Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 73/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-09-28

Sygnatura akt VIII Gz 73/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2015

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko M. K. o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie o sygnaturze X GC 877/13 upr.

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leon Miroszewski

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 roku, w sprawie X GC 877/13 upr, odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 16 września 2014 roku o odrzuceniu apelacji od wyroku z dnia 16 grudnia 2013 roku. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy stwierdził, że pozwany nie uiścił opłaty od zażalenia oraz nie złożył jego odpisu, mimo wezwania, przy czym termin do wykonania powyższego upłynął. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie, zaskarżając je w całości. Domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu stwierdził, że nie odebrał wezwania do uiszczenia opłaty i usunięcia braków formalnych odrzuconego zażalenia, bądź go nie odnotował.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Zażalenie jest bezzasadne.

Skarżący nie zaprzeczył w zażaleniu, że uchybił terminowi do uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie z dnia 16 września 2014 roku. Jeśli chodzi o doręczenie wezwania do uiszczenia opłaty sądowej od tego zażalenia i uzupełnienia jego braków, to wezwanie to zostało mu prawidłowo doręczone w dniu 13 listopada 2014 roku (k. 138).

Ponieważ, jak przyznał to sam pozwany, upłynął termin do opłacenia wzmiankowanego zażalenia oraz do uzupełnienia jego braków, zasadne było, w świetle art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., odrzucenie tego zażalenia.

Mając na uwadze powyższe, należało, na podstawie art. art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., oddalić zażalenie jako bezzasadne.

SSO Leon Miroszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leon Miroszewski
Data wytworzenia informacji: