Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cs 115/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-06-20

Sygn. akt II Cs 115/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Sławomir Krajewski (spr.)

Sędziowie: SO Marzenna Ernest

SO Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2014 roku w Szczecinie

sprawy ze skargi A. T.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 820/13, Sądu Rejonowego w Myśliborzu

postanawia:

odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

A. T. wniósł skargę na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), w której zażądał stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt I C 820/13, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Myśliborzu oraz zasądzenia zadośćuczynienia w kwocie 2500 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać:

1.  żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

2.  przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy.

W oparciu o art. 130 § 1 kpc, skarga, jako pismo procesowe wszczynające postępowanie podlegające opłacie winna być opłacona. Wysokość opłaty określona została w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku - na kwotę 100 zł.

Postanowieniem tutejszego Sądu Okręgowego z dnia 15 maja 2014 roku, skarżący został w niniejszej sprawie zwolniony od opłaty od skargi - w części, to jest od kwoty ponad 50 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego z tego samego dnia, doręczonym skarżącemu, wraz z odpisem ww. postanowienia w dniu 27 maja 2014 roku, został on wezwany do uiszczenia opłaty od skargi, w kwocie 50 zł - w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższy termin upłynął bezskutecznie w dniu 3 czerwca 2014 roku.

W tym stanie rzeczy, skoro nie został usunięty brak fiskalny skargi, to należało na podstawie przywołanego powyżej art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zw. z art. 370 kpc, w zw. z art. 397 § 2 kpc, odrzucić skargę.

W powyższej kwestii Sąd Okręgowy podziela zapatrywanie wyrażone w doktrynie prawa (vide: Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński, Komentarz do art. 9 i 17 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Lex el., stan prawny 2010.01.31).

Reasumując orzeczono w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Krajewski,  Marzenna Ernest ,  Zbigniew Ciechanowicz
Data wytworzenia informacji: