Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1433/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie z 2016-12-28

Sygn. akt: I C 1433/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska

Protokolant:

Edyta Urbaniak

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Goleniowie

sprawy z powództwa J. N. (1), M. N. (1), W. D., W. N., J. N. (2), J. S., Ż. C.,

M. N. (2), M. P.

przeciwko A. L.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powodów:

- W. D., W. N., J. N. (2) i J. N. (1) kwoty po 5.829,94 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 94/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2012 roku do 31 grudnia 2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

- J. S., Ż. C. kwoty po 2.914,72 zł (dwa tysiące dziewięćset czternaście złotych 72/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2012 roku do 31 grudnia 2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

- M. N. (1), M. N. (2), M. P. kwoty po 1.943,30 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote 30/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2012 roku do 31 grudnia 2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego A. L. solidarnie na rzecz powodów J. N. (1), M. N. (1), W. D., W. N., J. N. (2), J. S., Ż. C., M. N. (2), M. P. kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4.  zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powódki W. D. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego A. L. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 1.699,00 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Bartnicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Goleniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Iglewska-Wilczyńska
Data wytworzenia informacji: