Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 123/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-09-23

Sygn. akt VIII Gz 123/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SO Patrycja Baranowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S. Spółki jawnej w G.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowo- akcyjnej w K., (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo- akcyjnej w K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 marca 2015 roku o odrzuceniu zażalenia, sygn. akt V GC 52/14

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO N. Pawłowska-Grzelczak SSO A. Górska SSO P.Baranowska

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygnaturze akt V GC 52/14 odrzucił zażalenie pozwanych na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2015 roku o odrzuceniu zażalenia pozwanych na postanowienie z dnia 28 października 2014 roku.

W ustawowym terminie pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- akcyjna w K. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2015 roku Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim wezwał pozwaną do uiszczenia opłaty od zażalenia, uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez wskazanie jako właściwego Sądu Okręgowego w Szczecinie, podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, podpisanie zażalenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zgodnie z art. 373 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia zobowiązującego pozwaną do uzupełniania braków formalnych zażalenia został doręczony w dniu 6 maja 2015 roku, stąd też termin do uzupełniania braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 13 maja 2015 roku. Pozwana nie uzupełniła braków fiskalnych i formalnych zażalenia.

Z uwagi na powyższe zażalenie podlegało odrzuceniu (art. 373 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

SSO N. Pawłowska-Grzelczak SSO A. Górska SSO. P.Baranowska

Sygn. akt VIII Gz 123/15 S., (...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  Zakreślić,

3.  (...) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) K.,

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Górska,  Natalia Pawłowska-Grzelczak
Data wytworzenia informacji: