Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 57/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-02-13

Sygn. akt VIII Gz 57/18

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Anna Górnik

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G.

przeciwko P. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2017r., sygn. akt V GC 776/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 roku Sąd rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie Sadu Rejonowego w Gorzowie wielkopolskim z dnia 21 marca 2017 roku wskazując, iż pomimo wezwania, pozwany nie uiścił opłaty od zażalenia. Na postanowienie powyższe pozwany ponownie wniósł zażalenie z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Został wezwany zarządzeniem doręczonym w dniu 2 października 2017 roku (k. 176) do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 złotych w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu terminu opłaty nie uiścił.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie strony pozwanej podlegało odrzuceniu.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 373 k.p.c. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu apelacyjnym (art. 397 § 2 k.p.c.) Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji.

W świetle dokonanych ustaleń faktycznych wskazać należy przede wszystkim, iż regulacje zawarte w powołanym art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., nie pozostawiają wątpliwości, iż merytoryczne rozpoznanie złożonego przez skarżącego środka odwoławczego aktualizuje się dopiero po uprzednim ustaleniu, iż został on wniesiony w sposób skuteczny i jest dopuszczany.

Pozwany nie uiścił w terminie opłaty od przedmiotowego zażalenia pomimo otrzymania wezwania wraz z zakreślonym rygorem. Zgodnie z treścią art. 370 kpc w zw. z art. 397§2 kpc Sąd odrzuca zażalenie nieopłacone w terminie. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 373 k.p.c. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu apelacyjnym (art. 397 § 2 k.p.c.) Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Górnik
Data wytworzenia informacji: