Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 168/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2014-10-16

Sygn. akt II AKa 168/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Mania

Sędziowie:

SA Andrzej Olszewski (spr.)

SA Andrzej Wiśniewski

Protokolant:

sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Janiny Rzepińskiej

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. sprawy

D. H.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II K 41/14

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelację obrońcy skazanego za oczywiście bezzasadną;

II.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt II AKa 168/14

UZASADNIENIE

D. H. był skazany następującymi wyrokami:

I.  prawomocnym wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 listopada 2008 roku, w sprawie o sygn.. akt XI K 1737/08, za popełniony w okresie od dnia 10 maja 2008 roku do dnia 2 czerwca 2008 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k., na 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie;

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 listopada 2008 roku, w sprawie o sygn. akt II K 425/08 za:

a)  popełniony dnia 17 sierpnia 2008 roku czyn z art. 58 ust. 1 UoPN, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  popełniony dnia 23 sierpnia 2008 roku czyn z art. 62 ust. 3 UoPN, na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności,

na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, przy czym postanowieniem z dnia 26 maja 2011 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

III.  prawomocnym wyrokiem XI Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 grudnia 2008 roku, w sprawie o sygn. akt XI K 671/08, za:

a)  popełniony w okresie od sierpnia 2007 roku do dnia 2 kwietnia 2008 roku czyn z art. 275 § 1 k.k., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

b)  popełniony dnia 2 kwietnia 2008 roku czyn z art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

na karę łączną 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

IV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie o sygn. akt II K 457/08 za

a)  popełniony w okresie od kwietnia 2008 roku do 31 maja 2008 r. czyn z art. 62 ust. 1 UoPN, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  popełniony dnia 24 maja 2008 roku czyn z art. 58 ust. 1 UoPN, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, przy czym postanowieniem z dnia 26 maja 2011 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

V.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 maja 2010 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1226/10, za popełniony w okresie od 20 stycznia 2010 r. do 22 stycznia 2010 r. czyn z art. 62 ust. 1 UoPN w zw. z art. 62 ust. 3 UoPN, na grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 4 do 5 lutego 2010 r.;

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 czerwca 2010 roku, w sprawie o sygn. akt VII K 393/10, za popełniony 27 marca 2009 czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. grzywnę w wymiarze 30 stawek po 10 zł każda z nich, przy czym postanowieniem z dnia 7 lutego 2012 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie o sygn. akt II K 306/10 za popełniony 20 czerwca 2009 roku czyn z art. 286 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, grzywnę orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. w wymiarze 50 stawek po 10 zł każda z nich, przy czym postanowieniem z dnia 7 lutego 2012 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

VIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 15 października 2010 roku w sprawie o sygn. akt II K 958/10 za popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw dnia 22 lipca 2010 roku czyny z art. 278 § 1 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

IX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 1458/10 za

a)  popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw dnia 29 października 2009 roku, w listopadzie 2009 roku, dnia 9 listopada 2009 r. czyny z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  popełniony w okresie od dnia 27 lipca 2009 roku do dnia 27 sierpnia 2009 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  popełniony dnia 29 października 2009 roku czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę roku pozbawienia wolności;

d)  popełniony w okresie od dnia 6 listopada 2009 roku do dnia 10 stycznia 2010 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

e)  popełniony dnia 7 stycznia 2010 roku czyn z art. 306 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat, przy czym postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, przy czym na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności do dnia 2 grudnia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2010 r.;

X.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 maja 2011 roku, w sprawie o sygn. akt VII K 410/11, za popełniony 10 maja 2010 roku czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 278 § 1 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat, orzeczoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. grzywnę w wymiarze 60 stawek po 10 zł każda z nich, przy czym na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10 maja 2010 r.;

XI.  prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2011 roku, w sprawie o sygn. akt II K 2234/10, za popełniony 30 października 2010 roku czyn z art. 178a § 1 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 4 lata, grzywnę orzeczoną na podstawie art. 71 § 1 k.k. w wymiarze 30 stawek po 10 zł każda z nich;

XII.  prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2011 roku, w sprawie o sygn. akt II K 405/11, za popełniony dnia 16 marca 2011 roku czyn z art. 278 § 1 k.k., na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 2394/10 za:

a)  popełniony dnia 17 sierpnia 2010 roku czyn z art. 270 § 1 k.k., na karę 3 miesięcy pozbawienie wolności,

b)  popełniony w okresie od dnia 28 stycznia 2010 roku do dnia 9 września 2010 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., na karę roku pozbawienia wolności;

c)  popełniony w okresie od dnia 6 września 2010 roku do dnia 10 września 2010 roku czyn z art. 279 § 1 k.k., na karę pozbawienia wolności;

na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 499/11, za:

a)  popełniony dnia 25 października 2010 roku czyn z art. 278 § 1 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  popełniony w dniach 24 – 25 października 2010 roku czyn z art. 263 § 2 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 października 2010 r. do dnia 27 października 2010 r.;

XV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 18 stycznia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 911/11, za popełniony dnia 16 lipca 2010 r. czyn z art. 244 § 1 k.k., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata;

XVI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 lutego 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 97/12, za popełniony w listopadzie 2009 roku czyn z art. 58 ust. 1 i 2 UoPN w zw. z art. 12 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

XVII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 8 grudnia 2011 roku, w sprawie o sygn. akt II K 737/11, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 marca 2012 r., w sprawie o sygn.. akt IV Ka 114/12, za popełniony w 19 października 2010 roku czyn z art. 279 § 1 k.k., na karę roku pozbawienia wolności;

XVIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 5 kwietnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 238/12, za popełniony dnia 15 lipca 2011 r. czyn z art. 278 § 1 i 3 k.k., na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat;

XIX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lipca 2012 roku, w sprawie o sygn. akt VII K 660/12, za popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw w okresie od dnia 2 lutego 2010 roku do dnia 10 lutego 2010 roku czyny z art. 278 § 1 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 10 lutego 2010 r. do dnia 12 lutego 2010 r.;

XX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1440/11, za:

a)  popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw w okresie od lutego 2011 roku do marca 2011 r., w okresie od 6 do 19 marca 2011 r., w nocy z 12/13 marca 2011 r., w okresie miesiąca kwietnia – maja 2011 r., w okresie miesiąca marca – maja 2011 r., czyny z art. 278 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., na karę roku pozbawienia wolności,

b)  popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw w dniach 25 – 26 kwietnia 2011 roku, 29 kwietnia – 1 maja 2011 roku, dnia 30 kwietnia 2011 roku czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  popełniony dnia 3 marca 2011 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  popełniony w nocy z 7 na 8 marca 2011 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

e)  popełniony dnia 8 maja 2011 roku czyn z art. 286 § 1k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

XXI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 listopada 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 100/12, za:

a)  popełniony w okresie od lipca 2011 roku do 20 lipca 2011 roku czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  popełniony w dniu 31 maja 2011 r. czyn z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w z. z art. 11 § 2 k.k., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  popełnione w określonych w art. 91 § 1 k.k. warunkach ciągu przestępstw, dnia 4 lutego 2011 roku, w okresie 26 -27 czerwca 2011 roku, w okresie od 1 – 20 lipca 2011 roku i w okresie od 11 do 20 czerwca 2011 roku czyny z art. 279 § 1 k.k., na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  popełniony dnia 24 czerwca 2011 roku czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na karę 25 lat pozbawienia wolności;

e)  popełniony dnia 15 lipca 2011 roku czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

f)  popełniony dnia 19 maja 2011 roku czyn z art. 279 § 1 k.k., na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 lipca 2011 r. do dnia 2 sierpnia 2011 r. .

Wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 maja 2014 r. orzeczono:

„I. rozwiązuje węzły łączące kary jednostkowe opisane w punktach II, III, IV, IX, XIII, XIV, XX i XXI części wstępnej niniejszego wyroku łącznego;

II. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87 k.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. wymierzone D. H. kary jednostkowe pozbawienia wolności i ograniczenia opisane w punktach I, II a, b, III a, b i IV a, b części wstępnej niniejszego wyroku łącznego łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. wymierzone D. H. kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny opisane w punktach V, VI, VII, IX a, b, c, e, X, XVI i XIX części wstępnej niniejszego wyroku łącznego łączy i jako łączne wymierza skazanemu kary 2 (dwóch) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 10 (dziesięć) złotych;

IV. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. wymierzone D. H. kary jednostkowe pozbawienia wolności opisane w punktach VIII, XIII a, b, c i XV części wstępnej niniejszego wyroku łącznego łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę roku pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. wymierzone D. H. kary jednostkowe pozbawienia wolności opisane w punktach XI, XIV a, b i XVII, XX b, c, d ,e, XXI f części wstępnej niniejszego wyroku łącznego łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, uznając, że opisana w punkcie XI części wstępnej kara grzywny nie podlega wykonaniu;

VI. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 88 k.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. wymierzone D. H. kary jednostkowe pozbawienia wolności opisane w punktach XX a, XXI a, b, c, d, e części wstępnej niniejszego wyroku łącznego kary pozbawienia wolności łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności;

VII. na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach opisanych w punktach od I do XI, do XIII do XVII i od XIX do XXI części wstępnej niniejszego wyroku łącznego pozostawia do odrębnego wykonania;

VIII. na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie karne w części dotyczącej wydania wyroku łącznego obejmującego kary opisane w punktach IX d, XII, XVIII części wstępnej niniejszego wyroku łącznego;

IX. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej:

- w pkt II wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy dotychczas odbytych kar;

- w pkt III wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 4 do 5 lutego 2010 r., od dnia 2 grudnia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2010 r., w dniu 10 maja 2010 r., od dnia 10 do 12 lutego 2010 r. oraz okresy dotychczas odbytych kar;

- w pkt IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy dotychczas odbytych kar;

- w pkt V wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 do 27 października 2010 r. oraz okresy dotychczas odbytych kar;

- w pkt VI wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20 lipca 2011 r. do dnia 2 sierpnia 2011 r.

X. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002. 168. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata W. K. kwotę 177, 12 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w toku postępowania przed sądem I instancji w sprawie o wydanie wyroku łącznego;

XI. na podstawie art. 632 ust. 2 k.p.k. koszty procesu w części umarzającej postępowanie zalicza na rachunek Skarbu Państwa, a na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w pozostałym zakresie, zaliczając dotychczas poniesione wydatki na rachunek Skarbu Państwa.”

Powyższy wyrok zaskarżył w części obrońca skazanego. Wyrokowi zarzucił:

„1. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 85 k.k., w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 53 § 1 i 2 k.k. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w możliwej do orzeczenia, w przypadku węzła łączącego kary jednostkowe pozbawienia wolności i ograniczenia wolności opisane w pkt I, II, a, b, i IV a, b części wstępnej zaskarżonego wyroku, kary łącznej w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności zamiast orzeczonej kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, gdy było to wystraczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa, a także wobec postawy skazanego D. H., jego właściwości i warunków osobistych, zachowania się po popełnieniu przestępstwa, w szczególności dobrej opinii z zakładu karnego, wieku sprawcy, wymiaru orzeczonych kar, związku podmiotowo – przedmiotowego istniejącego pomiędzy przypisanemu skazanemu przestępstwami.

2. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 85 k.k., w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 53 § 1 i 2 k.k., poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w możliwej do orzeczenia, w przypadku węzła łączącego kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny opisane w pkt V, VI, VII, IX a, b, c, e, X, XVI i XIX części wstępnej zaskarżonego wyroku, kary łącznej w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości 100 stawek dziennych zamiast orzeczonej kary 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, gdy było to wystraczające dla osiągniecia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa, a także wobec postawy skazanego D. H., jego właściwości i warunków osobistych oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa, w szczególności dobrej opinii z zakładu karnego, wieku sprawcy, wymiaru orzeczonych kar, związku podmiotowo – przedmiotowego istniejącego pomiędzy przypisanymi skazanemu przestępstwami.

3. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 85 k.k., w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 53 § 1 i 2 k.k. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w możliwej do orzeczenia, w przypadku węzła łączącego kary jednostkowe pozbawienia wolności opisane w pkt XI, XIV a, b, XVII, XX b, c, d, e i XXI f części wstępnej zaskarżonego wyroku, kary łącznej w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności zamiast orzeczonej kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, gdy było to wystarczające dla osiągniecia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa, a także wobec postawy skazanego D. H., jego właściwości i warunków osobistych oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa, w szczególności dobrej opinii z zakładu karnego, wieku sprawcy, wymiaru orzeczonych kar, związku podmiotowo – przedmiotowego istniejącego pomiędzy przypisanymi skazanemu przestępstwami.”

Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o:

„- zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa opisane w pkt II dyspozytywnej części zaskarżonego wyroku,

- zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 10 zł za przestępstwa opisane w pkt III dyspozytywnej części zaskarżonego wyroku,

- zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa opisane w pkt V dyspozytywnej części zaskarżonego wyroku.”

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja okazała się bezzasadna, i to w stopniu oczywistym.

Wymierzając karę łączną w pkt. II wyroku łącznego, sąd rozstrzygający mógł orzec karę pozbawienia wolności w granicach od 8 miesięcy do 2 lat i 2 miesięcy. Orzekł karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, a więc karę bliską dolnej granicy. Ani właściwości sprawcy, ani rodzaj popełnionych przestępstw nie uzasadniały orzeczenia postulowanej przez obrońcę kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wręcz przeciwnie, orzeczona w tym punkcie wyroku kara łączna, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest rażąco łagodna.

Wymierzając kary łączne w pkt. III wyroku, Sąd Okręgowy mógł orzekać w granicach od 1 roku 6 miesięcy do 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz od 100 do 240 stawek grzywny. Sąd pierwszej instancji wymierzył. D. H. kary łączne 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 stawek grzywny, licząc każdą ze stawek po 10,- złotych. Zdaniem Sądu Odwoławczego, i w tym przypadku nie można mówić o rażącej surowości orzeczonych kar łącznych. Uwzględnia ona ilość popełnionych przestępstw, ich różnorodność, fakt działania w większości przypadków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trzeba podkreślić, że orzeczone kary łączne są niższe niż połowa kar w granicach, w których można było je orzec. A przecież skazany w trakcie odbywania poszczególnych kar niczym szczególnym się nie wyróżnia (por. opinię z zakładu karnego – k. 201 akt). Tak więc i w tym zakresie apelacja obrońcy była bezzasadna.

Wreszcie, wymierzając karę łączną pozbawienia wolności w pkt. V wyroku łącznym, sąd rozstrzygający orzekał w granicach od 1 roku 8 miesięcy do 6 lat i 8 miesięcy. Wymierzył karę łączną 2 lat 10 miesięcy pozbawienia wolności, co w związku z wcześniej przytoczoną argumentacją, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest karą umiarkowaną i na pewno nie razi swoją surowością.

Należy podkreślić, że orzekanie kar łącznych w wyroku łącznym nie ma za zadanie maksymalne łagodzenie dolegliwości wynikających z wykonywania kar jednostkowych. Stosowanie zasady pełnej absorbcji w przypadku sprawców zdemoralizowanych, popełniających wiele różnorodnych przestępstw, może być tylko wyjątkowe. A takiej sytuacji nie ma w przedmiotowej sprawie.

Tak oceniając, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji obrońcy skazanego, uznając ją za oczywiście bezzasadną.

Ponieważ D. H. ma do odbycia długoterminowe kary pozbawienia wolności, nie pracuje w zakładzie karnym i nie ma majątku – zwolniono go od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Budnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Mania,  Andrzej Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: