tj:

sygn akt II K 547/14 - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności, wykonana w całości

sygn akt II K 1031/14 – kara 1 roku ograniczenia wolności (przeliczana na podstawie art. 87k.k.)

- w wyrokach opisanych w pkt 6 i 7 tj:

sygn akt V K 450/14 – 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności warunkowym zawieszeniem jej wykonania (bez możliwości przeliczenia jak obecnie reguluje to art. 86§1b k.k.)

sygn akt II K 221/15 – 6 miesięcy pozbawienia wolności

- osobnemu wykonaniu podlegałaby kara 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn akt II K 63/12

Takie zestawienie przy braku – w opinii sądu – podstaw do zastosowania zasady pełnej absorpcji, oraz braku – z uwagi na treść obowiązujących wówczas przepisów - możliwości zmniejszenia wymiaru kary pozbawienia wolności której wykonania było warunkowo zawieszone, byłoby dla skazanego mniej korzystne.

Mając na uwadze treść art. 624§1 kpk sąd zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków przyjmując, iż z uwagi na sytuacje majątkową skazanego i jego możliwości zarobkowe uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Goleniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Żmijewska
Data wytworzenia informacji: