Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 138/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2016-02-26

Sygn. akt II K. 138/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Maciej Szulc

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Dziuban

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Joanny Drohomireckiej – Lesiewicz

po rozpoznaniu w dniach 3 marca 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 5 i 28 maja 2015 r., 2 lipca 2015 r., 5 i 6 sierpnia 2015 r., 5 października 2015 r., 5 i 30 listopada 2015 r., 22 grudnia 2015 r., 1, 12 i 26 lutego 2015 r.

sprawy:

K. T., syna B. i H. z domu W., ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 31 marca 2011 r. w G. będąc właścicielem firmy (...) w G.., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzeniem mienia w postaci półtusz wieprzowych o wartości wynikającej z faktury z dnia 13.04.2011 r. na kwotę 149 220,44 zł, wprowadzając w błąd pracowników ww. spółki co do zamiaru wywiązania się z warunków zawartej umowy, czym działał na szkodę ww. spółki

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

II.  W okresie od 18 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. w G. będąc właścicielem firmy (...) w G., działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę(...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzeniem mienia w postaci mięsa o wartości łącznej wynikającej z faktur z dnia 18.05.2011 r. i 10.06.2011 r. na kwotę 238 449,19 zł, wprowadzając w błąd pracowników ww. spółki co do zamiaru wywiązania się warunków zawartej umowy, czym działał na szkodę ww. spółki

tj. o przestępstwo z w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk w zw. z art. 12 kk

orzeka

I.  Oskarżonego K. T. uznaje za winnego, że w marcu 2011 r. w G., jako właściciel firmy (...) z siedzibą w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. do niekorzystnego rozporządzeniem mieniem w postaci półtusz wieprzowych o wartości 149.220,44 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia, czterdzieści cztery) zł, w ten sposób, że wprowadził w błąd pracowników ww. spółki co do własnej wiarygodności handlowej dzięki uzyskaniu – na podstawie podrobionych dokumentów dot. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – ubezpieczenia transakcji z pokrzywdzoną oraz zamiaru wywiązania się z warunków zawartej umowy – dokonania zapłaty za zakupione mięso, czym działał na szkodę „(...)sp. z o.o., tj. występku z art. 286. § 1. k.k., za to na podstawie art. 286. § 1. k.k. i art. 33. § 2. k.k. wymierza mu kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając jedna stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł.

II.  Oskarżonego K. T. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku uściślając, że przedmiotem czynu było mienie znacznej wartości, a oskarżony działał na szkodę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i kwalifikując ten czyn jako występek z art. 286. § 1. k.k. w zw. z art. 294. § 1. k.k. w zw. z art. 12. k.k., za to na podstawie art. 294. § 1. k.k. i art. 33. § 2. k.k. wymierza mu kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając jedna stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł, a na podstawie art. 41. § 2. k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z handlem na okres 5 (pięciu) lat.

III.  Na podstawie art. 85. k.k. i art. 86. § 1. k.k. orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i grzywny łączy i wymierza mu kary łączne 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając jedna stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł.

IV.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym wymierza mu opłatę w kwocie 2.900 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Baryła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Szulc
Data wytworzenia informacji: