Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cs 94/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-04-30

Sygn. akt II Cs 94/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Violetta Osińska (spr.)

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz

SO Tomasz Szaj

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Szczecinie

sprawy ze skargi J. J.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania

w sprawie o sygn. akt I C 709/12, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gryficach, z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku o zapłatę

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygn. akt II Cs 94/15

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2015 r. J. J. wniósł do Sądu Okręgowego w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt I C 709/12, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gryficach i zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł.

Skarżący podniósł, iż w okresie od dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpiła nieuzasadniona zwłoka.

Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach nie zgłosił udziału w toczącym się postępowaniu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga J. J. podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Art. 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawie art. 14. W myśl art. 14 ustawy skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12. Z kolei w art. 12 ustawy mowa jest o merytorycznym rozpoznaniu przez sąd skargi na przewlekłość.

Mając powyższą regulację na względzie Sąd Okręgowy wskazuje, iż J. J. niniejszą skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I C 709/12, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gryficach wniósł w dniu 8 kwietnia 2015 r.

Jednakże istotnym jest, iż J. J. wniósł skargi na przewlekłość postępowania dotyczące tej samej sprawy, w związku czym przed tutejszym Sądem toczyło się postępowanie pod sygn. akt II Cs 279/14 i II Cs 302/14, w wyniku którego w dniu 30 grudnia 2014 r. zostało wydane merytoryczne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie.

Oznacza to, iż niniejsza skarga J. J. na przewlekłość postępowania jest kolejną skargą o stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt I C 709/12, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gryficach. Wobec zaś tego, że J. J. wystąpił z nową skargą w tej samej sprawie przed upływem 12 miesięcy od daty wydania przez Sąd merytorycznego orzeczenia w przedmiocie jego skarg - jest ona niedopuszczalna na podstawie art. 14 ustawy powołanej ustawy.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) zaistniała podstawa do odrzucenia tej skargi, o czym Sąd Okręgowy orzekł w sentencji postanowienia.

.

.

1.  .

2.  .

.

.

3.  .

4.  .

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Violetta Osińska,  Mariola Wojtkiewicz ,  Tomasz Szaj
Data wytworzenia informacji: