Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 62/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-05-27

Sygnatura akt VIII Gz 62/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie: SSO Krzysztof Górski

SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku, w Szczecinie,

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa L. G.

przeciwko pozwanemu H. M.

o zapłatę

zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie

z dnia 5 listopada 2013 roku, w sprawie o sygnaturze akt X GC 56/12 upr

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 11 maja 2012 roku o nadaniu wyrokowi z dnia 28 lutego 2012 roku klauzuli wykonalności. W uzasadnieniu stwierdził, że pozwany nie uzupełnił zażalenia w zakreślonym mu terminie co do złożenia jego odpisu, lecz uczynił to już po upływie terminu.

Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie. Stwierdził, że uzupełnił braki formalne, do których usunięcia został wezwany. Podniósł, że wyrok objęty klauzulą wykonalności jest dla niego krzywdzący i należy mu się zwrot wyegzekwowanej kwoty.

Powódka nie złożyła odpowiedzi na zażalenie,

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne. Skarżący zdaje się nie dostrzegać, że odrzucenie zażalenia na postanowienie w sprawie klauzuli wykonalności co do wyroku z dnia 28 lutego 2013 roku nastąpiło z powodu uchybienia terminu do usunięcia braków formalnych tego zażalenia. Nie ma więc znaczenia to, że pozwany uzupełnił te braki po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., zażalenie, którego braków strona nie usunęła w zakreślonym terminie podlega odrzuceniu.

Bez znaczenia są argumenty pozwanego odnoszące się do istoty sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 roku. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem apelacyjnym od tego wyroku.

Biorąc pod uwagę powyższe należało, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., oddalić zażalenie jako bezzasadne.

SSO Krzysztof Górski SSO Piotr Sałamaj SSO Leon Miroszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sałamaj,  Krzysztof Górski
Data wytworzenia informacji: