Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 377/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Goleniowie z 2017-10-31

Sygn. akt II K 377/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Żmijewska

Protokolant: Magdalena Sapikowska

przy udziale Prokuratora Huberta Kołtuniaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu : 31 października 2017.

sprawy A. S. syna J. i E. z domu Ż., urodzonego (...) w G., karanego

skazanego wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lipca 2015 r. za czyn popełniony w okresie od 21 lutego 2007 r. do 7 maja 2007 r. kwalifikowany z art. 291 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 3 lat próby, oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 18 czerwca do 18 lipca 2012 r., wyrokiem o sygn. akt IV Ka 1659/15 z 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał wyrok w mocy – sygn. akt II K 161/15;

2.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 lipca 2016 r. za czyn kwalifikowany z art. 180a k.k. popełniony 21 lutego 2016 r. na karę 70 stawek dziennych grzywny po 30 złotych, postanowieniem z 9 lutego 2017 r. (II Ko 381/17) zarządzono 35 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną w całości grzywnę, jej wykonanie przewidywane jest w okresie od 31.03.2019 r. do 05.05.2019 r. – sygn. akt II K 405/16;

3.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 września 2016 r. za czyn kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. popełniony 9 kwietnia 2014 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności wykonywaną w okresie od 05.04.2017 r. do 30.01.2018 r. oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, postanowieniem z 10 maja 2017 r. niewykonaną karę grzywny zamieniono na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności – sygn. akt II K 166/16;

4.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 8 maja 2017 r. za czyn:

a)  popełniony 3 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., na karę 1 roku pozbawienia wolności

b)  popełniony w dniach od 7 do 12 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

kara łączna: 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono również obowiązek naprawienia szkody je wykonanie przewidywane jest w okresie od 30.01.2018 r. do 31.03.2019 r. – sygn. akt II K 176/15;

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k. i art. 89 § 1a i 1b k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami opisanymi:

- w pkt 1 części wstępnej wyroku – kara 8 miesięcy pozbawienia wolności której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby - przyjmując, że kara ta równa się 120 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

- w pkt 3 części wstępnej wyroku – kara 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- w pkt 4 części wstępnej wyroku – kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie umarza;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie o sygn akt II K 166/16 Sądu Rejonowego w Goleniowie od 05.04.2017 w całości;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia A. S. w całości od zapłaty wydatków
na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 377/17

UZASADNIENIE

Skazany A. S. pismem z dnia 14 maja 2017r, które wpłynęło do sądu w dniu 19 maja 2017r zwrócił się z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego. W złożonym wniosku skazany wymienił wyroki : Sądu Okręgowego w Szczecinie syg akt II K 216/92, Sądu Rejonowego w Pleszewie sygn akt II K 294/04, Sądu Rejonowego w Goleniowie sygn akt VI K 193/06 oraz Sądu Rejonowego w Goleniowie sygn akt II K 166/16.

Dowód : wniosek skazanego k. 1

A. S. uprzednio został skazany wyrokiem :

łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w dniu 02 września 2008r sygn akt VI K 193/08

Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w którym za czyn ciągły kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. wymierzona została mu kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 5 lat próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę 100 stawek dziennych grzywny po 15 zł, karę grzywny wykonano 20.06.2016 r. – sygn. akt IV K 489/09;

Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 września 2013 r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k. została mu wymierzona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę wykonano w systemie dozoru elektronicznego z dniem 08.02.2015 r. – sygn. akt IV K 222/11;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 14 maja 2015 r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 62 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii została mu wymierzona kara 100 stawek dziennych grzywny po 30 zł, na jej poczet zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 16 do 22 kwietnia 2014 r., postanowieniem z 30 sierpnia 2016 r. grzywnę zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą wykonano 28.10.2016 r. – sygn. akt II K 41/15;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lipca 2015 r. w którym za czyn popełniony w okresie od 21 lutego 2007 r. do 7 maja 2007 r. kwalifikowany z art. 291 § 1 k.k. została mu wymierzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby, oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 18 czerwca do 18 lipca 2012 r., wyrokiem o sygn. akt IV Ka 1659/15 z 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie co do istoty utrzymał wyrok w mocy – sygn. akt II K 161/15;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 lutego 2016 r. w którym za czyn ciągły kwalifikowany z art. 180a k.k. została mu wymierzona kara 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł, postanowieniem z 30 sierpnia 2016 r. grzywnę zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą wykonano 26.10.2016 r. – sygn. akt II K 25/16;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 lipca 2016 r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 180a k.k. popełniony 21 lutego 2016 r. została mu wymierzona kara 70 stawek dziennych grzywny po 30 złotych, postanowieniem z 9 lutego 2017 r. (II Ko 381/17) zarządzono 35 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną w całości grzywnę, jej wykonanie przewidywane jest w okresie od 31.03.2019 r. do 05.05.2019 r. – sygn. akt II K 405/16;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 września 2016 r. w którym za czyn kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. popełniony 9 kwietnia 2014 r. została mu wymierzona kara 10 miesięcy pozbawienia wolności - wykonywana obecnie od 05.04.2017 r. do 30.01.2018 r. oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, postanowieniem z 10 maja 2017 r. niewykonaną karę grzywny zamieniono na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności – sygn. akt II K 166/16;

Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 8 maja 2017 r. w którym za czyn:

c)  popełniony 3 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności

d)  popełniony w dniach od 7 do 12 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

kara łączna: 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono również obowiązek naprawienia szkody je wykonanie przewidywane jest w okresie od 30.01.2018 r. do 31.03.2019 r. – sygn. akt II K 176/15;

dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 161/15

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 405/16

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 166/16

akta sprawy Sądu Rejonowego w Goleniowie II K 176/15

odpisy wyroków k. 27-30 (95-96), 25-26 (97-98), 33-34 (119-120), 31-32

odpisy wyroków k. 107-108, 110-111, 93, 94, 97-98

odpis wyroku łącznego k. 92

karta karna k. 15-17

informacja Zakładu Karnego o pobytach i orzeczeniach k. 20-23

Obecnie skazany A. S. przebywa w Zakładzie Karnym w G. gdzie odbywa karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn akt II K 166/16 przez Sąd Rejonowy w Goleniowie ( od 05.04.2017r do 30.01.2018r). Następnie będzie wykonywana kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn akt II K 176/15 (od 30.01.2018r do 31.03.2019r).

Skazany jest(...), posiada syna. Ma wykształcenie (...). Zawód wyuczony : t. m.. Obecnie karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym. Nie wykazuje motywacji do odbywania kary w systemie programowego oddziaływania. W stosunku do przełożonych stara się przyjmować postawę regulaminową. Nie miał konfliktów w grupie współosadzonych. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Zachowanie w trakcie odbywania kary można uznać za poprawne. Nie był nagradzany regulaminowo, nie był również karany dyscyplinarnie. Nie uczestniczy w systemie przepustowym, nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Nie jest zatrudniony. Czas wolny spędza na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych. Kontakt zewnętrzny w formie korespondencyjnej utrzymuje z ojcem i kuzynem.

Dowód : opinia z Aresztu Śledczego k. 18

Na rozprawie w dniu 31.10.2017r skazany oświadczył, iż podtrzymuje wniosek o wydanie wyroku łącznego. Wskazał, iż skończył kurs i będzie mógł pracować wykonują ogólne prace porządkowe. Oświadczył, iż negatywnie podchodzi do popełnionych przestępstw, uważa że pobyt w Zakładzie Karnym to marnotrawstwo czasu.

Prokurator wniósł o połączenie kar orzeczonych wobec A. S. i obecnie wykonywanych i wymierzenie mu kary łącznej 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Odnosząc się do złożonego wniosku należy mieć na uwadze, iż wyrok łączny to instytucja karnoprocesowa, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej wobec osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów na kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu.

W myśl zatem art. 569 § 1 k.p.k. (w brzmieniu po 01.07.2015r) i art. 85 k.k. (o treści obowiązującej od 01.07.2015r zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw -Dz.U. z 2015 r., poz. 396-, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy) przesłanki wydania wyroku łącznego są spełnione wtedy, gdy:

a)  zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej;

b)  oskarżony został już prawomocnie skazany co najmniej dwoma prawomocnymi wyrokami.

Kryteria łączenia kar i środków karnych określa prawo karne materialne - przepis art. 85 k.k. wyraźnie stanowi, że orzeczone kary mogą ulec połączeniu jedynie w ściśle określonych warunkach, m.in. tylko wówczas, gdy orzeczono je za przestępstwa, a wymierzone kary są tego samego rodzaju, względnie inne, ale podlegają łączeniu. Potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi więc wówczas, gdy sprawca popełnił wiele przestępstw, ale – z różnego rodzaju przyczyn – nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami.

Jak stanowi art. 85§2 oraz §3 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w §1. Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa lub z karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywania w chwili popełnienia czynu.

Niezależnie natomiast od stosowanej przez sąd wydający wyrok łączny zasady kształtowania kary łącznej (absorpcji całkowitej, częściowej czy też kumulacji), sąd ten - w tym zakresie - na nowo dokonuje aktu wymiaru kary zwanej w tym wypadku karą łączną. Zatem winien respektować prawomocność "łączonych" wyroków (i dlatego też nie wolno mu w tym trybie dokonywać korekt w zakresie wymiaru kar orzeczonych za poszczególne czyny prawomocnie osądzone).

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej Sąd podjął działania zmierzające do wydania wyroku.

Na początek koniecznym było ułożenie chronologicznie wyroków jakie zapadały w stosunku do skazanego. Takie działanie wraz ze wskazaniem dat czynów jakich poszczególne wyroki dotyczyły oraz informacji dotyczących wykonania poszczególnych kar pozwoliło na ustalenie czy zachodzą warunki – wskazane w art. 85 k.k. - do wydania wyroku łącznego. Istotnym jest bowiem, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów połączenie obejmuje kary podlegające wykonaniu, nie jest więc możliwym połączenie kar już wykonanych

Kolejno mamy więc wyroki (wydane po ostatnim wyroku łącznym wydanym w sprawie o sygn akt VI K 193/08 przez Sąd Rejonowy w Goleniowie):

5.  Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2011 r. za czyn ciągły kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 5 lat próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę 100 stawek dziennych grzywny po 15 zł, karę grzywny wykonano 20.06.2016 r. , okres próby upłynął w dniu 16.04.2016r – sygn. akt IV K 489/09;

6.  Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 września 2013 r. za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę wykonano w systemie dozoru elektronicznego z dniem 08.02.2015 r. – sygn. akt IV K 222/11;

7.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 14 maja 2015 r. za czyn kwalifikowany z art. 62 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę na karę 100 stawek dziennych grzywny po 30 zł, na jej poczet zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 16 do 22 kwietnia 2014 r., postanowieniem z 30 sierpnia 2016 r. grzywnę zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą wykonano 28.10.2016 r . – sygn. akt II K 41/15;

8.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 20 lipca 2015 r. za czyn popełniony w okresie od 21 lutego 2007 r. do 7 maja 2007 r. kwalifikowany z art. 291 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 3 lat próby, oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 18 czerwca do 18 lipca 2012 r., wyrokiem o sygn. akt IV Ka 1659/15 z 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał wyrok w mocy – sygn. akt II K 161/15;

9.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 lutego 2016 r. za czyn ciągły kwalifikowany z art. 180a k.k. na karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł, postanowieniem z 30 sierpnia 2016 r. grzywnę zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą wykonano 26.10.2016 r. – sygn. akt II K 25/16;

10.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 lipca 2016 r. za czyn kwalifikowany z art. 180a k.k. popełniony 21 lutego 2016 r. na karę 70 stawek dziennych grzywny po 30 złotych, postanowieniem z 9 lutego 2017 r. (II Ko 381/17) zarządzono 35 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną w całości grzywnę, jej wykonanie przewidywane jest w okresie od 31.03.2019 r. do 05.05.2019 r. – sygn. akt II K 405/16;

11.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 19 września 2016 r. za czyn kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. popełniony 9 kwietnia 2014 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności wykonywaną w okresie od 05.04.2017 r. do 30.01.2018 r. oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, postanowieniem z 10 maja 2017 r. niewykonaną karę grzywny zamieniono na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności – sygn. akt II K 166/16;

12.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 8 maja 2017 r. za czyn:

e)  popełniony 3 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., na karę 1 roku pozbawienia wolności

f)  popełniony w dniach od 7 do 12 listopada 2012 r. kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

kara łączna: 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono również obowiązek naprawienia szkody je wykonanie przewidywane jest w okresie od 30.01.2018 r. do 31.03.2019 r. – sygn. akt II K 176/15;

Wyrok wydany w sprawie VI K 489/09, IV K 222/11, II K 41/15 oraz II K 25/16 z uwagi na to, że orzeczone w nich kary zostały w całości wykonane przed terminem rozprawy nie podlegał analizie w zakresie wydania wyroku łącznego przy zastosowaniu przepisów obowiązujących po 01.07.2015r.

Takie zestawienie pozwala na ustalenie przy zastosowaniu podstawowej zasady wydawania wyroków łącznych zawartej w art. 569 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. i z art. 87 k.k., iż możliwym było wydanie wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone w wyrokach II K 161/15, II K 166/15, II K 176/15 albowiem kary te nie zostały jeszcze wykonane a czyny, za które zostały wymierzone, nie zostały popełnione w warunkach opisanych w art. 85§3k.k.

Decydując o wysokości kary jaka powinna zastać orzeczone Sąd działał w granicach wyznaczonych przez 86 § 1 k.k. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Połączeniu podlegały kary orzeczone wyrokami opisanymi w punktach :

- w pkt 1 części wstępnej wyroku – kara 8 miesięcy pozbawienia wolności której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby - przyjmując, że kara ta równa się 120 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

- w pkt 3 części wstępnej wyroku – kara 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- w pkt 4 części wstępnej wyroku – kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

co stanowi w sumie karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

Jak stanowi art. 89§1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając fakt, iż w sprawie o sygn akt II K 161/15 kara pozbawienia wolności została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – i do chwili wydania wyroku łącznego nie zostało zarządzone jej wykonanie - Sąd rozważał zasadność warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej.

W opinii Sądu ilość i charakter popełnionych przez skazanego przestępstw, a także ich różnorodność przemawiał za orzeczeniem kary łącznej o charakterze bezwzględnym.

W tym stanie sprawy przy łączeniu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności - która pierwotnie została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - Sąd dokonał jej przeliczenia zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 89§1b k.k.

Kierując się wyżej wymienionymi zasadami, łącząc kary wymierzone opisanymi powyżej wyrokami Sąd miał prawo wymierzyć karę od 120 dni (kara jednostkowa wymierzona w sprawie o sygn akt II K 161/15 - przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji) - do sumy kar wymierzonych w sprawach opisanych tj 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności ( przy zastosowaniu zasady kumulacji).

Oznaczając wymiar kary łącznej Sąd na korzyść A. S. zaliczył - wskazaną w sporządzonej przez Zakład Karny opinii – dobrą ocenę zachowania skazanego.

Mając więc na uwadze postawę skazanego, a także oceniając charakter czynów za które poszczególne kary zostały mu wymierzone, za uzasadnione Sąd uznał wymierzenie kary łącznej w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, a więc przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji. Pełna absorpcja nie była zdaniem sądu możliwa. Na przeszkodzie zastosowaniu pełnej absorpcji stanął odmienny charakter popełnionych czynów (art. 292 kk, 286 kk, ) jak i odległość czasowa pomiędzy nimi. Zaznaczyć też należy, że czyn objęty wyrokiem wydanymi w sprawie o sygn akt IIK 166/16 skazany popełnił mając świadomość toczącego się postępowania w sprawie o czyn z art. 291 k.k. (II K 161/15).

Tymczasem zasadę pełnej absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem, wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania. Na wymiar kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji winny też mieć wpływ okoliczności, które ustawowo wskazują na możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, nawet wtedy, gdy przy wymiarze kar jednostkowych sąd nie skorzystał z tego dobrodziejstwa, a nie sprzeciwiają się temu względy prewencyjne.

W oparciu o treść art. 577 k.p.k. w zw z art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn akt o sygn akt II K 166/16 Sądu Rejonowego w Goleniowie od 05.04.2017 w całości

Dokonując analizy w zakresie istniejących możliwości wydania wyroku łącznego – mając na uwadze art. 4 k.k. – sąd dokonał oceny w zakresie możliwości zastosowania przepisów dotyczących kary łącznej a obowiązujących przed 01.07.2015r.

Przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas zasad dotyczących m.in. daty popełnienia poszczególnych czynów oraz możliwości łączenia również kar już wykonanych, w niniejszej spawie możliwe było połączenie kar orzeczonych :

- w sprawie o sygn akt II K 176/15 (1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności) oraz w sprawie IV K 222/11 (kara 6 miesięcy pozbawienia wolności) – gdzie przy uwzględnieniu odległości czasowej pomiędzy poszczególnymi czynami i ich odmiennego charakteru (z art. 286 k.k. oraz 244 k.k.) uzasadnioną byłaby jedynie zasada kumulacji co w żaden sposób nie wpłynęłoby na skrócenie obecnego okresu pobytu skazanego w Zakładzie Karnym

- w sprawie o sygn akt II K 166/16 (10 miesięcy pozbawienia wolności i grzywna 50 stawek dziennych po 20 zł każda stawka) oraz w sprawie II K 41/15 (kara grzywny w kwocie 100 stawek dziennych po 30zł każda stawka) tu jednak łączeniu podlegały by jedynie kary grzywny a wykonywana obecnie kara 10 miesięcy pozbawienia wolności pozostałaby w niezmienionej formie.

Analiza akt sprawy nie wykazała by przy zastosowaniu przepisów k.p.k. obowiązujących przed 01 lipca 2015r możliwym było połączenie kary obecnie wykonywanej z już wykonaną i to tak by było to korzystniejsze dla skazanego niż łączenie w ramach nowych przepisów.

W ramach orzeczonych kar pozbawienia wolności skazany odbywał obecnie łącznie 2 lata pozbawienia wolości. Po wydaniu wyroku łącznego kara ta wydłużyła się do 2 lat i 2 miesięcy ale po opuszczeniu Zakładu Karnego skazany nie będzie miał już kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczonej w sprawie o sygn akt II K 161/15.

Odnosząc się natomiast do treści złożonego przez skazanego wniosku o połączenie kar wymierzonych mu we opisanych we wniosku wyrokach wskazać należy, że:

- wyrok o sygn akt II K 21/92 był wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Goleniowie nie zaś przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, kara w nim wymierzona 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności została w całości wykonana. Możliwość połączenia tej kary (na podstawi przepisów obowiązujących przed 01.07.2015r) z innymi była przez sąd analizowana w wyroku łącznym z dnia 02.09.2008r sygn akt VI K 193/08

- wyrok o sygn akt II K 294/04 Sądu Rejonowego w Pleszewie – wyrok ten miał w rzeczywistości sygnaturę II K 245/04 kara w nim wymierzona 1 roku pozbawienia wolności została w całości wykonana. Możliwość połączenia tej kary (na podstawi przepisów obowiązujących przed 01.07.2015r) z innymi była przez sąd analizowana w wyroku łącznym z dnia 02.09.2008r sygn akt VI K 193/08

- wyrok o sygn akt II K 193/06 kara w nim wymierzona 3 miesięcy pozbawienia wolności została w całości wykonana. Możliwość połączenia tej kary (na podstawi przepisów obowiązujących przed 01.07.2015r) z innymi była przez sąd analizowana w wyroku łącznym z dnia 02.09.2008r sygn akt VI K 193/08

- wyrok o syn akt II K 166/16 – kara 10 miesięcy pozbawienia walności jest obecnie wykonywana, a z uwagi na datę popełnienia przestępstwa za które została wymierzona tj 09.04.2014r czyli już po wydaniu wyroków ww. nie było możliwym połączenie tej kary z wcześniej orzeczonymi na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.07.2015r.

Nie było też możliwym połączenie kar z wyroków opisanych we wniosku na podstawie obecnie obowiązujących przepisów gdyż tylko kara wymierzona w sprawie o sygn akt II K 166/16 jest wykonywana.

Mając na uwadze treść art. 624§1 kpk sąd zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków przyjmując, iż z uwagi na sytuacje majątkową skazanego i jego możliwości zarobkowe uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Goleniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Żmijewska
Data wytworzenia informacji: