Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1516/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2019-04-15

Sygnatura akt II Ca 1516/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Szaj

Sędziowie: SO Iwona Siuta

SR del. Ziemowit Parzychowski (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Bączalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 roku w S.

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko K. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 13 września 2018 roku, sygn. akt III C 514/18

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie II zasądza od pozwanej K. P. na rzecz powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.:

- odsetki ustawowe od kwoty 84 (osiemdziesiąt cztery) złote 65 (sześćdziesiąt pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 81 (osiemdziesiąt jeden) złotych 77 (siedemdziesiąt siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 82 (osiemdziesiąt dwa) złote 94 (dziewięćdziesiąt cztery) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 88 (osiemdziesiąt osiem) złotych 8 (osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 85 (osiemdziesiąt pięć) złotych 37 (trzydzieści siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 90 (dziewięćdziesiąt) złotych 47 (czterdzieści siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 87 (osiemdziesiąt siedem) złotych 87 (osiemdziesiąt siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 89 (osiemdziesiąt dziewięć) złotych 12 (dwanaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 101 (sto jeden) złotych 67 (sześćdziesiąt siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 91 (dziewięćdziesiąt jeden) złotych 84 (osiemdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 96 (dziewięćdziesiąt sześć) złotych 81 (osiemdziesiąt jeden) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 94 (dziewięćdziesiąt cztery) złote 52 (pięćdziesiąt dwa) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych 45 (czterdzieści pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 97 (dziewięćdziesiąt siedem) złotych 28 (dwadzieścia osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 98 (dziewięćdziesiąt osiem) złotych 66 (sześćdziesiąt sześć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 103 (sto trzy) złote 52 (pięćdziesiąt dwa) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 101 (sto jeden) złotych 54 (pięćdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 106 (sto sześć) złotych 34 (trzydzieści cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 104 (sto cztery) złotych 50 (pięćdziesiąt) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 105 (sto pięć) złotych 98 (dziewięćdziesiąt osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 113 (sto trzynaście) złotych 91 (dziewięćdziesiąt jeden) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 109 (sto dziewięć) złotych 11 (jedenaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 113 (sto trzynaście) złotych 77 (siedemdziesiąt siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 112 (sto dwanaście) złotych 28 (dwadzieścia osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 116 (sto szesnaście) złotych 88 (osiemdziesiąt osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 115 (sto piętnaście) złotych 54 (pięćdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 117 (sto siedemnaście) złotych 19 (dziewiętnaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 121 (sto dwadzieścia jeden) złotych 70 (siedemdziesiąt) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 120 (sto dwadzieścia) złotych 58 (pięćdziesiąt osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 125 (sto dwadzieścia pięć) złotych 3 (trzy) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 124 (sto dwadzieścia cztery) złote 8 (osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 125 (sto dwadzieścia pięć) złotych 84 (osiemdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 135 (sto trzydzieści pięć) złotych 31 (trzydzieści jeden) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 129 (sto dwadzieścia dziewięć) złotych 56 (pięćdziesiąt sześć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 133 (sto trzydzieści trzy) złote 84 (osiemdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 133 (sto trzydzieści trzy) złote 30 (trzydzieści) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 137 (sto trzydzieści siedem) złotych 52 (pięćdziesiąt dwa) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 137 (sto trzydzieści siedem) złotych 16 (szesnaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 139 (sto trzydzieści dziewięć) złotych 11 (jedenaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 143 (sto czterdzieści trzy) złote 21 (dwadzieścia jeden) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 143 (sto czterdzieści trzy) złote 13 (trzynaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 147 (sto czterdzieści siedem) złotych 16 (szesnaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 147 (sto czterdzieści siedem) złotych 25 (dwadzieścia pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 149 (sto czterdzieści dziewięć) złotych 35 (trzydzieści pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 156 (sto pięćdziesiąt sześć) złotych 85 (osiemdziesiąt pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 153 (sto pięćdziesiąt trzy) złote 71 (siedemdziesiąt jeden) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 157 (sto pięćdziesiąt siedem) złotych 54 (pięćdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych 13 (trzynaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 161 (sto sześćdziesiąt jeden) złotych 89 (osiemdziesiąt dziewięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 162 (sto sześćdziesiąt dwa) złote 69 (sześćdziesiąt dziewięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 165 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych 63 (sześćdziesiąt trzy) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 169 (sto sześćdziesiąt dziewięć) złotych 75 (siedemdziesiąt pięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 173 (sto siedemdziesiąt trzy) złote 29 (dwadzieścia dziewięć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 174 (sto siedemdziesiąt cztery) złote 63 (sześćdziesiąt trzy) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 177 (sto siedemdziesiąt siedem) złotych 11 (jedenaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 182 (sto osiemdziesiąt dwa) złote 28 (dwadzieścia osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 182 (sto osiemdziesiąt dwa) złote 22 (dwadzieścia dwa) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 185 (sto osiemdziesiąt pięć) złotych 53 (pięćdziesiąt trzy) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 187 (sto osiemdziesiąt siedem) złotych 46 (czterdzieści sześć) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 190 (sto dziewięćdziesiąt) złotych 67 (sześćdziesiąt siedem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) złote 83 (osiemdziesiąt trzy) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) złotych 58 (pięćdziesiąt osiem) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) złotych 64 (sześćdziesiąt cztery) grosze liczone w stosunku rocznym od dnia 24 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 201 (dwieście jeden) złotych 19 (dziewiętnaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe od kwoty 208 (dwieście osiem) złotych 19 (dziewiętnaście) groszy liczone w stosunku rocznym od dnia 24 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone w stosunku rocznym od powyższej kwoty od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty

i oddala powództwo w pozostałej części;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. na rzecz pozwanej K. P. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Iwona Siuta SSO Tomasz Szaj SSR del. Ziemowit Parzychowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szaj,  Iwona Siuta
Data wytworzenia informacji: