Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 366/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu z 2018-01-23

Sygn. akt:I Ns 366/15

POSTANOWIENIE

Dnia, 23 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński

Protokolant: st. sekretarz sądowy Dorota Kozdra

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018r. w Międzyrzeczu

na rozprawie

sprawy z wniosku I. K.

z udziałem M. K.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  Ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni I. K. oraz uczestnika M. K. wchodzą następujące składniki majątkowe:

a)  kwota 86.000 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu LWP 1E/23 w S., dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem (...) części w nieruchomości wspólnej na licytacji w dniu 12 lipca 2016 roku,

b)  samochód F. (...) rok produkcji 1992 o wartości 2.830 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100);

II.  Ustala, że wnioskodawczyni I. K. spłaciła po ustaniu wspólności majątkowej wspólny dług stron postępowania w wysokości 18.367,68 zł;

III.  Ustala, że uczestnik M. K. spłacił po ustaniu wspólności majątkowej wspólny dług stron postępowania w wysokości 5.703,56 zł;

IV.  Dokonuje podziału majątku wspólnego stron opisanego w pkt I postanowienia w ten sposób, że :

a)  wnioskodawczyni I. K. przyznać kwotę 43.000 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych),

b)  uczestnikowi M. K. przyznać kwotę 43.000 zł oraz samochód opisany w pkt I lit b) postanowienia;

V.  Zasądza od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 1.415 zł (tysiąc czterysta piętnaście złotych 00/100) tytułem spłaty , płatną w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności;

VI.  Zasądza od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 6.332,06 zł (sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 06/100 zł) tytułem zwrotu ½ wartości spłaconego przez wnioskodawczynię I. K. wspólnego długu stron po ustaniu wspólności majątkowej stron w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności;

VII.  Zasądza od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 785,32 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych;

VIII.  Pozostałymi kosztami postępowania obciąża strony w zakresie przez nie poniesionym.

SSR Bartosz Smoliński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Rydzanicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Smoliński
Data wytworzenia informacji: